Tiền ảo: 28,213 Sàn giao dịch: 717 Vốn hóa: $2,364,136,128,875 Khối lượng (24h): $95,526,140,266 Thị phần: BTC: 52.1%, ETH: 17.6%
Magic Internet Money (MIM)Magic Internet Money MIM
Xếp hạng #2963 01:23:00 04/03/2024
Giá Magic Internet Money (MIM)
$1.00 0.69%
0.00001597 BTC 25,674 VND
Thấp: $0.9769 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $380,558 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.65% Thay đổi 24h 0.69% Thay đổi 7 ngày 0.23%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi MIM - USD - VND

Thị trường Magic Internet Money (MIM)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 SpookySwap SpookySwap WFTM/MIM $0.5638 $151,978 00:59:01 04/03/2024
2 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) MIM/USDT $0.8242 $146,970 00:59:59 04/03/2024
3 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) MIM/WAVAX $0.9894 $72,293.45 00:59:01 04/03/2024
4 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) MIM/USDC.e $0.9874 $40,414.20 01:02:03 04/03/2024
5 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) MIM/USDT.e $0.9910 $28,657.91 01:02:03 04/03/2024
6 OpenOcean OpenOcean MIM/FXS $0.9807 $25,517.92 23:02:58 02/03/2024
7 SpiritSwap SpiritSwap WFTM/MIM $0.5626 $20,023.21 00:59:01 04/03/2024
8 Solarbeam Solarbeam MIM/WMOVR $11.41 $18,885.05 00:59:01 04/03/2024
9 Bitfinex Bitfinex MIM/USD $0.9820 $8,145.65 00:59:01 04/03/2024
10 WigoSwap WigoSwap WFTM/MIM $0.5614 $7,338.25 00:59:01 04/03/2024
11 Bitfinex Bitfinex BTC/MIM $63,616.76 $7,233.85 00:59:01 04/03/2024
12 Solarbeam Solarbeam MIM/USDC $11.33 $5,553.24 00:59:01 04/03/2024
13 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) MIM/USDC $0.9944 $5,447.81 00:56:00 04/03/2024
14 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) 3CRV/MIM $1.03 $3,223.90 00:59:01 04/03/2024
15 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USDT/MIM $1.00 $2,771.29 00:59:01 04/03/2024
16 SushiSwap (Arbitrum) SushiSwap (Arbitrum) WETH/MIM $3,471.38 $2,645.45 00:59:01 04/03/2024
17 Trader Joe v2.1 (Avalanche) Trader Joe v2.1 (Avalanche) MIM/USDT $0.9915 $2,253.38 00:59:01 04/03/2024
18 Morpheus Swap Morpheus Swap WFTM/MIM $0.5621 $2,212.58 01:02:03 04/03/2024
19 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) MIM/USDC.e $0.9911 $1,865.20 00:59:01 04/03/2024
20 Solidly Solidly USDC/MIM $0.1362 $1,055.76 00:59:59 04/03/2024
21 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) MIM/WETH $1.02 $1,036.53 19:00:03 03/03/2024
22 ProtoFi ProtoFi WFTM/MIM $0.5610 $992.67 01:02:03 04/03/2024
23 Bitfinex Bitfinex MIM/USDT $0.9720 $823.80 00:59:01 04/03/2024
24 Uniswap v3 (Avalanche) Uniswap v3 (Avalanche) MIM/USDC $0.9915 $574.66 00:59:01 04/03/2024
25 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) MIM/WAVAX $0.9875 $563.91 00:59:59 04/03/2024
26 SpookySwap SpookySwap USDC/MIM $0.1361 $381.69 00:59:01 04/03/2024
27 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/MIM $0.5625 $356.57 01:02:03 04/03/2024
28 Pangolin Pangolin MIM/WAVAX $0.9917 $267.91 00:59:59 04/03/2024
29 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) USDC/MIM $0.1361 $218.42 00:59:01 04/03/2024
30 SpiritSwap SpiritSwap MIM/wMEMO $1.00 $206.69 00:59:01 04/03/2024
31 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) SPELL/MIM $0.0002482 $198.18 01:02:03 04/03/2024
32 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) MIM/ICE $1.00 $194.24 01:02:03 04/03/2024
33 SushiSwap (Avalanche) SushiSwap (Avalanche) WMEMO/MIM $389.48 $132.82 00:59:01 04/03/2024
34 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/MIM $0.5507 $116.61 01:02:03 04/03/2024
35 SpiritSwap SpiritSwap MIM/WeVE $1.00 $95.97 00:59:01 04/03/2024
36 ProtoFi ProtoFi MIM/DAI $1.02 $88.80 01:02:03 04/03/2024
37 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/MIM $0.5237 $83.40 01:02:03 04/03/2024
38 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) MIM/SB $0.9888 $81.05 00:59:59 04/03/2024
39 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) USDT/MIM $0.9981 $75.13 00:59:01 04/03/2024
40 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) SPELL/MIM $0.0002478 $72.27 01:02:03 04/03/2024
