Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $850,401,653,916 Khối lượng (24h): $34,546,198,938 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
More Coin (MORE)More Coin MORE
Xếp hạng #2368 03:33:00 07/12/2022
Giá More Coin (MORE)
$0.009674 -20.63%
0.0000005699 BTC 237 VND
Thấp: $0.009674 Cao: $0.01219
Vốn hóa thị trường $19,348 Khối lượng 24h $197.23 Lượng cung lưu hành 2,000,000 MORE
Thay đổi 1h -20.63% Thay đổi 24h -20.63% Thay đổi 7 ngày -13.53%

Chuyển đổi MORE - USD - VND

Top địa chỉ More Coin (MORE) theo số dư

Có tất cả 60 ví lưu trữ MORE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ More Coin (MORE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 27,627,543.28 $267,267.61 92.09%
2 0x9e1f7671149a6888dcf3882c6ab1408abde6e102 425,795.05 $4,119.12 1.42%
3 0x39f6c223960f6f4c4409a507390a7886c2fc5600 311,127.16 $3,009.83 1.04%
4 0x0213a402474495d09431731e80301cd93f3db26b 136,767.90 $1,323.09 0.46%
5 0x0fe038d92fcee5c19274a89099728c002cde68f0 65,109.52 $629.87 0.22%
6 0x2731946e7f92b4d800c6f73e0f1f2c36993bedaf 50,000.00 $483.70 0.17%
7 0x6fb5cf10ab867f0d704bdedb6f72a9cf8c1561a1 29,842.86 $288.70 0.1%
8 0x702eccb2b9bf886e27b0698601dc735501b9b546 25,449.23 $246.19 0.08%
9 0xf0d725405242a39b7d1a3f21d0ef133db85a518d 24,878.66 $240.68 0.08%
10 0x305de070488c8469dfac957226c9c900c4bfba22 24,668.00 $238.64 0.08%
11 0x18c74520a37af6cbb102a93cf884fa195a24b834 23,533.97 $227.67 0.08%
12 0x07738ecc9353b75bbaaee505478a97fa14aea13e 20,122.05 $194.66 0.07%
13 0x12404c0fad4bec035afecd39727c5e3c10906c28 17,436.00 $168.68 0.06%
14 0xc79053e94b00ea04e8cff408606702fb0592ca41 10,112.00 $97.82 0.03%
15 0xbc910f085f726aad368e45ec61caf038d7be160d 7,337.39 $70.98 0.02%
16 0x0f6b24f7645c1b8b274be130f6ff2489d2d129a8 6,306.34 $61.01 0.02%
17 0x0000000000000000000000000000000000000000 6,000.00 $58.04 0.02%
18 0xa0f5646b52581142ba923c672bfdddbc9c932d2f 5,952.55 $57.58 0.02%
19 0x28565295645b0c33f7ce1d2ae9015729e1336f49 5,508.46 $53.29 0.02%
20 0x2976917bdcdc9d1b6dd6d3e1a53bbd65adda0942 5,407.58 $52.31 0.02%
21 0xc762e34af57020744f577db97583fe061eae2e0e 5,000.00 $48.37 0.02%
22 0x130ae18ed38c4f8523e6b47ff701a1382bdb9cec 4,996.00 $48.33 0.02%
23 0x94fe3ad91dacba8ec4b82f56ff7c122181f1535d 4,026.01 $38.95 0.01%
24 0x671a07f9be81922488584daca1009594ac1992ac 3,891.00 $37.64 0.01%
25 0xaf64fa7fac28831aa296e3a67042027d8df674f2 3,081.85 $29.81 0.01%
26 0xce3593542c2c6532449a6f253229a3dd98a6840d 3,000.00 $29.02 0.01%
27 0x8cc50f8bf3fdf341f123d0157ad6a58d8d3dc6ef 2,771.28 $26.81 0.01%
28 0x8db9e8875425906859da23f6b72ccd06b4e67197 2,738.14 $26.49 0.01%
29 0x70dce39bd872e61bf94624a90c6a36928a387973 2,276.57 $22.02 0.01%
30 0x3c020e014069df790d4f4e63fd297ba4e1c8e51f 1,488.00 $14.39 -
31 0x50278f86a24a943807cdb2064d952224c39dad1b 1,012.18 $9.79 -
32 0x14425192db46fbbd6df29e9a6f4cb3286c8bbb0e 1,000.00 $9.67 -
33 0x244fb5c622c2bd9b6356fa9bb1ec6272c12c293b 716.72 $6.93 -
34 0x8f92381f973ea9bc8dc0556b09d6bf572f4cefe2 708.18 $6.85 -
35 0x948ed559b55a030375183bfdec054ebfe0983878 424.13 $4.10 -
36 0xc4c578302fdba80d960a89cb77aa8b8a97aff0d8 350.10 $3.39 -
37 0x8418da08420d72ba7ce190f774a1447fbaf78876 303.68 $2.94 -
38 0x0a679443dc7594db48f03065ecac889590d089d2 300.00 $2.90 -
39 0x6dab35e72c146338a5770db61e91413df533adf7 247.50 $2.39 -
40 0x59d54cccbde2943a9bcbe0a7068a5aca5eaf75d2 245.80 $2.38 -
41 0xd62ba85831ada85849b85f1e9666d2b8b78a8f05 230.31 $2.23 -
42 0x25cbe174af2026cf11f7acef959150d52e007768 160.78 $1.56 -
43 0xf2576da1fa1ea4399ebebf96e34ca4fb378d871f 131.00 $1.27 -
44 0x1d34f7faba2f2faea99881b8caeb23911041d1d0 116.00 $1.12 -
45 0x13e5fc11988ff4333e908bd0bcc5874f70099e0e 115.51 $1.12 -
46 0x492667ecc9bf554dca37b815657af68775fe6ccb 112.31 $1.09 -
47 0xcfc665cfb0912669bfce7a4111ee5a6afa2dff03 109.61 $1.06 -
48 0x8f70204af60a207c653037eb2f75c66c567183d1 100.00 $0.97 -
49 0xde848bb27411e356b97ef19056ab09af5194a0c7 96.00 $0.93 -
50 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 55.50 $0.54 -
51 0x8ea7d463ce12558df29218e06afbeccec93734d7 22.77 $0.22 -
52 0xfe512bbb1005d51c5f56fdab3619cf7ed9804c92 21.00 $0.20 -
53 0xd75d90a728814becd292b2b87ff35d44ac33c11f 16.01 $0.15 -
54 0x2029be5b7124eb7e14a06a1e7de1eaf40a205c82 13.09 $0.13 -
55 0x921fb25496130c36ee5549409422457ee0e2ef1a 10.00 $0.10 -
56 0xc6f4ed55921e0b73c5b3a916f005d80216cf17da 6.00 $0.06 -
57 0x68fbabd02724d8164b3625bc3e6f9a45a5252969 2.00 $0.02 -
58 0xb7243061e03ca87e19dc94ba4b7440fb02a09849 0.00 $0.00 -
59 0x031f1561b9a903091bbd093e66eab6c9d5e75859 0.00 $0.00 -
60 0xc05c1697989f24957bc7d77373296770d667861c 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ MORE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 95.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.1% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.21% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ More Coin (MORE). Top Holder MORE 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá