Tiền ảo: 21,904 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $853,474,573,263 Khối lượng (24h): $51,436,448,995 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
Pinknode (PNODE)Pinknode PNODE
Xếp hạng #6279 23:33:00 01/12/2022
Giá Pinknode (PNODE)
$0.008719 -0.9%
0.0000005138 BTC 218 VND
Thấp: $0.008682 Cao: $0.009028
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $230.13 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.36% Thay đổi 24h -0.9% Thay đổi 7 ngày 8.53%

Chuyển đổi PNODE - USD - VND

Top địa chỉ Pinknode (PNODE) theo số dư

Có tất cả 2,202 ví lưu trữ PNODE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Pinknode (PNODE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9b9be463d1444feef1f846b5b24ce2739eeedacf 87,614,280.42 $763,908.12 43.81%
2 0x0b0d641c4bf6b35ce26ffba5882ace41a817f2f4 61,769,488.66 $538,567.61 30.88%
3 0xc4aae4163afd45ed78fa385ae0b10684b83b5321 5,238,629.31 $45,675.56 2.62%
4 0xff8574133ce09d5ded5bf9ac2e4ea7f85ced062d 3,478,000.00 $30,324.65 1.74%
5 0xc79bd3a1cf2e6935136a4a9833f1aa67ae67d9aa 2,186,829.99 $19,066.95 1.09%
6 0xf2f2aeaaaefad5883711f790d351690b4852b73c 2,046,600.00 $17,844.29 1.02%
7 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 1,990,000.00 $17,350.79 1%
8 0xf0d78dff35b785a4906486b88626eefda0acbd14 1,631,599.56 $14,225.90 0.82%
9 0x88dec21538e5a0a4231cddaaa29efa194a17b3f2 1,583,960.00 $13,810.53 0.79%
10 0x7e0324b39aa585f13d3ccc2ed1375592abdabe9f 1,342,885.74 $11,708.61 0.67%
11 0x5bf4f8e1eb7835c3b946618786c3369f75fafea7 1,155,767.49 $10,077.13 0.58%
12 0x66cc7f5f88f65ad480a285b1fcab824cf0617df1 671,442.84 $5,854.30 0.34%
13 0x0cb263c11d008b52ab105dbb3fb9f214f240cf56 630,552.40 $5,497.78 0.32%
14 0x83c5d301f83ad2a0f4867a2fe3b9e5c602f9b5b0 583,300.00 $5,085.79 0.29%
15 0x7bbf26484eb8d5b3606e3494a005b3da77428f7e 520,000.00 $4,533.88 0.26%
16 0x333fb23837e44f727413bfe607ac29dde4ebf3ad 515,888.40 $4,498.03 0.26%
17 0x8277830aef2cb727b3392cb7d9c088331f623368 455,954.44 $3,975.46 0.23%
18 0x8f70174c1aab472a78843f55a4f31756b5437457 450,000.00 $3,923.55 0.23%
19 0x4a0fc33d993a728f16cc627200582d400b36b8a5 445,177.76 $3,881.50 0.22%
20 0xa3a5034de86eadfb270f821191a809921bafc9cc 441,872.07 $3,852.68 0.22%
21 0x466b23bf30d7bc4541b5470b62a0fddcfcaa33d6 439,190.51 $3,829.30 0.22%
22 0x384abd9d9f6d1bd2cb685f098ef194e3a6904110 432,856.19 $3,774.07 0.22%
23 0x1b2da4e8a11ffd5aead3a7a51ec620dd2ff0c0c7 413,063.97 $3,601.50 0.21%
24 0xf99a51e0f315dcfdb499f18bb50312ff9a8981c7 404,272.43 $3,524.85 0.2%
25 0xa10c9c59ab0da325f719f4b822741a7bf2d7769f 390,000.00 $3,400.41 0.2%
26 0x7ef8876d4754578f1b7e79ba93d7c186a6d919ad 340,853.42 $2,971.90 0.17%
27 0x2322331f819f293de9796dc4a572b8f66f2c5a27 331,154.59 $2,887.33 0.17%
28 0xa9b16ffb4f34719f0c9c5297082dcc225e3a0ec4 330,680.59 $2,883.20 0.17%