41 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) MIM/ICE $1.00 $59.44 01:02:03 04/03/2024
42 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) MIM/USDC.e $0.9899 $52.69 00:59:59 04/03/2024
43 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) MIM/WINE $0.9894 $44.56 19:00:03 03/03/2024
44 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) MIM/SUSHI $1.00 $35.92 01:02:03 04/03/2024
45 Swapsicle (Avalanche) Swapsicle (Avalanche) MIM/WAVAX $0.9943 $30.26 01:03:02 04/03/2024
46 Yoshi Exchange (Fantom) Yoshi Exchange (Fantom) WFTM/MIM $0.5563 $26.97 01:02:03 04/03/2024
47 Morpheus Swap Morpheus Swap MIM/WMEMO $1.00 $23.84 01:02:03 04/03/2024
48 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDT/MIM $0.1355 $22.66 01:02:03 04/03/2024
49 KyberSwap Classic (Avalanche) KyberSwap Classic (Avalanche) MIM/USDT.e $0.9940 $21.66 00:59:01 04/03/2024
50 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/MIM $0.5284 $20.04 01:02:03 04/03/2024
51 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) MIM/ICE $1.00 $19.98 01:02:03 04/03/2024
52 Equalizer Equalizer axlUSDC/MIM $1.00 $19.58 01:02:03 04/03/2024
53 Uniswap v3 (Avalanche) Uniswap v3 (Avalanche) MIM/USDC $0.9973 $19.09 19:00:03 03/03/2024
54 Hakuswap Hakuswap MIM/WAVAX $0.9872 $18.18 01:02:03 04/03/2024
55 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) MIM/GRAPE $0.9886 $16.59 00:59:01 04/03/2024
56 Swapsicle (Avalanche) Swapsicle (Avalanche) MIM/GRAPE $0.9917 $15.38 01:03:02 04/03/2024
57 Yoshi Exchange (Fantom) Yoshi Exchange (Fantom) YOSHI/MIM $0.04135 $14.16 01:02:03 04/03/2024
58 SpiritSwap SpiritSwap MORPH/MIM $0.05270 $14.11 00:59:01 04/03/2024
59 Solidly Solidly WFTM/MIM $0.5579 $12.51 00:59:59 04/03/2024
60 Tombswap Tombswap WFTM/MIM $0.5548 $11.82 01:02:03 04/03/2024
61 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) SPELL/MIM $0.0002401 $10.17 01:02:03 04/03/2024
62 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDC/MIM $0.1299 $9.61 01:02:03 04/03/2024
63 SpookySwap SpookySwap MIM/DMD $1.00 $9.27 00:59:01 04/03/2024
64 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BUSD/MIM $1.00 $6.64 00:59:01 04/03/2024
65 SpookySwap SpookySwap MIM/FHM $1.00 $5.93 00:59:01 04/03/2024
66 Solidly Solidly WFTM/MIM $0.5510 $5.60 00:59:01 04/03/2024
67 ProtoFi ProtoFi SPELL/MIM $0.0002462 $5.45 01:02:03 04/03/2024
68 SoulSwap SoulSwap WFTM/MIM $0.5507 $5.10 01:02:03 04/03/2024
69 SushiSwap (Fantom) SushiSwap (Fantom) WFTM/MIM $0.5536 $4.77 00:59:59 04/03/2024
70 Equalizer Equalizer MIM/ICE $1.00 $4.44 01:02:03 04/03/2024
71 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) MIM/WETH $1.01 $4.39 00:59:01 04/03/2024
72 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDC/MIM $0.1314 $3.09 01:02:03 04/03/2024
73 SpookySwap SpookySwap MORPH/MIM $0.05201 $2.93 00:59:01 04/03/2024
74 SpookySwap SpookySwap TSHARE/MIM $68.13 $2.77 00:59:01 04/03/2024
75 Curve (Fantom) Curve (Fantom) MIM/DAI $0.9963 $2.02 19:00:03 03/03/2024
76 Solidly Solidly MIM/DAI $1.05 $1.41 00:59:01 04/03/2024
77 SpookySwap SpookySwap MIM/BOO $1.04 $1.23 00:59:01 04/03/2024
78 SpookySwap SpookySwap TOMB/MIM $0.008494 $1.12 00:59:01 04/03/2024
79 SpookySwap SpookySwap CRV/MIM $0.07449 $0.8209 00:59:01 04/03/2024
80 SpookySwap SpookySwap MIM/ICE $1.00 $0.3404 00:59:01 04/03/2024
81 SpookySwap SpookySwap WETH/MIM $237.26 $0.05455 19:00:03 03/03/2024
82 Lydia Finance Lydia Finance MIM/WAVAX $0.9989 $0 01:02:03 04/03/2024

Thông tin thị trường giao dịch Magic Internet Money (MIM)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 82 cặp giao dịch MIM có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 717 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 00:59:01 04/03/2024, cặp giao dịch WFTM/MIM tại sàn SpookySwap đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $151,978 với tỷ giá $0.5638.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp MIM.

Cặp: Tên cặp giao dịch MIM với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số MIM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Magic Internet Money (MIM) Cặp giao dịch Magic Internet Money (MIM) - GiaCoin.com
5 trên 808 đánh giá