Tiền ảo: 21,903 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $853,348,649,783 Khối lượng (24h): $51,482,772,271 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
Power Index Pool Token (PIPT)Power Index Pool Token PIPT
Xếp hạng #1985 23:33:00 01/12/2022
Giá Power Index Pool Token (PIPT)
$0.6836 0.73%
0.00004028 BTC 17,101 VND
Thấp: $0.6745 Cao: $0.7017
Vốn hóa thị trường $136,633 Khối lượng 24h $968.60 Lượng cung lưu hành 199,884 PIPT
Thay đổi 1h 0.36% Thay đổi 24h 0.73% Thay đổi 7 ngày 3.72%

Chuyển đổi PIPT - USD - VND

Top địa chỉ Power Index Pool Token (PIPT) theo số dư

Có tất cả 768 ví lưu trữ PIPT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Power Index Pool Token (PIPT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x04e02423299c2c56c451ceb125779cfa0f7ac6bc 56,035.00 $38,303.26 23.75%
2 0xc80abbc38c1deb2ed7ce2ae2b58400878e88f9ac 53,957.29 $36,883.03 22.87%
3 0xf09232320ebeac33fae61b24bb8d7ca192e58507 34,945.66 $23,887.45 14.81%
4 0x3142ee34925b38a581ff6152c4b41b1e0bc5160f 9,484.98 $6,483.55 4.02%
5 0x12d165dc02ef89fff66b53e165a532507e51b2c7 7,516.48 $5,137.96 3.19%
6 0xfbc0983dbd55984e976339b754b39f4415ecd7e7 6,933.08 $4,739.18 2.94%
7 0x212d094b0b33760b7a7277b679ab2283cc6b4bdf 5,000.57 $3,418.19 2.12%
8 0x51434f6502b6167abec98ff9f5fd37ef3e07e7d2 4,375.99 $2,991.25 1.85%
9 0x1e394dd40f1f55318c0d4e6c552b5156db3656bf 4,239.38 $2,897.87 1.8%
10 0xa992375dc77f77886b028bfadd45c2945f353da9 4,052.23 $2,769.94 1.72%
11 0xb4367abe9d87c508eceb60c422cbbf8e34aa8dc9 3,770.68 $2,577.48 1.6%
12 0xbfd5c23a95ca6a52ba151f8525d49890693dd9f8 3,500.00 $2,392.46 1.48%
13 0x0e475cb9899049a4107a889aa5b07365776eac55 2,586.06 $1,767.72 1.1%
14 0xda299ab91ad1a9a7f676b02e96e7bd3e3b7a231d 2,492.50 $1,703.77 1.06%
15 0xd5025a2071e9cdf36cd7bb9a22e9ae44f20cf530 2,035.50 $1,391.39 0.86%
16 0x74378698bf1110d0cf2b715fbce081ff67ad3b93 1,556.18 $1,063.74 0.66%
17 0x55cc6832ce672652f6b3feefc0e903da8b3152b9 1,506.56 $1,029.83 0.64%
18 0x9e12df875c12e60fe95832a4ffa1159b64932156 1,500.00 $1,025.34 0.64%
19 0xdd11b416c5c5b9f5394b7e7ef5ed30a1d065f474 1,498.67 $1,024.43 0.64%
20 0xc3c64037c8ba839d8743e04c404326e81f6d41d7 1,391.52 $951.19 0.59%
21 0x75476bb14fffacfdba3866fab1515217c06da12d 1,226.00 $838.05 0.52%
22 0xa4372efd0aff91765806a4073bccfa113b7a897f 1,050.38 $718.00 0.45%
23 0x7091de9a5435dba7f051045d64c5ef56bd96064e 1,030.76 $704.59 0.44%
24 0x4be80a823e619ef57a61cc19b6bfb72974df0604 1,025.85 $701.23 0.43%
25 0xaf91fc425ef82654a1a8add9a7af949bbb8cb840 1,010.04 $690.42 0.43%
26 0xcd464ef9bc58b581a36902736cfd9db366ef9ca6 998.30 $682.40 0.42%
27 0x2989301ca9d09a233441905a895612fb62fa2760 957.24 $654.33 0.41%
