Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $851,650,255,979 Khối lượng (24h): $34,655,553,279 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
Nexo (NEXO)Nexo NEXO
Xếp hạng #81 04:13:00 07/12/2022
Giá Nexo (NEXO)
$0.6460 -1.64%
0.00003801 BTC 15,837 VND
Thấp: $0.6421 Cao: $0.6739
Vốn hóa thị trường $361,785,397 Khối lượng 24h $13,764,644 Lượng cung lưu hành 560,000,011 NEXO
Thay đổi 1h 0.4% Thay đổi 24h -1.64% Thay đổi 7 ngày -0.32%

Chuyển đổi NEXO - USD - VND

Top địa chỉ Nexo (NEXO) theo số dư

Có tất cả 75,174 ví lưu trữ NEXO, trong số đó có 717 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Nexo (NEXO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x8fd589aa8bfa402156a6d1ad323fec0ecee50d9d 222,169,283.20 $143,531,430.04 22.22%
2 0x1111111111111111111111111111111111111111 208,333,330.99 $134,592,777.60 20.83%
3 0x9099ffbbe0f127741d58760fbaf644def3cccd07 100,000,000.00 $64,604,533.97 10%
4 0x2222222222222222222222222222222222222222 98,437,500.00 $63,595,088.13 9.84%
5 0x57793e249825492212de2aa4306379017301e1da 86,145,831.00 $55,654,112.65 8.61%
6 0x1c433cbf4777e1f0dce0374d79aaa8ecdc76b497 80,293,556.68 $51,873,278.10 8.03%
7 0xb60c61dbb7456f024f9338c739b02be68e3f545c 67,117,581.83 $43,361,000.95 6.71%
8 0x3333333333333333333333333333333333333333 33,333,332.00 $21,534,843.80 3.33%
9 0x4444444444444444444444444444444444444444 13,749,996.00 $8,883,120.84 1.37%
10 0x9bdb521a97e95177bf252c253e256a60c3e14447 8,639,016.00 $5,581,196.03 0.86%
11 0xffec0067f5a79cff07527f63d83dd5462ccf8ba4 6,191,750.92 $4,000,151.83 0.62%
12 0x1062a747393198f70f71ec65a582423dba7e5ab3 3,013,199.37 $1,946,663.41 0.3%
13 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 2,873,628.79 $1,856,494.49 0.29%
14 0x4c54ff7f1c424ff5487a32aad0b48b19cbaf087f 2,542,315.73 $1,642,451.23 0.25%
15 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 2,500,000.00 $1,615,113.35 0.25%
16 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 1,439,150.30 $929,756.34 0.14%
17 0xb1cff81b9305166ff1efc49a129ad2afcd7bcf19 999,991.97 $646,040.15 0.1%
18 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 991,952.73 $640,846.44 0.1%
19 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 967,425.67 $625,000.84 0.1%
20 0x2558a954377e37a122535af3ab1c1c997cc93a32 746,102.63 $482,016.12 0.07%
21 0xa6184c065d3427af27cb16f8571fb0d8cb0d0132 613,486.56 $396,340.13 0.06%
22 0x66ad11668cf7b26d80fca22604be9c3430d50205 558,000.30 $360,493.49 0.06%
23 0xd285282596c15647d2f23549b3f25b3756ae296d 526,518.27 $340,154.68 0.05%
24 0x41bc89af4d646b179549fdb4aee942263bff8b53 500,693.00 $323,470.38 0.05%
25 0xb75e0adae20a1340f0008265b7cbc2ba75d4e892 475,345.00 $307,094.42 0.05%
26 0xd7305ab3d848b5cea75893aa8768be0eef11bb66 470,000.00 $303,641.31 0.05%
27 0x3229149012a035ef51d724e0343eb31ce3e4bb7d 400,593.67 $258,801.67 0.04%
28 0xa39c758e7faa5a63446e9103990d8c8160eee92f 359,989.27 $232,569.39 0.04%
