Tiền ảo: 22,000 Sàn giao dịch: 530 Vốn hóa: $854,313,526,197 Khối lượng (24h): $33,478,358,696 Thị phần: BTC: 38.6%, ETH: 18.1%
PixelVerse (PIXEL)PixelVerse PIXEL
Xếp hạng #5590 11:33:00 10/12/2022
Giá PixelVerse (PIXEL)
$0.0002980 -0.75%
0.00000001737 BTC 7 VND
Thấp: $0.0002964 Cao: $0.0003024
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $949.12 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.21% Thay đổi 24h -0.75% Thay đổi 7 ngày 6.66%

Chuyển đổi PIXEL - USD - VND

Top địa chỉ PixelVerse (PIXEL) theo số dư

Có tất cả 1,259 ví lưu trữ PIXEL.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ PixelVerse (PIXEL) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xdba68f07d1b7ca219f78ae8582c213d975c25caf 130,000,000.00 $38,741.64 27.08%
2 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 127,943,855.17 $38,128.89 26.65%
3 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 93,768,546.49 $27,944.21 19.54%
4 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 13,449,957.41 $4,008.26 2.8%
5 0xc7b48e9ae30814f54a407d9e3cdfe71c613d94e5 8,888,890.67 $2,649.00 1.85%
6 0xa7c9b206d9778d86215c6f538b7dd85e5fb0d6d3 7,495,206.13 $2,233.67 1.56%
7 0x43212005a9ed2dab40b7901662965fb282664091 7,013,972.69 $2,090.25 1.46%
8 0x790df6111b3c9c15e62a989751745ea725324013 6,562,415.10 $1,955.68 1.37%
9 0x84a078e3f98b7fc1184c2b0056d41221cb074721 6,316,642.88 $1,882.44 1.32%
10 0xaa3d85ad9d128dfecb55424085754f6dfa643eb1 5,680,154.28 $1,692.76 1.18%
11 0x3904efc39b16e9ce6483e8beac623fca370286d1 5,220,624.62 $1,555.81 1.09%
12 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 4,721,308.71 $1,407.01 0.98%
13 0xb5e0c2ba9047e94d6fdaef48e21f29ff1ba7ee19 1,712,383.71 $510.31 0.36%
14 0x5436f2bef43c3c74f3f1c2a7b8a6885a9f6bb88b 1,630,207.36 $485.82 0.34%
15 0xfd5e7cbed0cfb98a708d88a62f68de1be590bb10 1,611,104.00 $480.13 0.34%
16 0x2cfaff8e9b9a6c651a41666d6936b6720c62733d 1,490,533.45 $444.20 0.31%
17 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 1,396,164.27 $416.07 0.29%
18 0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb 1,336,505.57 $398.30 0.28%
19 0x8f3671391ac43f9a76f4c6fe5d73e67991fb2af2 1,226,280.97 $365.45 0.26%
20 0x505ffa6194f6e443b86f2028b2a97a588c17b962 1,200,000.00 $357.62 0.25%
21 0x9bf50c7419e950af6c9babf77d6e253f62735bd6 1,195,501.41 $356.27 0.25%
22 0xbc3b76686c627b229be6db20f4c47ab0e6bffe09 1,152,460.13 $343.45 0.24%
23 0xeed85ddd6828b8c714141d34a12d0c07f7553182 1,128,485.95 $336.30 0.24%
24 0xebf17e873aad9f7db89cf1d59e79f842e3309409 1,108,101.60 $330.23 0.23%
25 0x7054411306944b02146b9bb2c7e773d6992c13dc 1,097,101.60 $326.95 0.23%
26 0x5672dc0211d253d49664e7041a9c4dd83127e88d 1,091,496.67 $325.28 0.23%
27 0x90a5b44383837af33398ecef3e26ecc0ddab733c 1,000,000.00 $298.01 0.21%
28 0x7e7bb2c6f41aac0b51c0bf54de82c67249904eb1 972,497.78 $289.82 0.2%
29 0x1d5aa4235c9a6588aaea16746a44a08161ad415a 969,765.13 $289.00 0.2%
30 0xb929ed1183b5c6c9261530a9f3c62cfdd06a5720 945,909.73 $281.89 0.2%
31 0x7b9f36184c52164c9307d7aaea8dc85a3c5d8a2c 757,939.24 $225.88 0.16%
32 0x9eafea438bf35f8f5f32a8c35b5c064acd3f3412 737,269.00 $219.72 0.15%
33 0x4189aef8999c1f6a453dbda137d4716bd72ac03d 729,167.00 $217.30 0.15%
34 0x0c79e86aa19f75924945837920eb11d8432962c9 725,000.00 $216.06 0.15%
35 0x155d6c9000dc7c5a2cbb6577e74aae934c9c1936 716,532.95 $213.54 0.15%
36 0x155f992f7c6f75dd523754cd2f49f252ebf1a006 689,603.00 $205.51 0.14%
37 0x3dd46842d1dd5c940b5cf8eed998e379f48bc677 670,432.02 $199.80 0.14%
38 0xcda462a1231aca6dc29a61fd6c431046d8389129 650,000.00 $193.71 0.14%
39 0x919add0cd5b446c16e2c307d75de8445e29d23e9 598,048.00 $178.23 0.12%
40 0xb7944f1d606ef5cbe32bdf4f0343663a7d6b2556 500,000.67 $149.01 0.1%
41 0x13a86449686ff27a905ebb31b38e584168893ccc 500,000.00 $149.01 0.1%
42 0x74be8baac44ec9a8952d51993a136e83eca3ec93 473,376.79 $141.07 0.1%
43 0x14168f65485e0e6e8b2053e6bd9f14f0d0268599 451,761.99 $134.63 0.09%
44 0x9447c4721664aed0dd37d26d8d19c5dde3251092 430,073.09 $128.17 0.09%
45 0x7656142b59a8740aed83b3d85c7abf17bafd6aa1 426,709.37 $127.16 0.09%
46 0xb2fc53f237cf2d72a8b7a6589bb72b9711552c90 425,000.00 $126.66 0.09%
47 0x1317c62f99bde9bf41dcc0381b5cad04cdd50bf2 425,000.00 $126.66 0.09%
48 0xc80df92e6ff5c0b017d053f407d461abcb64bd20 425,000.00 $126.66 0.09%
49 0xfd9366238a7b059ceb8266bc3b8a35ccec367d07 425,000.00 $126.66 0.09%
50 0x30c5312d9cf0d873994f000e72f1cbf561d0209c 406,687.64 $121.20 0.08%
51 0xfb4f302877892bce9787db26889382ff7f4b5fd2 403,396.94 $120.22 0.08%
52 0x00290ffc9e9d19bda7b25c6e44d8adf55dfbf2dd 376,562.50 $112.22 0.08%
53 0x69d32634390a7fa64aa6887ac13880b100955a8e 355,825.12 $106.04 0.07%
54 0x9ef9cdbf251e0bc3e5aac3b3a991610839ff3255 297,500.00 $88.66 0.06%
55 0xa150da57fe14e1964164fd52b55759c2649c5e9a 296,986.57 $88.51 0.06%
56 0x61b4cda6ff3a2858fb3c4ad63491c70e77ceda24 255,714.29 $76.21 0.05%
57 0x354642a48058c585a1167c871efd21be8f09443d 255,000.00 $75.99 0.05%
58 0x39c617eb3531e1838884eb6a1ffbd1d0f2416340 236,053.66 $70.35 0.05%
59 0xf13d7d18ce43c0c0e65eadb1b0581c0e4db5b4d2 235,532.15 $70.19 0.05%
60 0xcc3c9964b17bfee4382b4372558247f7da52c046 234,307.19 $69.83 0.05%
61 0x28d3ed14c9d3cd6f4cafd76892c1f83b6acc9281 230,142.86 $68.59 0.05%
62 0xb8793e9e75fac4fde8f51fe780fda58856f4b47a 222,222.00 $66.22 0.05%
63 0x0283eae6748f540660ed70b2c19ed4a3102140c9 220,000.00 $65.56 0.05%
64 0xfd0448aafcbad1cba8605201e7af0878a8a9e8ec 212,500.00 $63.33 0.04%
65 0x6e36a5cd83aae3d997550b42f4ed47619cca51ce 212,500.00 $63.33 0.04%
66 0x97b4a2ec50036453d8a00424feb4613e8bc46775 205,000.65 $61.09 0.04%
