Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,503,467,733 Khối lượng (24h): $37,192,816,183 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
MetaMorph (METM)MetaMorph METM
Xếp hạng #2673 01:18:00 21/03/2022
Giá MetaMorph (METM)
$0.00004566 0%
0.000000001111 BTC 1 VND
Thấp: $0.00004566 Cao: $0.00004566
Vốn hóa thị trường $16,499 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 361,349,997 METM
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -2.32%

Chuyển đổi METM - USD - VND

Top địa chỉ MetaMorph (METM) theo số dư

Có tất cả 8,124 ví lưu trữ METM.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MetaMorph (METM) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb20bf6d7f60059dd5de46f3f0f32665a259ea6c0 40,059,647.05 $1,829.07 10.46%
2 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 29,484,868.00 $1,346.24 7.7%
3 0xc1a974b49441fc3a80b9906d6fad636e5399764c 25,000,518.67 $1,141.49 6.53%
4 0x000000000000000000000000000000000000dead 20,050,003.00 $915.46 5.23%
5 0x77d50919243dc6a7d7a19360006aeea1caf461e2 16,164,944.66 $738.07 4.22%
6 0xc2613a350c90bcd3a9ef635369b2a40602702b9a 13,749,359.99 $627.78 3.59%
7 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 10,841,423.45 $495.00 2.83%
8 0xe9ff6f26e30a58afbff0cb2998fbc9f7c85920f1 8,462,609.68 $386.39 2.21%
9 0xd363e49afd95d421b0cd8746fd02d35e023574b1 6,166,247.44 $281.54 1.61%
10 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 6,139,723.67 $280.33 1.6%
11 0x6806d45314ca420e29035c926426e14c6dbe9154 6,085,633.95 $277.86 1.59%
12 0xb0ceed6991885e8c9ab6cf5d9658d0a992d8d101 4,750,000.00 $216.88 1.24%
13 0x47cd893fe630c6d92f1dac87a7e93967b5779047 4,233,558.85 $193.30 1.11%
14 0xe03e42a82d1acbff6d77d53de6a6d37fe4242349 4,162,899.51 $190.07 1.09%
15 0xe6d8087b2184b2ced031ac3bd806a88f9a217467 3,878,139.00 $177.07 1.01%
16 0x6e9eb8f8acfe48115a4cee9a9cbdd4b3b31b5af8 3,589,136.37 $163.88 0.94%
17 0xf653113e4b91aecca73d65e9745cab25bf7b9251 3,113,131.00 $142.14 0.81%
18 0x74267eedbedabf6643ede15818d20f1ef2f2edcd 3,080,500.72 $140.65 0.8%
19 0x480bcec1f7077cb7f39c0496d6e5640f13c31725 3,061,272.78 $139.77 0.8%
20 0x29db925482d15a237dfdb1deff043ee790bf8d19 2,957,286.27 $135.03 0.77%
21 0xcfcb0859462cde7b4822bae3d9842d736be76406 2,837,446.83 $129.55 0.74%
22 0x8e069da636543db4b6005e8869685faa8ed3ce0c 2,831,121.76 $129.27 0.74%
23 0x94877cc2f6f157933a8e51b689f316fc376c4772 2,667,426.66 $121.79 0.7%
24 0x7b37ed7a546c0ad5e7255dfb9b3a09b98fad2757 2,615,183.20 $119.41 0.68%
25 0xb8612f1d3405b429bd25e6c6e4b921291d4375ad 2,565,188.65 $117.12 0.67%
26 0x1237a750dfaba68552005055f5fa14211c43f641 2,352,820.00 $107.43 0.61%
27 0x77bbd2d4c92d85f735f337f0c51af5e33c67b9fe 2,348,383.37 $107.22 0.61%
28 0xd3476faf7dfbf061bafc98c9ec1032da0ef966a4 2,343,285.21 $106.99 0.61%
