Tiền ảo: 21,908 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,575,573,081 Khối lượng (24h): $50,580,691,547 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Mobilian Coin (MBN)Mobilian Coin MBN
Xếp hạng #1080 01:03:00 02/12/2022
Giá Mobilian Coin (MBN)
$0.01766 1.13%
0.000001040 BTC 442 VND
Thấp: $0.01745 Cao: $0.01788
Vốn hóa thị trường $2,498,798 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 141,494,300 MBN
Thay đổi 1h -0.01% Thay đổi 24h 1.13% Thay đổi 7 ngày 86.77%

Chuyển đổi MBN - USD - VND

Top địa chỉ Mobilian Coin (MBN) theo số dư

Có tất cả 1,683 ví lưu trữ MBN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Mobilian Coin (MBN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5dfdeb0c51d2b8dc871d32e91e549d99a56d54bc 9,826,262,395.00 $173,532,414.07 98.26%
2 0x224843fe8f6afd918d45fcf0bdc37da3ce359047 50,000,000.00 $883,003.16 0.5%
3 0x38e19194bfc6386f5a5e766a6299878305d7bc2b 6,666,667.00 $117,733.76 0.07%
4 0x2d268bbd96b120ee010dd85db467f7523ec184a6 1,852,182.96 $32,709.67 0.02%
5 0xf8749218a00f5b18af6484a32d186d5632a197ec 800,000.00 $14,128.05 0.01%
6 0x90ef2e13efd9fbbc61bfd4590b83c8f3c2622c1f 500,000.00 $8,830.03 0.01%
7 0x15a8f687d99ecb39d5dfa4429101fd9ab809318d 454,000.00 $8,017.67 -
8 0x4d9612be3d8c69630ce032eef2d6f62a389a0c78 420,000.00 $7,417.23 -
9 0x9f4a2d4b7026a1775aea5e8d49256e62200b88d6 400,000.00 $7,064.03 -
10 0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f 395,844.36 $6,990.64 -
11 0xdb1e05ef991b5b545d6351bddcd6cc24af8eaf37 354,000.00 $6,251.66 -
12 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 281,695.91 $4,974.77 -
13 0x8b8f4b52e14066d96e1d4e0cb583975891974db8 276,571.69 $4,884.27 -
14 0x4d51b8ba085b0119954e33954c4d334aa62d2949 246,000.00 $4,344.38 -
15 0xeb66b03d9a193d4ed14d805a9c6a82e409ef48e3 245,000.00 $4,326.72 -
16 0xb6cb01340609a7f2f26c0c5b5e3984d7a125dbfc 245,000.00 $4,326.72 -
17 0x72015c317dbfa8cdb3b562c134deacd7f7788899 242,000.00 $4,273.74 -
18 0xb329d050e94eb9dc3c86803cce2e0872105de46f 241,000.00 $4,256.08 -
19 0x7a57bf831de15e3b28b334abbd91b9b50de63c2f 241,000.00 $4,256.08 -
20 0x01fd77bf28ec1a25cd273c8b1c2f9ea7d49e43f6 240,000.00 $4,238.42 -
21 0x07f5e0777b5928e5bc72e89acf2ce89a4720fbd5 240,000.00 $4,238.42 -
22 0x24644ea46550b855747293d24adfc98d4e5f3597 240,000.00 $4,238.42 -
23 0x50dabfd085bc6de3d54288477ec36eb916880012 240,000.00 $4,238.42 -
24 0x75c9021767ec8837f02d265a425e436951a1dc11 240,000.00 $4,238.42 -
25 0xb30f3de3fd27facdc7a0e0024d1ff23eb5aee3ec 236,000.00 $4,167.77 -
26 0xa67105344f1f3ffb02c8527d01bc9ad15c775605 236,000.00 $4,167.77 -
27 0x7280507742e8fd27f70c6f871935bf43350bcf2c 236,000.00 $4,167.77 -
28 0x7ca33f1c3c302be868152aff3f46064590e864f2 235,000.00 $4,150.11 -
29 0x17de0fda5f979a24b6a0566831087f68dab43ca0 235,000.00 $4,150.11 -
30 0xb57125f14f17e95d956e960f9fc98e3625d2c134 235,000.00 $4,150.11 -
31 0x3f97c91e6544635305a4a284bd41dd55bdcee8e0 235,000.00 $4,150.11 -
32 0x02d1ccd7ae64dc7faf4ccda8f1be7727110354c2 234,000.00 $4,132.45 -
33 0x2e15db5c681b03fd77f6aeb6fb7719926280d889 234,000.00 $4,132.45 -
34 0xc54538e5bea64658a77edebaff1afeef0d03354c 234,000.00 $4,132.45 -
35 0x369dae95cdbe4e17ea834e974fd33590a243e15e 234,000.00 $4,132.45 -
36 0x70606259ba3d115f8572b4f5bcd3b8a7c1e2d961 233,000.00 $4,114.79 -
37 0xf4e410e1ba5c0b187cce374c1d7c334f8bc759c5 233,000.00 $4,114.79 -
38 0x5f0b190760b314ac47eb8a04cddbd43e368be370 231,000.00 $4,079.47 -
39 0x350c6903b8b0f57eea1c7677fb978e5d4d209bc9 231,000.00 $4,079.47 -
40 0x7c125d119224ad6100a6695779e64a27363da940 231,000.00 $4,079.47 -
41 0xa807c214fdb40c503c9d673477223a2538a03777 231,000.00 $4,079.47 -
42 0xf8a8921df4d7f71d9d63a2386020ee8d0bc3bc9f 231,000.00 $4,079.47 -
43 0x25a9fef8a83a2f8f685f62ce4173ccdb2101daee 231,000.00 $4,079.47 -
44 0xa0f5baef6720f6e41c0e83aacc941f070ee8d0a1 231,000.00 $4,079.47 -
45 0x7f8dd62b3a592d6d7f57461c8ccd04e7a9c6351a 231,000.00 $4,079.47 -
46 0xa3337aaa0c74fe03c7172a3a11a30a0f14fc6829 230,000.00 $4,061.81 -
47 0xf4113cd674b73e46b3597721f001afd88125331c 230,000.00 $4,061.81 -
48 0x273dc2f8e91d145d78f67c767345ecf9e9a432a6 230,000.00 $4,061.81 -
49 0x769b0ab79d652dc4b6010b27ccdc02f33b90be0b 230,000.00 $4,061.81 -
50 0x05be3a7db6154a3ae52ae8509ea1e6ce2905228d 230,000.00 $4,061.81 -
51 0xf7334ac0370f011486e505cc6ba5150256084a10 230,000.00 $4,061.81 -
52 0x069baf3964c76b1609a03841c542ea6fa942b2ad 230,000.00 $4,061.81 -
53 0xe9b04975b3c2ba417cc70ccafb9063134998c32d 230,000.00 $4,061.81 -
54 0xb7a6bf0386f64f2803f28d2f5a095b1e9c908949 230,000.00 $4,061.81 -
55 0x650ee3ab56453ad71977968e92652f4a9c722a99 230,000.00 $4,061.81 -
56 0xe3d4d14a49727913f674a393b61999acf39f0d86 230,000.00 $4,061.81 -
57 0xd7ac2017a1eeec48de8a58f3e6232e210b6e8908 229,000.00 $4,044.15 -
58 0xc1d916e23b9dd4ed3a64cb55f33b0605735a3966 229,000.00 $4,044.15 -
59 0xb13d1d63b200e1c8755e42be0b815738178563cb 229,000.00 $4,044.15 -
60 0x95013fc72b71d3089594cb821205a4ca93f83cc2 229,000.00 $4,044.15 -
61 0xb9a004e68b73d3f939204954cd129f7fdbbadad7 229,000.00 $4,044.15 -
62 0x0cbdaf42d4e454bffe49a63a0f9bb8ecf6a0d814 229,000.00 $4,044.15 -
63 0x4a27952f4415877fcae8279835606ed6a6df13a6 228,000.00 $4,026.49 -
64 0x0794189247a5ddd74f0367a4ad1e37765f4e2321 228,000.00 $4,026.49 -
65 0x89e0bed4858fb27e46e54a9db728548f11317e5c 228,000.00 $4,026.49 -
66 0x02257dd670cf84526ff17a4d3b0788e0aedf5a41 228,000.00 $4,026.49 -
67 0xbcb254a2f7acfd9f2a944dba26c2a67d0bb148dd 228,000.00 $4,026.49 -
