Tiền ảo: 25,603 Sàn giao dịch: 640 Vốn hóa: $1,108,598,220,858 Khối lượng (24h): $27,598,396,713 Thị phần: BTC: 46.6%, ETH: 20.1%
NaPoleonX (NPX)NaPoleonX NPX
Xếp hạng #1163 12:23:00 03/05/2022
Giá NaPoleonX (NPX)
$0.1801 0%
0.000004681 BTC 4,216 VND
Thấp: $0.1801 Cao: $0.1801
Vốn hóa thị trường $4,561,339 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 25,330,000 NPX
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi NPX - USD - VND

Top địa chỉ NaPoleonX (NPX) theo số dư

Có tất cả 4,964 ví lưu trữ NPX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ NaPoleonX (NPX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xdcc8d84598e330732642834db3efd9ad4940ccc4 6,160,051.47 $1,109,280.75 20.67%
2 0x9fe5d84301acf35780904dc69f282c36b3de3c47 1,117,500.00 $201,235.53 3.75%
3 0x40d4c6ceca870a0439dc0232d40cf8be8b425baf 1,082,608.49 $194,952.39 3.63%
4 0xb472cc8f08ae1e33de981b3ae25a7fbbd7c7d6d8 609,840.37 $109,817.94 2.05%
5 0x3c11c3025ce387d76c2eddf1493ec55a8cc2a0f7 470,919.12 $84,801.49 1.58%
6 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 397,286.08 $71,541.90 1.33%
7 0xcf501f64b748b526790f4213b50212383247f8b3 372,500.00 $67,078.51 1.25%
8 0x4f3c91ded145e9e48778bb94f617702e6d8ff166 372,500.00 $67,078.51 1.25%
9 0xa5a33197cd7d042351168c03968aa668a74fa929 372,500.00 $67,078.51 1.25%
10 0x933432022ccb694819f3e72d5898120bd0c242b7 372,500.00 $67,078.51 1.25%
11 0xd3b289d6e706467739d87a0a66792e70c597f8a2 372,500.00 $67,078.51 1.25%
12 0x4558d445d1715447f87fcd6cf79ab1c636ddab43 372,500.00 $67,078.51 1.25%
13 0x594319327f3bba8b33e5d0b5a7b3519dd11544c5 372,500.00 $67,078.51 1.25%
14 0xfb48bcc61b5e64f41b18dff2205ba56c3390f48f 372,500.00 $67,078.51 1.25%
15 0xc313618f792d8624af356c1f5877eb6a28c2699f 372,500.00 $67,078.51 1.25%
16 0xf5841478a0288d385d58c2d3981ad41f9c9740d8 252,840.38 $45,530.62 0.85%
17 0x3078e18f831fb2b03e09ac76c0aecea58926cc8b 240,000.00 $43,218.37 0.81%
18 0x8853794aa189be9b95e3e2df226e79d446e6547b 235,440.47 $42,397.31 0.79%
19 0x57bc7db4d8b278e29b857e025ae8d74f850530b1 212,431.34 $38,253.90 0.71%
20 0x22c39332e52f37abf60099ff46e356b965f976b8 210,064.56 $37,827.70 0.7%
21 0xe91dc35844e175c46891fe917ccccf6f415684c8 188,054.27 $33,864.16 0.63%
22 0xf519957de98d2788c64d4ab87c9a7c01a1c57b48 187,820.00 $33,821.98 0.63%
23 0xcc47661d3b06bc5255bdc8e18dab32495523cbf9 173,298.06 $31,206.91 0.58%
24 0x7b161ad3c0a7e01067315f69cf9f48710275d9f7 171,039.00 $30,800.11 0.57%
25 0xbd62a57a4260740a74fe7d2ae4169c71a4d707d6 161,219.91 $29,031.92 0.54%
26 0x22af04b326a8a15b52018cbccddd71cdfcc33a1d 151,141.00 $27,216.95 0.51%
27 0xb017a079eea4aaa4a7da9a84ff58bbdcd605f734 149,000.00 $26,831.40 0.5%
28 0xcbfcd162cab2d48241e1839deffb33d9dff3db09 147,414.27 $26,545.85 0.49%
29 0x57280c871bab30456b8b235630680702a047026f 144,744.92 $26,065.16 0.49%