29 0xe1ae249b85374a6463a375e879eeca9e4d0035ee 2,315,228.90 $105.71 0.6%
30 0x3d994aef6278b10528fa7208bb9fac5ff58701b7 2,284,926.00 $104.33 0.6%
31 0x878b315e0f2f19e7e83c0fe16809681043ce8112 2,234,133.56 $102.01 0.58%
32 0x6761e7d60a72a4bdc3b51cc546ca752dc3cbae9b 2,219,517.17 $101.34 0.58%
33 0x4030c68badf1c7e62719e45e6db2d349e8e3d53e 2,106,483.09 $96.18 0.55%
34 0xf3fb843e13265389b3fa400b8cddf1b7d9f2f3c2 1,936,245.00 $88.41 0.51%
35 0x4a84420b61c581b90f9909b276a1e1ece7f2ed5c 1,910,000.00 $87.21 0.5%
36 0x50b98eee74c04025c8a323c11f829bee86a6ba95 1,885,836.74 $86.10 0.49%
37 0x5b634876b93a9c76d01b6755230b513b60c30c86 1,615,548.99 $73.76 0.42%
38 0xc019d617b3ab64e1aefc0793c4b6a9cd0ae88dd9 1,525,252.55 $69.64 0.4%
39 0xbf48ef349ce4350c25cf163d23266673a906ca8c 1,451,556.74 $66.28 0.38%
40 0x440b272bb9c86ded25e429a3099b045d6cfbc8d4 1,448,513.29 $66.14 0.38%
41 0xf2c730006ea8566306e6d547c92832ac2df4e3bc 1,419,446.56 $64.81 0.37%
42 0xe04448696c2dd6a7b05baff806ef51dc1c6540cd 1,404,181.55 $64.11 0.37%
43 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 1,364,088.93 $62.28 0.36%
44 0xa8a00e97114ee23e59b50e9b5c45a70533157b8c 1,319,735.19 $60.26 0.34%
45 0x685dbcc76581e084f900628dd8e46eb492a12936 1,305,830.78 $59.62 0.34%
46 0xea6cd5f5a500b81f00020a42d115b8479bf8ace5 1,288,698.20 $58.84 0.34%
47 0x99f32bef83c6532fd501bebd1a355680521e374e 1,286,566.14 $58.74 0.34%
48 0xd88210035ce453209dbbb32a5dba834118671e4f 1,249,850.00 $57.07 0.33%
49 0x00219509686730e720333ade2f2400256729fb66 1,236,702.45 $56.47 0.32%
50 0xa9aac6a96953016ae3ef732cfe31453a30f1ee39 1,221,654.00 $55.78 0.32%
51 0x543dae907d4cd4268390341969bab4f28c218b96 1,180,441.09 $53.90 0.31%
52 0x4dcd6aaa9951bd6136e4538bc5491800b048df72 1,175,964.75 $53.69 0.31%
53 0x299ee5291d5af9e9fdb82daa3428d393a25e1648 1,142,486.24 $52.16 0.3%
54 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 1,139,997.52 $52.05 0.3%
55 0xeb4899ba03b67e185f99761011359344894a89f6 1,108,956.99 $50.63 0.29%
56 0x88cea81904893c59da9b23b810f0d62f0d4cb4f7 1,057,939.61 $48.30 0.28%
57 0xa6e1c356330f5ac2756738d902ae7fc7578b397c 1,038,524.87 $47.42 0.27%
58 0xae78170fd377fd536dfbd6cafe2d4adf3d40fd26 1,035,135.85 $47.26 0.27%
59 0x3e17fb177c0fe899a228f137dc2948d343bc6f03 1,023,197.02 $46.72 0.27%
60 0xa8ce9d6c62ffa6e4cec0d215624f9a1419d78ed2 1,020,745.53 $46.61 0.27%
61 0xdb556dd95be1b6f0b8f5bc188fb1e1b1707bf880 1,019,930.18 $46.57 0.27%
62 0x6c27a30390bdcd295d804134da2e272020b11ee0 1,013,495.06 $46.27 0.26%
63 0xc7b1d0ac0fb40806f48a67f4ae59c0f54750906d 1,006,584.12 $45.96 0.26%
64 0x9cd863efaa8be584b74978867baeba49ff286f74 1,006,000.00 $45.93 0.26%
65 0x1f40278fa6c6d938b2e3cd583eb34c31e64b9a69 1,000,000.00 $45.66 0.26%
66 0xea58e3f06b1cb042055c21a124ab4952fedef079 992,313.57 $45.31 0.26%
