Tiền ảo: 21,992 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $861,329,865,697 Khối lượng (24h): $37,279,818,887 Thị phần: BTC: 38.5%, ETH: 18.3%
Puriever (PURE)Puriever PURE
Xếp hạng #2748 19:08:00 09/12/2022
Giá Puriever (PURE)
$0.01394 -0.72%
0.0000008080 BTC 339 VND
Thấp: $0.01391 Cao: $0.01420
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $905,020 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.2% Thay đổi 24h -0.72% Thay đổi 7 ngày -1.55%

Chuyển đổi PURE - USD - VND

Top địa chỉ Puriever (PURE) theo số dư

Có tất cả 580 ví lưu trữ PURE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Puriever (PURE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x38eacf9ed14a945500c52e7160d4c97666eddeef 335,104,850.00 $4,669,883.29 27.93%
2 0xe8bb5256c56c6cc8891e34b2f14fd04a84a18875 151,191,122.20 $2,106,937.26 12.6%
3 0x10ae04e64bad849625dc7bca2df773e07939ec11 150,400,000.00 $2,095,912.51 12.53%
4 0xffe73ccc172adb41d188c255725c797c2fdfc6d0 100,000,000.00 $1,393,558.85 8.33%
5 0x0000000000000000000000000000000000000000 80,000,000.00 $1,114,847.08 6.67%
6 0xa71746e27ea76974b2a0940ef9494b8b564b6544 60,000,000.00 $836,135.31 5%
7 0x70350b3c675882dbbc5520ee7e4e11039e0a43dc 60,000,000.00 $836,135.31 5%
8 0x688d4bad1fc7bfa60a7dca60df6173bec3f59b5c 60,000,000.00 $836,135.31 5%
9 0x8c90eb1f517766114ac6fea83ba7177173bdf228 44,560,000.00 $620,969.82 3.71%
10 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 43,895,362.30 $611,707.71 3.66%
11 0x50c7c8a7038b93c077b9349ed3bb51f9a2e431d2 42,946,524.95 $598,485.10 3.58%
12 0x369b346bca8d816119012f68883e9031ee00477c 12,700,000.00 $176,981.97 1.06%
13 0x395f8fd9e6d61d62d641395efb76767b03acc3f0 11,160,000.00 $155,521.17 0.93%
14 0x1e3262c0815dc09e7bb459bf78def24ff8e4803d 8,641,520.00 $120,424.67 0.72%
15 0xeaed50a99289e618fafce923b1dbfb6ab245907f 6,141,000.00 $85,578.45 0.51%
16 0x723a3562008f574757174d971f656507b7f27b6d 4,999,845.39 $69,675.79 0.42%
17 0x089eb47a4a39822d56565fc616382a7253d40bb3 4,968,560.00 $69,239.81 0.41%
18 0x34f7305bfcf5968821a9e2c86d4a0b2a3e41cdad 2,165,400.00 $30,176.12 0.18%
19 0xea1e4b0d9fbe4da1db4bb6f76b6fa8f3925218c0 1,636,589.74 $22,806.84 0.14%
20 0x4048ce9930af0d24bda79defcb353d6f98bd3d8e 1,500,000.00 $20,903.38 0.13%
21 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c 1,176,949.98 $16,401.49 0.1%
22 0x8e445c42376052a4778679654f89d9ab7c0fa5b9 1,001,000.00 $13,949.52 0.08%
23 0x2ed0fcdaba6b022913b17177239520a5594343ab 1,000,000.00 $13,935.59 0.08%
24 0x3fa8ac4f0614d39ab443e72074b2cb18c74d572c 888,000.00 $12,374.80 0.07%
25 0xb3b31976197fa856e92637dcf425ee8d02b35149 834,000.00 $11,622.28 0.07%
26 0xb6b06e9132289a2711b4de1f35c839a17f552d17 612,750.42 $8,539.04 0.05%
27 0x75bdafc2afe0d451b8d7e9372e2b8678ce1969c3 599,000.00 $8,347.42 0.05%
28 0xcb6c95a7dace19476278d553bf3cbcb8fb0e8063 589,266.70 $8,211.78 0.05%
29 0xadcd590ded67c1cd46a71f0139aa71b2abe97af8 589,078.83 $8,209.16 0.05%
30 0x4acca93ac57d8c7ec35871dc2533cd40c1d73e4b 580,224.09 $8,085.76 0.05%
31 0x20cbe54d96eb72131fbeb74787a406fc1ad938a2 566,949.48 $7,900.77 0.05%
32 0x7589131a68d128591713cc2d63b1d27b5614bd6b 500,000.00 $6,967.79 0.04%
33 0xbd8714ec3759d0049b48ef67ec8f886c4fe41273 415,945.18 $5,796.44 0.03%
34 0xdca75d764aa76b835b4523894cd6ddc998c942b1 400,000.00 $5,574.24 0.03%
35 0x67776b0d2db505556c448e2ce8c3d992e3afb318 384,001.00 $5,351.28 0.03%
36 0xd930ac275262dbd866125f498fd1a51476f05e4d 373,830.00 $5,209.54 0.03%
37 0xa9d2ec5892ca7d07dd4facb5de2ebde7b2d5a288 368,003.00 $5,128.34 0.03%
38 0x262d056f4206939c4754263d92bae0fa2d84c7c0 354,430.00 $4,939.19 0.03%
39 0xc76d1df72bcc1d3c9a7bdbc5aec2a255964a0c90 350,000.00 $4,877.46 0.03%
40 0xb3886376f566ecb997fcb58a4361f2165b884962 310,000.00 $4,320.03 0.03%
41 0x4d4e52492d8505042bd47e074ff4723bee14421b 285,000.00 $3,971.64 0.02%
42 0x1ca8fe282972cb5a215a9cf684110772bec8e5ee 265,757.00 $3,703.48 0.02%
43 0x372636e31784500fd2a92a4861c0f6f7bed441a3 250,000.00 $3,483.90 0.02%
44 0xf6caef087995657e872e019d79fb0b5831740d0c 230,685.00 $3,214.73 0.02%
45 0xc24e86efe9476adcd0718e741e70d1f48097214d 214,613.00 $2,990.76 0.02%
46 0xc5c724429b26190ffb9d4eec54dd70fe48dc58fb 199,013.24 $2,773.37 0.02%
47 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 176,252.57 $2,456.18 0.01%
48 0xf870cf7a20119bd4f9442b033dfa72a19c974f1e 166,500.00 $2,320.28 0.01%
49 0xd92873b81e1cce36012969823b3adcdb55246f51 161,877.70 $2,255.86 0.01%
50 0x25e82b9d69c5901ab29b1c8e8bb7880224526014 160,000.00 $2,229.69 0.01%
51 0x3d331aa12b5dc466dcca73d4dd2a7af371e94571 150,000.00 $2,090.34 0.01%
52 0x3764388de73add924fe8f747eebde166c81e3ec3 138,204.79 $1,925.97 0.01%
53 0xfaab6626ca89e756059f44f3ccfd34c605af65cf 129,025.35 $1,798.04 0.01%
54 0x8a07ba691a2039f63e5b6c098ccb0b41654adf13 115,000.00 $1,602.59 0.01%
55 0xba187f3ee582be89d3fabbd5b28ac829295aa868 113,000.00 $1,574.72 0.01%
56 0x4608f38387d5e1a06badda4007dafe222a60d3b9 105,637.42 $1,472.12 0.01%
57 0x408febf060ad130172c0f79970edd4d01a2734e2 100,000.00 $1,393.56 0.01%
58 0xc3c8aad7c70ebd5435736b1c36edba02608166bb 100,000.00 $1,393.56 0.01%
59 0x1b3822cc0ba41688be708b81bcd9439e1eea8e86 100,000.00 $1,393.56 0.01%
60 0x76e1d48620f1bcdd205c9a243cd1e53d33cb38e5 100,000.00 $1,393.56 0.01%
61 0xcd7f02c512e60e14925a1b4749b678ab09ed3dc1 100,000.00 $1,393.56 0.01%
62 0x272cade9dc4c2fdc3b93f1da517eeade94682738 100,000.00 $1,393.56 0.01%
63 0xba72ab9aa9517b72954f3fd32464b48a903a2cf9 87,246.14 $1,215.83 0.01%
64 0x023be9c7ebaae4cb495c61d7af54618ae3383ea9 80,697.00 $1,124.56 0.01%
65 0xc6d2c4099651e76fcbb426e493204e7a8c7cd81f 80,000.00 $1,114.85 0.01%
66 0xc1be64e062534fa70ce45ebe41236b6b5fc83778 74,283.17 $1,035.18 0.01%
67 0x5c17708280cd07c0993fd60493b22f6e1cccadc1 73,507.05 $1,024.36 0.01%
68 0xdc67867b3d7beeae79fb01dbac9b7026c3f39d3f 63,009.39 $878.07 0.01%
69 0x295decd6041b40bcedd461b8a8a8868815c29a16 53,996.00 $752.47 -
70 0xcbc54b9aaa92ebde0fa36edfd782f9b4fa4b66e5 53,165.83 $740.90 -
71 0xdd9f8f5d29ff51b20e7e1a6f1a4049ed5b977986 53,130.00 $740.40 -
72 0x7dbe39461dacc09b9124d9f0fee9e64056ab3849 52,967.06 $738.13 -
73 0xcdd6191391bf8792b9afdfbf1e47f375e0324818 50,000.00 $696.78 -
74 0xecf68e03ca23a8b9241c8b3e4e22eadda0dc5e39 50,000.00 $696.78 -
75 0x28148538b58dd2db174a44578834eda7fb2959d0 50,000.00 $696.78 -
76 0xaa29783a619b8d56e10e6f049e14b24bcfb8c8e5 50,000.00 $696.78 -
77 0xee7df4b96a7161de3ece5e85c419cef81e5ad389 50,000.00 $696.78 -
78 0xa6994c1c059676745a2b41e88061427312f9f857 49,950.66 $696.09 -
79 0x4e4a34f648923b74794b3f4589a1b52ea2d16d8a 49,000.00 $682.84 -
80 0x3ad0edaafd1dd8577510c47f0e10ff18e01d1ed7 47,231.21 $658.19 -
81 0x78b948793ef50ca7d5e1230e3d2bb512fa319035 40,000.00 $557.42 -
82 0xcac7782fe140b5ab7706cfb382aaec52b05bbf58 36,000.00 $501.68 -
83 0xb5392578493648e19114875de0d194ec99eedf7d 36,000.00 $501.68 -
84 0xe31d8281af6c48b97bd784d8e2901c018dc6b729 33,780.00 $470.74 -
85 0xbd2d5aa5a9edb54ee60e5d1950e9b2087deb35d4 31,973.40 $445.57 -
86 0x2ba62c2931d871a4dc934262bcf866c9ff81c982 30,000.00 $418.07 -
87 0xbdb22bf43d523593a90904fe75cac9da18c38035 30,000.00 $418.07 -
88 0x0f384f7df05a314ade6b036a3b4af2a705cf8769 30,000.00 $418.07 -
89 0x1a912282a8399416f1c2f171ffa75498bd7ea692 28,761.89 $400.81 -
90 0x0498275db8cca3a1c204838536117233b6d7a3a4 28,129.31 $392.00 -
91 0x8202c0954c3897ae137b5bd919d3a2866c068402 27,635.98 $385.12 -
92 0x29ef97581af74f1dee8dd0502fcfe2087fbdbb12 25,849.03 $360.22 -
93 0x2906be9a7d4c216b26caaaee04ec52ba3f15a840 25,000.00 $348.39 -
94 0x6f987e9ea96423b1a37ede16a81b966347dbb4df 25,000.00 $348.39 -
95 0x11ce5654eb558524f439c0e43391922be3668333 23,384.74 $325.88 -
96 0xf02b8107e101b2639f2ffc6afd92122a44606cde 23,101.85 $321.94 -
97 0x785fa5d856e23b3ceb434cb458e989a04feac354 22,875.42 $318.78 -
98 0xf29fdc651cf10e20e106503c4e918cfea9a5027f 22,303.79 $310.82 -
99 0x2e678d8797c4e744c1809075e6def0e1944a5e80 21,960.29 $306.03 -
100 0x02944095161c2a5a89a7550a0eddf3a3243580a5 21,000.00 $292.65 -

Thống kê top địa chỉ trữ PURE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 90.43% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.51% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.83% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Puriever (PURE). Top Holder PURE 12/2022 - GiaCoin.com
4.0 trên 521 đánh giá