Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,090,576,987,502 Khối lượng (24h): $46,078,280,902 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
Lunes (LUNES)Lunes LUNES
Xếp hạng #8993 15:42:00 06/06/2023
Giá Lunes (LUNES)
$0.002058 -4.16%
0.00000008002 BTC 48 VND
Thấp: $0.002040 Cao: $0.002148
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.27% Thay đổi 24h -4.16% Thay đổi 7 ngày 23.33%

Chuyển đổi LUNES - USD - VND

Lịch sử giá Lunes (LUNES) Tháng 03/2023

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2023-03-01$0.004167$0.004298$0.003796$0.004256$3.54$0
2023-03-02$0.004256$0.004273$0.004184$0.004226$0$0
2023-03-03$0.004226$0.004226$0.003998$0.004025$0$0
2023-03-04$0.004025$0.004033$0.003996$0.004024$0$0
2023-03-05$0.004024$0.004070$0.003599$0.004038$13.91$0
2023-03-06$0.004039$0.004065$0.003600$0.003600$42.50$0
2023-03-07$0.003600$0.004047$0.003371$0.003371$38.76$0
2023-03-08$0.003371$0.003996$0.003371$0.003909$0$0
2023-03-09$0.003910$0.003924$0.002627$0.003258$187.61$0
2023-03-10$0.003259$0.003259$0.002210$0.002221$87.33$0
2023-03-11$0.002221$0.002893$0.002221$0.002889$10.21$0
2023-03-12$0.002888$0.002901$0.002665$0.002878$51.41$0
2023-03-13$0.002878$0.002942$0.002634$0.002902$83.28$0
2023-03-14$0.002902$0.004481$0.002894$0.004211$14.67$0
2023-03-15$0.004212$0.004247$0.003225$0.003231$0.2900$0
2023-03-16$0.003231$0.004266$0.003223$0.004257$0$0
2023-03-17$0.004258$0.004258$0.003222$0.003227$0.1100$0
2023-03-18$0.003227$0.004713$0.002692$0.002696$131.74$0
2023-03-19$0.002696$0.002839$0.002691$0.002803$0$0
2023-03-20$0.002803$0.002845$0.002725$0.002775$0$0
2023-03-21$0.002776$0.003952$0.002746$0.003944$102.58$0
2023-03-22$0.003944$0.003964$0.002678$0.002732$19.75$0
2023-03-23$0.002732$0.002868$0.002721$0.002835$0$0
2023-03-24$0.002835$0.002839$0.002713$0.002748$0$0
2023-03-25$0.002748$0.002777$0.002723$0.002750$0$0
2023-03-26$0.002750$0.002816$0.002746$0.002800$0$0
2023-03-27$0.002800$0.002803$0.002666$0.002716$0$0
2023-03-28$0.002716$0.002955$0.002671$0.002728$288.39$0
2023-03-29$0.002728$0.003157$0.002727$0.003156$3.88$0
2023-03-30$0.003156$0.003157$0.002779$0.002804$54.27$0
2023-03-31$0.002804$0.002862$0.001983$0.001994$15.71$0

Bổ sung thông tin lịch sử giá Lunes (LUNES)

Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.

Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.

Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.

Giải thích từ ngữ

Giá mở cửa (opening price): là giá LUNES tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá cao nhất: là giá LUNES được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá thấp nhất: là giá LUNES được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá đóng cửa (closing price): là giá LUNES cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).

Khối lượng giao dịch (volume): là số LUNES được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các LUNES đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.

Lịch sử giá Lunes (LUNES) Tháng 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 657 đánh giá