Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,175,711,305,768 Khối lượng (24h): $43,223,633,032 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
Misbloc (MSB)Misbloc MSB
Xếp hạng #1304 14:03:00 31/03/2023
Giá Misbloc (MSB)
$0.008436 1.75%
0.0000003004 BTC 198 VND
Thấp: $0.008055 Cao: $0.008782
Vốn hóa thị trường $1,678,913 Khối lượng 24h $26,917.35 Lượng cung lưu hành 199,015,037 MSB
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 1.75% Thay đổi 7 ngày -4.09%

Chuyển đổi MSB - USD - VND

Top địa chỉ Misbloc (MSB) theo số dư

Có tất cả 99 ví lưu trữ MSB.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Misbloc (MSB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0000000000000000000000000000000000000000 189,618,711.18 $1,599,644.79 63.21%
2 0xa7a78bea9f4b9bb96af3d5158a7d33782e63908d 20,230,060.00 $170,663.06 6.74%
3 0x27c435f4bb75191851b62184cf9927d813c85d41 17,500,000.00 $147,631.97 5.83%
4 0x467a631cb1775d320bc3e8475cef02ba52a38d98 14,000,000.00 $118,105.58 4.67%
5 0x1b5c34ef32717e537b0659bfc20a40ca5c49d049 14,000,000.00 $118,105.58 4.67%
6 0xf9e0e65934342f61bcd21cd9a5f6959ff73c714c 13,750,000.00 $115,996.55 4.58%
7 0x8ebdccdf961a560e8cf1282429b62023c0b7773c 9,000,000.00 $75,925.01 3%
8 0xc14ea0ea4a7f1aa0485e8f4d31c3b148d056324d 7,793,249.58 $65,744.73 2.6%
9 0x14385f8b9ff8500a9f2a23ee9a3095c93e3e5710 3,000,000.00 $25,308.34 1%
10 0xaf7f168cabae881fed7aef21ebfef4f97937898c 3,000,000.00 $25,308.34 1%
11 0x70501a9031163ee7b18f030c13bcb1f7cbac8e8c 3,000,000.00 $25,308.34 1%
12 0x99d3888f8c57d7cdda3aeb3cc7a1e2584b6ae3d6 3,000,000.00 $25,308.34 1%
13 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 518,474.04 $4,373.91 0.17%
14 0xd21ad6643ee7f9df2f12f0c0fadb5d31f3e492d4 500,000.00 $4,218.06 0.17%
15 0x7b24d6a946b34dcbb7aa4606285521eeea4c46d8 495,153.08 $4,177.17 0.17%
16 0x0d471bbe364764edc02016b78dc6f527f4ce40cb 199,413.00 $1,682.27 0.07%
17 0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 158,450.00 $1,336.70 0.05%
18 0x5b6c02e9ad788399a51676a976b442d2c42ee2f7 90,447.00 $763.02 0.03%
19 0x82821bd1fca1a2a72f21672d7de0abc3bcac391f 47,428.57 $400.11 0.02%
20 0x35982e2451fa03839f6e28799725da254ba47cdb 21,863.16 $184.44 0.01%
21 0x17cd184c799f8bb4e094416b5e46c346a40d3cef 20,733.68 $174.91 0.01%
22 0xedf94dde2cc4151d4ac351c1d4ae600a532f05d8 12,518.98 $105.61 -
23 0x699e8a4a0f9a857d9f9143eae9a5b122576ff6ac 12,059.00 $101.73 -