67 0x2ee638267411eba15084947577c67097d81355be 186,821.77 $55.68 0.04%
68 0x84a84db8d59362378a1c1653af35b6427e145d85 178,152.23 $53.09 0.04%
69 0xcee0c9022120a24c720516247c8118c7be175ae8 170,000.00 $50.66 0.04%
70 0xfdf4e7fe9b4b7047dcbfe4ebdad3ba51c98791a2 170,000.00 $50.66 0.04%
71 0x86fa2be0159d1a63e40c0723be2be687b17ca385 170,000.00 $50.66 0.04%
72 0xe9bc238104fee9a6047ed034e6dc1bc8caabd0db 160,185.99 $47.74 0.03%
73 0x01d4d961a983e9c4ffe604874f22551d00e19e5f 149,230.00 $44.47 0.03%
74 0xf34e13b94257e1932cb39a05fa35674f66effc23 142,998.00 $42.62 0.03%
75 0x6dc42cbeeec132ac24b1ff6330dd897c64019e74 138,046.18 $41.14 0.03%
76 0x927f6c618eef1bca8f7151ee15ce3e9b31214685 135,384.00 $40.35 0.03%
77 0x0e1f317f92835fd48805c169aeb46fcbc9148c5c 134,460.32 $40.07 0.03%
78 0x3bc93f3f37e182882df85c66027f219c6a53329a 132,000.00 $39.34 0.03%
79 0xdf10eb743554f9b485b8f33615f1b899fa25ae45 130,761.50 $38.97 0.03%
80 0xbe7f58ef5f0a8163d808eb9a86d53a7acb4b518f 127,500.00 $38.00 0.03%
81 0x64a302b702951c8106d4b4d3033c75d0bed3b138 127,500.00 $38.00 0.03%
82 0xe4c3f4f5d1b0c30b518691cc2ee552ba8ba0d613 127,500.00 $38.00 0.03%
83 0x4fcda84fea859cbfc27bc95a77dbc807c4343e18 127,500.00 $38.00 0.03%
84 0x3be682c18b30d04f009246b96f39a8eb8590d581 127,500.00 $38.00 0.03%
85 0x37b3900af8ec54e37a9c29a96d150351dca3f944 127,500.00 $38.00 0.03%
86 0x9e0d0b92fa8f64595713dbdb9c582e5db8c654a1 125,629.55 $37.44 0.03%
87 0xb2ad5f6a58c030513e45e6cf1f2d34432ed69eff 125,000.00 $37.25 0.03%
88 0xe92efa56165347467fc315dfeeb87db559d06711 125,000.00 $37.25 0.03%
89 0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e 116,666.00 $34.77 0.02%
90 0xff952b29f8baf6624fa95a2cb824a1ec57d4e06f 114,591.67 $34.15 0.02%
91 0x74993b3530a1f6536b1f3ee2658ffc791aca7285 111,111.11 $33.11 0.02%
92 0x3cac4d9e4cd3f0ea31b8741f571e6e2435329d04 111,111.11 $33.11 0.02%
93 0x0295835bdea0f9cf0530169c9abc70313107a454 110,500.00 $32.93 0.02%
94 0x4ae8da1f18e1d2be5701b69123fa946f882222b2 109,730.83 $32.70 0.02%
95 0x6ad8dc54361bb9fd998ac90970c5f769e5fd756b 106,547.62 $31.75 0.02%
96 0xa83c572c8072f3b11562f08b89d4f3077682acdb 106,547.62 $31.75 0.02%
97 0x9b43605715bfbb6c4722785cf14ef54275d0decb 106,448.84 $31.72 0.02%
98 0x4c743cd7def49dd26dfd3b7f41a8b245359a0135 105,543.00 $31.45 0.02%
99 0xba5f5b1d21bcabc17214f708a8cfc02343fe00d0 104,209.63 $31.06 0.02%
100 0xc3430ab15c1efed37ffbbbc24c8eac26c8bb9968 103,800.41 $30.93 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ PIXEL

Top 10 ví đầu bảng chiếm 84.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 89.31% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.67% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ PixelVerse (PIXEL). Top Holder PIXEL 12/2022 - GiaCoin.com
4.2 trên 527 đánh giá