Tiền ảo: 29,896 Sàn giao dịch: 770 Vốn hóa: $2,573,522,259,367 Khối lượng (24h): $68,757,599,523 Thị phần: BTC: 52.5%, ETH: 18.3%
OKB (OKB)OKB OKB
Xếp hạng #41 16:01:00 27/05/2024
Giá OKB (OKB)
$48.45 0.05%
0.0007067 BTC 1,249,269 VND
Thấp: $48.37 Cao: $48.71
Vốn hóa thị trường $2,906,853,890 Khối lượng 24h $3,380,583 Lượng cung lưu hành 60,000,000 OKB
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0.05% Thay đổi 7 ngày -1.26%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi OKB - USD - VND

Top địa chỉ OKB (OKB) theo số dư

Có tất cả 16,236 ví lưu trữ OKB, trong số đó có 70 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ OKB (OKB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30 92,187,383.43 $4,466,254,235.81 30.68%
2 0xb1b3d97ac15f647ab1d66f72cfcfc9bdb5f6ea93 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
3 0x9f3e65b8e8d9f948cb0b136b3ac77ca3d39c40eb 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
4 0x9d590273f48e3d2583dca257157f6d330d7664e3 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
5 0x7d4736709bd37e5b0c31210335376a935a18c725 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
6 0xafcac8ea1a02cee3632f685b4ad8f1ce58c7bbba 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
7 0x062e571b18b066eb99f81855796588fe26aba0cc 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
8 0xca6235d68c44d2ede5686347b3f8003ca76eb407 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
9 0x47adffbed67e9bde8c2a4c28ce3533ead981ed48 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
10 0x8a7242e8b4458190d34c3131fa947d7a85b72ddd 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
11 0xae57735ab5d7e33757464b1a00ab89860e5dac50 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
12 0xb5feb7074bfdf7b130e070801cc52b8a1d8e3e42 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
13 0x4c6defe1149bf3e3467c79cc8c4e38fc2580c1de 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
14 0x8b091e8002854de0729470dd46196d6e37ca13e7 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
15 0x7d3f1333c27f09c6058688cc4d6e4af9a9e87351 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
16 0xabca56f063002709dae1110bf04d44b8617b43fb 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
17 0xe159623a00215e2d3e23f48c1b4c9747b33ee607 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
18 0x46c503f0a14975d2e1d84135bba2b20270da2851 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
19 0x9d6641cdd4ff339ae44eb89d06f00f9390e604da 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
20 0x6a9338ef5b8f45e0ffd1874431b82eb93fb87113 10,344,171.00 $501,149,895.20 3.44%
21 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 10,332,339.28 $500,576,677.26 3.44%
22 0x2a3dd3eb832af982ec71669e178424b10dca2ede 240,625.61 $11,657,724.74 0.08%
23 0x2c8fbb630289363ac80705a1a61273f76fd5a161 104,366.42 $5,056,298.76 0.03%
24 0x926ad34e8de047036ab018ce76af6d6de120a813 51,241.90 $2,482,545.21 0.02%
25 0xb4de97ed2bfbeb6b1048086323235e97711551cb 35,880.73 $1,738,333.95 0.01%
26 0x139cfd93dbaf2682b2ceae7aef2465470cfb9ee3 29,998.19 $1,453,339.44 0.01%
27 0xc0bfd9d655300b198936d8ffbe036c4322c49c9e 28,486.90 $1,380,120.73 0.01%
28 0x80c473c8a473fd9cc8fb1ee442af0411fd7bdb97 25,353.60 $1,228,320.18 0.01%
29 0xff5e778042f992aaaefd508f6f6ce82b81403c2b 23,078.06 $1,118,075.84 0.01%
30 0x8befd5fe1a27ff1bf34e1a67b3c9fe9d58ec66d2 21,004.67 $1,017,625.06 0.01%
31 0xfdd3aeb501aaf295ac1d3794f76d21faf8cb1a47 16,074.11 $778,751.67 0.01%
32 0x89a19a923de78bfde213515e4ff89936808d49bc 15,893.00 $769,977.15 0.01%
33 0x45ecfcff3a2af6e300611e3728cf9c4a1f7ab771 15,891.00 $769,880.25 0.01%
34 0x33bd701b1c6c81fcb769acd0b82792be929c6e3d 15,863.00 $768,523.72 0.01%
35 0x49df625adda56c83faadd2d8cb5fb63f1b8cdf55 15,863.00 $768,523.72 0.01%
36 0x83926826e524252e2f160870b9d15b57454000c1 15,862.00 $768,475.27 0.01%
37 0x4944e5384e0fe4bf16eb740e7b884e48ca24bdd2 15,856.00 $768,184.59 0.01%
38 0x0cf53267effadff7fcf24084ac9cf08fe4fbca89 15,855.00 $768,136.14 0.01%
39 0x21b2926880a5732cee8fb9bf45b8ccc349a516c3 15,855.00 $768,136.14 0.01%
40 0x0052af1f195efab73e145eb42334a974b5c15fe7 15,855.00 $768,136.14 0.01%
41 0x5783b7cf99a429aa2cbf81dc55f92344508d2988 15,854.00 $768,087.69 0.01%
42 0x198681de59c0e28a8faa17d176c5890f082eb694 15,854.00 $768,087.69 0.01%
43 0x781d06a59affe3349a7e9efea94b97954b3f2257 15,854.00 $768,087.69 0.01%
44 0xe354743bb8abff7855b859b331de45c63c6e1405 15,852.00 $767,990.80 0.01%
45 0x64828e7252e15aa95a45ca3992bfe568a85bae74 15,851.00 $767,942.35 0.01%
46 0x7e17fb14b6fc46a7bfa5ac1ceb1e7edd3d0b1278 15,849.00 $767,845.46 0.01%
47 0x000b544c7f998986f9c07eecdd5c5d5b1500b049 15,848.00 $767,797.01 0.01%
48 0xc6f3bfbedc4b75365adb71dfeb2bb0f108287e52 15,845.00 $767,651.66 0.01%
49 0x45a744039a240bb56e70996d82c1451a7e609492 15,844.00 $767,603.22 0.01%
50 0x0655eecbc0894bdf819c9333a94ecb16110a1781 15,841.00 $767,457.87 0.01%
51 0xc85caa752ded5a076483ae75f60b4921c921528b 15,840.00 $767,409.43 0.01%
52 0x8c980a51572aa98e12c31d71177619c0893e92e6 15,840.00 $767,409.43 0.01%
53 0x0c887ba0d8459912f5f77a8bbd05c12af74630dc 15,837.00 $767,264.08 0.01%
54 0x892286f58ffbef4a395859ec9334787c7be6bd9d 15,837.00 $767,264.08 0.01%
55 0xfa3cc819dab88ad8fd8fa7fa715f76aec0fba91c 15,836.00 $767,215.64 0.01%
56 0x07e9e808ff6c01378858b3d2971ec9514a31bd92 15,835.00 $767,167.19 0.01%
57 0x6374397c9bfaf80eb96fe031ff38ef5509f41d9b 15,835.00 $767,167.19 0.01%
58 0x3975df0aedd12d60947aec3392239c2785bfdbc1 15,834.00 $767,118.74 0.01%
59 0x79d19255add70e86c789ed4768a4a118fb439dda 15,833.00 $767,070.29 0.01%
60 0xa1b2360442680b2e6de15db19af6c231852759db 15,831.00 $766,973.40 0.01%
61 0xcab3433f34258a60fd068cd5b5a16a295bc1f01d 15,830.00 $766,924.95 0.01%
62 0xcf58cd931bca6e9cae7586ce9bc006c35b76801d 15,829.00 $766,876.50 0.01%
63 0x1faadd00fa983ec770e77f3b74512546562bc776 15,828.00 $766,828.06 0.01%
64 0x0b95fed811850e7e673836333daf73a0e077cc32 15,828.00 $766,828.06 0.01%
65 0xd9e2e6d57857435226bdb936873dbb5fe2c144bc 15,827.00 $766,779.61 0.01%
66 0xdb35bff190cd3c3057c0abdef12a4ae841f9e0c8 15,826.00 $766,731.16 0.01%
67 0xa6302e6fd4500de2b2af6c834949c6ea3baee33b 15,824.00 $766,634.27 0.01%
68 0xd1af5dce13372e0d4aa9dba997cb3cbe26f4db1b 15,824.00 $766,634.27 0.01%
69 0x70cfd767d4d8c38a35b569081f0fbfdd0a279325 15,823.00 $766,585.82 0.01%
70 0xe6146580f8102db8fdb88578d1f3c2967eaf5bf1 15,822.00 $766,537.37 0.01%
71 0x39d9125291c1fb52e79c9c71a4009f71d287e6c1 15,819.00 $766,392.03 0.01%
72 0x464d2cf174400106642130136101f71d94f5e784 15,818.00 $766,343.58 0.01%
73 0x2a22914e2ba7b18aacdea7bba9968a578ef3b228 15,817.00 $766,295.13 0.01%
74 0x0f4e338adcdd1bab8a48ff306eb796bd68a55fd0 13,800.00 $668,576.39 -
75 0xba1fe4c33b47f7ec41574672769bdea58d3d0f94 12,510.17 $606,087.27 -
76 0x10dce18d6b5c779bc8de620f8d0a561dfc3a51f0 12,389.87 $600,258.83 -
77 0xe7da4a4d14381bc2e59d3d43c30fd698861db715 10,905.07 $528,324.27 -
78 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 10,000.00 $484,475.65 -
79 0x2a8c2b9d709779cc89b119d9d5a39c3ec97bd4a2 8,944.67 $433,347.48 -
80 0x20a3a4ae2aacb8bbcfd89dc71280dd18cd9a0cb4 8,659.38 $419,525.94 -
81 0x130bcb6419d0183ef8d16779a21e20174d577121 8,611.00 $417,181.98 -
82 0x296213cae53a3530ce954897c6e1f445db40f057 8,342.98 $404,197.06 -
83 0x0e747eb2ff0f26fb77c3a1ea67ee07fac2dbb783 7,951.53 $385,232.22 -
84 0x2a45907f94df93388801ae72fe810eac75926a1d 6,063.31 $293,752.75 -
85 0x436f6186cd323abd8433bf1311389e561356b3b5 5,947.27 $288,130.89 -
86 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 5,704.00 $276,344.91 -
87 0xd892139b06211b438c127ee4bfc1397db838b09a 5,432.08 $263,171.22 -
88 0xb110df51e4d6c9d0990c9a3871ffd84c6340a60e 5,158.57 $249,920.25 -
89 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 5,077.82 $246,007.91 -
90 0x8828ed47245c97473a612b98790dc4693fcf884d 5,020.17 $243,214.84 -
91 0x949e1126272ae2b7053d4ac066dd11b087016f30 5,010.06 $242,725.09 -
92 0x1c2480954c01493ea344ecc629aca8e7bc8f2378 5,000.12 $242,243.73 -
93 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa 4,637.72 $224,686.47 -
94 0x55c31dfac8557386a9fb559b8a38881e84e82ecb 4,445.00 $215,349.43 -
95 0xe45e12b44fca87e42dbc63a67bf5aa8ab800f459 4,142.00 $200,669.81 -
96 0x71421a3c789aed89c2dca691d67ef0f26ffa6779 3,923.71 $190,094.01 -
97 0xf9b38d98350e15c4879da69df7154034a1b51226 3,868.59 $187,423.60 -
98 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 3,749.89 $181,672.99 -
99 0x7439818d773ca1671f23dbbded340d42361a4546 3,475.26 $168,367.76 -
100 0x9dc2f2eb768704ca32afebc751e11a7827f0ab15 3,262.81 $158,075.10 -

Thống kê top địa chỉ trữ OKB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 61.64% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.04% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.87% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100.1% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ OKB (OKB). Top Holder OKB 05/2024 - GiaCoin.com
4.8 trên 747 đánh giá