29 0x8e015ece992b0da72f97259149c3118af1319b8d 304,206.04 $2,652.37 0.15%
30 0x5f097492ae0c02f1302328a9bfac6d7e8279260a 301,411.35 $2,628.00 0.15%
31 0x7976e1c31b6acc33a7588c012c447c661af291ad 300,040.41 $2,616.05 0.15%
32 0x93e4737cf65861a17dec044bb84dca901aeb01e6 300,000.00 $2,615.70 0.15%
33 0x0f525981710e9d627f880d1e04c1f432317c84ff 299,219.04 $2,608.89 0.15%
34 0x2fe7e4187b98fc22c4a14b31b8992da85e5b6e36 285,470.66 $2,489.02 0.14%
35 0x04700c78bbfeb090a934eabace208237b8d6711d 281,760.54 $2,456.67 0.14%
36 0x6cc93b98715e20900608dcee346275850cd68156 270,618.01 $2,359.52 0.14%
37 0xed679930d74be901a3de9d65714f0b1031cd54d5 257,422.34 $2,244.46 0.13%
38 0x9a75bea389b37955fad2bd477471250fce82b98c 254,059.67 $2,215.14 0.13%
39 0xf5b683d6d9e432ec452d14cfb79eff41e00dace3 250,000.00 $2,179.75 0.13%
40 0x1c704fec7e9443fa878d176634a98028562a961b 250,000.00 $2,179.75 0.13%
41 0x0eb2e7ff807242e130548ef13cdf3df751cb0dee 242,000.00 $2,110.00 0.12%
42 0xc8a2089cbb7f8cff6db0df04f5a27065c7c55c45 240,113.45 $2,093.55 0.12%
43 0x9bad910302d58f157bcea581f9cee4415bc3e439 238,682.48 $2,081.07 0.12%
44 0x3e14a68de921e41be038511680a9d08584bd90de 230,204.34 $2,007.15 0.12%
45 0xf2c4ec92e6a545fd7f769c3c34c59bc994519691 227,348.92 $1,982.25 0.11%
46 0xa5c7b8811aefa3bb14d406f7d4665a4041f1f7d7 222,431.96 $1,939.38 0.11%
47 0x10f937baf3571f35e37933c8235c314f819e0e8e 217,327.34 $1,894.88 0.11%
48 0x0213a402474495d09431731e80301cd93f3db26b 210,000.00 $1,830.99 0.11%
49 0x5c76e08bbde04d8f10a2306d459a3dc0b6436474 200,130.29 $1,744.93 0.1%
50 0x2ee1367f51b4381fea82dbf2729c2226de578084 200,000.75 $1,743.80 0.1%
51 0x129fe481b2e9a8aca0ac01c7361c58cda3191b52 187,195.29 $1,632.15 0.09%
52 0xb2a541786a971bbc36e46c8900b3ddd7db9bddc7 182,872.72 $1,594.47 0.09%
53 0x47ea7cd988d7612805d171c2e94ba79a1ed83bd0 182,709.16 $1,593.04 0.09%
54 0xcc953e27442c57c879cc193edd90409b513407dd 175,250.75 $1,528.01 0.09%
55 0x0aff1b65eb3662b816ecfe28dbbe5ad3324c5aa5 175,017.18 $1,525.97 0.09%
56 0xb86b060f0c4363d3b23a4c6adbf3b5b0fefe6112 156,937.52 $1,368.34 0.08%
57 0xa5aa940b4ac3f71e86a36ceed2ec65325d163954 155,669.10 $1,357.28 0.08%
58 0x19b0a87af13713df170fef06aa9c845a97a65c72 152,523.42 $1,329.85 0.08%
59 0x0c5b428d12a536720e217dd8b2192a3576b270f6 150,100.00 $1,308.72 0.08%
60 0x83e8e6c87da392dcbce2ca19879504d9ad852da5 149,365.15 $1,302.31 0.07%
61 0x73b216fdaf587ea269511e0fc5abfe60774b5aeb 138,909.44 $1,211.15 0.07%
62 0xe6872598f139cef5daf91e7942373f63a0c3af19 134,880.00 $1,176.02 0.07%
63 0x73130e2ae987b561ca6f8d6059bba0808e44edd7 132,486.44 $1,155.15 0.07%
64 0xa2ebd97892502847061fe611efd5e289dbfa0703 128,787.04 $1,122.89 0.06%
65 0x9ed5da724b2bcb1d29b1eb8f96547e03ae64e747 128,455.91 $1,120.01 0.06%
66 0xa93ee2d5ac5b802b9a8dbbc4db2cb3a772e89c7c 125,000.00 $1,089.87 0.06%