30 0x31814481fe9312bc77d772be1f84ba7a7fa48c6f 141,398.22 $25,462.50 0.47%
31 0x84c3d5393becacb313f10357ca299d738e44bd73 137,847.74 $24,823.14 0.46%
32 0xf73f3d7eee433ec3bde7f31f02606434b0b43142 134,024.16 $24,134.61 0.45%
33 0x63c3843e7b414fe21abf525979a7efccf809bff0 131,721.92 $23,720.03 0.44%
34 0x7540dd992f04219c6f06e75cdea7462229480df1 124,858.19 $22,484.03 0.42%
35 0x7e38ea887f2e3d9fbbe5592127dcaa5c5e15bdd2 119,056.25 $21,439.24 0.4%
36 0x8a70375259c79f2d5ddd6b3d20c1af00ead85ada 119,000.00 $21,429.11 0.4%
37 0xf1dca13a0b5835e288713a10554f8336c78d39bb 116,044.39 $20,896.87 0.39%
38 0x99a80bb671b133022194b3f9b53822ee608f86ba 109,783.33 $19,769.40 0.37%
39 0x67c2fb3d32bdd8bb9289da6961eb6b79adbfc4c8 102,424.28 $18,444.21 0.34%
40 0x02ffdace514ffd6a25459a93ea9e082f4459b66a 101,451.63 $18,269.06 0.34%
41 0x607d372a6bab4b744ee07622913c3bf1f63eb8ff 101,000.00 $18,187.73 0.34%
42 0xd030d2551b11b714291ca6b3f7410e9976d01edb 97,580.42 $17,571.94 0.33%
43 0x406f7ea4e6a4a98e78ff7c8ca22c5c2ae25b6a52 94,401.02 $16,999.41 0.32%
44 0x8617cdc93ca4b8e040dd105c2135699245c08386 91,684.56 $16,510.24 0.31%
45 0xac1e0a4609f588ee5f34d4eccafe168c2daa4f12 91,296.24 $16,440.31 0.31%
46 0x4ea82339dad13878c20a3cf83de0f2b6b82aea30 86,984.54 $15,663.87 0.29%
47 0x5216c01894f76f0930c5beaaac615217da236c98 81,904.33 $14,749.05 0.27%
48 0xf035561dce033ded865e15e69db06cffc88d9213 80,172.92 $14,437.26 0.27%
49 0x273a5b06ac7b6cbbfcf181c71091df62485ca733 78,473.05 $14,131.16 0.26%
50 0xe4bfef5320f3daeb09273be56fe7fb39e6bf2d3d 72,799.39 $13,109.46 0.24%
51 0x7c3aa076d546301cdbb7ad06d9f8c9d395d1914f 68,822.00 $12,393.23 0.23%
52 0xff12cae10c8acd8f45bd7db5f6198e09bf6ecf88 68,448.86 $12,326.03 0.23%
53 0xae4cc4edb28bd8ae1c3062373aab0d741b99953e 66,395.80 $11,956.33 0.22%
54 0xc3566d586803d8db2dd81fd1f1ddb01041ff485a 64,330.45 $11,584.40 0.22%
55 0x993380fa574ddd26b08d42245174373b0e602ffb 64,225.54 $11,565.51 0.22%
56 0x0158a7df7e31f7d433df6063a35593e68225d9de 63,082.78 $11,359.73 0.21%
57 0x0333a529611fdb184bb80604e514600edccc5149 61,549.39 $11,083.60 0.21%
58 0xaf1165f85430b57f8bafa28aa94b90529d099caa 60,829.82 $10,954.02 0.2%
59 0xcac9740c9bb31c89d960041d93a09f9b397eb431 60,782.42 $10,945.49 0.2%
60 0x69f3c44b93282b20304c3e957f65abc1fbd69020 60,560.88 $10,905.59 0.2%
61 0x29a8f31b34e66b8c4661f084884138f46acc05e8 60,547.00 $10,903.09 0.2%
62 0x502051395ffd9847659bbe395a1200c39774a564 60,000.00 $10,804.59 0.2%
63 0x91a386760f333a3ef809776483e1c5317d4b3f2a 59,595.78 $10,731.80 0.2%
64 0x2a3a14ab391036321468a9a8b9d313ba6bb3ac18 57,909.63 $10,428.17 0.19%
65 0x932034bb3cd632194968ab2ac91e1d5fc2516a58 57,379.66 $10,332.73 0.19%
66 0xb99db4925a779b8f6b26db89f3874a4b2027952a 56,277.52 $10,134.26 0.19%
67 0x2103ef6bc5e6a5a356c82b1a4a8be48190e30a36 56,000.64 $10,084.40 0.19%
68 0x971e356630673bf94987befcedf337f21c1fe7eb 55,747.89 $10,038.89 0.19%
69 0x8fd236daaf2f884cb7a689a506bc44bd6d13676e 52,989.05 $9,542.08 0.18%
70 0xc0311de0f16e71c4d5259effaef7e027ab21a682 52,936.80 $9,532.68 0.18%
71 0x86b6f227dcbbf6c3060cd27502935075feffa202 51,143.11 $9,209.67 0.17%
72 0x5c1566d4edf7b954885e1ecc732582c84e75269e 51,085.48 $9,199.30 0.17%
73 0x9f92df8fa3e885e766defec229065aa50e048bd3 50,000.64 $9,003.94 0.17%
74 0x186f7d7ab9fc5de4220519a9a0e0a7b0058e63ba 50,000.00 $9,003.83 0.17%
75 0xb75cdf900688e5ca2922bbbdbdab106039a5120b 49,999.08 $9,003.66 0.17%
76 0x8b18463e5af0f83c6d91a600ed5a3764dc6527db 48,000.01 $8,643.68 0.16%
77 0xf9ba6ec9e54ac0d392cfcbcd560f238ed3b968a8 47,912.77 $8,627.97 0.16%
78 0xba47df549e01b7a41340b87fd381d37957025984 47,748.21 $8,598.33 0.16%
79 0x668c9c3f9f700c2822b1c9f0021489d889535673 47,004.15 $8,464.34 0.16%
80 0x0c60721c3179020693bb71d841b8b398a98e3a58 45,715.95 $8,232.37 0.15%
81 0xa72e0d53946575560d900ed3ff483e28d4e93c8e 45,564.88 $8,205.17 0.15%
82 0xcf46723a4944e518dc218f29b2ee5dcf11dd5c31 45,482.35 $8,190.30 0.15%
83 0x91fa0d39a5a94834de15f2e1ad4cf0df81d13cf3 42,502.67 $7,653.73 0.14%
84 0x763d6f22275798487c87ed1e41a83bb55a71c7b8 42,000.00 $7,563.21 0.14%
85 0x15da3e506967f39a9a7195fe450c587c2cb2ad14 41,832.71 $7,533.09 0.14%
86 0x542563316024b2e940b91967d93caf8cb73c73ac 41,574.57 $7,486.60 0.14%
87 0x18f678223c305491abf955d1724178d2bab7ace7 40,342.58 $7,264.75 0.14%
88 0x9b246e6d8fc35e597042b900e6123ae6be4b9459 40,045.55 $7,211.26 0.13%
89 0x83657229b26bead80f376405b71d5c097b9f36a0 40,000.00 $7,203.06 0.13%
90 0xa6c434570cc2782c183fc080ff7ed6e72c75b9ec 39,000.00 $7,022.99 0.13%
91 0x315a88ee061089db4289ef2ee413d0b099580102 37,467.25 $6,746.97 0.13%
92 0x1ee532f15b716a09cea07d9979a38884d8002949 37,464.25 $6,746.43 0.13%
93 0x7d6e4426c8611bc2761bb18462d8030bfc6bb478 36,000.00 $6,482.76 0.12%
94 0x9c68a8c3f0fc5b10f3a6ec5f213cfce0855b4411 35,310.00 $6,358.50 0.12%
95 0x8ddd7cb948f29980860f0bcec704f5bb8d7b6b18 35,255.55 $6,348.70 0.12%
96 0xbf73c52ac25258cbd6d6429b3f309696800db3ce 35,086.00 $6,318.17 0.12%
97 0xc67cbb33d5e062de7a1dd7bed0c4dda2622c0871 35,040.55 $6,309.98 0.12%
98 0x78d4bb599964955e51ea4f5c767772f60d791f50 34,838.16 $6,273.54 0.12%
99 0x7f2aaf83dffc047e83e1a5fb2b129bcca84fb861 32,902.30 $5,924.93 0.11%
100 0xcfebfb6caf75573298a18897a425a6a13bae0ee2 30,238.24 $5,445.20 0.1%

Thống kê top địa chỉ trữ NPX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 38.01% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 48.12% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 60.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 68.75% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ NaPoleonX (NPX). Top Holder NPX 06/2023 - GiaCoin.com
5 trên 642 đánh giá