Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $855,197,718,416 Khối lượng (24h): $36,904,070,315 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
MODEL-X-coin (MODX)MODEL-X-coin MODX
Xếp hạng #2036 17:28:00 03/12/2022
Giá MODEL-X-coin (MODX)
$0.009345 0.13%
0.0000005500 BTC 232 VND
Thấp: $0.009283 Cao: $0.009408
Vốn hóa thị trường $112,609 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 12,050,832 MODX
Thay đổi 1h 0.1% Thay đổi 24h 0.13% Thay đổi 7 ngày 0.41%

Chuyển đổi MODX - USD - VND

Top địa chỉ MODEL-X-coin (MODX) theo số dư

Có tất cả 1,869 ví lưu trữ MODX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MODEL-X-coin (MODX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xd6279af61277d1cbf101342121172666111119bb 2,181,230.08 $20,382.59 10.39%
2 0x5d46594d73d6136ba8690020650f5abf0833f3d9 1,509,000.00 $14,100.91 7.19%
3 0x15c515a27add7ee83509e5d094176161d5d9660f 1,500,000.00 $14,016.81 7.14%
4 0x63af2a02b264009fae47ce150947dfe5e63c2de2 1,226,338.74 $11,459.57 5.84%
5 0xa2766948cd306a9a7749f56279b4d4b1d6daccc3 1,150,000.00 $10,746.22 5.48%
6 0x195acdbca3844b5f022d2177b8580173ca02d59a 1,001,000.00 $9,353.88 4.77%
7 0x19cb2add864d7d624e2d6145a81483b4556375f0 1,000,000.00 $9,344.54 4.76%
8 0x30bda51e45806d0dce2bfc176ae581a745627fc7 1,000,000.00 $9,344.54 4.76%
9 0xdedc33c1c1558b6eaebab954ec8e82f0131f1668 821,325.18 $7,674.90 3.91%
10 0xa022477488904771e37b4602a6c829d7aac10ddb 562,828.78 $5,259.37 2.68%
11 0x9df9cb56ebd933d4a94f4cbdab59d94db5c0d912 550,000.00 $5,139.50 2.62%
12 0x3c11c3025ce387d76c2eddf1493ec55a8cc2a0f7 513,252.21 $4,796.10 2.44%
13 0x656c050ee7ee80ca1a0037e54199ad614e50f361 476,106.00 $4,448.99 2.27%
14 0x8ae87b9af24dd5194f7d3b8db21568ebe2fd6643 450,000.00 $4,205.04 2.14%
15 0x6c53bb36a71e215c2d7f67bfc1dc0a6e2aecdabd 350,000.00 $3,270.59 1.67%
16 0x86ee5ee48dce5938eb69520c4e0c8ec36e880950 250,000.00 $2,336.13 1.19%
17 0xddceffdeb18f8f1da5e510e2c46249d3786c48b3 250,000.00 $2,336.13 1.19%
18 0xe5a8b2eaf71b6d0784ac8def21d312c7aba4f92d 250,000.00 $2,336.13 1.19%
19 0xac14b0861a4deef94d27eb4d5e0d91e990806239 250,000.00 $2,336.13 1.19%
20 0x938af1312f2a1cdc41ae0fa36529c9fa7593fd53 250,000.00 $2,336.13 1.19%
21 0xc708f7987842f4ed3608d832df47be1d1b9f49a4 250,000.00 $2,336.13 1.19%
22 0x6c894a83e07ca0ca1854fa603c69e7617be943e2 230,000.00 $2,149.24 1.1%
23 0x68dcafba71110cade8819fe4363ec522a412945e 224,956.00 $2,102.11 1.07%
24 0x376ee7acb470482cd2185378940170cc648e2482 212,435.05 $1,985.11 1.01%
25 0xfdea293b45b97dcb9c7677c5ffd36439c7908634 200,000.00 $1,868.91 0.95%
26 0x6c9ff9c27569288496d1d2a4040ea627b3adb033 200,000.00 $1,868.91 0.95%
