Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,080,816,067,435 Khối lượng (24h): $52,255,393,286 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Marlin (POND)Marlin POND
Xếp hạng #297 07:38:00 30/01/2023
Giá Marlin (POND)
$0.01032 2.25%
0.0000004345 BTC 243 VND
Thấp: $0.01005 Cao: $0.01050
Vốn hóa thị trường $83,471,399 Khối lượng 24h $3,642,781 Lượng cung lưu hành 8,087,375,977 POND
Thay đổi 1h 0.12% Thay đổi 24h 2.25% Thay đổi 7 ngày 1.78%

Chuyển đổi POND - USD - VND

Top địa chỉ Marlin (POND) theo số dư

Có tất cả 9,241 ví lưu trữ POND, trong số đó có 161 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Marlin (POND) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d 2,433,364,810.89 $25,115,237.08 30.09%
2 0xb53ec4ace420a62cfb75afdeba600d284777cd65 976,308,529.31 $10,076,672.46 12.07%
3 0xb8324885ffe77b2a69f9db4d7917ad2ad1b8f957 970,535,493.29 $10,017,087.82 12%
4 0xbfc7a9fa8515a1a96a309bd6315e6f99376ead2a 886,480,302.00 $9,149,537.65 10.96%
5 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 551,798,461.48 $5,695,220.51 6.82%
6 0xef26b31a5f73726cd96743a5e35b62c8f8d29917 400,000,000.00 $4,128,478.72 4.95%
7 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 250,000,000.00 $2,580,299.20 3.09%
8 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 130,211,599.90 $1,343,939.55 1.61%
9 0x305d53be37fcdeba599d8b32f0f60b460bfdf78f 128,000,000.00 $1,321,113.19 1.58%
10 0xcfe0111c7c5a9b5d66b0150f65cfa3a3971266a2 79,999,639.00 $825,692.02 0.99%
11 0x52fa743e913eac0b201c5344e1ea22a2d49fd00a 69,999,639.00 $722,480.05 0.87%
12 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 69,738,018.48 $719,779.81 0.86%
13 0x6409ff475a964f313e5706d27684a256f34dd0d5 65,758,898.11 $678,710.53 0.81%
14 0x6d7a9a48bc05198d9bcfb1c5ed5cbf554d0d93ac 61,636,423.22 $636,161.65 0.76%
15 0xc92727a707e7b5e639cec51015ee418ff097bab3 54,999,639.00 $567,662.10 0.68%
16 0xa53c1ddc63d9f33994c4a2189eb4f92e36694c5c 50,000,000.00 $516,059.84 0.62%
17 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 44,892,627.84 $463,345.65 0.56%
18 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 40,963,500.29 $422,792.35 0.51%
19 0xa7fe0e2ad54280e8c92937f61d99d5e4e746c969 34,327,350.99 $354,299.34 0.42%
20 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 33,522,638.00 $345,993.74 0.41%
21 0x16e48112198b49a14991ae8a9d5eae9e18d4714a 32,561,832.75 $336,077.08 0.4%
22 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 27,363,683.53 $282,425.96 0.34%
23 0xc8d03fc374b614b18f2b671fd2f5d0651e6cafba 27,000,000.00 $278,672.31 0.33%
24 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 25,849,651.93 $266,799.34 0.32%
25 0x7f12d13177596c0a5080111a82034216e3a98010 22,500,000.00 $232,226.93 0.28%
26 0x4182a46c61c3ee40e61304f8b419f813eeced3b4 21,136,684.20 $218,155.88 0.26%
27 0x8a3a60ff01e43ff020dea48dc2f57cf9562ea900 20,000,000.00 $206,423.94 0.25%
28 0x80fbfa5b4c3b000ab7400095723b7a68bff32407 20,000,000.00 $206,423.94 0.25%