24 0xcd5bd47d3d1d8412b241ce9015c5032142948c12 9,017.43 $76.07 -
25 0x6d410b080583ce7cf5e5bbcc4b2d5f3707f65e5c 6,028.00 $50.85 -
26 0xce3c1e1b7d2f336a3e909c9e9bdde0f831886327 4,903.26 $41.36 -
27 0x9fdb286d321137fdfa2a20293507401ad826204c 4,226.85 $35.66 -
28 0x8742bd28640a8d35bdfc2129350bf0a99a3b264b 1,706.00 $14.39 -
29 0xb23e66cc3be510de3499af4d3f04dba825845399 976.58 $8.24 -
30 0xa9067afeeb225b20196e6053074acb2baeaafd08 695.60 $5.87 -
31 0x6a4374f9a2904de6ff3257f56bb798ff30a100f0 614.50 $5.18 -
32 0xcdbe2946b6af3c1ba604d5bf909366ae2c948476 351.10 $2.96 -
33 0x8f08f1a7af8549316827f10fef4f88c72132337f 301.02 $2.54 -
34 0xcdbe2946b6af3c1ba604d5bf909366ae2c9d8476 268.02 $2.26 -
35 0x03d2f54df2cba05f9ba0695557ad03f06f6a925b 133.93 $1.13 -
36 0x8c4493cdaa8cfc0c98a28483b5f2874ecaf39c43 109.00 $0.92 -
37 0x50ffae51325cd70dd20bcee550bf958dd0a7ef74 100.00 $0.84 -
38 0x5a6e63538e1e112ad26e98a524359022d6aed5d9 100.00 $0.84 -
39 0xbd444efd964311c0cc31e2f4374bb83f7314b18b 100.00 $0.84 -
40 0xaf5185e05b2e7314a8ebebb3a4e1b1945764e17b 100.00 $0.84 -
41 0x3c8597abcd379fc9d9c8943370f96c396b4aa499 100.00 $0.84 -
42 0x79cb2ef78c0f81a7a2fc5b3f6fc852b1c2a7d8d9 100.00 $0.84 -
43 0x6a5b6f38067341640264e5d23aabceaaa5c39ab1 100.00 $0.84 -
44 0x83fcfbf4bb2fdda2508c5be933efd0b93c9fea0e 100.00 $0.84 -
45 0x34a210f514567120744dec3e180c1bcb2e351239 100.00 $0.84 -
46 0xa02af23f5ff7c2a091c5fddb38d27dc0390a8036 100.00 $0.84 -
47 0xca62451a3d6f811fde4e8330fbf552c152308eac 100.00 $0.84 -
48 0xc45907734ee0d7c05cb9d942cabdd4954279978c 100.00 $0.84 -
49 0xcf9cad5b06e30e5bc8db11c2810ecfcec07fdd65 100.00 $0.84 -
50 0x5d8f16a82fd032c8e57775b3754d0054e777c83d 100.00 $0.84 -
51 0xb5dd74550548daec7bb561398213bcda6b093005 100.00 $0.84 -
52 0x5f15c0c3638dbc39505979c296bd7c0010936223 100.00 $0.84 -
53 0x59c16c456d7240dbe27e5888e41ed60981434ce3 100.00 $0.84 -
54 0xab77e0b4ddcea9cf8fd3e3fc901731a09b2a151d 100.00 $0.84 -
55 0x99f89a6107a9e2bf5217e0abdfc6caaef56f0ddf 100.00 $0.84 -
56 0x426f00f88c665773e83403e53e8c50f544ca797d 100.00 $0.84 -
57 0xa7f068620d1e3619b5018740500d638eaf2c8d85 29.24 $0.25 -
58 0xa09b1e20d547e7d2123c732242ed19a6ca844a5c 27.00 $0.23 -
59 0x837e6ef6d70f6f2d6f363e3eefea4cba408f2566 10.00 $0.08 -
60 0xa12135c501aa86510b3b4286502cc1be819fee71 5.00 $0.04 -
61 0x1b3a52563382232e8438c944b2cb05c31ee678b8 2.10 $0.02 -
62 0xda76541334212a25c94eba172570473378c3ba8a 2.00 $0.02 -
63 0xffe576d29e6bc3a1244fb59ed79ff637cea29e09 1.00 $0.01 -
