Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,091,116,272,186 Khối lượng (24h): $68,086,228,372 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
NFTMart Token (NMT)NFTMart Token NMT
Xếp hạng #3924 03:18:00 03/02/2023
Giá NFTMart Token (NMT)
$0.006339 -11.66%
0.0000002663 BTC 149 VND
Thấp: $0.005535 Cao: $0.007281
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $62,675.77 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -1.43% Thay đổi 24h -11.66% Thay đổi 7 ngày 61.55%

Chuyển đổi NMT - USD - VND

Top địa chỉ NFTMart Token (NMT) theo số dư

Có tất cả 1,786 ví lưu trữ NMT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ NFTMart Token (NMT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x525b77e6d219870d4b6372eb7263d436e6236a33 40,000,000.00 $253,547.14 40%
2 0x2be560c8c405110421081bcd603fe75d8a4db252 15,150,000.00 $96,030.98 15.15%
3 0x76dea62e4cd4a51a97819d4f630e83bd0e5abc05 15,000,000.00 $95,080.18 15%
4 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 6,076,755.10 $38,518.60 6.08%
5 0xb5d65ff6ee3a366adafac882b2737a37dc73b66a 4,460,164.96 $28,271.55 4.46%
6 0xe769cb257bf456fe07ef2c4120a39442f640f6b9 2,690,000.00 $17,051.05 2.69%
7 0x6a7b3b67e0cc6ec4fccc508f305ccfbed53bf4d3 2,000,000.00 $12,677.36 2%
8 0x0fef682990c99003acf47cb9cd872b43544547c9 950,095.00 $6,022.35 0.95%
9 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 561,267.91 $3,557.70 0.56%
10 0x54b982ee227af19455f46955ebfdca53909c975d 500,000.00 $3,169.34 0.5%
11 0xf14c9dbdb31b0a18af44fcf97ed12b0abfe1b92e 450,000.00 $2,852.41 0.45%
12 0x466e5776e82d15fd884e538c9828907961940859 400,000.00 $2,535.47 0.4%
13 0x327911bfab181177501fe36a0ae791121dfac13a 375,000.00 $2,377.00 0.38%
14 0x063f9c5517ac0b94b2720f5441da4f78d13d0f57 375,000.00 $2,377.00 0.38%
15 0x915f09c81333830f156048cdd251ea0e11941f27 364,603.94 $2,311.11 0.36%
16 0x1c65d9042bcecfe7a94e5e3fa1d39c01a04faf1a 300,000.00 $1,901.60 0.3%
17 0x52ec790bf60728337f98b4e856850dc6c6fd6e16 300,000.00 $1,901.60 0.3%
18 0x8f35dc35719e7d072d74342766c0c6553bac1999 300,000.00 $1,901.60 0.3%
19 0x058bf2c97d1dd3443a0e33e4535f6c397a4479ec 259,687.79 $1,646.08 0.26%
20 0xaa297785b3015ec5bec47ef68ed9a27b77a7d2f6 250,000.00 $1,584.67 0.25%
21 0xfdb3519f49149ffbd787927cd09792eeaccdd56c 249,000.00 $1,578.33 0.25%
22 0xbc934494675a6ceb639b9efee5b9c0f017d35a75 249,000.00 $1,578.33 0.25%
23 0xe452c8be926e3cb24a9314a3638cb240a55e8e1a 220,273.48 $1,396.24 0.22%
24 0x8f3671391ac43f9a76f4c6fe5d73e67991fb2af2 208,572.53 $1,322.07 0.21%
25 0x68ecadb067017c2de16e09661f4053eae88d02e5 203,944.43 $1,292.74 0.2%
26 0x432039f964b74b568ec90d80e597f5c02e9c78bd 199,200.00 $1,262.66 0.2%
27 0xbbdcf5e4aa194b4fd9adf2c6ad5a22e0367b8b8f 198,032.90 $1,255.27 0.2%
28 0xca051a9af70100bb0ce4ce72494cd1513c7c73fc 180,000.00 $1,140.96 0.18%
29 0x6354e59bec88772d5d6880edde550693bc5e2681 177,400.00 $1,124.48 0.18%
30 0xf9d4e9bf9ce991bee9857f0b6acdf4a4e31ccb83 177,205.00 $1,123.25 0.18%
31 0x8aabe00dc75fc03f4002b1c32789fb5745a20135 171,483.00 $1,086.98 0.17%
32 0x82e775a381bb605674702d81e96c05f5693f2f95 171,092.82 $1,084.50 0.17%
33 0xe417b48c19be85fd85bfa23ed63709e59f2b29e5 168,615.00 $1,068.80 0.17%
34 0xee0d82c21756284ccad19898192523a152c38082 166,600.00 $1,056.02 0.17%
35 0x4c184201cc64e98051ab20da2186ff3d32e0f2ed 166,200.00 $1,053.49 0.17%
36 0x8a449bd43a3fb6291ee3de77858c34fa0da38c0f 151,765.75 $961.99 0.15%
37 0xb109a3e8d95721c769632f22490f806d9e0953c3 150,000.00 $950.80 0.15%
38 0x4432c86d6c8d1a02009762ecd121d9d0f5a486f1 150,000.00 $950.80 0.15%
39 0x1a98bee932170a0ffb0918c0cf66dd97a8e969b5 133,332.00 $845.15 0.13%
40 0xcd5207c53f9b188d2d07fbd509073cad77fd7623 132,800.00 $841.78 0.13%
41 0x3b30ab0d7d0f0c852ea37f2985f1e642a0d569bc 132,800.00 $841.78 0.13%
42 0x8b9a4af2fdbf2d438a444e2552ccd85227423bf1 127,625.00 $808.97 0.13%
43 0x5fa15168554c3f85a480749e1f283bd601c39222 126,400.00 $801.21 0.13%
44 0x4b4dc217cc1d8d27d0910648f05aecdcf32034b7 120,000.00 $760.64 0.12%
45 0xc63b4ace12dc78ed77b94de5d97bcf829f9ceb35 115,403.73 $731.51 0.12%
46 0x0f2e98121123a1051b061cc4dc44705e2ffc6db3 111,429.38 $706.32 0.11%
47 0x3b722bfb1c27b1edc6c9c2e057c590a9ee57b2b0 111,000.00 $703.59 0.11%
48 0x6fac3d161d3b278a01f140c61deaacfe9b3e4c0f 105,555.60 $669.08 0.11%
49 0x3cdc38ace7e73128b77081df547ab0b5cd843149 104,073.66 $659.69 0.1%
50 0xb0fbd2b3c2fa42b76f08f2a89f1c0c46e3d802b5 100,010.00 $633.93 0.1%
51 0x4e050e2966561695594ba1af43979465dff1420b 100,000.00 $633.87 0.1%
52 0xd3d7932195e9b00c2a0daba718a1404877aa9a57 100,000.00 $633.87 0.1%
53 0x34576b58baae93e9622ccc13001987803428b559 100,000.00 $633.87 0.1%
54 0xd6cfb89821ecb5c4c72782099583370b2962e6f2 100,000.00 $633.87 0.1%
55 0x8c4ff43aa018877818d2fdf070fc839b55e765ff 99,600.00 $631.33 0.1%
56 0xf002f661eb97f6645baf5c98cb6c3b651512c4c3 99,062.73 $627.93 0.1%
57 0x68e67c46157c31cdce9811494d71ecd11b38f6a0 99,021.00 $627.66 0.1%
58 0x432f85ff4990a862ffb0e1a2f5c0f9e4486e1c24 93,861.90 $594.96 0.09%
59 0xfc727c3698b5c7aa6558d507a1d5a008e0ec5eda 88,800.00 $562.87 0.09%
60 0x0a5afdfa0aaedd559926ad5f8fde32dd044eb844 87,451.72 $554.33 0.09%
61 0x92f1e1bfd25a802955c5be75ee5a22249a8660f0 81,349.76 $515.65 0.08%
62 0x9e2f94080ec9338bacda572000209e219b5da7ca 80,050.00 $507.41 0.08%
63 0xf3c3d692535bfea6fc28a8bfafd4ccc97cccc22c 80,000.00 $507.09 0.08%
64 0x9bf50c7419e950af6c9babf77d6e253f62735bd6 75,590.78 $479.15 0.08%
65 0x4f1c96ea321331f37b83bb0f3e14f70064d5ecb3 73,944.74 $468.71 0.07%
66 0xfc428c8887bd0f49d636fc7cc599ffe21a1fb2b6 69,420.00 $440.03 0.07%
67 0xce2cdaccbbca2f569741b5ee681b2eeb45bcba38 66,600.00 $422.16 0.07%
68 0xc3a3d2a41a8d3b8c627c3ec5181eff228bcf2ce6 66,400.00 $420.89 0.07%
69 0xae15a8f0db29c6c7a840abc445abe3cd3b0af472 66,400.00 $420.89 0.07%
70 0x564f2f19577d3dc1f4ada8a6d35aceed740c8ecc 66,400.00 $420.89 0.07%
71 0xa0881270869b6e56ad001e53bf72137242486b88 66,400.00 $420.89 0.07%
72 0x5d96eb8e7c1bc74890e120c400e6cbcc7396eb46 64,113.64 $406.40 0.06%
73 0xd3721df64caee39530109ca49c82f0473070a8a5 63,701.27 $403.78 0.06%
74 0x1fbdb8f6f56ce5e234113679ddcef5b531cb1ea1 62,325.00 $395.06 0.06%
75 0x513b98a1cc22a081b4db656049e3fc5c8fcb0929 56,495.69 $358.11 0.06%
76 0x79e384659648c6986faf5bded3d7ef6bfa1537e0 56,069.65 $355.41 0.06%
77 0xf6f493009951a0d7555cf166875281a37f48a6c0 55,500.00 $351.80 0.06%
78 0x793a166777ef4815bef43c7e17f0a3a165a9b710 55,500.00 $351.80 0.06%
79 0x37dbaf4c3e36074dc8e37bde17836bc026fd18fd 55,500.00 $351.80 0.06%
80 0x567a5233d087a2a695a0608faacc93f2085eb2f5 55,400.00 $351.16 0.06%
81 0x4afedf437d09f210adafba1823e48ba2465f4b1d 53,973.71 $342.12 0.05%
82 0x72a69807861280a4ca575f40a9a594f27f70a020 52,700.00 $334.05 0.05%
83 0xf7a8fb2de0f0a39625091614aa82a8dc0e4d108b 51,460.50 $326.19 0.05%
84 0xaca9aeb258130676a6798778095717e68d8b7a80 50,630.00 $320.93 0.05%
85 0xcad6450f3840fdb144e412e058c827c560604dac 49,970.00 $316.74 0.05%
86 0x2619700e0dfe8fc8c38307ecdd581d382efbb27e 49,950.00 $316.62 0.05%
87 0x69b697d82366bb5a861413378786d086b55e92d3 49,810.00 $315.73 0.05%
88 0x0788dbadc57a609198b1d8f43de48ce3cad4c661 49,800.00 $315.67 0.05%
89 0x4e1bd31c7fffec9ce2c736550b9aa480550178bc 49,800.00 $315.67 0.05%
90 0x69d2a9384ff2ca78d625ed8a4ae9cc42c6a51f57 47,956.00 $303.98 0.05%
91 0x3b236107d39a044570e556b8510d215243b7b7e8 44,194.09 $280.13 0.04%
92 0xa8bc75e0aad5da329246805ddeb793d34a6ef1db 42,774.54 $271.13 0.04%
93 0x0d97baf0dc3dec0615051dc82f942d9c8e35d8a2 41,621.89 $263.83 0.04%
94 0x0a0e8daae0ee329ff00d3b0cffb741fce61b2872 41,500.00 $263.06 0.04%
95 0x550033b16fc8aa84bc6b3cc52d25567f7e5e82d3 41,093.92 $260.48 0.04%
96 0x69d32634390a7fa64aa6887ac13880b100955a8e 38,243.70 $242.41 0.04%
97 0x3a41c4cd0ac8c55b6a7bfd3e421f2d527ad29ea0 35,556.00 $225.38 0.04%
98 0x108cb837ff327ca522c681de22dff3c60b090890 34,331.78 $217.62 0.03%
99 0x57fb217963d9f3d376f78c34f4e9c0594ed19ed8 33,300.00 $211.08 0.03%
100 0xb9c14ec2205ea224d8c1a69baa38aa26e31e2a2e 33,200.00 $210.44 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ NMT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 87.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.75% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ NFTMart Token (NMT). Top Holder NMT 02/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 649 đánh giá