29 0xccb42aaab2ea1f8012c30418ee3fce550954d827 17,852,444.12 $184,258.59 0.22%
30 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 16,391,545.06 $169,180.36 0.2%
31 0xe0bd67f6290f194a350db121c6cb1995aea67ca0 16,000,000.00 $165,139.15 0.2%
32 0xd18748b9839b0081a867a1a871d5b562b2ec9884 15,204,289.15 $156,926.46 0.19%
33 0x6189bd9cf171c08fd3f7aac2607eae6e50a28989 13,839,018.77 $142,835.24 0.17%
34 0x1899c910580d154cc81d344e81108b38c44ba22b 12,858,190.24 $132,711.91 0.16%
35 0x824a83c543f6d5be602b7a88c18ec90b7dece9b8 12,694,098.00 $131,018.28 0.16%
36 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 11,215,480.93 $115,757.19 0.14%
37 0x17ec047622c000df03599026a3b39871ec9384db 10,265,360.27 $105,950.80 0.13%
38 0x018955a148dbb50b66b27f9c0c83fe9981365df1 9,815,536.93 $101,308.09 0.12%
39 0x513fb60037240205a0cf17c260257097d747bd46 9,707,527.46 $100,193.30 0.12%
40 0x5ad32c7aee7f06575ee0740cda8e6bd095cc3919 9,637,978.66 $99,475.47 0.12%
41 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 8,809,777.04 $90,927.44 0.11%
42 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 8,040,512.85 $82,987.72 0.1%
43 0xdeba1f77a7f90d0db1de9405980bea5cd9781d8b 7,528,367.52 $77,701.76 0.09%
44 0xcbb94d13fb90c28368e4358f3ecce248ae4b6c82 7,072,340.62 $72,995.02 0.09%
45 0xa2dcb52f5cf34a84a2ebfb7d937f7051ae4c697b 6,251,156.87 $64,519.42 0.08%
46 0x6b726063c59adef206ac8b7ff0f3cc411890f18d 5,654,888.61 $58,365.22 0.07%
47 0xb5d74049994ec3506d6b7e5e955ab9b744374af5 5,396,000.00 $55,693.18 0.07%
48 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 5,214,356.67 $53,818.40 0.06%
49 0x41cc6c03f772353998be7d9752bbd97257f746d4 5,204,511.00 $53,716.78 0.06%
50 0x978b32c702087e399b60854e4eaa388b95944002 5,046,546.86 $52,086.40 0.06%
51 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 4,943,537.70 $51,023.23 0.06%
52 0x4c55436e1462a2e15670d1d7cbb374804c974e79 4,800,000.00 $49,541.74 0.06%
53 0xfbb137dff46ea601bf781f930ff576ade249976d 4,606,061.35 $47,540.07 0.06%
54 0x3a9ea3a8f7916f2637dba398124019950fd294c6 4,556,020.57 $47,023.58 0.06%
55 0x61739b4fd2fc64adbe7f824c2ee07bc7e8a8a3a8 4,443,844.68 $45,865.80 0.05%
56 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 4,443,544.93 $45,862.70 0.05%
57 0x28625d0d95dc9c75312c8002f55d5de5e95e31d5 4,014,608.09 $41,435.56 0.05%
58 0x8ae67e3a46cb16c81f2e6185ddb91e7f55e2635a 3,664,646.94 $37,823.54 0.05%
59 0x7e2b5b1d296f67e90fe64a9589d3009be0dd105c 3,574,772.50 $36,895.93 0.04%
60 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 3,161,845.43 $32,634.03 0.04%
61 0x8ba17b772d81d87164040b28b9b191c14733b88a 3,077,408.64 $31,762.54 0.04%
62 0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819 2,998,200.00 $30,945.01 0.04%
63 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 2,967,524.06 $30,628.40 0.04%
64 0x6bd98e1fc52280c18ffb54e079496134fb267578 2,740,084.55 $28,280.95 0.03%
65 0xa3071032aadc9c29b552418b8032928f4004da07 2,734,377.37 $28,222.05 0.03%
