Tiền ảo: 25,337 Sàn giao dịch: 633 Vốn hóa: $1,128,344,115,886 Khối lượng (24h): $35,747,047,286 Thị phần: BTC: 46.0%, ETH: 19.8%
OKB (OKB)OKB OKB
Xếp hạng #23 11:33:00 01/06/2023
Giá OKB (OKB)
$45.74 -2.25%
0.001707 BTC 1,072,010 VND
Thấp: $45.15 Cao: $47.03
Vốn hóa thị trường $2,744,404,328 Khối lượng 24h $6,026,983 Lượng cung lưu hành 60,000,000 OKB
Thay đổi 1h 0.14% Thay đổi 24h -2.25% Thay đổi 7 ngày -0.72%

Chuyển đổi OKB - USD - VND

Top địa chỉ OKB (OKB) theo số dư

Có tất cả 50,758 ví lưu trữ OKB, trong số đó có 70 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ OKB (OKB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30 58,545,002.43 $2,677,852,634.57 19.52%
2 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 7,387,714.72 $337,914,604.35 2.46%
3 0x2c8fbb630289363ac80705a1a61273f76fd5a161 639,990.82 $29,273,226.14 0.21%
4 0x8befd5fe1a27ff1bf34e1a67b3c9fe9d58ec66d2 31,004.67 $1,418,155.80 0.01%
5 0x3dd223968c2acb1071dfb327cc0065a5fa4d4b15 29,998.19 $1,372,119.55 0.01%
6 0xc0bfd9d655300b198936d8ffbe036c4322c49c9e 28,486.90 $1,302,992.67 0.01%
7 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 26,898.11 $1,230,321.55 0.01%
8 0xe45e12b44fca87e42dbc63a67bf5aa8ab800f459 24,323.83 $1,112,573.71 0.01%
9 0xe0bd413127e9b62b791ef9543bfad3f85f92e354 19,438.00 $889,095.52 0.01%
10 0x400fdf3aafd09ac6cb3b3877bd3bc6511d7ebd72 19,438.00 $889,095.52 0.01%
11 0x278b84191e3bf143a95ad6cc75e2d4278a18e520 19,437.00 $889,049.78 0.01%
12 0x91336061035fadaddfd1411af4f9d6898707e2ad 19,437.00 $889,049.78 0.01%
13 0xab81d969285b5009dbd2f0ff7ccdeb5d2be53934 19,434.00 $888,912.56 0.01%
14 0x89f139cd68c7baa126eaa67ba369d005e722135a 19,434.00 $888,912.56 0.01%
15 0x8b3de19c07126d3fef771c7e61a1dac25060de50 19,433.00 $888,866.82 0.01%
16 0x78ef6345ec73d35cb47a039c6d2a54afb944ea7e 19,433.00 $888,866.82 0.01%
17 0xadb23c49a4fb19c113d0523441dc8d6712bfea62 19,431.00 $888,775.34 0.01%
18 0x039a57e5ae49b0e207d9bfa1573eac4a146240ea 19,430.00 $888,729.60 0.01%
19 0x90f21277c88bb5a0abf84fadd6ac80e11c11ab4c 19,429.00 $888,683.86 0.01%
20 0x5ede30db81fdb897d25467a4686f903ac0655a43 19,429.00 $888,683.86 0.01%
21 0xdd798e16f2a47c54c9b6fad57a5448ca27b43f72 19,429.00 $888,683.86 0.01%
22 0x7fab014e881239f2761d07a26b0715c59d4db01f 19,427.00 $888,592.38 0.01%
23 0x1a4abcafabe498e4d467a283b1b09ba49b4a73c3 19,426.00 $888,546.64 0.01%
24 0x6ac03a1f910fcc5165c82bb7e510bd71e17f7fa7 19,425.00 $888,500.90 0.01%
25 0x9d875cbfd434e83d25dd71a482d807935a0672f5 19,424.00 $888,455.16 0.01%
26 0x77a5f217e834130827b3389aac6d750bf5863a90 19,423.00 $888,409.42 0.01%
27 0x47aef8aeee00c579c8d31aaa8b48c23de617ec8e 19,422.00 $888,363.68 0.01%
28 0xc46a9dd0b52dca131e1420567f4850e176fefe91 19,422.00 $888,363.68 0.01%
29 0xc9faa132177a20c0ba39bfc33834458f95f1b325 19,422.00 $888,363.68 0.01%
30 0x79671c184307a46acf6e03c5754e23b73db70dff 19,420.00 $888,272.20 0.01%
31 0x0ab9608e95e72c76203f023663fa053f98d44f7f 19,419.00 $888,226.46 0.01%
32 0x062e1a3e6e5c453dbe669a7c8c5b7100c2b926e5 19,414.00 $887,997.76 0.01%
33 0xc0dc070a52f9044e78a867baf05ea990bde39dc1 19,412.00 $887,906.28 0.01%
34 0x1fffd7d872e6cc046cefeffd32c60764d3c250ef 19,411.00 $887,860.54 0.01%
35 0xbfc86e3c2c55fe22911c6106a73f54fcf3c3849b 19,408.00 $887,723.32 0.01%
36 0x8c5e4fc7596230c7d2427c2f6e2f43588969c576 19,407.00 $887,677.58 0.01%
37 0x3541401cbfdace90dfc2b1b3e8b74c960007f2b4 19,406.00 $887,631.84 0.01%
38 0xc316cbf10c38b327478673db543f444b427bddc1 19,400.00 $887,357.40 0.01%
39 0x68400bbda2a39252925da366a9fe28d452570eef 19,398.00 $887,265.92 0.01%
40 0x9d84d8e4fbf00b2608218608fca081aad885c760 19,398.00 $887,265.92 0.01%
41 0x5184f64112098e3c231b54fdbb0df316e87fb2a0 19,396.00 $887,174.44 0.01%
42 0xb8d97115a8e141798dcaddec54ee154c47f5dfae 19,395.00 $887,128.70 0.01%
43 0x664f3340ef523d799f50dd4d252e12b934bc1419 19,394.00 $887,082.96 0.01%
44 0xd92a02707dd3d4e3a7b00421a0b886eb50013482 19,393.00 $887,037.22 0.01%
45 0x1d17caee63ae584a17369344343f10f253b94d07 19,391.00 $886,945.74 0.01%
46 0x8b1d215ba98b039a7ea407ec7023ae123a1a128a 19,385.00 $886,671.30 0.01%
47 0xc6f0e5ec4d520366bf1a814a32b4402d7a665d27 19,384.00 $886,625.56 0.01%
48 0x37308277e4e7a34604c6f59a57fc819f2bb4df77 19,383.00 $886,579.82 0.01%
49 0x0c9b83ed8fba311ccbbb4955ff1cdeb29174e7b7 19,383.00 $886,579.82 0.01%
50 0x934b770c403a5fe97d303e33f48a09b9ac49f958 19,381.00 $886,488.34 0.01%
51 0x01d095de9b02b78c3ff6d6b556ffe2de3cd719e1 19,381.00 $886,488.34 0.01%
52 0x3c646734690786cfb29e87313210211b7aed52eb 19,381.00 $886,488.34 0.01%
53 0x236312e1925248cc1e9ac4d719bd33d2f0a2fa41 19,379.00 $886,396.86 0.01%
54 0xe558dbb3f3066b09735d129e37936bf3afc0cac5 19,378.00 $886,351.12 0.01%
55 0x3c3281f95dcd30292a31cebc3a0074b277ed467b 19,376.75 $886,293.94 0.01%
56 0x0151a9f12bf09416fbfbae35d54d25ca308aadca 19,376.75 $886,293.94 0.01%
57 0x370152cfa7ddd98b842e889c94f53e03c07a7140 19,376.00 $886,259.64 0.01%
58 0xa595d695c9045368c3d095f14a7d789ac86cd7ca 19,375.00 $886,213.90 0.01%
59 0x442b798f02549fe2935970898224145afdfa391a 19,373.00 $886,122.42 0.01%
60 0x9a6def3893b14561c6cc3e9b514f5135733cebff 19,373.00 $886,122.42 0.01%
61 0xd07c32a8bd9de60c4e8f15e8d65412ed36bc6d25 19,372.00 $886,076.68 0.01%
62 0x052d16a22a99018c4b9c87f8a3c78c6d66cb4bd9 19,371.00 $886,030.94 0.01%
63 0x9262015f39cfa087b1b71b9046f5ba9f4793f647 19,370.00 $885,985.20 0.01%
64 0x83886a475357ecc393064c01fd1459105f6d9e9a 19,370.00 $885,985.20 0.01%
65 0xdd19e8edfd3fe0d9c9827fec9609fb9fe7f24729 19,369.00 $885,939.46 0.01%
66 0x104b63040a80af41a3a1221456db699657134e78 19,368.00 $885,893.72 0.01%
67 0xcae87cadd062f85002300dd0690cbee17f978311 19,367.00 $885,847.98 0.01%
68 0x3549f42b305b6cec6d42b5db4d22f448e9afd82b 19,366.00 $885,802.24 0.01%