27 0x80dea07b64802f2617e5b274d311bc6770dff762 200,000.00 $1,868.91 0.95%
28 0x411671dd53abe950e971f70fc965e95c68b6306b 200,000.00 $1,868.91 0.95%
29 0x15a78b15e85b891e02e3a7048886c7c03b06bc2f 200,000.00 $1,868.91 0.95%
30 0xd38ee44bbd0f93f282d717a96cc5d148e0202723 186,570.57 $1,743.42 0.89%
31 0xddad19260e0a4513ee63d91da9b7e07b8541b1f7 182,452.74 $1,704.94 0.87%
32 0xe9a6b24b359ed8fad4e0da0b79d70f37156e3aa6 177,540.01 $1,659.03 0.85%
33 0x28bd12058af68a0829373c3a8c205ff1dd6fb6ae 150,000.00 $1,401.68 0.71%
34 0x65cb5a4ac3b5518c35f770fd628c9f009ba06473 150,000.00 $1,401.68 0.71%
35 0xdb9377bb57b0c76ebf4d49e13696ceceeb5a5a80 150,000.00 $1,401.68 0.71%
36 0xad77302fbf1db1ad489b3a8360e38f796ae0d77a 150,000.00 $1,401.68 0.71%
37 0x5c93093f2217ffc11dbf3120364b92f9a5332b27 150,000.00 $1,401.68 0.71%
38 0x202d971c77e71e712196d68a3d8be61f3a14c547 150,000.00 $1,401.68 0.71%
39 0xb76cadc843e11fa175dbeebd9a67816cbdbb30b9 150,000.00 $1,401.68 0.71%
40 0x7febf09b29a3037a0fc5b5b72fe084d50625230b 150,000.00 $1,401.68 0.71%
41 0x5ce79adb9fe708e5f4597689aa9908c044fc2d9a 150,000.00 $1,401.68 0.71%
42 0x8728b9adfba724c60ccd83fcdeed9c80ca28e41d 150,000.00 $1,401.68 0.71%
43 0xa4e5c2134a2900ba14bc0dc88edf987289d06fb9 150,000.00 $1,401.68 0.71%
44 0x95093175784a2b37c535680c5342dd5fcdc95f17 150,000.00 $1,401.68 0.71%
45 0x9b174be28954bdeb95fa3c8a73a3e09d15958aed 150,000.00 $1,401.68 0.71%
46 0xcd228c3d7beb307f94c55f59524e4d7b9c75d199 150,000.00 $1,401.68 0.71%
47 0xbb80a49e37c1e195a897b870618feca3a0de00f0 149,671.96 $1,398.62 0.71%
48 0xad35259ac23461b85d2bb55abce4d1dddd3886bb 122,459.99 $1,144.33 0.58%
49 0x7a63c05dc45ac904539ebf6198da28023f8f51c6 98,809.88 $923.33 0.47%
50 0x8bb2aac90075b7cd25ff7a145ca41cdc617dde11 94,621.86 $884.20 0.45%
51 0x82e07a701634c1e6a0b3aed08ce77573431ce937 75,044.00 $701.25 0.36%
52 0x8f3fd66ea56aa80ef248225e32480eebd2fc6292 72,459.74 $677.10 0.35%
53 0x5427b553c446205d1568b4843e96dfd32a4aa570 71,454.00 $667.70 0.34%
54 0x13d1dfc6565be50aed2f3a984286f4f63d4c22b2 71,078.03 $664.19 0.34%
55 0x2aa856a526691979a718ca11b6e31b25ce4ceacc 55,378.14 $517.48 0.26%
56 0xfaff045ed4489a403b6381a9c17df1810cffb805 51,453.96 $480.81 0.25%
57 0x521db06bf657ed1d6c98553a70319a8ddbac75a3 7,370.05 $68.87 0.04%
58 0x120d04e613116cef71d3e33f558a4943af573b4a 6,347.22 $59.31 0.03%
59 0xad9f9a3d199570bbde076d9a168e3e4b2f7e6eb6 2,000.00 $18.69 0.01%
60 0xe460a35e3f02f2ec37e45db1633cb306f3906aee 1,680.64 $15.70 0.01%
61 0xd665e8d07b5a4366bc51cb960bcc3bba4e6f6b38 700.00 $6.54 -
62 0xec615965b32bd9abe0ed3f4e1925ba786772cc1a 386.40 $3.61 -
63 0x11e6622f5b8eaafea2fa4e31b5e9be3d22f931a0 376.15 $3.51 -
64 0xf9d72f9fbb1c8f7acf71cbb9922bd5c347674fed 355.64 $3.32 -
65 0xab35355bd28ffbc905038783beb7f2abcb9472c7 344.50 $3.22 -
66 0x95cc47670b85d5101adf3e10af21fbf4c9cba606 200.00 $1.87 -
67 0x5bfe241f65d4c1d923e96d12e9209f66b72cf920 16.00 $0.15 -
68 0xfc5f446b85f50d62c2953899d420bf96b8eef3a0 16.00 $0.15 -
69 0xb8f408424694b363530201e708e78f380c835bee 16.00 $0.15 -
70 0x7ee6fcb33be413b2513ce9a59847308f3f186df8 15.50 $0.14 -
71 0xfd95288521ec98f65f68cf102ea20a5d15e9ef63 15.50 $0.14 -
72 0x7631d6aca2578d2ebfb5b98e62c3efa7bce07530 15.50 $0.14 -
73 0x6a1af776dceb788c80ee2929d1b7031f5c090a48 15.50 $0.14 -
74 0xd0538f279b44b7926f169290aa3d65ec212c482e 15.50 $0.14 -
75 0x2105ff99f571f57771ec337be7c75481af41c605 15.00 $0.14 -
76 0x7c8e01dcf36e5a262a58367bd29f15ffae505cbe 15.00 $0.14 -
77 0x682a330eec1a35242831f84dad771d6425eec8ac 15.00 $0.14 -
78 0x345c238485b4df953906a373b5b44162f84fb6cd 15.00 $0.14 -
79 0xdc6e7fa998f8966cd040cdee1f8b26a358a543e4 15.00 $0.14 -
80 0xfbb5ceff3f166d8b4c937cf28992bbc00b93eec4 15.00 $0.14 -
81 0x6a30dcc9e164237a7ec23cc1e815e01f6e2c1daa 15.00 $0.14 -
82 0x20530c49c06eef1db434865379f5b437ad562558 15.00 $0.14 -
83 0xcd2532ae319ff522c896bfea4512eda817950603 15.00 $0.14 -
84 0x6271c19ec91db1ba0cd95c382f6560f4ac1ed21e 15.00 $0.14 -
85 0x5663e46adf4c11dcaa81233c7697bd386ce38ed4 15.00 $0.14 -
86 0xd430363e620436acaeccf52588e13783a800304c 15.00 $0.14 -
87 0x1ef6371ffffb80200f3f89dabe8c3ea5815e3eae 15.00 $0.14 -
88 0x2b162ba8183dab3e6788aa188d045f1f8bca9d6f 15.00 $0.14 -
89 0x7ecd5802f840d34e75a2cf5646abc4a6b73f5c5c 14.50 $0.14 -
90 0x2dbf284dd425933f03ee27eb4ff3bb426e446934 14.50 $0.14 -
91 0x68a4585e8918355ed591fae41adb0f5e5bfb6570 14.50 $0.14 -
92 0x623f37d7b11fcfff6dec15775fff71852537667f 14.50 $0.14 -
93 0xaf537fea98fd0a4351db61ca93a5248ec4f86ac3 14.50 $0.14 -
94 0x4cc5846697df77bc2296214bf0f641ce59b22c12 14.50 $0.14 -
95 0xdc29bed3e98b1885fb2f263ceb36550576402bea 14.50 $0.14 -
96 0x97c87123e1e434614ace7f9dbfb5937cc701e717 14.50 $0.14 -
97 0xf9b1fd2cdbf1da67a87eaf9323b556fe5c8d1a74 14.50 $0.14 -
98 0xde2ca3b76a978f298d2dbe31b64b7a52d1555b3f 14.50 $0.14 -
99 0x4d71a97755ce0b7e8b0e0784225eeac5c703ead0 14.50 $0.14 -
100 0xcade8baafa5a2ba69b68f30cbeb9a9b846f78985 14.50 $0.14 -

Thống kê top địa chỉ trữ MODX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 56.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 74.01% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.89% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.88% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MODEL-X-coin (MODX). Top Holder MODX 12/2022 - GiaCoin.com
4.9 trên 533 đánh giá