Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,068,772,003,694 Khối lượng (24h): $42,387,720,706 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.4%
ReapChain (REAP)ReapChain REAP
Xếp hạng #906 19:53:00 29/01/2023
Giá ReapChain (REAP)
$0.01838 -0.01%
0.0000007819 BTC 433 VND
Thấp: $0.01819 Cao: $0.01860
Vốn hóa thị trường $5,654,043 Khối lượng 24h $1,196,649 Lượng cung lưu hành 307,700,000 REAP
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.01% Thay đổi 7 ngày -3.47%

Chuyển đổi REAP - USD - VND

Top địa chỉ ReapChain (REAP) theo số dư

Có tất cả 1,465 ví lưu trữ REAP.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ ReapChain (REAP) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 2,700,000,000.00 $49,612,984.65 54.49%
2 0x9cb789ede06d4fdfc57f62901c1f8b7ca1e81603 397,000,000.00 $7,294,946.26 8.01%
3 0x10881d3c6e8be2e23f6ed16f3ba217d183498e2c 200,000,000.00 $3,675,035.90 4.04%
4 0xcc8f4100af7203be6e51f5102f2dc605668aa9bd 147,000,000.00 $2,701,151.39 2.97%
5 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 117,927,973.94 $2,166,947.69 2.38%
6 0xa9befa3aa7b1ee90fac0ad717cf441b312e2d4a9 98,000,000.00 $1,800,767.59 1.98%
7 0x92a0625188779dbfb2301b30bb73a76823a43379 98,000,000.00 $1,800,767.59 1.98%
8 0x328b241ea8181f8a0e4344458ec23b8659e2aeb8 98,000,000.00 $1,800,767.59 1.98%
9 0x577df7c85cca721ba70c1505750f52d827f5625f 98,000,000.00 $1,800,767.59 1.98%
10 0xfa4f005ea9e3ae839145c6d362ee28f345155ab9 98,000,000.00 $1,800,767.59 1.98%
11 0x7ec4817d34da182344dca2f5856454ffc56f59fa 98,000,000.00 $1,800,767.59 1.98%
12 0xeccc28992a77af5d42aaaf7986a2b8e7fac9bf5c 84,966,870.00 $1,561,281.49 1.71%
13 0x2ac331345be56f4dc1a1558a7a8260b556b8bae0 61,250,000.00 $1,125,479.74 1.24%
14 0xdee03b04ac9b3830503932e34541ee87a7a80d9e 56,000,000.00 $1,029,010.05 1.13%
15 0xe0ea9c28f73fe0559b0c43dc928d101cc692ff12 56,000,000.00 $1,029,010.05 1.13%
16 0x18ce3be8f2fa974925d0dd1c0b3b2ff8aad48cd7 41,115,043.32 $755,496.30 0.83%
17 0xef513851c07740229a2f50bfb9dbe188e800f224 36,750,000.00 $675,287.85 0.74%
18 0x0c31189b1b2a1183c8c475eaca199bcbeb93b482 36,750,000.00 $675,287.85 0.74%
19 0x2814819081913b590520f0a796274a0334f55885 28,000,000.00 $514,505.03 0.57%
20 0x10ad24454daa49bf21ca152d56a2b43b068f308c 18,200,000.00 $334,428.27 0.37%
21 0xc336e1ad5143e33daac48c03101edff9ee77a8a1 18,100,000.00 $332,590.75 0.37%
22 0xc9cf375e40762ba9ca1a478ca61f76ef1ffa5646 16,900,000.00 $310,540.53 0.34%
23 0xc497853c1058b70a2d592005774b8ce4ef443165 14,850,000.00 $272,871.42 0.3%
24 0x0275f1dcbfb7ff48f4a6e90117783ef2db5c47bb 14,500,000.00 $266,440.10 0.29%
25 0xf3122d57675f98e65562ff23fe8fb5e08a760208 14,250,000.00 $261,846.31 0.29%
26 0x029408c973f2a97c74f180150d5e99aa6952e77b 13,300,000.00 $244,389.89 0.27%
27 0xaeda55dc9bf69d239b8d52df155b9c95e072575b 12,850,000.00 $236,121.06 0.26%
28 0x83949bda8d2feda1ccd6d31ae94528d0e970bf9a 12,715,000.00 $233,640.41 0.26%
29 0x7a3ea2b4abb4e662ebe08d04841eb0fb63f144d7 12,400,000.00 $227,852.23 0.25%