28 0x3d2be21d3c54f3940551018856259f6b3685c39d 824.21 $563.39 0.35%
29 0xa3dd777e01e37d5a02ca549d57567b9f02a77b2f 796.65 $544.56 0.34%
30 0xd214fcc7735c7cd2a4275f641d9fe658c0c97244 772.15 $527.81 0.33%
31 0x25afc5f60f268b577242f15d8dad00130b4238fb 691.73 $472.84 0.29%
32 0x68ee80bd17a77afcce3153271a05b4d30ba14874 652.32 $445.90 0.28%
33 0xae6dcd07fac9d7cccc98509120c1071048cdd8a1 647.84 $442.84 0.27%
34 0xcc8f174a76dff2c770ccdcec59b125b495159e85 636.81 $435.30 0.27%
35 0xa6e41417e7c5b637681d082e308002ef8a8f18ee 635.29 $434.26 0.27%
36 0xa8d7bf12832f1de96db3b3f3c4f10ff05856556d 628.61 $429.69 0.27%
37 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 601.67 $411.28 0.26%
38 0xa832b81a254a803acb0cfb5b5b5a3962e3ce7b85 562.81 $384.71 0.24%
39 0xa570f2bc2295532ae260a59989ec78692c715402 542.93 $371.12 0.23%
40 0x666932642253453dfdcb77681ee46dd9b4e4de4a 533.97 $365.00 0.23%
41 0x4af9d354b510a4048dfd3244bea71148eea132bb 512.52 $350.34 0.22%
42 0xe2c8139a960b57e77858615990065160e41499af 435.52 $297.71 0.18%
43 0x87a4c1798763894f90e3ea2620f31d8abb883535 425.21 $290.65 0.18%
44 0xd6f7af0285068e3745f39607b9aa5f81fed7a6bb 419.87 $287.00 0.18%
45 0xb6de6399d3fdf2c7ca0533b1461bf29e403bd26b 415.19 $283.81 0.18%
46 0xcd629023071e10b354c949d03da150bf1907fafd 401.77 $274.64 0.17%
47 0x351742c90753898689665948b8438dee0ab679ed 350.00 $239.25 0.15%
48 0x6bfd30747ba72ac7bb2f20d6138e1312020fafe8 347.75 $237.71 0.15%
49 0xd49daa7d2837b395b4d346f6378d9e9c18206c1c 344.94 $235.79 0.15%
50 0xe0bf513ca86c49a51d511477d8b02ad101ff9584 343.67 $234.92 0.15%
51 0x3c39dda230a268448097fd0c825cd4eda0427da0 336.82 $230.24 0.14%
52 0x3006ef6777ccc79c3af305101fe0b3d14bd47b59 324.34 $221.70 0.14%
53 0x9eda3fb4166f753809282c4810ad26f40e78fbd4 300.00 $205.07 0.13%
54 0xadffc760edf4f6146dce89022b5ae7ebb7edd2b9 254.79 $174.16 0.11%
55 0xd132973eaebbd6d7ca7b88e9170f2cca058de430 251.27 $171.76 0.11%
56 0xfda9622805b436bfed46381ebddcc043eb2ff789 250.07 $170.94 0.11%
57 0xf226a3d80b7a77db9ed92895c4f8986d275db801 250.00 $170.89 0.11%
58 0x7596dd0ec6a059d1fd5c003df60cb019ad8dc38e 245.28 $167.66 0.1%
59 0xe2e2ab3b7c95d5f8bd8fd1a037186df30e4c713c 241.52 $165.10 0.1%
60 0xfadf6a2a113a610f14ace7a0cec6f0385af4d9b1 237.07 $162.05 0.1%
61 0xf5e833ae07eea46e58077eede61bd2596de9bffd 233.61 $159.68 0.1%
62 0x0092decca5e2f26466289011ad41465763bea4ce 233.38 $159.53 0.1%
63 0x11a3f851f5f3fd1a3dcc276a62d8fb12aee579eb 222.82 $152.31 0.09%
64 0xc03cc4958ed27eafe48f21b9401b45bd80725e30 218.47 $149.34 0.09%
65 0x340fb9bd8bd26479172fad2fccba6ec80a9e028f 216.90 $148.27 0.09%
66 0x143bdb2f73860b59013c156d735c006c277b80aa 209.49 $143.20 0.09%
67 0x0246b051368f565291a2cea21d12f7216059db1e 180.33 $123.27 0.08%