64 0xd4c4ca3f61dcf4b914be1d4aa7708a3fa36fbfe3 1.00 $0.01 -
65 0xe127c00a71de7ae69565b162206285bf1ac6a93c 1.00 $0.01 -
66 0x2414fdd3f41f66806ffe09c0215cd600b3b09a0c 1.00 $0.01 -
67 0x75648ad0e4cc5e1c364e924482c32bbdabe342a7 1.00 $0.01 -
68 0x392715246b706bc8d3c24b350ac51d686f876c63 1.00 $0.01 -
69 0x9c3bb4b595725323b4bc6a277e6476b5f1de0019 1.00 $0.01 -
70 0xf7d45e271e9a69e60e7d0daf114fcf914ca2a047 1.00 $0.01 -
71 0x8f45741fbb7019802e5e631acbfc6a47dd0f97b7 1.00 $0.01 -
72 0xf3c37269e33c1df8ee912b468ff1902be7950a45 1.00 $0.01 -
73 0xa2ce844be76a9282d3ae52f96d167628fdd1affc 1.00 $0.01 -
74 0x2ab770a69b3eba768f8b7863282cd78be21afba1 1.00 $0.01 -
75 0x9530d4cc458d7dfade138d095480e51b59bcd85f 1.00 $0.01 -
76 0x77a9e9d780594c3498ad7887f8a16c6af6613ce1 1.00 $0.01 -
77 0xdcb6ce4fe557d5d3defbb33990df61cfbbf0f5d5 1.00 $0.01 -
78 0x3611f9d5bd08248ef8e687c752e9f4a7959f469b 1.00 $0.01 -
79 0x2fdecd4f87b571c86929d2a57d2b93d2ae7cbc4a 1.00 $0.01 -
80 0x121a800f2732a8ab3067e61dca12396930412267 1.00 $0.01 -
81 0xb1c5451108045a67f0da22ec794fe78b58d73399 1.00 $0.01 -
82 0x7f5ed4bdbe84084d3a03f3fc3c0831ffc5c58040 1.00 $0.01 -
83 0x816d7374eee4becc3c31c1e9aa61a8ba1534f8c0 1.00 $0.01 -
84 0x8b49efb864d5d87ebacb678aef5ec4c94c200d70 1.00 $0.01 -
85 0x93be04fea98a6fad97d29c55394174d6ea53f392 1.00 $0.01 -
86 0xba76bb0ad1e51507ce95368714ff276ed61856a8 1.00 $0.01 -
87 0x2e3e50cb45d3f7dc0b2ac81773c951e4e5c13a5f 1.00 $0.01 -
88 0x042c71749e5ca5147475f3cdea5479168b94f83d 1.00 $0.01 -
89 0xf35750b40704a128bab674cdc6e87787144033db 1.00 $0.01 -
90 0xce6c302fc13b57efe7406103897e4279763fb2a9 1.00 $0.01 -
91 0x671dfe2bb12cf73a4f8d154abee912fdd7fe3838 1.00 $0.01 -
92 0xda4b6a3dc8c10764a76398376e671efcd56eab84 1.00 $0.01 -
93 0xda22b5efb74acd1cd7df53b9c1eedb5f96885b74 1.00 $0.01 -
94 0x8d0ff4c33905c8ef7653ac3b2a8ea079eba37368 1.00 $0.01 -
95 0x797634d4364675b3616adfb4f30e25f4fd989516 0.10 $0.00 -
96 0xe6d6725d5946e13c22ea109adce8f3615427ee9c 0.00 $0.00 -
97 0x14867b2ca19c9c036931bf7696d113044ddc5725 0.00 $0.00 -
98 0x54821a1aeb31f0a4620ffbcc6772ebe987bfa455 0.00 $0.00 -
99 0x1716d82cbb32ad702729cadee634df138005af9e 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ MSB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.3% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Misbloc (MSB). Top Holder MSB 03/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 632 đánh giá