Tiền ảo: 28,211 Sàn giao dịch: 717 Vốn hóa: $2,337,414,801,381 Khối lượng (24h): $94,070,164,571 Thị phần: BTC: 52.2%, ETH: 17.5%
Raydium (RAY)Raydium RAY
Xếp hạng #231 20:23:00 03/03/2024
Giá Raydium (RAY)
$1.20 0.75%
0.00001934 BTC 30,778 VND
Thấp: $1.17 Cao: $1.24
Vốn hóa thị trường $310,412,162 Khối lượng 24h $36,453,263 Lượng cung lưu hành 258,473,709 RAY
Thay đổi 1h 0.92% Thay đổi 24h 0.75% Thay đổi 7 ngày 25.77%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi RAY - USD - VND

Thị trường Raydium (RAY)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Binance Binance RAY/USDT $1.21 $15,554,966 19:55:58 03/03/2024
2 ExMarkets ExMarkets RAY/USDT $1.93 $8,253,604 20:02:05 03/03/2024
3 Jupiter Jupiter RAY/SOL $1.21 $3,742,223 19:58:58 03/03/2024
4 Websea Websea RAY/USDT $1.21 $2,094,489 19:58:58 03/03/2024
5 Jupiter Jupiter RAY/USDC $1.20 $2,073,318 19:58:58 03/03/2024
6 BitMart BitMart RAY/USDT $1.20 $1,437,903 19:59:59 03/03/2024
7 Bitrue Bitrue RAY/USDT $1.21 $1,390,171 19:58:58 03/03/2024
8 OKX OKX RAY/USDT $1.21 $1,325,369 19:55:58 03/03/2024
9 Zedcex Exchange Zedcex Exchange RAY/USDT $1.20 $1,313,582 20:02:05 03/03/2024
10 Raydium Raydium RAY/SOL $1.21 $1,223,773 19:58:58 03/03/2024
11 OrangeX OrangeX RAY/USDT $1.20 $940,707 19:58:58 03/03/2024
12 Raydium Raydium RAY/USDC $1.21 $937,314 19:58:58 03/03/2024
13 SuperEx SuperEx RAY/USDT $1.20 $872,882 20:02:05 03/03/2024
14 Hotscoin Hotscoin RAY/USDT $1.21 $777,172 19:58:58 03/03/2024
15 BingX BingX RAY/USDT $1.20 $759,705 19:58:58 03/03/2024
16 Gate.io Gate.io RAY/USDT $1.20 $743,665 19:58:58 03/03/2024
17 Upbit Upbit RAY/BTC $1.21 $523,364 19:55:58 03/03/2024
18 KuCoin KuCoin RAY/USDT $1.20 $487,247 19:58:58 03/03/2024
19 MEXC MEXC RAY/USDT $1.20 $472,973 19:58:58 03/03/2024
20 Raydium Raydium RAY/ATLAS $1.20 $410,259 19:58:58 03/03/2024
21 BYDFi BYDFi RAY/USDT $1.20 $371,001 20:02:05 03/03/2024
22 Bitvavo Bitvavo RAY/EUR $1.21 $349,689 19:58:58 03/03/2024
23 Raydium Raydium RAY/USDT $1.21 $307,504 19:58:58 03/03/2024
24 Raydium Raydium RAY/POLIS $1.20 $307,162 19:58:58 03/03/2024
25 Phemex Phemex RAY/USDT $1.21 $284,796 19:58:58 03/03/2024
26 Raydium Raydium RAY/SAMO $1.20 $278,150 19:58:58 03/03/2024
27 Pionex Pionex RAY/USDT $1.21 $271,329 19:59:59 03/03/2024
28 CoinW CoinW RAY/USDT $1.20 $263,262 19:58:58 03/03/2024
29 Hotcoin Global Hotcoin Global RAY/USDT $1.20 $244,600 19:58:58 03/03/2024
30 Bitazza Bitazza RAY/USDT $1.20 $233,345 20:02:05 03/03/2024
31 Bitget Bitget RAY/USDT $1.20 $195,899 19:58:58 03/03/2024
32 Jupiter Jupiter RAY/SAMO $1.14 $195,516 19:58:58 03/03/2024
33 Raydium Raydium RAY/OXY $1.21 $166,404 19:58:58 03/03/2024
34 XT.COM XT.COM RAY/USDT $1.21 $155,674 19:58:58 03/03/2024
35 Jupiter Jupiter RAY/USDT $1.20 $141,674 19:58:58 03/03/2024
36 Orca Orca RAY/SOL $1.21 $106,540 19:58:58 03/03/2024
37 Kraken Kraken RAY/USD $1.21 $102,378 19:55:58 03/03/2024
38 Binance Binance RAY/BNB $1.21 $83,674.12 19:55:58 03/03/2024
39 AlphaX AlphaX RAY/USDT $1.20 $79,421.13 19:58:58 03/03/2024
40 Tokocrypto Tokocrypto RAY/USDT $1.21 $66,274.60 19:58:58 03/03/2024
41 Bitazza Bitazza RAY/THB $1.21 $62,605.53 20:02:05 03/03/2024
42 Raydium Raydium RAY/SRM $1.20 $60,942.07 19:58:58 03/03/2024
43 Kraken Kraken RAY/EUR $1.21 $58,065.34 19:55:58 03/03/2024
44 Bit2Me Bit2Me RAY/EUR $1.21 $56,699.16 19:58:58 03/03/2024
45 Orca Orca RAY/ORCA $1.21 $56,239.13 19:58:58 03/03/2024
46 Raydium Raydium RAY/MAPS $1.21 $42,057.53 19:58:58 03/03/2024
47 Raydium Raydium RAY/WOOF $1.20 $38,228.34 19:58:58 03/03/2024
48 Jupiter Jupiter RAY/ORCA $1.20 $29,415.23 19:58:58 03/03/2024
49 MEXC MEXC RAY/USDC $1.21 $28,034.38 19:58:58 03/03/2024
