Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,187,592,861,489 Khối lượng (24h): $30,964,102,749 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Reef (REEF)Reef REEF
Xếp hạng #361 07:18:00 02/04/2023
Giá Reef (REEF)
$0.002780 1.59%
0.00000009759 BTC 65 VND
Thấp: $0.002720 Cao: $0.002780
Vốn hóa thị trường $62,522,794 Khối lượng 24h $13,009,356 Lượng cung lưu hành 22,486,637,220 REEF
Thay đổi 1h 0.87% Thay đổi 24h 1.59% Thay đổi 7 ngày 8.24%

Chuyển đổi REEF - USD - VND

Top địa chỉ Reef (REEF) theo số dư

Có tất cả 22,423 ví lưu trữ REEF, trong số đó có 512 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Reef (REEF) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9b937bf9a5340c05075539cffe12cb87161cdbb3 2,481,720,225.23 $6,900,279.56 27.74%
2 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 811,017,020.14 $2,254,985.92 9.07%
3 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 296,059,455.63 $823,176.19 3.31%
4 0xda7de6d62b87f288dacac49bf91f715cd519cb7e 226,250,365.00 $629,076.05 2.53%
5 0xfdf22467f7ccd39d80390122d20592528f5cf02c 220,000,000.00 $611,697.28 2.46%
6 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 203,886,274.09 $566,893.99 2.28%
7 0x2c030a99d9b043f8abfe84deb89bcb1bfb5b96ea 203,419,592.20 $565,596.41 2.27%
8 0xf2385929b9e0413a4ee81a574415ad71c21d1124 190,000,000.00 $528,284.01 2.12%
9 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 188,943,795.54 $525,347.30 2.11%
10 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 173,754,730.74 $483,114.98 1.94%
11 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 171,466,016.00 $476,751.34 1.92%
12 0x27fd43babfbe83a81d14665b1a6fb8030a60c9b4 158,117,441.08 $439,636.40 1.77%
13 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 147,252,565.42 $409,427.24 1.65%
14 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 141,997,414.00 $394,815.60 1.59%
15 0xb0dc21f667f72f51859f08cd66335953075a374b 141,854,544.95 $394,418.36 1.59%
16 0xa8779d0aea3372f1359dc868bc1fad6266a7b8c9 139,820,314.83 $388,762.30 1.56%
17 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e 67,878,508.58 $188,732.27 0.76%
18 0x99f3c8baf59916de57bda59a99285e6216623cb3 59,286,966.50 $164,843.98 0.66%
19 0xa16ef7516b1417ec3cdfdde919be98417e4cd5e0 58,456,613.57 $162,535.23 0.65%
20 0x781229c7a798c33ec788520a6bbe12a79ed657fc 52,000,000.00 $144,582.99 0.58%
21 0x0f1762456e3e8e9ad2fa09395226b5d5a51e6c6f 48,138,432.71 $133,846.13 0.54%
22 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 44,135,023.04 $122,714.88 0.49%
23 0x6edf968da408a9640b8865826429a977a11c5048 41,797,692.89 $116,216.07 0.47%
24 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 39,655,824.58 $110,260.73 0.44%
25 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 39,358,506.53 $109,434.05 0.44%
26 0x7937619a9bd1234a303e4fe752b8d4f37d40e20c 38,417,883.29 $106,818.70 0.43%
27 0x92debc8f67d0124155443706d03613a4070da667 38,125,915.87 $106,006.90 0.43%
28 0x2cb0562579dfe06d6e5717bc979f4f7ca6712ca1 35,515,350.83 $98,748.38 0.4%