29 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 333,431.23 $215,411.69 0.03%
30 0x1e5266435a2883f856514985761f25b64da05bb0 306,017.67 $197,701.29 0.03%
31 0x8bcd728cbcdf9ee6912aeeb0a5eeb2bea66e4980 293,022.34 $189,305.72 0.03%
32 0xbfcd86e36d947a9103a7d4a95d178a432723d6ad 292,309.99 $188,845.51 0.03%
33 0x514db8f3c4709335504f6aa095a6fb7e1995c95d 252,253.38 $162,967.12 0.03%
34 0x5086390a191a3ad07b2efc2424590f6e81633012 217,669.16 $140,624.15 0.02%
35 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 203,574.00 $131,518.03 0.02%
36 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 201,780.61 $130,359.42 0.02%
37 0x956aea438a933b586e03ab3aec0761e24fce9f4a 200,000.00 $129,209.07 0.02%
38 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 195,833.70 $126,517.45 0.02%
39 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 188,147.76 $121,551.99 0.02%
40 0xd3476faf7dfbf061bafc98c9ec1032da0ef966a4 182,840.63 $118,123.34 0.02%
41 0x6a1fc9a4551832248afa88b66eb72d686ce8fbce 179,827.36 $116,176.63 0.02%
42 0xcc8e6efa544618a507c11ffb280e8870798a9e99 165,285.01 $106,781.61 0.02%
43 0x8c2e215f5a301af2687c30ed889e1db5ed3907d0 153,700.00 $99,297.17 0.02%
44 0xf41fc32929799561679ee8192fd2e3e7f5de4d9d 150,000.00 $96,906.80 0.02%
45 0x2decddf281741e09418fa62d6ac605ae555ab270 144,604.60 $93,421.13 0.01%
46 0x37ee9311191994c0c92ad11dd0a0a826e793afce 140,000.00 $90,446.35 0.01%
47 0x588e1c5fba4c98b729a76b0b422e6036b933abbb 137,956.32 $89,126.04 0.01%
48 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 137,772.39 $89,007.21 0.01%
49 0x7ce1be96948d8a7bf2995fc91d0c91ff63f6d262 136,916.60 $88,454.33 0.01%
50 0xdcd7093930253dedc10103f793cc1bac1aa9e897 135,269.15 $87,390.00 0.01%
51 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 133,997.91 $86,568.73 0.01%
52 0x1522900b6dafac587d499a862861c0869be6e428 132,842.38 $85,822.20 0.01%
53 0xea20f93c29f31f7993c06f526f7520a69c47cf8a 132,354.43 $85,506.96 0.01%
54 0x44620c73b430234104247dffdae4868b5bbe9e73 132,153.24 $85,376.98 0.01%
55 0xf14c546827bb4277eb474aadbbb7be9f29f9d09e 123,809.86 $79,986.78 0.01%
56 0x563669a777ca005a38bd7366c2dda53cc08891a8 120,000.00 $77,525.44 0.01%
57 0x7c28d98259928bb084558155a05fbfa8cf5b72c1 118,784.04 $76,739.88 0.01%
58 0x70c66f3ce5a5387a70e2773d054eff572525c6f4 117,356.44 $75,817.58 0.01%
59 0x0c6c34cdd915845376fb5407e0895196c9dd4eec 116,585.43 $75,319.47 0.01%
60 0x561c7b46f365143712b942002be716c95471397e 115,877.76 $74,862.29 0.01%
61 0xd222639933fdba3d6cdd11303b9dd92033fd2fe6 113,573.02 $73,373.32 0.01%
62 0x01f1cf6e94f51b904ae8061fdbcaad841f661c56 110,541.84 $71,415.04 0.01%
63 0xbd25edc62a9af33557be7d14f20ea7e9ac07d526 105,481.53 $68,145.85 0.01%
64 0x4edab83a29faf197217cf4d250a1d75c182a2702 104,992.70 $67,830.04 0.01%
65 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 103,433.88 $66,822.98 0.01%
66 0x85a0b0b84f034e53612e22a2c1474f265563d75a 100,200.00 $64,733.74 0.01%
67 0xc9cca5d20bd25aee251aaba11b6e9e3c89a4d122 100,000.00 $64,604.53 0.01%
68 0x2cc41106a5d8c0702b635c7fb857a97df039d556 100,000.00 $64,604.53 0.01%
69 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 100,000.00 $64,604.53 0.01%
70 0xaa098d234af57d1f6c8e172e545b98381703d9cf 98,699.02 $63,764.04 0.01%
71 0x74e9083718a13833746d7658c82a6bfb2b1bfd50 98,163.08 $63,417.80 0.01%
72 0xba4def74068ff4fb7de681d1d576ef6d3cc5670b 96,695.00 $62,469.35 0.01%
73 0xea75e6b2a783866bafc906de0e2f80dd40e55845 96,328.22 $62,232.40 0.01%
74 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 95,990.13 $62,013.98 0.01%
75 0xc0aa8046f860996b7b6d366b6d71391e70c74376 95,084.17 $61,428.69 0.01%
76 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 94,248.86 $60,889.04 0.01%
77 0x7c44a8546da379c6262592088a3de96d187f6e4f 92,961.45 $60,057.31 0.01%
78 0xfab04f462f0ab8488c5d047f81adef6c75c43985 85,000.00 $54,913.85 0.01%
79 0xc6cfce449be6c2b97140e6c0f68c45e3aa66b554 84,729.34 $54,738.99 0.01%
80 0x19379a92a61fe2fcf7571c84e44f6fe9df57932d 83,981.24 $54,255.69 0.01%
81 0x27182842e098f60e3d576794a5bffb0777e025d3 83,469.58 $53,925.13 0.01%
82 0xc83adc98d6f2f109ba9799bcae1bdafdac4ee9b8 81,442.89 $52,615.80 0.01%
83 0x98c37a563696a434564f6f241857021f9bdee6e1 81,381.49 $52,576.13 0.01%
84 0x8cecc244a8906e3f180cdbb3d4805c0fba8c7cde 80,600.00 $52,071.25 0.01%
85 0xdf0928d7347cbf519f8d5b615065d7b58b96e88d 80,590.76 $52,065.29 0.01%
86 0x1b2ba50de555f8059750df4c49992114917f0659 80,086.85 $51,739.74 0.01%
87 0x9e2376f438d3739a2a25f8c46052c447764594f9 78,364.81 $50,627.22 0.01%
88 0x2c1d21b79583b06c1447f0bca9cd50b3ea4cb8ee 75,620.49 $48,854.26 0.01%
89 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 74,897.00 $48,386.86 0.01%
90 0xf33ba5a96cc2342ad1f73cc00e3ac5094a4e6895 71,098.78 $45,933.03 0.01%
91 0xe7abdc22430692d410e47f8387fd5239c98e06e2 70,537.44 $45,570.38 0.01%
92 0xdcf070381aeb6414d62836ef0e5db656f6bc290f 70,041.84 $45,250.20 0.01%
93 0x45fd7ac74e68d3ebabdb0b9a471fb75cb44e95d6 67,966.65 $43,909.54 0.01%
94 0x0ce389d630197d4c1820959b5dda88bbcdde2f77 66,457.52 $42,934.57 0.01%
95 0xc244cf286a41051af3c31666b8921ac69260baf7 65,568.16 $42,360.01 0.01%
96 0x56741e2df9478f8e20ced85dd0d30a66e28bf80b 65,414.00 $42,260.41 0.01%
97 0x19faf4a5b459af3af72961be054923f4eb48af69 63,970.00 $41,327.52 0.01%
98 0x485c5d9a7fb277e36b583be33867dad6084b7a00 63,048.35 $40,732.10 0.01%
99 0xa959ee2c7347b86be17a0c1ba0e90598f86b82f5 62,509.00 $40,383.65 0.01%
100 0x92e4ec4071db4c6056ff4de8b860012e6cc02b9b 62,422.20 $40,327.57 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ NEXO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.8% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 94.02% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.35% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Nexo (NEXO). Top Holder NEXO 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 509 đánh giá