Tiền ảo: 22,374 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,076,803,457,084 Khối lượng (24h): $50,344,702,314 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
O3 Swap (O3)O3 Swap O3
Xếp hạng #1038 08:53:00 30/01/2023
Giá O3 Swap (O3)
$0.07254 19.73%
0.000003063 BTC 1,708 VND
Thấp: $0.06010 Cao: $0.07843
Vốn hóa thị trường $3,733,656 Khối lượng 24h $341,299 Lượng cung lưu hành 51,468,060 O3
Thay đổi 1h -0.95% Thay đổi 24h 19.73% Thay đổi 7 ngày 32.3%

Chuyển đổi O3 - USD - VND

Top địa chỉ O3 Swap (O3) theo số dư

Có tất cả 5,682 ví lưu trữ O3.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ O3 Swap (O3) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x4283b3469a9edce1fda34ec6e8a453cf82b9cab7 6,500,000.00 $471,530.60 10.24%
2 0x9c935e983506b99e5b4a62c762189ba21e72315c 6,327,797.92 $459,038.52 9.97%
3 0x42dc966b7ecc3c6cc73e7bc04862859d5bddce65 5,092,304.49 $369,411.91 8.02%
4 0x22bdaf5158cfd30cc05738cc1e0fe4564e2fe129 3,500,010.00 $253,901.82 5.51%
5 0xee9801669c6138e84bd50deb500827b776777d28 2,506,707.54 $181,844.51 3.95%
6 0x0e4108ee7dea1e2d0493077c6bd6150cf49443b4 2,000,000.00 $145,086.34 3.15%
7 0x2cc8bdcb93c3bf5e64c281c99251c4f2ab955348 1,524,777.87 $110,612.22 2.4%
8 0xbbe548df406a53c0ba61257a3538fdf6c37e0b35 1,473,189.72 $106,869.85 2.32%
9 0xfdb40b73010e4476d18d2528dc94459584a44e56 1,420,411.11 $103,041.12 2.24%
10 0xe02e84c97b788322426a2628d4ee390fdf6084bb 1,287,167.38 $93,375.20 2.03%
11 0xacd3ed3864dfc8bbfc89ed327a15ba6a849961c0 1,109,192.27 $80,464.32 1.75%
12 0x265eac8035912aecc793947e6a55cd3284801772 1,060,833.08 $76,956.19 1.67%
13 0x0423f3b26593db401a3382b483981e619c808dfc 894,231.17 $64,870.36 1.41%
14 0x1a6431b0ad5723cac6d9aee8cda7b976c8417a78 885,621.89 $64,245.82 1.39%
15 0xbd4bb17eb4b54939a51cbde4f73003576e75b221 850,203.24 $61,676.44 1.34%
16 0xaf564e213453fae953bed54fca2bc30f1389521f 824,749.72 $59,829.96 1.3%
17 0x4eb624f4fd045871e9eea2676090144c89b7d052 739,043.93 $53,612.59 1.16%
18 0xd782e53a49d564f5fce4ba99555dd25d16d02a75 724,037.79 $52,524.00 1.14%
19 0xfea392b2610ef91c9333313adf5a3f814ecc96b5 670,350.66 $48,629.36 1.06%
20 0x0d2b44da1aff9e19ef38961caa91b178135d82b2 654,340.71 $47,467.95 1.03%
21 0x1dfca55cd70e4ec734b13fa27dff20bca8123e2f 622,756.82 $45,176.75 0.98%
22 0x4b8852e4747b8a7d4caf0440e4e3397032a6723d 620,086.50 $44,983.04 0.98%
23 0x81ccedb2f5fbcbd0280b0516fca16708e3874910 572,479.34 $41,529.47 0.9%
24 0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346 544,951.27 $39,532.49 0.86%
25 0x8a810686df24f101cb15048d904f1205307b2f16 518,962.24 $37,647.17 0.82%
26 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 509,889.11 $36,988.97 0.8%
27 0xcaf342ce8bc4a9e12db31eaf2a72dccd69bd32db 481,991.58 $34,965.20 0.76%
28 0x10b630eba77ec7c381746ff2b142d2d4b9dcc616 463,731.99 $33,640.59 0.73%
29 0x0ccfaa7d39d264c471255b611d79e7d86e0d8624 449,965.99 $32,641.96 0.71%
30 0x5ea1dc8f01aaef4f9a6f22a124517a8ddb067d1b 427,856.16 $31,038.04 0.67%
31 0x4ed07ef37975decae494070744a399f405c666d7 418,407.26 $30,352.59 0.66%
32 0xce54bfed2e2ed35fb25d9913fc060887644a1176 399,954.15 $29,013.94 0.63%
33 0x478ddf69249ac57c15bb24bd5ecd5d299e2e4cbc 388,186.51 $28,160.28 0.61%
34 0xa90d75921038bce4c7fdcb3147c987ee65caedc9 375,082.84 $27,209.70 0.59%
35 0xb07ba87f2c52af9e2a0f21c341886ea534713e3a 325,752.97 $23,631.15 0.51%
36 0xf14c9dbdb31b0a18af44fcf97ed12b0abfe1b92e 324,990.06 $23,575.81 0.51%
37 0x8282a8fa80091e097a3e6aad7a1091d45d84fe99 312,799.82 $22,691.49 0.49%
38 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 303,330.00 $22,004.52 0.48%
39 0x53dbfec2fd307a225c53c6fa0003b9e5521320f7 299,590.00 $21,733.21 0.47%
40 0x9782e1a1439563486282c983d696260b1380677a 298,978.39 $21,688.84 0.47%
41 0xcab2c6678db806e253e2555509e3097c40d1e141 288,971.28 $20,962.89 0.46%
42 0x23916d63ed6b4db0e7be0109aaa3af2ddd16a623 281,977.34 $20,455.53 0.44%
43 0xd529f24228072fdca58a049197e43a6fdc2cfa62 266,114.42 $19,304.78 0.42%
44 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 244,174.35 $17,713.18 0.38%
45 0x59a08879e393a4776c06ae4dcb32404045a06896 238,404.31 $17,294.60 0.38%
46 0x180c2c36e7d05ce7474da81462fa092cb1a82e05 231,937.25 $16,825.46 0.37%
47 0xcd0d28ab6a3fcd42bbbbd62541b48a54f8779279 226,858.92 $16,457.07 0.36%
48 0xec7fc03693d1a0f7dcb42e687b0c7d4f980cf01e 225,580.99 $16,364.36 0.36%
49 0x8bde7038d71779098308407efecadbde5b097ee7 193,919.89 $14,067.56 0.31%
50 0x73148659186deafdc3ea788336e92a23a7fc87b3 181,933.56 $13,198.04 0.29%
51 0x959703e5a5bc8738bbd299b64a87c9b02d4134db 177,532.59 $12,878.78 0.28%
52 0x77a7a583cb939a082d6a379906c0e9aa89b73a4f 164,894.20 $11,961.95 0.26%
53 0x3847bf436886534fb39506c7f43a290cbbc5a4d2 164,381.13 $11,924.73 0.26%
54 0xce1428e9a22b22a73a9f1555dfc1fc4fd171a50c 160,000.00 $11,606.91 0.25%
55 0xe5cbc195fbad95f54503f994dc65eb43619b0620 151,662.00 $11,002.04 0.24%
56 0x9f6a1a5048e816b102e35755a6b49ca777f91d86 150,000.00 $10,881.48 0.24%
57 0x4e3f58217421d4fdb9a6faa02a088ff26dd0df29 148,228.84 $10,752.99 0.23%
58 0xfbf2debc3ac8f99a134697c6376b26946130953a 142,763.00 $10,356.48 0.22%
59 0xdedb8cb0524cea05a85840642f6c4d49d2bfe614 133,147.17 $9,658.92 0.21%
60 0x8904bbe5efc8cb71e4cc0fcd4d1a1c66028c605e 129,996.00 $9,430.32 0.2%
61 0xe25397734a184053cf382e5c4e32ca7ef8335f31 129,996.00 $9,430.32 0.2%
62 0x4fe23cb5bfc45de68398ff883921b63e48309521 121,622.14 $8,822.86 0.19%
63 0xb840fe2b3fd8f75275240c671d6ec659e4c9a500 112,528.40 $8,163.17 0.18%
64 0x63e32125a4ed970ddb7b6312713655fc2433bcbe 106,626.44 $7,735.02 0.17%
65 0x5d28debba17f7c9e31c7e7c84f430f4c145257a1 105,669.33 $7,665.59 0.17%
66 0xa85d83e4f5cce88033f8394e84a98039d9fe03dc 105,260.97 $7,635.96 0.17%
