Tiền ảo: 22,000 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,332,002,375 Khối lượng (24h): $32,779,354,494 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
PumaPay (PMA)PumaPay PMA
Xếp hạng #1451 13:18:00 10/12/2022
Giá PumaPay (PMA)
$0.00002398 -3.61%
0.000000001398 BTC 1 VND
Thấp: $0.00002398 Cao: $0.00002488
Vốn hóa thị trường $761,079 Khối lượng 24h $0.2024 Lượng cung lưu hành 31,732,432,231 PMA
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -3.61% Thay đổi 7 ngày 2.93%

Chuyển đổi PMA - USD - VND

Top địa chỉ PumaPay (PMA) theo số dư

Có tất cả 16,269 ví lưu trữ PMA, trong số đó có 5 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ PumaPay (PMA) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x313fd04840832ba49e22611da8404990f3742b14 46,310,524,598.44 $1,110,724.22 59.34%
2 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 8,329,857,323.02 $199,785.56 10.67%
3 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 3,449,228,861.09 $82,727.24 4.42%
4 0x2419460a18e93779b22d2fa1df513ae1c114de2c 1,366,274,632.00 $32,769.10 1.75%
5 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 1,230,773,494.70 $29,519.21 1.58%
6 0xf9e838828eab3492b570e76b073638ec30908a55 1,119,615,666.00 $26,853.17 1.43%
7 0x7c3ea07367736d926cf704c46add6eab8ce12736 1,084,371,810.00 $26,007.87 1.39%
8 0xd98e59c710eaf3608f4dd073c2e843826f0d7e12 805,117,128.78 $19,310.15 1.03%
9 0x9d2e7bdb754a2a8ee10038933b5a885e6aaf2c73 787,939,630.00 $18,898.16 1.01%
10 0x998bbbed339423a069964a702263d9407e391b30 773,654,330.86 $18,555.54 0.99%
11 0x05ce4852d3ead3f57cd58d0ac6ec7bf15470294c 686,832,147.80 $16,473.17 0.88%
12 0x4b6be5ad7d096f12496d9d26b3331f9ccb174606 391,311,415.64 $9,385.32 0.5%
13 0xd8daaf324ba1799cc691ceda560f646d4dc7ffe2 234,668,399.00 $5,628.35 0.3%
14 0xe675a6274da24bf2c1f95dac66fb5545f3af7a57 189,178,140.15 $4,537.30 0.24%
15 0x34789f09f7d907096c6ec3247c8bde52f0d58cf4 155,549,420.78 $3,730.74 0.2%
16 0xd43424102fce7b967b3b1f0fc52152da401e5510 152,557,794.51 $3,658.99 0.2%
17 0xec37294c06ad02f77d95b4a0b37a6b92ab5710f7 149,732,729.00 $3,591.23 0.19%
18 0xe0cbd7e37cd12978bf29ae0992bab123441db434 145,381,574.97 $3,486.87 0.19%
19 0xb27432f7599f83e8afabeefee884dc20e93a4e9f 143,763,290.23 $3,448.06 0.18%
20 0xcf14d018e4a42a0c2d35f6a6d3ca63f272af2607 141,001,945.13 $3,381.83 0.18%
21 0x0e8486d5399b85dd8588609da1c141f6d7293de3 136,545,689.22 $3,274.95 0.17%
22 0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327 121,417,018.43 $2,912.10 0.16%
23 0xca0e7269600d353f70b14ad118a49575455c0f2f 114,960,807.40 $2,757.25 0.15%
24 0x948a0f3e1e1fbc84ac2586cddc0be5f247981d0c 105,600,000.00 $2,532.74 0.14%
25 0xe0ac67e9ff4ed1e6beecc8dd4f0fba6a1679c9f7 102,124,064.28 $2,449.37 0.13%
26 0xb23d6dc73302e76670acc94dfffa5b87a03e2968 101,617,482.00 $2,437.22 0.13%
27 0x599b5f06c0dabfdc4f80384c3127bae9081d1ab7 100,000,000.00 $2,398.43 0.13%
28 0xc49cd385a7c2099154cf85bf6d33888a207d6119 100,000,000.00 $2,398.43 0.13%
29 0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d 88,514,697.32 $2,122.96 0.11%
30 0x024646131a271c15270cdb694473611aafabda85 81,514,112.48 $1,955.06 0.1%
31 0x7503899f3f23cbf934d2d73f4967d82c3bec5066 79,584,068.00 $1,908.77 0.1%
32 0x2b640d20a6cdb4d1ed5457ec0b5c3c5a49f557e2 78,042,960.00 $1,871.80 0.1%
33 0xa128fbf6005ac47691c4ebd7b0a720379ce6b521 74,522,959.83 $1,787.38 0.1%
34 0x7a30ff98bf7115915d88880f04cb97dd5054eadc 71,931,992.02 $1,725.24 0.09%
35 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d 70,793,171.47 $1,697.92 0.09%
36 0x3f8f1bcc20cbe41c1a4636dd6c9152cabff150e0 70,500,000.00 $1,690.89 0.09%
37 0x144123fe1d051eae89d47cd5277eabd54794331d 69,715,832.61 $1,672.08 0.09%
38 0xf91835f177bc6e98fafa8526f704a3a05b3eaac3 68,022,024.94 $1,631.46 0.09%
39 0xb9c851553be4bac578bb9ebe4724bba937a54d19 62,159,321.00 $1,490.85 0.08%
40 0x2116a84388459d45c226117b907e098f35525c4d 60,952,928.68 $1,461.91 0.08%
41 0xf29666bfeb2ae8ab80525e90869bfd0161e17006 60,440,001.00 $1,449.61 0.08%
42 0xd43f2a56bc92da89d6eabd3caef3e4873b4e044b 59,367,566.38 $1,423.89 0.08%
43 0x9ea9f48e35b9cb298d24dc1f9c842107da205adc 58,394,466.95 $1,400.55 0.07%
44 0x15658e4e1045a041d8f8d80154f287765516678f 57,296,023.00 $1,374.20 0.07%
45 0x938f238a0cd775f43573a9dc668a83975e8e17a0 57,043,595.01 $1,368.15 0.07%
46 0xc174362c793bae374488089c96b3fcccd58690ed 56,831,744.00 $1,363.07 0.07%
47 0x2bd4f742dc566b8bfa7726e6f341fbe1f1bad83c 56,664,393.91 $1,359.05 0.07%
48 0xff804689b4304d2ada08af9056b5f99d825e4bc2 55,905,388.88 $1,340.85 0.07%
49 0xd0843f4ff0c45be1b74980db6fc25de3fbb2f1e8 55,902,555.77 $1,340.78 0.07%
50 0xf06a45c48db2bc6d809fb8601741935818eb0548 54,629,630.00 $1,310.25 0.07%
51 0x4112da9bc588b08121a4617db0944d65d7f5aa6a 52,725,213.74 $1,264.58 0.07%
52 0x5328bb81635c4e3dacf76e4949e7bc1c8732e256 46,729,050.00 $1,120.76 0.06%
53 0xa4cd07888f7fa5f459531938fd9986084a21cc22 45,673,593.53 $1,095.45 0.06%
54 0xe2727035e789b1cbfe7031b1040ff19ab97bcbd5 44,850,000.00 $1,075.69 0.06%
55 0x263014ce7000ace404187708a98d36684d2c42e2 44,400,000.00 $1,064.90 0.06%
56 0xf0448b271b2c50265353138a2e4f0f6808084045 43,063,532.85 $1,032.85 0.06%
57 0x2fafa4612f5de5be9260d86b17a4f4b2f537cc84 40,379,560.13 $968.47 0.05%
58 0x7f4c24b544fa614f05ab786648d60e1b34b8eef6 40,309,247.48 $966.79 0.05%
59 0x19a6ce513c3fc6bd27af32cc20a8011fcaa42f1e 40,140,554.84 $962.74 0.05%
60 0xde1ce5379a347e57efab5420a5384b5803758f07 38,239,907.31 $917.16 0.05%
61 0xd4fc8df9a77b72f583b1f853fc8f140690a968a0 37,986,462.43 $911.08 0.05%
62 0x89af4f71011a2a3e8401a9f5913fc62856a0acd1 37,729,730.73 $904.92 0.05%
63 0x8b169b3d041008bf9cab335fa256ada2c2dfce1f 37,251,738.67 $893.46 0.05%
64 0x23080bd07ba7fb32435810cb88ac717e38fccf32 37,000,574.00 $887.43 0.05%
65 0x8eda3b43a1f9549e2996898bd9353fad976ccab2 36,958,889.86 $886.43 0.05%