67 0x8d59d369dc97604f1144f1ad4fdf493d78424f4c 122,500.73 $1,068.08 0.06%
68 0xd5a40cde712429b5c2888e529dac2e0fbefce604 122,083.65 $1,064.45 0.06%
69 0x91dca388a5080f6b6aff0b4822a2cb5cfe56e18b 120,000.00 $1,046.28 0.06%
70 0xfb7d3168b9d057b33f886074c38e6721c1f5fae5 120,000.00 $1,046.28 0.06%
71 0x543b2f00bf1179ddd31e8dace4f3522957030435 119,290.53 $1,040.09 0.06%
72 0x809909649e6c158f0159a998d4afc84078ada045 117,781.15 $1,026.93 0.06%
73 0xeed924045a136d8e88792726cc1f39a99e371d05 117,460.90 $1,024.14 0.06%
74 0xbef988caa27a9422b32236603bb5b82352362112 115,380.00 $1,006.00 0.06%
75 0x4bb7c6f84086647a99fabe74d58d9527e31ebc98 112,026.80 $976.76 0.06%
76 0x3ebd493cceed94251da9aa37c20b3eefa014015a 110,002.02 $959.11 0.06%
77 0x98c35f8b9a81f90154f6f51539e604342d8d70c9 108,674.08 $947.53 0.05%
78 0x7a509a7518cd51cd5ed79bcbd77d0471b9cbe151 108,366.06 $944.84 0.05%
79 0xbf191240e693090e50795c977e1d1bdb70b132d3 104,009.53 $906.86 0.05%
80 0x7c60433d9e77b632b3af087d0907daea0608b734 103,200.00 $899.80 0.05%
81 0x6bec8ee53ec3c65cd554fe81e71f91af3fb23693 102,423.45 $893.03 0.05%
82 0x6e50791a8fb507c9daf34c302532c782d171ed98 102,340.11 $892.30 0.05%
83 0xb1d58b06fccd1aaab557d895f494d8457fd488a2 100,005.74 $871.95 0.05%
84 0x76c52297804cd50f284f02c641c6258951f61862 100,000.00 $871.90 0.05%
85 0x5ad4e3102fa7c15b2044af2f1b3a9600e2bd55c9 100,000.00 $871.90 0.05%
86 0xf1e88de647f955b6f9c1a00868ae22815d2f905d 99,999.12 $871.89 0.05%
87 0xb3a748462350be3e97586053feae86bc87301a80 97,274.01 $848.13 0.05%
88 0xf02d11716b18c9a98652586b745ab7971e139b31 96,864.84 $844.56 0.05%
89 0xfa4e0c785bf945618163df86c8c691f0eb4689a6 94,813.21 $826.68 0.05%
90 0x452830336bb2e6297368542e4a7462f0deb4e0bd 94,367.39 $822.79 0.05%
91 0x0cde9394256015b45fcfcb7973457dde4ad4ccdb 94,143.01 $820.83 0.05%
92 0xdfa2f37f0a69301896d20227ec28804c9dcb8c0d 94,142.17 $820.82 0.05%
93 0xf27ca8ec8513fa8c53639184461f8d5f609278bb 90,877.30 $792.36 0.05%
94 0x212b9a9772b4793c3e6f1fc019d8c7fdeead3248 90,856.97 $792.18 0.05%
95 0x8c9c8c5372f1edb7bc4b67abe065bc994c35a5a3 85,648.02 $746.76 0.04%
96 0xd374893f994f81e0aa555b21cf703ff6d8b51b03 84,626.36 $737.86 0.04%
97 0x6e62fb922cdb39d9e2b3c250e9611c37bdd6b311 84,152.36 $733.72 0.04%
98 0x10baf2c9815a4d6ed53e1579ac0bc37ccd72d68b 83,311.00 $726.39 0.04%
99 0xdff5fbc97a984843a51038be48120bf15a07238b 83,202.73 $725.44 0.04%
100 0xf984c14c0d7bfa8321ce634770cf9773cbb89e92 82,671.58 $720.81 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ PNODE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 84.44% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 87.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.76% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.73% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Pinknode (PNODE). Top Holder PNODE 12/2022 - GiaCoin.com
4.0 trên 521 đánh giá