50 Raydium Raydium RAY/GENE $1.20 $19,071.67 19:58:58 03/03/2024
51 Jubi Jubi RAY/USDT $1.20 $17,959.81 20:02:05 03/03/2024
52 Gate.io Gate.io RAY/ETH $1.20 $17,574.06 19:58:58 03/03/2024
53 CoinEx CoinEx RAY/USDT $1.21 $12,256.11 19:58:58 03/03/2024
54 Raydium Raydium RAY/MSOL $1.21 $10,946.75 19:58:58 03/03/2024
55 WOO X WOO X RAY/USDT $1.21 $9,549.29 19:58:58 03/03/2024
56 CommEX CommEX RAY/USDT $1.19 $7,026.12 19:58:58 03/03/2024
57 Raydium Raydium RAY/CRWNY $1.21 $6,489.35 19:58:58 03/03/2024
58 ONUS Pro ONUS Pro RAY/VNDC $1.21 $5,630.92 20:02:05 03/03/2024
59 Raydium Raydium RAY/FIDA $1.20 $5,100.59 19:58:58 03/03/2024
60 Raydium Raydium RAY/WETH $1.20 $4,501.72 19:58:58 03/03/2024
61 Jupiter Jupiter RAY/MSOL $1.19 $4,357.95 19:58:58 03/03/2024
62 Raydium Raydium RAY/AART $1.20 $4,180.39 19:58:58 03/03/2024
63 Orca Orca RAY/USDC $1.21 $2,635.60 19:58:58 03/03/2024
64 Jupiter Jupiter RAY/AART $1.02 $2,398.45 22:50:58 02/03/2024
65 Raydium Raydium RAY/BONK $1.20 $2,385.98 19:58:58 03/03/2024
66 CoinDCX CoinDCX RAY/USDT $1.20 $2,318.04 20:02:05 03/03/2024
67 Jupiter Jupiter RAY/BONK $1.15 $1,313.03 19:58:58 03/03/2024
68 Raydium Raydium SNY/RAY $0.01828 $873.27 19:58:58 03/03/2024
69 Nominex Nominex RAY/USDT $1.20 $759.55 20:02:05 03/03/2024
70 Orca Orca RAY/ORCA $1.21 $707.68 19:58:58 03/03/2024
71 Raydium Raydium RAY/BOP $1.21 $689.59 19:58:58 03/03/2024
72 Raydium Raydium RAY/SOLPAD $1.20 $595.31 19:58:58 03/03/2024
73 Raydium Raydium RAY/MEAN $1.20 $492.01 19:58:58 03/03/2024
74 Raydium Raydium RAY/TULIP $1.20 $418.89 19:58:58 03/03/2024
75 Raydium Raydium RAY/LIQ $1.21 $397.49 19:58:58 03/03/2024
76 Raydium Raydium LIKE/RAY $0.05676 $323.58 19:58:58 03/03/2024
77 Raydium Raydium RAY/DOGGO $1.23 $318.15 19:58:58 03/03/2024
78 Poloniex Poloniex RAY/USDT $1.21 $303.46 19:58:58 03/03/2024
79 Raydium Raydium RAY/SYP $1.21 $286.06 19:58:58 03/03/2024
80 Raydium Raydium RAY/ARB $1.21 $257.97 19:58:58 03/03/2024
81 Jupiter Jupiter RAY/NOS $1.18 $254.67 19:58:58 03/03/2024
82 Raydium Raydium RAY/VINU $1.21 $238.22 19:58:58 03/03/2024
83 GroveX GroveX RAY/USDT $1.20 $146.05 20:02:05 03/03/2024
84 Orca Orca RAY/SLIM $1.18 $120.39 19:58:58 03/03/2024
85 Orca Orca RAY/JTO $1.20 $94.00 19:58:58 03/03/2024
86 Jupiter Jupiter RAY/JTO $1.25 $70.08 19:58:58 03/03/2024
87 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) RAY/WBNB $0.9538 $29.03 19:00:51 01/03/2024
88 Jupiter Jupiter RAY/LFNTY $1.20 $20.67 19:58:58 03/03/2024
89 ProBit Global ProBit Global RAY/USDT $1.15 $17.83 19:59:59 03/03/2024
90 Orca Orca RAY/USDC[STANDARD] $1.20 $14.54 19:58:58 03/03/2024
91 Raydium Raydium RAY/MEDIA $1.20 $14.53 19:58:58 03/03/2024
92 Raydium Raydium RAY/USDC $1.21 $2.05 19:58:58 03/03/2024
93 Raydium Raydium RAY/USDC $1.18 $0.9738 19:58:58 03/03/2024
94 Raydium Raydium RAY/SOL $1.19 $0.7201 19:58:58 03/03/2024
95 Raydium Raydium RAY/PUGAI $0.6750 $0.00006741 07:00:43 29/02/2024
96 HitBTC HitBTC RAY/USDT $1.20 $0 19:58:58 03/03/2024
97 Gate.io Gate.io RAY/USD $0.2054 $0 19:58:58 03/03/2024

Thông tin thị trường giao dịch Raydium (RAY)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 97 cặp giao dịch RAY có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 717 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 19:55:58 03/03/2024, cặp giao dịch RAY/USDT tại sàn Binance đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $15,554,966 với tỷ giá $1.21.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp RAY.

Cặp: Tên cặp giao dịch RAY với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số RAY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Raydium (RAY) Cặp giao dịch Raydium (RAY) - GiaCoin.com
4.3 trên 769 đánh giá