Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,090,871,218,673 Khối lượng (24h): $66,776,631,294 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Moss Carbon Credit (MCO2)Moss Carbon Credit MCO2
Xếp hạng #3649 03:48:00 03/02/2023
Giá Moss Carbon Credit (MCO2)
$2.11 1.51%
0.00008864 BTC 49,635 VND
Thấp: $1.99 Cao: $2.16
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $95,499.18 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -1.07% Thay đổi 24h 1.51% Thay đổi 7 ngày 3.95%

Chuyển đổi MCO2 - USD - VND

Top địa chỉ Moss Carbon Credit (MCO2) theo số dư

Có tất cả 3,093 ví lưu trữ MCO2.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Moss Carbon Credit (MCO2) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 441,866.08 $932,278.73 15.7%
2 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 347,980.63 $734,192.91 12.36%
3 0x8d6f396d210d385033b348bcae9e4f9ea4e045bd 225,000.00 $474,720.11 7.99%
4 0x46301ec69fe45da6bc5d45432ce93e182968426c 214,284.00 $452,110.77 7.61%
5 0x8ce13c17b9c9cae9193538dc2a64ca7be07e2c00 209,637.79 $442,307.90 7.45%
6 0xee74e6958af0a00f68a55b99fbc62af7d9ca0cc5 189,364.37 $399,533.66 6.73%
7 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 176,077.90 $371,500.97 6.26%
8 0xb1ea9799aefbe2508a6692667d92d10f4ecd1b12 162,600.03 $343,064.47 5.78%
9 0xb2606a6df33b18ce70efaf8103bb23e857b2060e 162,092.59 $341,993.83 5.76%
10 0x9719d81c506c95f92caf970851b22afc88aee574 133,460.53 $281,583.99 4.74%
11 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef 69,050.10 $145,686.53 2.45%
12 0x82c5df3f4b518c5f2b93337402cbb14471550ae2 46,055.16 $97,170.28 1.64%
13 0x79b105581884368e1e880feb703335a16077a224 39,581.03 $83,510.71 1.41%
14 0x8aabdb34c9fda77b867865bbcdc0088ef21877b6 33,344.00 $70,351.41 1.18%
15 0x8ce00229b6a7d868d68542c0cc6088db1f48298f 24,000.00 $50,636.81 0.85%
16 0x5237eb109c66125c63907b91ac1473df8a4768b6 19,979.76 $42,154.63 0.71%
17 0x01cdb214371a68ae07e83ad8e73ac89c5451b93f 16,596.60 $35,016.62 0.59%
18 0xff00876da14ba1d52a62da9e8d1ebccc72d7731a 9,290.74 $19,602.22 0.33%
19 0x9ea5aae299cca19849006f042d50dac7777c833a 6,666.00 $14,064.37 0.24%
20 0xe7f65b32a374f3ae7e62dbc08cb09eb0f824f480 6,666.00 $14,064.37 0.24%
21 0xebc18d25d8122da21f73a6bcb78971671f21f6ff 6,185.88 $13,051.38 0.22%
22 0xe715e54fc1df8db7367f2105f6599ad4c55d7eb8 6,148.36 $12,972.23 0.22%
23 0xe97e1db6263c7de44f536bc083f8341551c058a4 5,789.11 $12,214.26 0.21%
24 0xf8d095914c38e5d0c67d7a7a4e869c48e3fc91a8 5,000.28 $10,549.92 0.18%
25 0x6e18f66cf895249f3dbf44414c025c1a0edeed2e 5,000.00 $10,549.34 0.18%
26 0x6c72dd834c408a690dbb2f5d34722231ed3c59e3 5,000.00 $10,549.34 0.18%
27 0x221f24441f23847a2b0a9406122942bf3f6e0f10 4,687.02 $9,889.00 0.17%
28 0x9ce60d4f662b1cbe4880717af7cb057d4deeeedd 4,581.66 $9,666.70 0.16%
29 0x540684d6bdc59055184fe2cf2be82f0d8f310c66 4,013.81 $8,468.60 0.14%
30 0x74e09497437a40523736622bbc144cacf968a082 3,859.26 $8,142.53 0.14%
31 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 3,818.68 $8,056.91 0.14%
32 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 3,759.24 $7,931.50 0.13%
33 0x4d1206028ba630c9f8bbc1249f2bdabbc16cddab 3,500.00 $7,384.54 0.12%
34 0x8d45e0c9c4413870da936ca19c2aab887897b990 3,400.00 $7,173.55 0.12%
35 0x4649abb6c52a120796c834f3d086e5acd308c92a 3,334.00 $7,034.30 0.12%
36 0x9ad4781b88f4b9c859a577ffda69c14302366254 3,240.00 $6,835.97 0.12%
37 0x4616d82b7f92692600dcef35e24926905b265ed6 3,236.47 $6,828.53 0.11%
38 0x026155c5e21969265c8acdd3c2c7791e66b25abc 3,232.00 $6,819.09 0.11%
39 0xfc98e825a2264d890f9a1e68ed50e1526abccacd 3,162.00 $6,671.40 0.11%
40 0x127fcbb63c04aa1aa65311011457f0490d49c733 3,140.77 $6,626.61 0.11%
41 0xbfceb01dca68e2a1e9935c4386f406c54c6b6b07 2,750.00 $5,802.13 0.1%
42 0x656e35dcac314b3b7200e926905a40cfeca10c61 2,734.77 $5,770.00 0.1%
43 0xdb3d0910b1ff1c876a17168336cac1502889becd 2,633.18 $5,555.67 0.09%
44 0x8427e7ba800ee63d6bc0f98b67e4c6b40e3888ba 2,547.26 $5,374.37 0.09%
45 0x119f2a9af608a4515eed1b8ec4f9f7cbf8439eaa 2,500.00 $5,274.67 0.09%
46 0x076a5c4840e89e2387b1a8e26581961a14e28d1b 2,500.00 $5,274.67 0.09%
47 0x7aef84a00eed6e9f32a6a55d087803c6510b9ff2 2,439.02 $5,146.02 0.09%
48 0xcbc7e8e89546ec1af54ea0ba87d2778dd13565c3 2,419.97 $5,105.82 0.09%
49 0x03c74ab1e3d336f3beaa80e4346123a7f30a4b5f 2,387.47 $5,037.24 0.08%
50 0x8c0470d5d4e0e79f256f54fe35abf1a08354c158 2,349.43 $4,956.98 0.08%
51 0x33ddd548fe3a082d753e5fe721a26e1ab43e3598 2,011.61 $4,244.24 0.07%
52 0x809b51115e992b70cffa1a563bf466f0121a9d60 2,000.00 $4,219.73 0.07%
53 0x641fccb09fef5966919449443c39b3e65379b63e 1,805.00 $3,808.31 0.06%
54 0xf36285b593a186acbadfe0b88be4e2d9f21e7e9a 1,801.48 $3,800.88 0.06%
55 0x8fd587b5ea5abd65ad3439d9e58c63222866baa9 1,788.21 $3,772.88 0.06%
56 0xbd1f989ddfb5da793c2676410f07ef113b5bf535 1,758.44 $3,710.07 0.06%
57 0x88410f9d588488562bb975a91e5e9d6252058a89 1,649.00 $3,479.17 0.06%
58 0x4a5cf9ecc6fdd4750df92a33ced79d477d9298c8 1,636.76 $3,453.34 0.06%
59 0x3fc72c9e3b4aa75c4e5a8d7ea832895d90a6e1e8 1,595.84 $3,367.02 0.06%
60 0x154e5fa6c5ed3344145aa422b77c17b0e280f4b4 1,563.16 $3,298.06 0.06%
61 0xd62c57ab13ddf5a44641ea2b49755342bd61593a 1,537.57 $3,244.07 0.05%
62 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 1,509.78 $3,185.45 0.05%
63 0x935d2c701e48e3d046e856fdccb527991b083de8 1,500.00 $3,164.80 0.05%
64 0x80b795b68f9e361f2d25adcbf6e911f65a84483f 1,473.67 $3,109.26 0.05%
65 0xf4716fc74f5e785aae6ced284d8404b813a76a2c 1,434.25 $3,026.08 0.05%
66 0x344f9cb9de2c516b84c525e03cbc2c58e8a478df 1,422.56 $3,001.41 0.05%
67 0x9c412711643137f034ed2f1a4c80048b66224a32 1,415.63 $2,986.80 0.05%
68 0x424f4756ba91242979dc7b675b0c8b9f89d2c49c 1,349.50 $2,847.27 0.05%
69 0xf947c3ef6762894db9ff506c3531a5a862a64341 1,308.13 $2,759.98 0.05%
70 0x8d889c56b20c3af28f99cd11ae7a57360648ae16 1,300.00 $2,742.83 0.05%
71 0x291e6f034d7361d5536bb139d351e21f04e73e71 1,297.70 $2,737.98 0.05%
72 0xe5ec0c05b26127acf72052d69f360c52e9de9396 1,261.98 $2,662.60 0.04%
73 0x9a5c4eca93a822ab2101060d75b62707fb01a704 1,250.00 $2,637.33 0.04%
74 0x23a8fae081cc1c1f23f5d720a8bd2cce1adbce7d 1,248.95 $2,635.12 0.04%
75 0x8b46a99cb995537f99920445bd4959608c0a8e9c 1,234.85 $2,605.38 0.04%
76 0x9a0165425dbfc18a8d639f8c9087597afade6ad9 1,202.41 $2,536.93 0.04%
77 0xbe795b289002ed5f20ac40f5759cc94bce49f5f1 1,200.00 $2,531.84 0.04%
78 0x985e827e2035c4c16ace86a7e77e768916f12cac 1,149.23 $2,424.72 0.04%
79 0x6ca723d19eebdb1380b3f37aec0b42cadacaf8f8 1,144.30 $2,414.33 0.04%
80 0x924a1fe275c0ea466c519830719c8d216c415e19 1,125.13 $2,373.87 0.04%
81 0x3e2cd0b9b29bc47a5563bcf2c6eabb57d0278e46 1,103.00 $2,327.18 0.04%
82 0x346f4dc6b40edba0d82824c93ede9eaff687ff66 1,100.00 $2,320.85 0.04%
83 0x5b04edb416c766dfee854bf93af490920fef087b 1,099.02 $2,318.78 0.04%
84 0x9bc14d20674ae5001e71d57caab1d3e6c0dfef32 1,083.54 $2,286.12 0.04%
85 0xae46776a6df63eccd67cae34b3855efd1e8e41e4 1,080.74 $2,280.22 0.04%
86 0xeac5f9b3cd48123a69fe69ce93a7f58100a56552 1,070.85 $2,259.36 0.04%
87 0xcd44a50119358709a2340de50969590125601c5a 1,055.27 $2,226.48 0.04%
88 0xc4b4cc91817f6dc2c1e2345675f8b3abbaa3de97 1,049.80 $2,214.93 0.04%
89 0xab243aac66972cdea6ecf82673c56f8e0f334cda 1,026.84 $2,166.50 0.04%
90 0x4d1132dbcac3cd9bff3e2e669cb50c954b5df7b8 1,022.40 $2,157.13 0.04%
91 0xe38622342918a988f341e3d6b65c8106f15979be 1,004.12 $2,118.56 0.04%
92 0x8180232ef089d2291d8288dbe1c87e33d483372e 1,004.11 $2,118.53 0.04%
93 0x510ad265507934795f7e0479eaedb82cb28e516d 1,000.80 $2,111.56 0.04%
94 0x5f52deeacc00c209cb5db7ef5c4f41680031d9e4 1,000.23 $2,110.35 0.04%
95 0x653dfb18f6e80d0881727d7b76517726d48a4d64 1,000.20 $2,110.29 0.04%
96 0xf29f967a76c08a0617e785b9c03ff52d61f53998 1,000.18 $2,110.25 0.04%
97 0x31bb6a0bcb725c857d104043b5f7363c323b0652 1,000.00 $2,109.87 0.04%
98 0xb4f68e6842ed9bd521be83de6b7959d364584e0d 984.70 $2,077.58 0.03%
99 0xc122dc01dbe0ac5aaa8c4db33b8c8110466e6096 918.24 $1,937.37 0.03%
100 0xb1548d6cdcbee951ee6d9087c83de65700979360 915.89 $1,932.41 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ MCO2

Top 10 ví đầu bảng chiếm 80.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.02% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.21% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Moss Carbon Credit (MCO2). Top Holder MCO2 02/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 664 đánh giá