29 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 35,381,349.69 $98,375.80 0.4%
30 0xff90878fb922a52db8eb11518d85ebfeed27b319 35,226,322.00 $97,944.75 0.39%
31 0x52414c8b908e9a75c3c8704b2ae5e39ab7156c05 30,783,227.53 $85,590.98 0.34%
32 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 30,327,773.33 $84,324.62 0.34%
33 0x85247f053914cea7ddec95ea7dfab043d7992449 30,175,348.68 $83,900.81 0.34%
34 0x1cd9ecd53328d098b522a71e4e1719d4fcb6a2ca 29,741,067.22 $82,693.32 0.33%
35 0x8a29586b07ad7e3ef8a674e30c89eb853a8fd7c8 29,429,412.32 $81,826.78 0.33%
36 0x1ff7a0fe04f1a558ef8d099a9b2736c056cb1a7e 27,080,296.53 $75,295.20 0.3%
37 0xdfd69044c795b0bfc279cfe781d7ee294f89901c 23,344,666.77 $64,908.50 0.26%
38 0x93a7323069b939b95b10ab94f4e1718f5a6911b1 22,669,065.38 $63,030.03 0.25%
39 0xd9e1444c077591145d9c793407ea79ace1e14ce4 22,503,671.45 $62,570.16 0.25%
40 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe 20,498,773.00 $56,995.65 0.23%
41 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 18,994,221.00 $52,812.33 0.21%
42 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 18,971,837.39 $52,750.10 0.21%
43 0x510ba52de8770ea52036d6a40602fdbf58066058 17,444,628.00 $48,503.78 0.19%
44 0xc4adeca1a121faf2e85ba55809c7df19781dc049 17,030,268.01 $47,351.68 0.19%
45 0x05afc93df24651bdd46593b01caa4ad10398fab1 16,002,721.00 $44,494.64 0.18%
46 0x2bfb4dfdefcc4a72f03b0a3464eb2eafa2633583 15,310,714.00 $42,570.55 0.17%
47 0xbe80f4be02f66b725928d543c4bd883d9c4560a3 15,000,000.00 $41,706.63 0.17%
48 0x47475f2651258c0b9dec8dc9b98f3491857d0df7 14,721,993.44 $40,933.65 0.16%
49 0x69d5ef6452a59ff2116bdaeaf0dff89968b96fce 14,396,540.00 $40,028.75 0.16%
50 0x8a63cbdc1501f622972f341e18968bd51d88e36b 13,143,912.52 $36,545.89 0.15%
51 0x8cc30f8baecd16f453f0da87f84451817b6e4fce 13,063,482.12 $36,322.26 0.15%
52 0x220a56960c98586d8adfb9c5fcbe41b3dade4437 12,609,873.94 $35,061.03 0.14%
53 0xd724e10612626d9a0c1a1dc5eb7ea52093003b71 12,604,151.97 $35,045.12 0.14%
54 0xf9eab57a3d1562efa29cf9b08ac4d3bc050fab4c 12,034,662.00 $33,461.68 0.13%
55 0x88d3428e97b6baaf5efa7f51a627c9a131dab425 10,878,749.52 $30,247.73 0.12%
56 0x2e1ca56acb5a409e941d275a8cbb12f798a02b87 10,834,103.25 $30,123.60 0.12%
57 0x85273abcc8cb57e67b497a8c33f5f723b57c2851 10,614,474.26 $29,512.93 0.12%
58 0x651a23df08c330d9ac81fdc47dc16abc60d898f1 10,224,428.96 $28,428.43 0.11%
59 0x10879537f91425eb6ec6511bba9ab364a5f08a21 10,000,772.53 $27,806.57 0.11%
60 0x69d10e4596c36bc9ee9fd5cf9fcba9b93beb5aa1 9,497,686.00 $26,407.77 0.11%
61 0x5adf79e634fcca43ccdb13f1eb33674e604aad49 9,121,230.47 $25,361.05 0.1%
62 0x3b9dc65e00184bd32bb87c7914ce621254b3325f 8,817,743.65 $24,517.23 0.1%
63 0x91a5c8e6d092535c53f317a9efc45f6e5aed8234 8,728,401.17 $24,268.81 0.1%
64 0x2096924f435d4d060f814c4eabde6cbb657fec76 8,482,415.25 $23,584.87 0.09%
65 0xfa3785f0bccc4c0f747e666cd772f417a784a9d5 7,824,194.70 $21,754.72 0.09%
66 0xbce74770c6f2830c5e3752cf192a8a0f2acf8b29 7,773,262.31 $21,613.11 0.09%
67 0x52a258ed593c793251a89bfd36cae158ee9fc4f8 7,750,123.88 $21,548.77 0.09%
68 0x62128cac7c281bceac4ff2e842584cd9ba932b95 7,610,418.40 $21,160.33 0.09%
69 0x5be08ecfa7051e71a1613f13113718ee701d476e 7,576,009.08 $21,064.66 0.08%
70 0x4a8147d6b226b893e3870daed0718ad8e1a09cd3 7,463,880.80 $20,752.89 0.08%
71 0x377c0497a7212051d63ff8fe2ef40c5c0f85d182 7,387,811.14 $20,541.38 0.08%
72 0xcf214aa5e16dbbabf9603a0139635786b5459fb4 7,331,860.18 $20,385.81 0.08%
73 0x26e0d6be7b3958f327968b3a44982f9887a2997b 7,300,521.15 $20,298.68 0.08%
74 0x4c8db2966199d2a07b20fc331c2ce37d70589571 7,078,730.39 $19,682.00 0.08%
75 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 6,932,342.88 $19,274.98 0.08%
76 0xb60c43efc84abca15947eaecbb9811ff99ce31dd 6,845,790.94 $19,034.33 0.08%
77 0x270acbaef5ba96ff00b14e11c125d86f4c5bb940 6,815,362.00 $18,949.72 0.08%
78 0xc2d1e0f240998ba0b859e98aa5e8c1fe83d1a78f 6,499,725.05 $18,072.11 0.07%
79 0xd4f52091b71f7ba5157ac9d922fb06e873f20f15 6,382,910.17 $17,747.31 0.07%
80 0x34df33adb28da1bb7927fe4efc9e4a3901d832d5 6,374,663.86 $17,724.38 0.07%
81 0xba009ea29ffe0e690e8688cbfc24207186c68e13 6,220,266.62 $17,295.09 0.07%
82 0x3644639c441e6db7feb33cf20b091d2eddf96051 6,136,432.22 $17,061.99 0.07%
83 0x2f9b443a95c56f7e896f33b84daa652072d669e1 6,031,331.84 $16,769.77 0.07%
84 0xe82273ae8d881578fbcc318720011ca83879df3d 6,004,473.57 $16,695.09 0.07%
85 0xb2b4d8275b593edc907cbf8d71ed9cfa3664211b 5,997,365.00 $16,675.33 0.07%
86 0x24a80655b08f00ebdc3bf16ad1f3bc96000caf40 5,828,711.57 $16,206.40 0.07%
87 0x91816bceae128132ce784ada9c9ea0cdbe8e1bf4 5,814,759.17 $16,167.60 0.06%
88 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 5,787,710.15 $16,092.39 0.06%
89 0x068e7c1a4be746269c3e1d3913ea60a3b00922a7 5,690,052.00 $15,820.86 0.06%
90 0xfc0cbf366d58b2ad767d28b0554efd6202ea17eb 5,501,751.05 $15,297.30 0.06%
91 0x590a730fca43996024d9a7a3232edf0f9030d0e8 5,459,733.38 $15,180.47 0.06%
92 0xc3fea68800c880c44ea03a06480759f0b2a42b85 5,398,006.50 $15,008.84 0.06%
93 0x8f883228115456db69406221f2aa606ef4acedf6 5,261,216.58 $14,628.51 0.06%
94 0xd76356a14b63497e3209b5959fc362c2856b7f72 5,250,000.01 $14,597.32 0.06%
95 0xa0d3e8a1d6c5ba7f5f59ff637071835858b799d7 5,250,000.00 $14,597.32 0.06%
96 0x69f8f73e44ef4d46398751d3f8ba6051fa113b46 5,202,936.57 $14,466.46 0.06%
97 0x1973ba06dbc27b7f81b6546e9ac293e12edfc545 5,164,423.64 $14,359.38 0.06%
98 0xdae10b9cbe4090a68dc7d3ebae31051865eaa2b5 5,089,773.82 $14,151.82 0.06%
99 0x8f4afe45b096e80bcd83ade18bcb8c977263f0eb 5,076,212.72 $14,114.12 0.06%
100 0x00cb9d7adc0c99f1edc6718139f4e56571541c6d 5,039,587.37 $14,012.28 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ REEF

Top 10 ví đầu bảng chiếm 55.83% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 68.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 77.75% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 81.94% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Reef (REEF). Top Holder REEF 04/2023 - GiaCoin.com
5 trên 624 đánh giá