Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,188,245,352,785 Khối lượng (24h): $31,236,405,975 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Rari Governance Token (RGT)Rari Governance Token RGT
Xếp hạng #1088 05:53:00 02/04/2023
Giá Rari Governance Token (RGT)
$0.2847 -1.65%
0.000009981 BTC 6,695 VND
Thấp: $0.2278 Cao: $0.2911
Vốn hóa thị trường $3,550,800 Khối lượng 24h $10,013.59 Lượng cung lưu hành 12,472,026 RGT
Thay đổi 1h 0.29% Thay đổi 24h -1.65% Thay đổi 7 ngày -9.85%

Chuyển đổi RGT - USD - VND

Top địa chỉ Rari Governance Token (RGT) theo số dư

Có tất cả 7,404 ví lưu trữ RGT, trong số đó có 249 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Rari Governance Token (RGT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc09bb5ecf865e6f69fe62a43c27f036a426909f7 7,962,817.72 $2,267,023.45 63.78%
2 0x8ace03fc45139fddba944c6a4082b604041d19fc 2,693,752.60 $766,914.49 21.58%
3 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 528,984.93 $150,602.62 4.24%
4 0x18a797c7c70c1bf22fdee1c09062aba709cacf04 62,453.09 $17,780.47 0.5%
5 0x168fa4917e7cd18f4ed3dc313c4975851ca9e5e7 25,385.58 $7,227.31 0.2%
6 0x18b0eb9f5ff56fc989de7820d8a3a81c642b8a02 17,414.20 $4,957.84 0.14%
7 0x45e1a9a299d32fc17aa8a6e4f8830fecdff997c4 17,207.12 $4,898.89 0.14%
8 0x21898b17a861ef45128b02a9307de8058bf68b4e 16,258.07 $4,628.69 0.13%
9 0x3f18bc51571cc90dd58c3d1d998ad098b5e02b77 15,927.54 $4,534.59 0.13%
10 0xd6a67705f12d7075c2f2d7da8c935b180a0f3b68 14,487.02 $4,124.47 0.12%
11 0x7a277e8e38c927280a75f67e391a69f4f9e9df18 14,026.58 $3,993.38 0.11%
12 0x9c0caeb986c003417d21a7daaf30221d61fc1043 13,022.43 $3,707.50 0.1%
13 0x483456aed1c5dc77fda49c96fae52fcb718a170d 12,819.28 $3,649.66 0.1%
14 0x963f971a9a10926a0bb28be1f73e1b6160fb4b59 12,819.27 $3,649.66 0.1%
15 0x557ddc997a7ccbb8fd94e1e9a0c1629dd707aa2b 12,309.00 $3,504.39 0.1%
16 0x2463c0303e2869e7295443932efeeacd6ce3bd65 12,033.94 $3,426.08 0.1%
17 0xb91aecd72b2e410af82185d8925201f229f12843 11,997.79 $3,415.78 0.1%
18 0x641be7047c4e0781523ed5eed7be59d3a85cb424 11,689.00 $3,327.87 0.09%
19 0x26d3e8594a7a7822d88da80ec43c5e429423e099 10,998.59 $3,131.31 0.09%
20 0x481f20c0cd5f0cad20da3822d968ded4d7ab9a8e 10,502.86 $2,990.18 0.08%
21 0xc8e22e83274fc8c415a2c35906f36f42c6bbe8b2 9,781.17 $2,784.71 0.08%
22 0x6ad9f246fb4a65b6783e0d00578ebbb5963b8911 9,508.38 $2,707.05 0.08%
23 0xa208d28935b296725c41eb37f28add3e82d8ec57 9,428.37 $2,684.27 0.08%
24 0x48ec5560bfd59b95859965cce48cc244cfdf6b0c 9,250.17 $2,633.53 0.07%
25 0x358e36102d67b3566503a80945288c47d64642d4 8,754.25 $2,492.35 0.07%
26 0x038bed423db89065ce4adf62521d7afff0b4d53f 7,822.81 $2,227.16 0.06%
27 0x6e6dac8b84711030253de957d266fde8ed9935ed 7,790.13 $2,217.86 0.06%
28 0xdb47d08d3d478dfc7f026ea908c775cceb867ec9 7,297.21 $2,077.52 0.06%