66 0x95d87ca48488472bf6925d73ef20d35e484685d4 36,816,776.00 $883.02 0.05%
67 0xbc560c548b10f8b3321427d456b34f730c924c88 36,776,021.02 $882.05 0.05%
68 0xc2df1285171ea37a20d47e9e57596b3019fc7902 33,823,182.14 $811.22 0.04%
69 0xa679c70cb0f78202e7f469535052e13b1003fe8b 32,799,954.05 $786.68 0.04%
70 0x611bfbcd0fd482e707b60df50ca3548ad432ca0a 32,763,018.57 $785.80 0.04%
71 0x3a659a494d5236417b90e7f003f04a4fec0b3aef 31,714,000.00 $760.64 0.04%
72 0x8492352052ef1c7b1e47a1501c8bd51da8e67ba8 31,265,664.00 $749.88 0.04%
73 0x262c365bb97c8d395801f4832c31a414ba4b21b7 30,949,238.00 $742.29 0.04%
74 0x37fa54d9853dbdcaeb0b55125d2eb23e4fd880ed 30,124,555.11 $722.52 0.04%
75 0xa62df9280309eb32ee64c0befc382a590643ae92 29,923,187.03 $717.69 0.04%
76 0x675d2e6fdbf079e5eb03f98a6806e52889eb9fe9 29,884,994.00 $716.77 0.04%
77 0xb6a40bce69cd8befc0cd7f2b151e1863f7c0a486 28,680,037.91 $687.87 0.04%
78 0xa3afa2b0b2bd31f24acf8ac9f9f350929e95a05e 28,647,742.00 $687.10 0.04%
79 0xdbe84dd4c0e9e35b6b55d2826d81fd6001757574 28,456,198.29 $682.50 0.04%
80 0xdfc82adc3020cd30d3b60aa998810c3bf3056cc4 28,300,418.92 $678.76 0.04%
81 0x8ef2ec205d51763b8e27ba7c8a8e1373ba4d6b42 28,141,587.20 $674.96 0.04%
82 0x4ad985b8736ac36f34bb545b211a352dbf26bb83 27,472,527.00 $658.91 0.04%
83 0x6718e49fe8ab11b532a4d2c3c3d5a3b66fdfe13d 27,466,802.37 $658.77 0.04%
84 0x5e259c17113e5394bdb05579a529e82003227e27 27,175,579.00 $651.79 0.03%
85 0x6828740e77d14681976ad0bea206320471448a6e 27,002,986.00 $647.65 0.03%
86 0x027a46c5d6a25c975620ee56f0cc42fe0a45354f 25,725,000.00 $617.00 0.03%
87 0xdee32a9edb13ed45a810ab506b8ebd34caf289fa 25,619,116.00 $614.46 0.03%
88 0xf22c85022fed41ab415a3906619dcc8caef4a29c 24,804,919.70 $594.93 0.03%
89 0xd3e7d5c3fb8931328c050c616e9834fb017ba268 24,290,000.00 $582.58 0.03%
90 0x300612386eac27458bb51da67545122c1e516393 24,179,736.13 $579.93 0.03%
91 0xd55eca91d74c721a39ba64f5511994c3d68007b4 23,911,229.90 $573.49 0.03%
92 0x79f6974f836dff299440e6ae3619f1c067bcce8f 23,719,949.00 $568.91 0.03%
93 0x344925c362bbf58c213b8726f44fcad2366f32c4 23,697,916.00 $568.38 0.03%
94 0x3d5f48123b815162e45dfb11fbea2094141690a7 23,694,931.49 $568.31 0.03%
95 0x0249d30a884d59e32f098df04b238d1e3ba503b0 23,677,829.58 $567.90 0.03%
96 0x9d36e4e156fe8e4db18635c9108f01b5317b54b9 23,630,343.39 $566.76 0.03%
97 0xd7806c262ea5e3928d0970e2a0f19e931f9ed1af 23,536,155.00 $564.50 0.03%
98 0xf98c5f93d96293390758c7560df8937614c3e7aa 23,517,869.44 $564.06 0.03%
99 0xdb3257a547cf7b927ff74cebed3e9b0e3054b80c 21,474,426.00 $515.05 0.03%
100 0xbf569c643205f4cb07cfe3a1e28051f8813c8d15 21,072,107.91 $505.40 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ PMA

Top 10 ví đầu bảng chiếm 83.61% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 91.72% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ PumaPay (PMA). Top Holder PMA 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá