Tiền ảo: 29,241 Sàn giao dịch: 752 Vốn hóa: $2,256,175,075,708 Khối lượng (24h): $97,514,811,492 Thị phần: BTC: 53.8%, ETH: 16.0%
NEXT (NEXT)NEXT NEXT
Xếp hạng #1762 01:17:00 18/06/2022
Giá NEXT (NEXT)
$0.06118 0%
0.000002966 BTC 1,611 VND
Thấp: $0.06118 Cao: $0.06118
Vốn hóa thị trường $381,069 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 6,228,754 NEXT
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0.38%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi NEXT - USD - VND

Top địa chỉ NEXT (NEXT) theo số dư

Có tất cả 342 ví lưu trữ NEXT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ NEXT (NEXT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x35f83efdcf2ac619bdf46ac1ba62c511204aec19 3,975,223.56 $243,200.53 44.17%
2 0x000000000000000000000000000000000000dead 2,933,634.60 $179,477.07 32.6%
3 0x879440c670a808e5a7b17fe5d1de9d3d19e9c120 650,000.00 $39,766.40 7.22%
4 0xdc9fa37694c33ac01e5a1c574452b83d6f9ca474 240,000.00 $14,682.98 2.67%
5 0xef17b500f16b98fd015a207457a3c3323d99e7ee 148,356.92 $9,076.34 1.65%
6 0x1a7f498b65ddf8d05c76f95953c9468f3306550c 142,078.42 $8,692.23 1.58%
7 0xeb6cd5f2f1e522ec4e588022d1c283f8b0dbe413 118,869.54 $7,272.33 1.32%
8 0xeff065fc91c597a8a8e651a61dd6a55a074d51ed 77,040.00 $4,713.24 0.86%
9 0x90fc8111b9c68b9c2259640cbab2832eaf837206 41,955.45 $2,566.80 0.47%
10 0xf740a15810b9b9de727967593b8a28c00dd3d9a2 40,000.00 $2,447.16 0.44%
11 0x0bbc8b59ca0d619dcb57fc3b2962eb5500971f4a 21,933.19 $1,341.85 0.24%
12 0x8bb6143f6dd32703cbee93d06dc6804f97b9d10b 20,000.00 $1,223.58 0.22%
13 0x690de2ee36d4eb68a457f6072cc34b61eb25faa5 16,000.00 $978.87 0.18%
14 0x2ca6718d4871dae0b6d73954fae750c836c7912c 15,024.77 $919.20 0.17%
15 0x22682575e073736ed25258409b09e0e7af6d9c61 15,000.00 $917.69 0.17%
16 0x7cd4cc79ef35baec4134adcaacb9a1e45cd6cefa 13,041.86 $797.89 0.14%
17 0x66a91ad5f8cbe59d752b9a9037a2fdaa3664c78b 12,500.00 $764.74 0.14%
18 0x542516bd09242353b964e766ed64455d642362e4 12,285.47 $751.61 0.14%
19 0x4b32843006ea09f8e867810d76bbf04453ab3b61 12,229.39 $748.18 0.14%
20 0x4c9c3626cf1828da7b58a50dc2f6aa2c4546609e 12,000.00 $734.15 0.13%
21 0x330ff1cb331c5e14dd0f9568547bf5bd6c5ca570 10,827.99 $662.45 0.12%
22 0x97e6c1295bd37430227fda1982ffaebca5633718 10,280.00 $628.92 0.11%
23 0x602ff9a7437346aa985429231d7ef9b38211f78f 10,000.34 $611.81 0.11%
24 0x45f23881cc2453822c4cccad76ee367b5a9275de 10,000.00 $611.79 0.11%
25 0xde64f98baece7282973ce8d67cd73455d4748673 10,000.00 $611.79 0.11%
26 0xee3a11e5009e410da9e21e4631716a4a833318d1 9,697.19 $593.27 0.11%
27 0x07ceafa1fb45983bdbd329256cc2390998f9d89a 9,600.00 $587.32 0.11%
28 0x02004dd2e87a26cbfee4fbca3407ac1b24e324e7 8,890.55 $543.92 0.1%
29 0x7248bc0b469b1d35d16d1c4cdd8d760c9d002071 8,560.00 $523.69 0.1%
30 0x18ed5372a624c2a07785b0e92fe964f99e223037 8,228.50 $503.41 0.09%
31 0x48f15be32e417ef481fe4e6826dd90914408a1be 8,000.00 $489.43 0.09%
32 0x3e34f0498ba622d27dfdf64e9378bffeb7b8cfd7 7,487.14 $458.06 0.08%
33 0xe0e3b017333be3d7b072cc17097c746772867f32 6,988.10 $427.53 0.08%
34 0x0d4901ebe407fd74c37230a1dfdf18d9adc3e109 6,983.88 $427.27 0.08%
35 0x99895c0e636004fe2df51df149c400f6fa4db7ed 6,862.49 $419.84 0.08%
36 0x1530f2940bd7e9d9e8a8c5eaa37409bd22dbfb3f 6,600.00 $403.78 0.07%
37 0x9093c91371e22c41d10d3f3620607cff306473d7 6,560.00 $401.33 0.07%
38 0xf6c5802b47ad58d4da6cfc2fd84d7889dc45a45d 6,075.00 $371.66 0.07%
39 0x746f630928d28377ed79d846220df0c90c3b99de 6,000.00 $367.07 0.07%
40 0xfea3f8c8b2e8ad267dcb4e10d5498620b6607c0a 5,774.10 $353.25 0.06%
41 0x5cf37d1e66019226223454ee0ff76a2edadb519d 5,760.00 $352.39 0.06%
42 0x5df444f57c397e4f44f91984af45c77dafc23557 5,713.70 $349.56 0.06%
43 0xbf1801e681f13a697630a364396fa8eb4b1987dd 5,500.00 $336.48 0.06%
44 0x68d69056298a064d232d8532401fb686888e610b 5,413.77 $331.21 0.06%
45 0x6e81f64eb43eb83dce315833bfe667e839507f1b 5,178.68 $316.83 0.06%
46 0x5f19dfbfcef51f2326a668607d8ad2842f1656be 5,147.00 $314.89 0.06%
47 0x515afdf37929628ad58d181535000551f855ffe2 5,064.55 $309.84 0.06%
48 0x64a810915a7dea1702e0a70f559be34b557629db 5,000.00 $305.90 0.06%
49 0x77c2d48bc83534d82f2d45a9be826f5319d1650e 5,000.00 $305.90 0.06%
50 0x7b750b171fa0fdc3bf25b049e90f51c8d7f52519 5,000.00 $305.90 0.06%
51 0x97c0cce3189814a6049264db8c39935bc075b467 4,914.38 $300.66 0.05%
52 0x6a097f60a7c1be38b3911ab58a6e50b956d0d1f0 4,800.00 $293.66 0.05%
53 0xf303558360d3b25bf76190cd11b65405fe089c60 4,724.50 $289.04 0.05%
54 0xb117f5d23b7b106653cb3232b4b805c4fd15c81d 4,351.61 $266.23 0.05%
55 0x567e5eb2dd8ec9a52f0d30e724ab5cdc5d619273 4,110.00 $251.45 0.05%
56 0x5d3ccd647005a4f612b30cb8dda0ff0e46104e97 4,000.00 $244.72 0.04%
57 0xb45d3ae798338b541b5fe3b2d521f3af3501c410 4,000.00 $244.72 0.04%
58 0xa5576138f067eb83c6ad4080f3164b757deb2737 4,000.00 $244.72 0.04%
59 0x249a7f98419d4cd8e1b0078f9d8f7fddecd22254 4,000.00 $244.72 0.04%
60 0xd73af9612c4f34fe7c7d094f3083d01a1dd8a2d0 4,000.00 $244.72 0.04%
61 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 3,771.00 $230.71 0.04%
62 0x168a445273975955417bbd4b026c338e2b312d77 3,760.00 $230.03 0.04%
63 0xc76913858568800a73203d819aea0139b8c5d545 3,750.00 $229.42 0.04%
64 0x25e2cb1ee93516edeba2571b2a92a21a1221c23b 3,720.02 $227.59 0.04%
65 0x3f5c94b2e1710fb0449c38d3462acdd8d24ebcfb 3,701.13 $226.43 0.04%
66 0x40dcb0972397df1517207fdb6d1829ffd7ee3708 3,600.00 $220.24 0.04%
67 0x0af7e49a2f4e71eaa456d64fe39a9ccec3a52181 3,458.54 $211.59 0.04%
68 0xbaa069a661fe4ce99fc6dae68ad330aae9418d8b 3,401.95 $208.13 0.04%
69 0x4e1f756308ad29ab8b20b178ecbc1961d79bd0f5 3,329.35 $203.69 0.04%
70 0x936c0aa0a9191244b17f25741df4108185092362 3,280.00 $200.67 0.04%
71 0x7e3ff2634fe1d98487b8a4f7bf23c0b2f336455f 3,227.14 $197.43 0.04%
72 0xca9782fc729f3fa1497553fba86fd388721fef74 3,191.31 $195.24 0.04%
73 0x42725f011b5d0cabbe82169862644d2f4a0f405d 3,000.00 $183.54 0.03%
74 0xeb96cd3d181b174e3a79b7ad7897f6cd7ed55e44 3,000.00 $183.54 0.03%
75 0x42bd1e15e870a8471e76fa8e11ab286e2d52f1d2 2,900.00 $177.42 0.03%
76 0x57cfe8d1db82a5dd1ba71616dcb0bf5b292aae4b 2,895.91 $177.17 0.03%
77 0xdc2e345cf332987b5a217b5a086630abf111ea22 2,849.15 $174.31 0.03%
78 0x45cb02df899559438fc4f893c8cc02269ccf0ef9 2,800.00 $171.30 0.03%
79 0xd0b972cb3dc2f580abec133025e15cc8da2c4dcb 2,678.69 $163.88 0.03%
80 0xce5b63eeb5c3ed10a2c8fa41e36ce099f3a3f5c8 2,650.99 $162.18 0.03%
81 0x959ae457d832531f00479fd33ab8e77e23a7abfb 2,604.83 $159.36 0.03%
82 0xc8827c6a3938e7524b97eca677a7a3ecf95e0e82 2,500.00 $152.95 0.03%
83 0xe5e9fd9104a1924b9987b592663a33bff277572b 2,498.06 $152.83 0.03%
84 0x9c750a3d53defc2cc27dff0a17e390cb8d1dfd42 2,444.85 $149.57 0.03%
85 0xcec1f885ac21376d371e68e5ed83fee39c8f0907 2,442.14 $149.41 0.03%
86 0xa5e488c4d7dd7616967a2c6b42ed04f06b4080c0 2,387.00 $146.03 0.03%
87 0x4c9972a6d10810dfb861f57bb9905013b8e28079 2,372.29 $145.13 0.03%
88 0x0a07988993398699d3ac8a7e9aa86fc7b1f37273 2,320.00 $141.94 0.03%
89 0x4ab8e20c8b9a7b42ce62c782061857b06a9a1b91 2,265.64 $138.61 0.03%
90 0xf96899c7085be10548226b960b5ec0446116ea32 2,256.00 $138.02 0.03%
91 0x35fcb41b779402b9d2c51ea849b48036b8a60a2d 2,160.00 $132.15 0.02%
92 0xd3aecf9e0856822bd320873e905ae9f78a2977e7 2,140.66 $130.96 0.02%
93 0x52fcae86e8c98ba192a8d996c3724a935eda5af3 2,000.00 $122.36 0.02%
94 0x559027231f8d9396511eb1d7773136845864d0b2 1,924.00 $117.71 0.02%
95 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 1,819.57 $111.32 0.02%
96 0x8a7ccd4ffbf0a4b852f9174b9d7645f855296788 1,800.00 $110.12 0.02%
97 0x458639ff3fcf9686da654c6fc90d80ecea63e77a 1,790.01 $109.51 0.02%
98 0x50f165a9970409ac539d8c63ae823fc7502c0fe1 1,731.56 $105.94 0.02%
99 0xda45f81005450e0691379804455a4992a1f633c1 1,681.43 $102.87 0.02%
100 0x15e59a083a3a285a24f3a7324c6e7f368ca782fb 1,625.21 $99.43 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ NEXT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 92.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 94.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.74% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ NEXT (NEXT). Top Holder NEXT 04/2024 - GiaCoin.com
5 trên 764 đánh giá