29 0x05db3b5b8f9050f49011a81f2c62ed1b54599b0b 7,232.49 $2,059.10 0.06%
30 0x5e9f736f314c9108ac72d4cfed4bcc09c01309a6 7,039.67 $2,004.20 0.06%
31 0x5d2934ddd8f38befc3d5d6ba51cbe47faabb78bb 6,941.88 $1,976.36 0.06%
32 0x3392b262e7ea216806251adc8adaf3cc39f02d63 6,819.75 $1,941.59 0.05%
33 0x2689e1b18882cb4e3b683182ed8eb7c1920a1193 6,702.33 $1,908.16 0.05%
34 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 6,692.91 $1,905.48 0.05%
35 0x94aa012dd2fbd54cb123efae9042765c5f169ad6 6,605.10 $1,880.48 0.05%
36 0xf2ecf48aecabd4675cb127e5bee0c4b717236cc9 6,392.04 $1,819.82 0.05%
37 0x23151103804d72d1c8b49ae9d0a02749e39add2a 6,200.66 $1,765.33 0.05%
38 0xa0d44baf0a53693886d4a0ba7e7dab9e041dbf6c 6,191.88 $1,762.84 0.05%
39 0xcb57838e37c78dbb6c04160030c651716d3bdfc9 6,183.61 $1,760.48 0.05%
40 0x9f7ca294cb159f307ebb406babe4677750543451 6,095.33 $1,735.35 0.05%
41 0x836c036cbf9ed8549205577f0db771c62a283419 6,043.81 $1,720.68 0.05%
42 0x4bf841e17f428a3614ec53b65add6aafddf8ba57 5,752.48 $1,637.74 0.05%
43 0x6b9be73b0e5b7d6454a5803d69f308cdad6cc8bb 5,590.79 $1,591.71 0.04%
44 0x0c7faae359e5f4abd096a1914b515b7f9340990b 5,564.50 $1,584.22 0.04%
45 0xa7ad9ed1b465bbba010b5ca864748616911484de 5,433.25 $1,546.85 0.04%
46 0xb51ade85ba05a5367ec1638b26bda44ad5644fa7 5,418.89 $1,542.76 0.04%
47 0x6a9b9381cb5e7be1f6b2063ec7ea607748f72016 5,284.32 $1,504.45 0.04%
48 0x444db6e66316cf8229ba6cf7c5470e56465839c6 5,226.33 $1,487.94 0.04%
49 0x7d87f4938e79ddc533033c49b4e261f12b3f489e 5,044.56 $1,436.19 0.04%
50 0x1fa69a416bcf8572577d3949b742fbb0a9cd98c7 5,041.44 $1,435.30 0.04%
51 0x26d13c17659e1305344ee31635b5a2b72e94d82e 5,000.00 $1,423.51 0.04%
52 0x038fc241f916c9b23a130e307653011c985303e5 4,980.03 $1,417.82 0.04%
53 0xd187e23b2bbb3ff4ebaf8ce305f804a157719588 4,932.04 $1,404.16 0.04%
54 0x17e49502febdf7b3bd3a9842a325036d729b7654 4,860.15 $1,383.69 0.04%
55 0x8cbf58f7e3ab9243f1c3c2e8e5aa48e18ebeb710 4,828.60 $1,374.71 0.04%
56 0x4fe930ec5174486d9034749c3a8850c3666c20a5 4,707.45 $1,340.22 0.04%
57 0x88ad09518695c6c3712ac10a214be5109a655671 4,547.06 $1,294.55 0.04%
58 0x677a16bf837fd3ac55ea41a6f4bb515ec2343de5 4,500.00 $1,281.16 0.04%
59 0x776f14e6d2be47187bca88c08c5f0c463485fffb 4,137.68 $1,178.00 0.03%
60 0x8e1a45135d8514522d7d28c02c99702843d111e6 4,107.17 $1,169.32 0.03%
61 0xe98ae8cd25cdc06562c29231db339d17d02fd486 4,070.50 $1,158.88 0.03%
62 0xc6b33d6fb50c835be6a12d94328c368b3ba7dc2d 4,000.00 $1,138.80 0.03%
63 0x9fb12f3372559e1d62a7582fcc2968211a28fa5e 3,825.49 $1,089.12 0.03%
64 0x211c4528720dd8cdee9099f44c874c8d049c7d7f 3,715.39 $1,057.78 0.03%
65 0xcbae730ca53ebae199488f880efabe96bfb439f0 3,701.35 $1,053.78 0.03%
66 0xc7b09882bd1045125a020ac1096dae765cd0d345 3,648.89 $1,038.84 0.03%
67 0x5c36b4f8fc4d722d59856a0d7d31d0e943270aac 3,504.09 $997.62 0.03%
68 0xc591f719718e61ede652de45cef3c1387b7506fd 3,484.74 $992.11 0.03%
69 0xde77b585a85a0e10710b2a3362b326cae329035d 3,481.45 $991.17 0.03%
70 0xe1f36d5cb2031aba60d8222f324a246da5cfcc5c 3,476.23 $989.69 0.03%
71 0x90653f66b25afa4375461656bcefe28b9cc948a6 3,443.82 $980.46 0.03%
72 0xcdeab89b989f6cb6f73d5d9a151d25233254b1f5 3,357.86 $955.99 0.03%
73 0xb7261dc13dc8ad7fe95a7c4c7aed0e42d5e2d922 3,341.61 $951.36 0.03%
74 0x0b7f4c3892d62de00fbf33c5529b49953493ba05 3,221.03 $917.03 0.03%
75 0x78a283121b985d3819c0e2dd55336de66678666d 3,203.49 $912.04 0.03%
76 0x17441cac30c71a543dba1f71b168380c9e86e978 3,134.43 $892.37 0.03%
77 0xdaf4e29e27ac47cd637775eab39388c3fe919090 3,106.03 $884.29 0.02%
78 0x39f3cca4f869712f5db0736b3fa48dce2d5388e3 3,076.23 $875.81 0.02%
79 0x8f6e1e5069b336ae553f463d2c0924674e8471fc 3,024.36 $861.04 0.02%
80 0x5b3e80f2c724767c9ec5494a49f1ef8b353ca55e 3,002.46 $854.80 0.02%
81 0xc14de7cd971fafeaf46010ecf0ed4118b6dbddb2 2,959.76 $842.65 0.02%
82 0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480 2,938.87 $836.70 0.02%
83 0xb8989ffcd00d17e231fe98edf62eef3c6000b0be 2,895.25 $824.28 0.02%
84 0x9a653b04185617265e1253ff93a9d09fd27409e1 2,876.31 $818.89 0.02%
85 0xda44a28c6465b2ffbe302dbab2d65d1754e0b501 2,825.57 $804.44 0.02%
86 0x1b9e22afa3a1e60437fb0d91d23f338ea9ba0a17 2,748.67 $782.55 0.02%
87 0xaeb432672373424e1dd01e5e925a16966dfb14e8 2,733.54 $778.24 0.02%
88 0xeab149986139bb13b95f90df397d6e89af3ae589 2,731.29 $777.60 0.02%
89 0x35aeda31ce139bdc11550d7b51d63addfdf0af49 2,727.53 $776.53 0.02%
90 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 2,713.13 $772.43 0.02%
91 0x000000adf684e05b0e33f8724fff2e9ce8cc6248 2,658.13 $756.77 0.02%
92 0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f 2,640.99 $751.89 0.02%
93 0x720649579ce32d00f8cc8329913fdeaf202e0eed 2,627.15 $747.95 0.02%
94 0xdf1979d3ef28e5301ff286be1c84993bf2347e4c 2,583.67 $735.57 0.02%
95 0xf887bd34d36c60b76d461b064c1fe247206f275b 2,525.00 $718.87 0.02%
96 0x466200776ad791a0090589773c2d4103c8897556 2,505.14 $713.22 0.02%
97 0xce4e7b8842ee4fd17c8e02a93a120d11331e5151 2,500.05 $711.77 0.02%
98 0x2c091b91642edbd2f999321a6672a123082785b8 2,500.00 $711.75 0.02%
99 0x17cfb900aba727e91b89234ed0bcfcd0cdb4eaf7 2,468.33 $702.74 0.02%
100 0x8962198846997c8db8ab714ab2d334f603ce5e61 2,438.41 $694.22 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ RGT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 90.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.54% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.88% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Rari Governance Token (RGT). Top Holder RGT 04/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 675 đánh giá