66 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 2,580,357.97 $26,632.38 0.03%
67 0x55a25999d06536c17a21d01101b8e1d603b95f93 2,474,730.00 $25,542.18 0.03%
68 0x13132285d94dfeff0da3ad32c5809b0116e62a85 2,426,008.81 $25,039.31 0.03%
69 0xb2c5ae080a236fe89a87fdbd1f9d58ad4b57c6b2 2,220,962.39 $22,922.99 0.03%
70 0x7afcb9fac816da035f21f14aa22a2085e24c362f 2,039,380.86 $21,048.85 0.03%
71 0x12b31f96c6f0f8862da2d911e6713253ff5984fb 2,029,628.75 $20,948.20 0.03%
72 0x81280f996122e36129663b903692965fa0b66e8d 2,023,637.36 $20,886.36 0.03%
73 0x321cfd2b42fa784c04361603cf7d376b64532887 1,984,868.82 $20,486.22 0.02%
74 0xdcf67f45fb55d58c756aa2ba79e7cd60ae2d69aa 1,926,261.99 $19,881.33 0.02%
75 0x66f7a27c209b2483dca3dc364648a026b04f6e0a 1,893,638.78 $19,544.62 0.02%
76 0x789aa1680e75d98163bcebf8f959be53210eab03 1,782,706.94 $18,399.67 0.02%
77 0x5fd615ed60d5f27d22ce97e8e8d85fe0fa1b455e 1,771,659.78 $18,285.65 0.02%
78 0xdde3109537260d510756c9431f4435646c1816c1 1,752,246.58 $18,085.28 0.02%
79 0xaecbd8951de28a3102a3e4adf7872cb718d17659 1,741,092.66 $17,970.16 0.02%
80 0x98c3d3183c4b8a650614ad179a1a98be0a8d6b8e 1,696,422.62 $17,509.11 0.02%
81 0x640718307cdaa2d53bb0f87fe2e4318084f2e3d5 1,663,219.53 $17,166.42 0.02%
82 0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c 1,603,891.57 $16,554.08 0.02%
83 0xbffee9099f2fe3eacd7496449f0f9e4dafc2e8ee 1,469,896.03 $15,171.09 0.02%
84 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 1,460,708.73 $15,076.26 0.02%
85 0x04fa4a944b6d6fb40519ef5b6c759adc60c52d76 1,446,289.95 $14,927.44 0.02%
86 0x33ddd548fe3a082d753e5fe721a26e1ab43e3598 1,429,918.33 $14,758.47 0.02%
87 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 1,397,523.47 $14,424.11 0.02%
88 0x3dd223968c2acb1071dfb327cc0065a5fa4d4b15 1,369,208.84 $14,131.87 0.02%
89 0xb661e5ca9f0079ac4b971489d72ecf67a7550ce2 1,339,210.52 $13,822.26 0.02%
90 0xccc41a877cf5f4f6b81a77fcd9e7334ed7115821 1,285,218.55 $13,264.99 0.02%
91 0xc97a4ed29f03fd549c4ae79086673523122d2bc5 1,282,051.28 $13,232.30 0.02%
92 0x531e484558642e2ddde671fbfd1be52b1931a99a 1,279,804.50 $13,209.11 0.02%
93 0x3c1d98cbc61109d49373d2944b3ae3700be923ed 1,277,913.83 $13,189.60 0.02%
94 0x457158f11e30825d95d9ec99e88db2ec077c6a08 1,254,234.54 $12,945.20 0.02%
95 0xb11d9cb415bd09eda52ca5d2f9316cfd583757f6 1,226,323.44 $12,657.13 0.02%
96 0xf32edb87f278111132be2789478e3613157838a2 1,159,804.42 $11,970.57 0.01%
97 0x1f4ab9088a06b8bdbf0eda0c128a254590930682 1,154,347.83 $11,914.25 0.01%
98 0x0035fc5208ef989c28d47e552e92b0c507d2b318 1,150,123.00 $11,870.65 0.01%
99 0x2921f4e14b64a4e89fbaf1d6d02ab7b30b4e1a63 1,129,782.11 $11,660.70 0.01%
100 0x3577385c7b5a52d8fba230ac88c416cd97fa3ccc 1,125,462.22 $11,616.12 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ POND

Top 10 ví đầu bảng chiếm 84.16% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.23% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Marlin (POND). Top Holder POND 01/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 626 đánh giá