67 0xcfd57f811f359902985757625bd32f2bb428a865 991,745.12 $45.28 0.26%
68 0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327 951,260.19 $43.43 0.25%
69 0x8dae8919949f778c1a86b500ea41732aac424fa7 926,817.23 $42.32 0.24%
70 0x2aab1150e6b6cd766b390027eb5b1dcaa9e31064 872,261.91 $39.83 0.23%
71 0x78ad4556db5e62939c7c962335eca0dc24ef3a07 867,442.56 $39.61 0.23%
72 0x6ca1b872defeac6a573366932e188222a457e22e 859,000.00 $39.22 0.22%
73 0x557e3f111e6eb8debd5a86e6693361d75b40f81b 842,144.00 $38.45 0.22%
74 0x09e8590f8aa1c011ae8d1ce32d3e7fc624a8927e 833,175.28 $38.04 0.22%
75 0xa908c829973ca74627aa504be3df2a37878029e7 806,985.73 $36.85 0.21%
76 0xe1a3ad5447301bb3bb78f1d710d16fd307d8ffe5 800,900.00 $36.57 0.21%
77 0x1c5d6c306c5aff99b9cf8e0b5ab5cbcd2d86da21 788,639.47 $36.01 0.21%
78 0x942f3c847e387b3dfccceb03df88ac09cad1d896 778,151.36 $35.53 0.2%
79 0x09a50f77de821300f11685a704790985dbde20e5 772,312.09 $35.26 0.2%
80 0xc4bd34b74ef4975bea1b426ec5e326bdde0cbee0 769,954.85 $35.16 0.2%
81 0xf8d184723887b3914587a6e7d0757c4026af1640 763,418.22 $34.86 0.2%
82 0x8725cad74581d7160cbbdd3c8bbccf5080ef2898 706,195.67 $32.24 0.18%
83 0x3ce9c3b41c040aaf339b1dab6aa4daf0e70d05b6 704,219.56 $32.15 0.18%
84 0x52e4afd48efde363f56215c1300faa56f9a47ee8 703,624.78 $32.13 0.18%
85 0xf56ac173de7f424fc9700fd7bc72c79d4fa6923b 679,198.77 $31.01 0.18%
86 0x1422438ec87787ce1068cbcc1b4e90a3212b731b 674,720.47 $30.81 0.18%
87 0xb26da6f9b553a23132cbcdeb8970b91aa368667b 642,656.05 $29.34 0.17%
88 0x4dbc2e24b1ef4d1509258c3ef47d409ce82211cd 639,381.22 $29.19 0.17%
89 0x5c1cfe6b74c95067a0e7fe22616950a645b49796 627,727.98 $28.66 0.16%
90 0x5cc8b23aca061ac668db80f9c84905b9175502e0 608,941.21 $27.80 0.16%
91 0x45eba5b2667a9efc63523acf07d333d71d56e63b 602,761.65 $27.52 0.16%
92 0x2bd22c60c5baea4a72c289041f0e97cbf9d0b8cb 601,940.69 $27.48 0.16%
93 0xf80d755411a5f5ca2ce1d1288db5621717d43201 598,387.64 $27.32 0.16%
94 0xe379c942f851580e0de63fe8ccff30c044cc11d0 581,152.72 $26.53 0.15%
95 0x83370948eb70b3064a2763a8026565f53ed78dd7 571,440.10 $26.09 0.15%
96 0x65b07f1086dd707647bf385c77cb4c8126b36a27 558,047.55 $25.48 0.15%
97 0x8e65ad2f4403251faf142d8f14f09e65f0e7c89a 524,815.50 $23.96 0.14%
98 0x800b8d65e226aad3828b779f0604875c5a49d59b 503,816.36 $23.00 0.13%
99 0x8419e7fd9a0d4dbe8e1f3423338030e62a5ae8c4 501,993.03 $22.92 0.13%
100 0x769322ef5eca4631406abc49c6b30c33ff49fe90 500,000.00 $22.83 0.13%

Thống kê top địa chỉ trữ METM

Top 10 ví đầu bảng chiếm 45.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 56.14% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 70.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 81.68% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MetaMorph (METM). Top Holder METM 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá