Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,188,326,032,163 Khối lượng (24h): $31,151,297,209 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Netkoin (NTK)Netkoin NTK
Xếp hạng #7983 06:03:00 02/04/2023
Giá Netkoin (NTK)
$0.00001824 -0.14%
0.000000000639 BTC 0 VND
Thấp: $0.00001813 Cao: $0.00001837
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.18% Thay đổi 24h -0.14% Thay đổi 7 ngày 4.94%

Chuyển đổi NTK - USD - VND

Top địa chỉ Netkoin (NTK) theo số dư

Có tất cả 14,017 ví lưu trữ NTK.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Netkoin (NTK) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 243,600,000,000.00 $4,444,475.85 97.44%
2 0x1b05d3973f3e6d3d4e513e162358c5cf649965c7 1,759,826,082.00 $32,107.98 0.7%
3 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 763,559,643.67 $13,931.13 0.31%
4 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 740,685,043.00 $13,513.78 0.3%
5 0xaffb401003fb49eb0403dc4a3a81a3328bc0304e 411,087,000.00 $7,500.27 0.16%
6 0x44c3dcd316bf5cf9c0aa3ad1a2c72ff610b24720 184,290,390.00 $3,362.37 0.07%
7 0x47070cff152f51acc9f5e3e9a546bdff12391667 133,401,485.40 $2,433.91 0.05%
8 0xef1bf761054d967a05c825ec2a7430d5ab2f3b75 101,039,360.20 $1,843.46 0.04%
9 0x0fb5b52ca714d07321a4913408b00e83675b53f8 98,920,552.82 $1,804.80 0.04%
10 0xce45cccbe47af2c8ff65c0974786520d708ff822 89,468,644.00 $1,632.35 0.04%
11 0x0b06d2b3bb94551fe22d37c8d5f42509ae64479f 53,929,644.90 $983.95 0.02%
12 0x1a8368da55fe1f0e35dbdba6e3d75374af199fa5 53,179,722.86 $970.26 0.02%
13 0xf3a852347c334d0bf3387d6af58bef2c66f96efb 51,078,672.31 $931.93 0.02%
14 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 48,597,938.60 $886.67 0.02%
15 0x7ffb8eed75a8696e0bca98d8328752acdc44f9e1 39,898,940.72 $727.96 0.02%
16 0xde3fed2bfd2f65e4ab4648211ff7e80206820d21 37,412,350.43 $682.59 0.01%
17 0xcc55aa8fa576a0217523f62083ec633b9a04af01 35,810,344.58 $653.36 0.01%
18 0x980e178ad097bd45740372b7b00425358700c9fa 33,647,218.75 $613.89 0.01%
19 0xb2cc3cdd53fc9a1aeaf3a68edeba2736238ddc5d 31,055,617.19 $566.61 0.01%
20 0x08d556d55ca1c1905d6274ff252eca58ce8e3689 29,777,274.35 $543.29 0.01%
21 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 29,269,069.59 $534.01 0.01%
22 0x074b2e0f26b30e64dfae0c1214abb2c35f00c478 25,325,754.73 $462.07 0.01%
23 0xc0424e806f76f59db1d0cc8268533cfbccd24669 25,057,230.92 $457.17 0.01%
24 0xd609184e60b401e69fc343c60d634f29e0f0ebcb 17,576,352.50 $320.68 0.01%
25 0x7729370da4bfee1ee183eedd35176fcb20f9e8eb 17,133,000.00 $312.59 0.01%
26 0x3c24f7ba3f1fbd8b14c02cf7cef3bbe54471899c 16,080,000.00 $293.38 0.01%
27 0x88b0a5b3356da60b4ca8e092757476cbfc3a8335 14,999,000.00 $273.66 0.01%
28 0x01829e4592cbfb362270829ea03df19fc9607abd 13,845,000.00 $252.60 0.01%
29 0x1ada31ce8a6d7cd02a7f44b861600e5ba5741a7a 13,802,876.64 $251.83 0.01%
30 0xb6dd3ca6e6cf1f8083e115a25d4ff1da97f55c43 12,931,394.51 $235.93 0.01%
31 0x7cf57dedb60a558c46e68c43bfc22a2d56a65ea9 12,500,000.00 $228.06 0.01%
32 0xe135eca22512f5281b06d4f4242a43b84eeec710 12,140,401.87 $221.50 -
33 0xe90b0f5f69130f118de1da31f8b812bc8b147b90 12,096,378.73 $220.70 -
34 0xcfe631192001d9e3382c698b00563c208aab1e2a 12,081,687.88 $220.43 -
35 0x14c8467d5bfe0dc6dc51ccd97e39f3a04bd17ca7 12,030,046.05 $219.49 -
36 0xa0c220c3ff5ce70ea2119450e037868e3f8110b5 10,637,641.22 $194.08 -
37 0x6d9e7e92f507c07f0ee4c9e14fb93b7ed6f07664 10,605,055.58 $193.49 -
38 0x17fbcf0241642101826400fda93915de163e264a 10,400,000.00 $189.75 -
39 0x1924192fa2958bc7d41007944e90136138b36665 10,400,000.00 $189.75 -
40 0xc43fd3bb31faa74f59f6cc073cfd0a6b1c718aac 10,036,036.35 $183.11 -
41 0xa937b661a47e3b54106a31fa544901680b1d84e8 10,000,598.00 $182.46 -
42 0xc8c1b41713761281a520b7ad81544197bc85a4ce 9,802,740.03 $178.85 -
43 0x035bb30ba1b12b50b8c54c19375e841c92c260e1 9,476,163.61 $172.89 -
44 0x1cee5940642ca15abb747dcfb0cd47936facd927 9,415,003.49 $171.78 -
45 0x3e2a55d2026edc0fda58eed115e5967599777eea 9,023,035.72 $164.63 -
46 0x3cc020f46d1f7c037738beba7427aca865d7c37f 8,749,980.00 $159.64 -
47 0xa0d3b88fecf65ae987d9f32224fbb746f50dff01 8,454,454.11 $154.25 -
48 0x765b0ee39aaadedf89a66afcf999d26cd23d8296 7,506,284.65 $136.95 -
49 0x1e031744e2a041a53065a5ea034543ed684d020b 7,000,000.00 $127.71 -
50 0x337dfb988cf2f1b1a48401420ce92f45d9b10d96 6,775,505.37 $123.62 -
51 0x080265245004a4e1b85e470e905e2d0a07deeb1d 6,490,890.00 $118.43 -
52 0x9acac1637fc443d365ae3ff8e5b20d45c0c018ad 6,442,711.38 $117.55 -
53 0x2e1a7147f08af507cf33166ec796fa89a186692a 6,317,812.68 $115.27 -
54 0x034ec0435f7ae45f72fa7e64c5972f007778ae9e 6,199,653.09 $113.11 -
55 0xd994d59fac4f271f5ec267ebe768acb0de52bcdd 5,998,350.92 $109.44 -
56 0x4b68b5a0cfc1fa1a85f6b3c0db33f546b6cad57c 5,647,604.32 $103.04 -
57 0x839810ea33b7dea05521dbf3e47601d421000d23 5,478,145.46 $99.95 -
58 0x66a4e99923ff534c41936d0b28a13980b0a942f0 5,469,632.76 $99.79 -
59 0x6f25bee2e4b13248d51d22dbb4611431938d1044 5,176,521.23 $94.45 -
60 0x0cc5524409895ba5c361f2a334886d34af245099 5,098,000.00 $93.01 -
61 0x0a16ddb102df6a250dd21389b2baebabeee268d5 5,066,105.01 $92.43 -
62 0x20f4b8ec5ad6bd685881e8d41e654b5eb97badfb 5,000,306.66 $91.23 -
63 0x0c4262f2c3d91597e2b1f16248d85c0c2e4ff9d0 4,867,077.00 $88.80 -
64 0x08104188519cbffa05b4ad3a91e3ec476bef48ae 4,850,622.24 $88.50 -
65 0x8bca0ee07d6237cced5ea1b2ee21578b74b948c5 4,850,000.00 $88.49 -
66 0xa8bbee00c54cfc449de526e2caeec94146ae3195 4,785,427.20 $87.31 -
67 0xc2e2e92c4c941a5047c7634fb31406ac0287a1b0 4,746,176.00 $86.59 -
68 0x955b527aa08e986de1f902d863d9173e6e07d5f0 4,657,743.77 $84.98 -
69 0x2c202d308e331b315675a1a759799c8cfceea2b3 4,628,458.00 $84.45 -
70 0x9c8b5c82059357d8dace33df476462653b788a6f 4,584,853.86 $83.65 -
71 0xba846daafe348e41f511bae2f9773af1812e20e3 4,556,224.21 $83.13 -
72 0xb9f7f963d4aa51883a20042b9d3dedc8866c8415 4,383,061.99 $79.97 -
73 0xa38070ab4426d113dc7833eace06097de781e0eb 4,198,281.42 $76.60 -
74 0x78b9bce42cabb6f3699557e543f927077278db4c 4,091,448.10 $74.65 -
75 0xdf26c52b7f82144e58699c69e37f46d9027ca5f4 4,085,277.52 $74.54 -
76 0x269e2df3dd89a34457d6f57ecfd018563547c180 4,034,491.23 $73.61 -
77 0x07240fdd85fe43d68a8e8462f1821bcb4c82063b 4,009,199.39 $73.15 -
78 0x8616f40c64cedb6b2aa5cd697c0386234c7d0fd1 4,000,598.15 $72.99 -
79 0x79eb7ca0f1744071d4a94c70760e2058f1d30400 4,000,000.00 $72.98 -
80 0x04c3a750bea2d03c26df2ee3818e2013045b256f 3,900,000.00 $71.16 -
81 0x5d4d57cd06fa7fe99e26fdc481b468f77f05073c 3,888,143.36 $70.94 -
82 0x1039787483523e26b3f49aaa797ea479e7547a95 3,802,322.11 $69.37 -
83 0x0535e434707009a2f65fd5907b121ff185ca00bd 3,770,712.59 $68.80 -
84 0x9a6a581423d5f8bdbc03ff9d2982ebcc784f2453 3,690,000.00 $67.32 -
85 0x281b524802614e52cf5e38058d0bcc11f5580eaf 3,633,877.00 $66.30 -
86 0x43a37fde901db5e8d67e5d94359e46457a01926a 3,488,722.03 $63.65 -
87 0xc2a2e6d086eab07868a3161d479605b37005cd92 3,465,395.40 $63.23 -
88 0x05d5a00ad3dc1d85c3ea35d7ce998d1420611dc7 3,399,249.47 $62.02 -
89 0x0719d69ef6162c3bf6fef84cfbb21cb3d87983b8 3,370,134.13 $61.49 -
90 0x6ff20c1e3ec349eb65b0b52a1e3d0fe98af9b6cc 3,319,765.50 $60.57 -
91 0xf1f5de11473edd5a05f1e0416845168f6d9abdbd 3,270,186.67 $59.66 -
92 0xec852c8d10a9d6d91eb7c4d8e8ef4dc94278cdf6 3,204,393.01 $58.46 -
93 0x246ba5b8acce15b69eb96c1e882dea3bce2ea9bf 3,175,000.00 $57.93 -
94 0xa1fe201d3b93424d7e0fe5f00d0ed9f0f5b2e282 3,157,169.00 $57.60 -
95 0x234eba329a2118910fa86ccfa6a2d0fe2b8ac917 3,120,708.00 $56.94 -
96 0x1d65b44465d7db7a8d19055bd41491a8402da852 3,051,000.00 $55.67 -
97 0x6df66342f43b10c3acfdbf9f42c0c16c7f7683f2 3,000,001.35 $54.73 -
98 0x50261bfb1d35c7e988479e6fb9c69f2b7f944d3c 3,000,000.00 $54.73 -
99 0xb4692cb404698bb1a7edc32de938ee952c328f03 3,000,000.00 $54.73 -
100 0x0f872b9970613a740daf73a664032bedaa47d621 2,949,046.81 $53.81 -

Thống kê top địa chỉ trữ NTK

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.3% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.41% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.41% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Netkoin (NTK). Top Holder NTK 04/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 633 đánh giá