30 0x644888dc7c3db876af74f6f301305979443fc44d 10,500,000.00 $192,939.38 0.21%
31 0xd61dfb364615407e41062f7d4bd82e248608e51b 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
32 0xc08d8c6f4febac33eb77a6c389e5ccc14ad1817a 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
33 0x0db0c126852b27160c40273c899b9f75c802bedf 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
34 0x4c49aac54b256a435b8dc047f25a5c24f0bd8986 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
35 0x4755cc4a62dee56c141b13cc37733024b8626ab0 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
36 0xd1ad3c7f08caf924218d32cd25a5e24ebafef95d 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
37 0x959a7df6b058c377ffcd1eece8a488ca3df49ff2 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
38 0x1e16bb025573b5edce9f983182b706cb3ee7c2c0 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
39 0x2e2f27d5c3e24352193f9b2dbfb6d32f48394208 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
40 0x818c871ce5625680c3cea14fb16c6acf8d0a48a8 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
41 0x9ac96efb5b54166036974f942b81cc6db053eb76 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
42 0x0525d2fb30f231cffc1ea75f242b672801aaa3cb 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
43 0xacd08b0bff6a1c775d65fa2f1f7314590e569b1f 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
44 0xb876420f5c7d7c35535a1218ebad718f5efae14f 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
45 0x9bda172181f4ce4a99ad7e36ff158dd367159f46 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
46 0xea4a52919a986c8a6ed18811c3769be8fd8c5207 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
47 0x2b1add84a8c3e3aff81d0f0070464d369b84dcf0 10,000,000.00 $183,751.79 0.2%
48 0x8bbead9eafaafd57b90af189e8cfa75961310ae1 9,500,000.00 $174,564.21 0.19%
49 0x75c61d3f6e1d523484d7d4e0021c710e55bd18b2 8,602,698.00 $158,076.12 0.17%
50 0x33e59e46333ee04ee8f1abd1f36a98be9b3367a0 6,597,597.41 $121,232.04 0.13%
51 0xffb9b9c66bc64a87ed1def939acf3afe176c22ad 5,000,000.00 $91,875.90 0.1%
52 0x95773f55d05e8d7f8be3a3538d43b89c9f16dcdf 5,000,000.00 $91,875.90 0.1%
53 0xfc6bab3849a26a6e23c6bdcf9ca3ed269c9b5d9f 4,700,000.00 $86,363.34 0.09%
54 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 4,344,703.19 $79,834.70 0.09%
55 0xeb56fa31e09bcdff2ae8388ba696603dee76fa9d 4,000,000.00 $73,500.72 0.08%
56 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b 3,847,482.27 $70,698.18 0.08%
57 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 3,763,779.62 $69,160.13 0.08%
58 0x6ac300bdf898980ce6da037d6e00de193239b042 3,000,000.00 $55,125.54 0.06%
59 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 2,778,546.52 $51,056.29 0.06%
60 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 2,518,426.25 $46,276.53 0.05%
61 0xcac5901de5b00a1b3081aa284c24f19d57274bf0 2,500,000.00 $45,937.95 0.05%
62 0x604e84656844657c132c083efd4a715a8a532cb5 2,500,000.00 $45,937.95 0.05%
63 0xa73313b8d82458e493475d11545fa6979a1c8f96 2,500,000.00 $45,937.95 0.05%
64 0x70cea4c63d4b8d82434ecc0ab428d2db79d1f696 1,000,000.00 $18,375.18 0.02%
65 0x68e458539b732c9a73f2c8437f2beb9e31c9de09 713,000.00 $13,101.50 0.01%
66 0x013429ac560205a4e78523d4c975316e5b3f2ab9 511,582.00 $9,400.41 0.01%
67 0xd0819b42db0056cfd3d0569a64d91b5f450a02cd 462,739.72 $8,502.93 0.01%
68 0x0af46689f45a7e2f5dfc059956dc96a8c855224c 344,583.78 $6,331.79 0.01%
69 0x7885188dc44be1b6fdd0de5898c59a6ba82b01a4 304,850.00 $5,601.67 0.01%
70 0xf9c98ee8a4e0f4859c812c8d26c8bedd116ab442 284,284.00 $5,223.77 0.01%
71 0x782823c336a74aa3a0ac94c9f85cf4c321b224bd 112,076.92 $2,059.43 -
72 0x978da9745f3eca1478d2a52d09c085c9f79cda7c 99,850.00 $1,834.76 -
73 0xa697f30682390964710381500a45808937480d2f 89,913.59 $1,652.18 -
74 0x9d8d38d9b3d3f2f775572c000da325aad04f100a 64,151.35 $1,178.79 -
75 0xc3edc633fae10ff5940b5c78fede088fe1ec11ca 57,895.50 $1,063.84 -
76 0x6dd4aa7dd8539c7013c1245fc2f540773755e8cc 38,906.04 $714.91 -
77 0x375106b079289772b9fcc4e2ff1530138d6d602b 38,423.87 $706.05 -
78 0xd7b7c5eda72b80f9467bebb00c1a7aff024b41e6 38,360.41 $704.88 -
79 0x0f2e98121123a1051b061cc4dc44705e2ffc6db3 37,875.09 $695.96 -
80 0x8e5647b4c5e32abea98823ec5414f82a24943466 35,897.69 $659.63 -
81 0xa4e079a2117cb1902c649d1389e4e010c539f00d 35,476.32 $651.88 -
82 0xc23564787994f8427d56b1da93a66990c321a55f 34,039.69 $625.49 -
83 0x3915ad62835598cdf9f2977ec7d141a84cfeac9c 31,996.75 $587.95 -
84 0x839c3975337276a630a3d648666c242d8b150916 31,044.00 $570.44 -
85 0xda284508487d1e02bd150f204480698ceb0122bb 31,039.58 $570.36 -
86 0x02ffc0d354f40f25f21ea15f89d4935106e35c03 30,958.27 $568.86 -
87 0xbb365d327ed7d1146430a69270ce0d63a06ed8b0 30,128.14 $553.61 -
88 0x7ee29ab70fad31697992503024754167f5fc8a50 29,850.00 $548.50 -
89 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 29,536.50 $542.74 -
90 0x3afd1656e06642c77e589878e11c072cb181faac 27,909.53 $512.84 -
91 0xc4d3b05d8a1101bdddbc1c7028164333c48cd3cc 25,791.90 $473.93 -
92 0x1ae8f137ed89a0276d3b22cb0da74028cf533381 25,036.31 $460.05 -
93 0x83f32ebe398d79711b272704bd2e13c7e94beaaf 24,139.87 $443.57 -
94 0x5e1113106cd643b45f0d9adb28a10f4e7307723b 23,786.63 $437.08 -
95 0x0fdc777cb6dc6a0d29ee8bf93a82635469acda78 22,869.73 $420.24 -
96 0x4d5b3ef1e426146569fd07cf7ecae31d43c43131 22,724.92 $417.57 -
97 0x7587b28f3f6a60ecaec443b3887aee9916b1f41f 21,997.38 $404.21 -
98 0x332a999cec9e72b42f3f07c35f7d4fa61295e2e3 21,619.67 $397.27 -
99 0x35d2d03607b9155b42cf673102fe58251ac4f644 21,497.53 $395.02 -
100 0x778a91c5eecc3ec8085388e54418c0bc19dbcb4a 20,947.55 $384.91 -

Thống kê top địa chỉ trữ REAP

Top 10 ví đầu bảng chiếm 81.79% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.23% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.98% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ ReapChain (REAP). Top Holder REAP 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 635 đánh giá