68 0xf3410848d3a48f6de186d0d0f4d3bb8277604593 176.07 $120.35 0.07%
69 0x381532a4c30d66919f8a2bd998969848e229f228 162.15 $110.84 0.07%
70 0xb8d9fcdaf95e207bf02283f348e9ffff158d8653 159.90 $109.30 0.07%
71 0xa9f872b0adc682a635c2acfd6417fc9296bc0f44 158.00 $108.00 0.07%
72 0xf7a37dacd7c73bfef76d7707c192704dddc24a2f 157.56 $107.70 0.07%
73 0xc9eda61805395d9e7171572084fe75b0d4a95043 156.25 $106.80 0.07%
74 0xbd63144c19379a62699f9544836cfdf05a3c31ed 145.10 $99.18 0.06%
75 0x81367c598d74546635957c3d6ef55ea9695c882b 143.02 $97.76 0.06%
76 0xa007a4caf93c9fba7b9b03b3b09dec61f22cebca 138.08 $94.39 0.06%
77 0x92fd81e234ab2b9fd4a063bfc0ad8835b9520b74 138.00 $94.33 0.06%
78 0x21b074cca6b9ab6f76a98beb5c86fff9fe914fd1 118.04 $80.69 0.05%
79 0x38c3998e7091fd1c9f757d0a938d15d54000dc0c 117.53 $80.34 0.05%
80 0xf07b83dbad62349bcfc74cdb0d0898ee32f73cf0 117.52 $80.33 0.05%
81 0xad6ad3baca08aadc54330f01ce9c62c0d3c89fa3 117.20 $80.12 0.05%
82 0x749f8e38ba7aab51d25d7e699c754eb7fa0a44ed 114.87 $78.52 0.05%
83 0xa4c6db0a39db92b006bfb7b96617e960d80c4d22 105.59 $72.18 0.04%
84 0xef1956b343a3e19de913a675aa73182b5b7232d1 102.97 $70.38 0.04%
85 0xaf9d0acb28ee760402d774d1f3ecec8c96c4cb99 100.00 $68.36 0.04%
86 0xb2295134298b75d78a292acca2640212ce367d56 100.00 $68.36 0.04%
87 0xce5047e57690ae5e8789f8354c5aa0c647c46006 100.00 $68.36 0.04%
88 0xbd9d69d2934f58802c384c492ff6b56547f1e93c 97.96 $66.96 0.04%
89 0x5b273b31bb8d3f4d0e20dad4ff43792ea7b99725 95.19 $65.07 0.04%
90 0x7536efec28f28df15956689dbbc954bac7fbf35d 82.21 $56.19 0.03%
91 0x623907839aec337b479f9ebc34b85efabac7c0b6 77.92 $53.26 0.03%
92 0xea79c0adb4f9d249770a8752fc6c0020999c52a0 77.37 $52.89 0.03%
93 0xf7e233c0ad9b3419c9ef7afe27b5328f5cbe729f 77.31 $52.85 0.03%
94 0xb00cafb75bf2877d580af77abfe9885d59624321 67.90 $46.42 0.03%
95 0xed9490eb47478b11e0c6352446fa70542a093ef5 65.46 $44.75 0.03%
96 0x05101823ee4b90cb99883a9b963ad052944b9cd9 63.38 $43.33 0.03%
97 0x7e54ff8766bb1c0d6d978495454e7b2fb041faed 59.63 $40.76 0.03%
98 0x9d5325e5bb9ff004f099cc7d93c9c989efc2a1ab 54.42 $37.20 0.02%
99 0xfca88cc6c2ad70bff87bf311544d72ed533a75a5 50.02 $34.19 0.02%
100 0x4d5aa6c1dd9e41d6feacce642ea5432ce61069cf 45.93 $31.40 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ PIPT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 79.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 88.34% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.78% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100.06% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Power Index Pool Token (PIPT). Top Holder PIPT 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 563 đánh giá