Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,555,685,602 Khối lượng (24h): $37,212,764,082 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
OIN Finance (OIN)OIN Finance OIN
Xếp hạng #1610 16:33:00 03/12/2022
Giá OIN Finance (OIN)
$0.01376 0.52%
0.0000008104 BTC 341 VND
Thấp: $0.01353 Cao: $0.01568
Vốn hóa thị trường $453,329 Khối lượng 24h $90,479.24 Lượng cung lưu hành 32,950,759 OIN
Thay đổi 1h -2.72% Thay đổi 24h 0.52% Thay đổi 7 ngày 5.27%

Chuyển đổi OIN - USD - VND

Top địa chỉ OIN Finance (OIN) theo số dư

Có tất cả 1,929 ví lưu trữ OIN, trong số đó có 59 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ OIN Finance (OIN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9e0f7420442b4d90a7f062820145d907cd4f4ba8 0.00 $0.00 35.68%
2 0x46c8b73c966b714dfedbc26320973e4cf8d2c180 0.00 $0.00 10%
3 0x3c71e32e499ded03ce623dee18aac7feeb3f785f 0.00 $0.00 9%
4 0xd539cb51d7662f93b2b2a2d1631b9c9e989b90ec 0.00 $0.00 8.68%
5 0x13bfedf45e288de167328b11e82d92d740248b8f 0.00 $0.00 7.33%
6 0x53cda515b64efb87436a35f562b36c32b667770d 0.00 $0.00 5.1%
7 0x54d16d35ca16163bc681f39ec170cf2614492517 0.00 $0.00 4.75%
8 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 0.00 $0.00 2.7%
9 0x23ddd3e3692d1861ed57ede224608875809e127f 0.00 $0.00 1.96%
10 0x1173d8d5f051524d43ba6affea10487de07a6024 0.00 $0.00 1.86%
11 0xe32aa59f371c08db4d523c689509efd55fbc36a7 0.00 $0.00 1.53%
12 0x2dccdb493827e15a5dc8f8b72147e6c4a5620857 0.00 $0.00 0.9%
13 0xe6b2da80f37f1acd6182fb3b8049a0d343072ee4 0.00 $0.00 0.74%
14 0xae46c5540d28de2c9c3ea8357dd2cd361fbaf17e 0.00 $0.00 0.67%
15 0xecc1792838544a56b0389cfd98ee16373d9bc8ca 0.00 $0.00 0.52%
16 0xf8f7c34c8237a63001737c943c93773f28b0c2b3 0.00 $0.00 0.44%
17 0xfa80aa6fe97f1fa33609b823a0e072817ed9a3b9 0.00 $0.00 0.24%
18 0x1f059befd0d6d92d386f16c77fedc00483c96502 0.00 $0.00 0.2%
19 0x318a9f615fe784f8f83cac73f91c36c998853c73 0.00 $0.00 0.2%
20 0x18d26a6e4742a0f8c63a7ad5c0692319e11feb42 0.00 $0.00 0.2%
21 0x1e1376df45279c33cbdc2e590d620eac5e35dde4 0.00 $0.00 0.18%
22 0xb84dfdd51d18b1613432bfae91dfcc48899d4151 0.00 $0.00 0.18%
23 0x23534ee59d836607310a313ce1193a65a6171874 0.00 $0.00 0.17%
24 0xaa5b1990526a627a56f9da5af5a258bbaf5282e4 0.00 $0.00 0.15%
25 0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e 0.00 $0.00 0.14%
26 0xa51808fdc4372e89914e3b87c7393e42d9ff2cc0 0.00 $0.00 0.13%
27 0x0e23d5912aa13a204d06709970135c5ef6ce95a3 0.00 $0.00 0.13%
28 0xd49ab92e983f86c5c24c0033feec0d5df83a4304 0.00 $0.00 0.12%
29 0x0000000000000000000000000000000000000000 0.00 $0.00 0.11%
30 0x323fb6b20e0c43e73a46a93ebd7dd6460d0d1aea 0.00 $0.00 0.11%
31 0xbbb609fed3d2679bed086a1539c226f749e8122c 0.00 $0.00 0.11%
32 0x14efa7a804b255f5232daf42b1dfbb877a87d296 0.00 $0.00 0.1%
33 0xcae26718c67681bd26c74aa52bf0b2e006ef29d3 0.00 $0.00 0.1%
34 0xb840fe2b3fd8f75275240c671d6ec659e4c9a500 0.00 $0.00 0.1%
35 0x3a7b703be0c1eecac16683567ba3303d8d838c21 0.00 $0.00 0.1%
36 0x0bf15eb34cc3221c7d1c5a8445eb2dbf38a57ae2 0.00 $0.00 0.1%
37 0x603c0e9a12baf6e96124bde1e3f440343c6eaaf1 0.00 $0.00 0.09%
38 0x8df17d557fdc90884377494d17e93ac57976dc3c 0.00 $0.00 0.09%
39 0xcce02df050d8b4045997b458f9af9fe1c45d6fd4 0.00 $0.00 0.08%
40 0x5a3a3fc98da9f142f70402edea35bb44204819f1 0.00 $0.00 0.07%
41 0x1111111111111111111111111111111111111111 0.00 $0.00 0.06%
42 0x3da8d062027876618f2f39978aba3bd01d84b6c2 0.00 $0.00 0.06%
43 0x97efacdc6fa0f02e955d0e303df70c3e5ea1323f 0.00 $0.00 0.06%
44 0x1b54a2ffe12fd846ad6b1e6a38b27ec1252ef9a2 0.00 $0.00 0.06%
45 0x3558e9b89845dd1433c0cda3ab5e3573eae58899 0.00 $0.00 0.06%
46 0x0e47acdf6079e824feaeb22bdba0450286f6750f 0.00 $0.00 0.06%
47 0x0093e5f2a850268c0ca3093c7ea53731296487eb 0.00 $0.00 0.06%
48 0xf83aca4748ec36cac95ed831f567a45369b980ae 0.00 $0.00 0.05%
49 0x8b58f7c312406d7c6a5d01898f0c5aef31ee51a7 0.00 $0.00 0.05%
50 0xd7f58940f0b7c44172913f875bf2fa2017b2b00c 0.00 $0.00 0.05%
51 0x7476e20f19b7acfde389a40c613e099eb6aa1b51 0.00 $0.00 0.05%
52 0xd2cc9241438204ed93aec489687948779c5977f3 0.00 $0.00 0.05%
53 0x82b514e425db80ff78c4fc9bcae339a254eadd00 0.00 $0.00 0.05%
54 0xd3ba9728026a2e6cb2cd37387b10bb7c697321b6 0.00 $0.00 0.05%
55 0x85bef3a368849fc1ff6820af7382372e30830986 0.00 $0.00 0.05%
56 0xdb13fea8afd91f66bb99595aa2801599da1aed3f 0.00 $0.00 0.05%
57 0x64aa73091c987e9336ad347cd326186ad856f311 0.00 $0.00 0.05%
58 0x203e6e8a7291a9abc39b872529bf21da9d3aeb45 0.00 $0.00 0.04%
59 0x0056d1fd2ca3c0f3a7b6ed6cdd1f1f104b4bf9a9 0.00 $0.00 0.04%
60 0x7250ca8bea7fbb76eca6616c2c236d4946af75ef 0.00 $0.00 0.04%
61 0x075f7527487317ebc3fc2dc55fedfe3a3dbcfa9c 0.00 $0.00 0.04%
62 0x1ece723263849ce0397928f9ed56d9ed1dd2d158 0.00 $0.00 0.04%
63 0x185542374ce5fc8bf8f215f5fc681370704fd124 0.00 $0.00 0.03%
64 0x9aeb50f542050172359a0e1a25a9933bc8c01259 0.00 $0.00 0.03%
65 0x3c6d417dccbadfe582603c14970d74b2f5149983 0.00 $0.00 0.03%
66 0xc5eca7e7272561d07e80962a00e5029ac4f58fee 0.00 $0.00 0.03%
67 0xe19ae82b236b44b0aa5a947bc057031327cc9743 0.00 $0.00 0.03%
68 0x3bae040c5cf9632aee25c0581b890c9ed15f8c55 0.00 $0.00 0.03%
69 0xad05ea6c5ad6783acc62eb26a14f291d71db1b3b 0.00 $0.00 0.03%
70 0xcfb9b03b6845f82a2383dfea3277be5853eca040 0.00 $0.00 0.03%
71 0x695a570ad0f91f73df62e28c8958fe08be031461 0.00 $0.00 0.03%
72 0x436ed2da78738a0f154cae8a446a66f8d527c81d 0.00 $0.00 0.03%
73 0x5869458f360d8c1ce49e35fccb3d0a1f25e8d533 0.00 $0.00 0.03%
74 0x14781b75f698b66acebc9abc2ff89343991eded1 0.00 $0.00 0.03%
75 0x55222752fbc245b729bd39592da37810c29e9715 0.00 $0.00 0.03%
76 0x53756ced522f61c3b3a88b1e16fbdd21f64505af 0.00 $0.00 0.03%
77 0xc51b075d2ee3b0b872385c5db962d34c0d72999f 0.00 $0.00 0.03%
78 0x35f13debf31430eb08bb07fb01431dd0e428c143 0.00 $0.00 0.03%
79 0xf2770332edd06b37f1b5093b48552d82338b257f 0.00 $0.00 0.03%
80 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b 0.00 $0.00 0.03%
81 0x4233168fe150776ba6f8cda98c90411b54551502 0.00 $0.00 0.03%
82 0xd0a419f8f9d1c9c4abd71c09ec307133a72da3c6 0.00 $0.00 0.02%
83 0xd350a04d2566b5356afc7b6ec93db428084d7392 0.00 $0.00 0.02%
84 0x8b2ceba9a281ac72f4a78b3dd2d7be65ea50a8fe 0.00 $0.00 0.02%
85 0x89b2b6bbb32d96f184d92d4b68d75281a1563daf 0.00 $0.00 0.02%
86 0x0f2e98121123a1051b061cc4dc44705e2ffc6db3 0.00 $0.00 0.02%
87 0x44dbbe5d045975ba8836144415ce0d97c02e44ac 0.00 $0.00 0.02%
88 0xe8835dfb184bb79b9e3f0da712514eaf786c2af7 0.00 $0.00 0.02%
89 0xf695a68def8cd09c66d48b0b0019f20d8a24a0f5 0.00 $0.00 0.02%
90 0x5ea1a8b3f3575966cf244c00478ca08b6e59d263 0.00 $0.00 0.02%
91 0x033e27310035d6db9e6256db6fdd7f5abcb2fb75 0.00 $0.00 0.02%
92 0xeb577275b16df5977d0db3a2e57e9dfe34f99119 0.00 $0.00 0.02%
93 0xea3d26b948e0f9a9487ff07224987dc60d7a7057 0.00 $0.00 0.02%
94 0x7e4c5e1c8b4311b693a40e68a664a2eaedd10c7f 0.00 $0.00 0.02%
95 0xefd453e2a50bf90bcdc7f3fe43df5f7bfc552b68 0.00 $0.00 0.02%
96 0x18a1ab479596f6db4ff120a571550c3d383e8889 0.00 $0.00 0.02%
97 0xc86cb6194613980a9cc03e0776d1400de5943c8c 0.00 $0.00 0.02%
98 0xdd9faa35f96519cf53cef61cbd557239a7bfc66f 0.00 $0.00 0.02%
99 0x2e218a9dbc931a9de514f52ea9c941d1170555ff 0.00 $0.00 0.02%
100 0x25bd073963d7e4ea1663d80a425f00e9744245f3 0.00 $0.00 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ OIN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 87.06% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.7% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.63% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.13% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ OIN Finance (OIN). Top Holder OIN 12/2022 - GiaCoin.com
4.3 trên 530 đánh giá