Tiền ảo: 29,241 Sàn giao dịch: 752 Vốn hóa: $2,267,094,733,566 Khối lượng (24h): $98,007,382,338 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 16.0%
NOVA (NOVA)NOVA NOVA
Xếp hạng #8406 01:13:00 18/08/2022
Giá NOVA (NOVA)
$0.00002280 0%
0.000000000970 BTC 1 VND
Thấp: $0.00002280 Cao: $0.00002280
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi NOVA - USD - VND

Top địa chỉ NOVA (NOVA) theo số dư

Có tất cả 2,781 ví lưu trữ NOVA.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ NOVA (NOVA) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 613,397,829.60 $13,985.16 31.97%
2 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 609,885,406.79 $13,905.08 31.79%
3 0x6d3dea185493dbeab8a5e361b5a74777d2342689 500,000,000.00 $11,399.75 26.06%
4 0x46be293ef96b649c5379e450e67d7b44f4712c94 39,448,077.02 $899.40 2.06%
5 0x3e0eb667d3f53586992257c870f4a1433dd311cc 27,983,946.98 $638.02 1.46%
6 0x8533a0bd9310eb63e7cc8e1116c18a3d67b1976a 18,613,487.62 $424.38 0.97%
7 0x48612fb0a008498d28accb34ba91f5dad471f9e8 16,158,000.11 $368.39 0.84%
8 0x62167b1befcf8834066479118f90d3c0e861ef71 11,497,263.77 $262.13 0.6%
9 0x41f2a08981495fa5bf0e69d743aa5db973cbdf8f 10,776,253.88 $245.69 0.56%
10 0x6bb160960b5ffc91138f317204b55a6ff8d07f9b 9,784,185.79 $223.07 0.51%
11 0x1684f9caf282d39350e573f54713472e0f184830 3,663,446.39 $83.52 0.19%
12 0xf373ea57f7ae795d2b20529d2a939d07a87b981a 3,641,952.00 $83.03 0.19%
13 0xa01617f460158b473747cd53f16d440525e4f546 3,272,188.53 $74.60 0.17%
14 0x2e3b184caf087771b5301b7441d303e818813386 2,719,451.32 $62.00 0.14%
15 0xfcf9d7385f89fd31d05a053e64af746ece06ceeb 2,421,142.11 $55.20 0.13%
16 0xcbd6bcb239945610d82e97a59bda6b016c980593 2,208,312.35 $50.35 0.12%
17 0x22278fd39649c6d20e4288f4e20eab39ec8c75db 2,195,263.00 $50.05 0.11%
18 0xa639314e2f54597c7f21a45c015aaeb7d99d05bb 2,056,750.75 $46.89 0.11%
19 0x8a3fdc344c4deae0fdac83c2951c95f8ad29e136 1,941,116.54 $44.26 0.1%
20 0x620bf548ac64366188b418bff8db598b290b67cc 1,810,384.95 $41.28 0.09%
21 0xe905154abda61b7e19d0d94af3fcfde5b7b42725 1,800,000.00 $41.04 0.09%
22 0xf271655b32963371bd0e4af5202429c2c6f68ac1 1,688,141.45 $38.49 0.09%
23 0x6fb54c3c417e63ccfd663476e0b694a72f0cdfe7 1,583,373.00 $36.10 0.08%
24 0x6df6c11098cad413cb8b0ad8b12738bdf14a43c8 1,200,000.00 $27.36 0.06%
25 0x9861c181be9413bf8f445d4aeebc9dcf71d8ea03 1,179,805.69 $26.90 0.06%
26 0x790e8f8c90884bc70e803bee3f08818bdce8953f 1,066,951.42 $24.33 0.06%
27 0x551b620dfc2a8cf765f8be3764db392448f7539a 1,057,121.01 $24.10 0.06%
28 0x5695d830b135e84c87381a71361cb2b7fa93ac24 1,038,841.95 $23.69 0.05%
29 0x0078f4e3ad0e5811691dc2bbef2287a9523e213f 1,011,240.25 $23.06 0.05%
30 0x3492ea6a11a0a6dc1efaad0608c04ca4caa68338 1,005,588.23 $22.93 0.05%
31 0x92caf4b59a661547c03671c063b36155d59f852e 1,000,000.00 $22.80 0.05%
32 0xaf2514a2a2d08c42831a75f46bb48fd84e856401 974,015.00 $22.21 0.05%
33 0xe599b0f09f2e4e221946011513c1bd984b6cf4d6 953,028.62 $21.73 0.05%
34 0xb7f2016bf3aebf68e9d26439f7a825701806637e 900,000.00 $20.52 0.05%
35 0xb71360eef614485fa135559fdbce7ce5be19f3b6 888,836.00 $20.27 0.05%
36 0xea436187eaa5e069c5d77f925190e498aa0926b6 879,000.00 $20.04 0.05%
37 0xe9524105e52f8c1e2c24eed030a345670512e517 834,894.28 $19.04 0.04%
38 0xc31fdf7a9f429a97239cb7566e471ac5e9c4da55 801,516.68 $18.27 0.04%
39 0x961d8510dcd121e30627fce1cd80057c968668a1 748,546.98 $17.07 0.04%
40 0xef2b5930c743da608422392321d763fbe907a199 720,917.18 $16.44 0.04%
41 0x27b8d4d29596f88d584fc3dc45aad861dffa76df 695,000.00 $15.85 0.04%
42 0x54d6a53e6133c3a1b6b4c467e2344529e1d495b9 688,976.00 $15.71 0.04%
43 0x37d84e20821df26f4edc6652237b43b8a1997b8a 614,250.98 $14.00 0.03%
44 0xd51c2abd2dbe8b79b3987372b3cf9d3c90beb7b6 560,454.00 $12.78 0.03%
45 0x27fd5a93292d024a4f36b9e7e699498c3fd5ea34 547,033.00 $12.47 0.03%
46 0x008d433d08632c687b19d7c77d3c62a45b866269 500,000.00 $11.40 0.03%
47 0x8945ebc17fd0410efab0036c67615a00f7e49080 500,000.00 $11.40 0.03%
48 0x08b9069edd461450d50c0bb2b41d968cd5bda903 496,500.00 $11.32 0.03%
49 0x01f44f06a32eefd231e2c1d2f922a010c37898b4 478,892.04 $10.92 0.02%
50 0xafae921ffe75d85d6307ef90fe4da44335a3391a 459,824.93 $10.48 0.02%
51 0x04a65d1b9e06de3396f5ff09e97faf5d8ef262ec 440,291.20 $10.04 0.02%
52 0xfdc06cb28d4279b155a646df2ca886bd8cb9879f 410,843.58 $9.37 0.02%
53 0x76e6167ff90b3e1e7ab3a06d75f954580f1673a4 366,665.58 $8.36 0.02%
54 0xf2cdeeed939b816d9ad4632bc40bf7f043ee604f 335,000.00 $7.64 0.02%
55 0x38060144314fe7189c4bb51dbadfd71e35799dba 310,399.03 $7.08 0.02%
56 0x4aa3df04959043d4dd8c825a68344d34d1560f54 300,621.00 $6.85 0.02%
57 0x4d8521afdcbac554f777c3e4926818957b813266 277,732.91 $6.33 0.01%
58 0xa81cc52ab5441a8000450d74130e479744f8290d 252,948.33 $5.77 0.01%
59 0x917bf892a1f2f5ae3ca911528659d2466b49976a 245,156.47 $5.59 0.01%
60 0x6f7ff17c6bf50695dd475f7c867b9608f93ed489 216,806.52 $4.94 0.01%
61 0x119ec8f8663e96cfa25f80d9e079f872c45db31c 179,183.83 $4.09 0.01%
62 0x8654b37ec0e0c6c19a4e95fa39f958729da304b9 173,014.00 $3.94 0.01%
63 0x30bbb374764786d1fd103a7006949323b63eadc0 160,574.00 $3.66 0.01%
64 0xc6a9e34bb5194c86ce4121defcce6fe36d6b5746 154,133.00 $3.51 0.01%
65 0xbfc24c77e069eb010cb00124b5e9ae319a7daef2 140,000.00 $3.19 0.01%
66 0xe08305afa5ec6db1e827d4be04d1aef42496b7fe 121,000.00 $2.76 0.01%
67 0x8f94d73f53a81cbf692781d5f71efb3307d92f49 115,152.09 $2.63 0.01%
68 0x176befef16ee262ad7afea8702d82736afc7df27 106,697.00 $2.43 0.01%
69 0xafa73b3d971e49e2c3cab6e00fbe5150f983c6ba 100,000.00 $2.28 0.01%
70 0xb0e9065c10d1c13d2c72794b44c66fc8f5023fa5 98,000.00 $2.23 0.01%
71 0x1803c20adb08b9e2aff70a5f2855b3f8124e854d 95,000.25 $2.17 -
72 0xc953d5e55cad2b8b662fc7ad533cd05a30ae9e1e 90,012.15 $2.05 -
73 0x14cbab3abfc34bb662e348be863a3451bcfbeb36 58,804.00 $1.34 -
74 0x831ad1d3caac6c5a56cd831c793f23029e017f45 58,450.54 $1.33 -
75 0xb9b5e9cb80c43cf93c7b8193dadf5ff83df23a02 48,954.00 $1.12 -
76 0x47dfcfb66cbcb6e815a9d50b2697fd0d9ac6658a 48,255.00 $1.10 -
77 0x675676cc3ea2978c05d2697a8f25ddfadfbbd7b7 47,726.00 $1.09 -
78 0x7cdab2f7683d2ebf2b582e1e3d2f15125c799230 47,525.61 $1.08 -
79 0x0152d11d87de48bf5c010126da14ab70cd04484e 45,403.00 $1.04 -
80 0x31db61fa505d729cb661d1d26158842c09b8a488 44,836.00 $1.02 -
81 0x4ed441543c3e8d17bcc5f544aabb4647aa0840d2 43,954.00 $1.00 -
82 0xab845299446c010581f8251da637bc3faef599da 43,771.00 $1.00 -
83 0x1f7dbf407fc208b433c9a3729702206b204df159 43,283.00 $0.99 -
84 0xbbd5b308a56e06b73c3679bd05378f4a6b7d6320 40,000.00 $0.91 -
85 0x7e9d76d16f2107ba4536c97b6dc81d5b35b9c82b 38,881.79 $0.89 -
86 0x3bcabaf7d1c0aa65d94053137832998db10e183e 33,696.00 $0.77 -
87 0xf730b5be59bc3ee877e0b0d0902d721222772af6 32,726.00 $0.75 -
88 0x6a79827a8187d6b0513cbb83d7034d670d86bf5a 32,041.00 $0.73 -
89 0x24a243925335e1d8effb82f69a43fd0cb7748c17 30,000.00 $0.68 -
90 0xd1141a09870f7ef5fe54926fc435706f1fd7a5de 28,466.00 $0.65 -
91 0x1dd0067478853b0d690c7aad64010385254640a5 27,815.00 $0.63 -
92 0x60644806c8386a47e7d493732079287e3913a5f6 27,389.00 $0.62 -
93 0x272c1feaee0ca813fcff39a71fdcb8c8aefedf56 27,331.19 $0.62 -
94 0x288635d09ea772f7e980e4aa72e8ab9b9dd05465 25,935.00 $0.59 -
95 0x8970112e7b7dfb99b77a6be94af46063cffb6cfb 24,615.00 $0.56 -
96 0xb297e0f64820991030411884972f91804748800b 23,567.00 $0.54 -
97 0xd6a6999cc41e65a82804b781d1b91df39760e76a 23,334.00 $0.53 -
98 0x367ae4365295d4ce0017df8aacae915f207ef38d 22,659.71 $0.52 -
99 0xc233cd00d869d24b2589ba0f7b582f25a450ae35 22,600.00 $0.52 -
100 0xeceddc6ddedd127d64e35484153eafdd24162034 20,861.00 $0.48 -

Thống kê top địa chỉ trữ NOVA

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.82% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.17% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.58% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.84% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ NOVA (NOVA). Top Holder NOVA 04/2024 - GiaCoin.com
5 trên 749 đánh giá