Tiền ảo: 26,879 Sàn giao dịch: 666 Vốn hóa: $1,089,846,494,332 Khối lượng (24h): $43,801,029,757 Thị phần: BTC: 49.4%, ETH: 18.4%
Read READ
Xếp hạng #? 10:33:07 01/09/2020

Read (READ)

Không theo dõi

Giới thiệu Read

Read (READ) là một đồng tiền điện tử, được chúng tôi thêm vào danh sách theo dõi ngày 20/01/2018 và kết thúc theo dõi ngày 01/09/2020. Trạng thái hiện tại của Read đang là Không theo dõi. Giá Read lần gần nhất mà chúng tôi ghi nhận là $0.0009899. Tổng cung lần gần nhất là 2,100,000,000 READ. Tìm hiểu thêm thông tin về Read (READ) tại Website https://read.lianzai.com/.

Thông tin Read (READ)

Trạng thái Không theo dõi
Website

https://read.lianzai.com/

Sách trắng

https://github.com/rockxie/LianZai/blob/master/SuperString.md

Block Explorer

https://etherscan.io/token/0x13d0bf45e5f319fa0b58900807049f23cae7c40d

https://ethplorer.io/address/0x13d0bf45e5f319fa0b58900807049f23cae7c40d

Ngày thêm vào danh sách theo dõi 07:00:00 20/01/2018
Ngày cập nhật cuối cùng 10:33:07 01/09/2020
Thẻ Media, Content Creation

Số liệu thống kê Read (READ)

Thông tin giá Read (READ) lần cập nhật cuối cùng
Giá Read (READ) $0.0009899
Vốn hóa thị trường -
Dao động 1 giờ -%
Dao động 24 giờ -%
Dao động 7 ngày -%
Dao động 30 ngày -%
Dao động 60 ngày -%
Dao động 90 ngày -%
Khối lượng giao dịch 24 giờ 0
Nguồn cung Read (READ)
Tổng READ đang lưu hành
Tổng cung 2,100,000,000 READ
Tổng cung tối đa
Thông tin Read (READ) hôm nay 03/10/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 611 đánh giá