69 0xd028a4bb6d4b06f59ac76fc4549b708fe2889427 19,365.00 $885,756.50 0.01%
70 0xeb1b009c16391bf6cd17519999697e58cbff7ced 19,365.00 $885,756.50 0.01%
71 0x7fb8b30f59d79d9698495a8d1b013f795bce2e04 19,365.00 $885,756.50 0.01%
72 0x029fada1a3c54b4269a7d1f9628cd98ba030b43b 19,365.00 $885,756.50 0.01%
73 0x0c5a054689f6280db1c7474aad237c7d40d7a277 19,365.00 $885,756.50 0.01%
74 0x88a444ed462b5c7528db9d0fe948b134f91164e4 19,364.00 $885,710.76 0.01%
75 0xda48c579e717594c9f0de91ac998db808cb23aee 19,363.00 $885,665.02 0.01%
76 0xdf5ba84bef0951f10d2ad0df589bcbca955bfcef 19,361.00 $885,573.54 0.01%
77 0xb8abfeded27e215d1415b9f7eaa7eb45875a612a 19,361.00 $885,573.54 0.01%
78 0x74a0d058b83b1c6601e7684363f7d387dc535fd8 19,360.00 $885,527.80 0.01%
79 0x8f71539aad902d90bedc8934687340b520bd27d7 19,358.00 $885,436.32 0.01%
80 0x84b7f3b4d7f9d7595f866ebec3ed96fb578e1f31 19,358.00 $885,436.32 0.01%
81 0xdfe7ed42de877f2775d9f040f6c250c1ff43c4af 19,356.00 $885,344.84 0.01%
82 0x07461eb948b70770de8029a879a2e6681157d3a4 19,356.00 $885,344.84 0.01%
83 0xd4401632d64482e0d1e6cf73a7c72bcd3e37abf4 19,356.00 $885,344.84 0.01%
84 0xa89c90ba191fd794ffc0091911c7a2d06a317134 19,355.00 $885,299.10 0.01%
85 0x19782b2bd810b38d48eaa057cc7051c691c1b0dd 19,354.00 $885,253.36 0.01%
86 0xc649f26ac434dfb9d5aea0acf3f9082d70e70f35 19,353.00 $885,207.62 0.01%
87 0x1079921b6716ae9e19bcb0e0d65e581793299d12 19,351.00 $885,116.14 0.01%
88 0x30678fdd3a3b2e9dfe8b9f7bbd1f7e42efdac9d7 19,350.00 $885,070.40 0.01%
89 0x4521540fc604ff22e07b8585b2bbc5143e6553a4 19,350.00 $885,070.40 0.01%
90 0x732235b5119252173a92c51908c3b5e7eadc9d84 19,345.00 $884,841.70 0.01%
91 0xc2198c8003ad22d18f738a9ec8acd9fb96745dab 19,345.00 $884,841.70 0.01%
92 0x30be4f39c30d2fcdec828dba8d0bcc532080147f 19,345.00 $884,841.70 0.01%
93 0x49abda71404d8b890b82467f7df42eb2a370d131 19,344.00 $884,795.96 0.01%
94 0x1967dc49bebae4d90ad3d918b1ac1da926e851c8 19,342.00 $884,704.48 0.01%
95 0xd4e18871d02bbc0e5c8ee006823adc376b911d75 19,341.00 $884,658.74 0.01%
96 0x4a11796e8400bdf6589348dfd386d0b332d9c06f 19,341.00 $884,658.74 0.01%
97 0x0a675dd39a89aacb8d94ca7f82156fc99c4b1f1f 19,340.00 $884,613.00 0.01%
98 0x984a62e7c1fcb4f7835e77bc66169784e42f655e 19,339.00 $884,567.26 0.01%
99 0x84e0b3c5822d72f794558f266037affe57492f8c 19,338.00 $884,521.52 0.01%
100 0xccfd132c18a4ca9fe1eef35339703dfcf51a8dfe 19,336.00 $884,430.03 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ OKB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 22.26% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 22.36% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 22.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 23.16% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ OKB (OKB). Top Holder OKB 06/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 624 đánh giá