67 0x3c2aa5167342b42c82d45e38ed94d5093243bc26 103,005.54 $7,472.35 0.16%
68 0x5dee066ba24b17f64cb370f6700b58cc300ee47f 99,962.44 $7,251.59 0.16%
69 0x1bf0aa215dab195f21372105f53661e46f962ff3 94,396.56 $6,847.83 0.15%
70 0xde7c65f26346c6ad4e99fd1b97ebf05e025180b0 93,807.00 $6,805.06 0.15%
71 0xcb35e1809699784e9edc6f67d4a9b6ddcc39e7b4 92,269.54 $6,693.52 0.15%
72 0xd7f9e9d4693e0d43ed6352fd53f4242401194e74 91,171.12 $6,613.84 0.14%
73 0xedca3ea3913efea17dd32a43f60f17a5068b29e6 88,889.00 $6,448.29 0.14%
74 0x301401643653b01d60ba02c30805d9b4e4575140 87,692.95 $6,361.52 0.14%
75 0x056056bb2b474af3578cc9f238c3a6dbc6cafd0c 81,594.37 $5,919.11 0.13%
76 0xc6d0080d661333ee46070777f7db3139466d57f6 81,217.78 $5,891.80 0.13%
77 0x2a75ee54f98b617cefb94ad926a30b655f0d3ce8 79,463.74 $5,764.55 0.13%
78 0xfea2adceb7fa6b7df36b505b0beb8648a0754e26 76,959.98 $5,582.92 0.12%
79 0x5412e5138c9f444140b8bb9a86eefe9ecb4f8276 76,159.15 $5,524.83 0.12%
80 0x86c452a2e594625d4528885a600234b684f13a50 75,689.00 $5,490.72 0.12%
81 0x613153e5a6b1aead56e874d260b9d3131402a7d7 74,047.00 $5,371.60 0.12%
82 0xa87fb85a93ca072cd4e5f0d4f178bc831df8a00b 70,010.00 $5,078.75 0.11%
83 0x0ed67daaacf97acf041cc65f04a632a8811347ff 69,440.00 $5,037.40 0.11%
84 0x9e234284ee69e970c1e3b51de7254577365f8994 68,879.00 $4,996.70 0.11%
85 0x43749bf6ff7044f3933e7461dbb7350f262b8ddc 67,449.51 $4,893.00 0.11%
86 0x6d09472231f8bfb40ffed84fa59c3e2307fff65d 67,083.66 $4,866.46 0.11%
87 0x3cbe036c914c6e66a1ae55fa40c81d1a1f927ad7 66,664.00 $4,836.02 0.1%
88 0x002bc0a5d4f997862981f7bb6e53c24506debc27 65,944.51 $4,783.82 0.1%
89 0x33605c573da643ddb86c760d977e271798e02dc7 63,891.00 $4,634.86 0.1%
90 0x67ba82904d8036c72f8cafac5718e58e2ef92f39 63,520.00 $4,607.94 0.1%
91 0x96169837c7cdd23b6865d27236551f3ed79a64dc 62,039.76 $4,500.56 0.1%
92 0x8a092a42ad88e550d84b7224e6558e3affdf49d3 60,506.42 $4,389.33 0.1%
93 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 60,064.01 $4,357.23 0.09%
94 0x27cc2c9463287dbf00a4721986347718b7ec49a9 58,339.51 $4,232.13 0.09%
95 0xda268a215f0eccebc585561fea6b916caa6884b8 58,331.00 $4,231.52 0.09%
96 0x457169b1b9c91ddabb5de975619c7523a2f0fb2b 58,051.11 $4,211.21 0.09%
97 0x7316d9c8cc31ef2a8186483c644bf6054bec0800 57,888.00 $4,199.38 0.09%
98 0x2acc2912e61fa6e1a781a4798afe17f5c07c23cb 56,017.26 $4,063.67 0.09%
99 0xbb7008850e59031999805c04c52ef5d80c033111 54,016.00 $3,918.49 0.09%
100 0x4fea8d7e092e1df57abaaba33869d48c0a787e31 50,000.00 $3,627.16 0.08%

Thống kê top địa chỉ trữ O3

Top 10 ví đầu bảng chiếm 49.83% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 63.08% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 80.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 87.87% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ O3 Swap (O3). Top Holder O3 01/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 629 đánh giá