68 0xab531b6634edeb6456ab2a0649b3f7e65c25ac73 227,000.00 $4,008.83 -
69 0x993f531d9e166bcb28c65963728c1dbebae7ca33 227,000.00 $4,008.83 -
70 0x7af52465aa7afa2dcec516a218cc96428c848fc2 227,000.00 $4,008.83 -
71 0x586fa8297bde68e35a2f0293ea2de05bd64f6d63 227,000.00 $4,008.83 -
72 0x49f6401124fd872ba9b395b42b8e74a646876c0e 227,000.00 $4,008.83 -
73 0x2b2aabfe7c888b02e8395a378466e130e2490d64 227,000.00 $4,008.83 -
74 0x862c40e85babc69eb9317f61e8aba3b9a8c6f974 227,000.00 $4,008.83 -
75 0xee13ee00497f34f7f9e8a87aa00e33a28a2eeec3 227,000.00 $4,008.83 -
76 0x3d6f0bbe25be52562dbf2c1289ae359ae56eb3b4 226,000.00 $3,991.17 -
77 0x519f899088fafe7eee4afa03521c434d16842944 226,000.00 $3,991.17 -
78 0x99a82ce03128dcea8fc6f150d54741ce4c1aafac 226,000.00 $3,991.17 -
79 0x67326232199c4abc7d68dc68bb4f24ce5a4ae0bc 226,000.00 $3,991.17 -
80 0x159794f54fe35cadbc1c16b2889c69eac6a75874 226,000.00 $3,991.17 -
81 0xc3b07cedb3d3e70969bc7644f7cad96fa7f6c720 225,000.00 $3,973.51 -
82 0x7da572a621e94c47dd07c2c819dcad09d72ebba2 225,000.00 $3,973.51 -
83 0x91c6643dc00660e35cd554e1c0beb30bf45b0e41 225,000.00 $3,973.51 -
84 0x58bb3a4d6194720ff6a7bac0606ec9c50f156590 225,000.00 $3,973.51 -
85 0xddf6a705f213223d999ee887fa82715a3b408a62 225,000.00 $3,973.51 -
86 0xfade2a62cd92226a14e12d4b944c3ab00fb33098 224,000.00 $3,955.85 -
87 0x7eccb4925978e72c8b72072732a1013b92fd84ef 224,000.00 $3,955.85 -
88 0x92436bc89e786e21f7a975c663dbbc35aa95dcbc 224,000.00 $3,955.85 -
89 0x947dc9818f0f1ea41f2257565d8d0c908daabd84 224,000.00 $3,955.85 -
90 0xd7440b3ccd417317da4c39a04ea87ee82da93c8c 224,000.00 $3,955.85 -
91 0x73d5bb32531e22470ad782e0db54c61f14d11927 223,000.00 $3,938.19 -
92 0xcf82324a8d40cf6fd623f9983a13844ea6dc1467 223,000.00 $3,938.19 -
93 0xfd66f8f5f7da499fcb851eaa7e113c7dc46a018e 223,000.00 $3,938.19 -
94 0xb1a11cfa4f6e4a6263ff0fd6cd2241e738a83d56 223,000.00 $3,938.19 -
95 0xa086dc9849431db36badaa07eba3ee1ad095f951 222,000.00 $3,920.53 -
96 0xdb27907cbe1659a5cc8263e5cf827727005486b8 222,000.00 $3,920.53 -
97 0x1b01b6993be373b6f6e47d4f198cf3cd94833fcc 222,000.00 $3,920.53 -
98 0xfc33d10056c2cb46f316dc7ea35884c4cc547f7b 222,000.00 $3,920.53 -
99 0x25eebe734c5e7a1076e5c23a1e9e5ea52ba41e63 222,000.00 $3,920.53 -
100 0x506d45bc7a330f23e63fb0c612d95a93d00972da 222,000.00 $3,920.53 -

Thống kê top địa chỉ trữ MBN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.87% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.87% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.87% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.87% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Mobilian Coin (MBN). Top Holder MBN 12/2022 - GiaCoin.com
4.8 trên 536 đánh giá