Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,174,555,026,293 Khối lượng (24h): $43,771,232,735 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
LinkCoin Token (LKN)LinkCoin Token LKN
Xếp hạng #5499 13:13:00 31/03/2023
Giá LinkCoin Token (LKN)
$0.0001570 -0.64%
0.000000005594 BTC 4 VND
Thấp: $0.0001569 Cao: $0.0001581
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $3,254.41 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -0.64% Thay đổi 7 ngày -0.69%

Chuyển đổi LKN - USD - VND

Top địa chỉ LinkCoin Token (LKN) theo số dư

Có tất cả 441 ví lưu trữ LKN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ LinkCoin Token (LKN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf0a81b8309e7a2da7b8bbda3e14ac0a73bc7ef8a 545,000,000.00 $85,566.94 54.5%
2 0x7f73803c25ee9ceb97bf28a08fee1a1d9cbd3d5a 186,384,799.00 $29,263.08 18.64%
3 0x24599e62bd9421669f41439cdadeb6417370501b 108,405,916.30 $17,020.11 10.84%
4 0xf73c3c65bde10bf26c2e1763104e609a41702efe 48,808,044.56 $7,663.04 4.88%
5 0xfe8eb80d61ebf62be281f7355c54212326190fa0 45,111,181.93 $7,082.62 4.51%
6 0x18ebc9ffb48767468d6c5aefedd00d4b2b5ef6ce 5,750,000.00 $902.77 0.58%
7 0x8edefc001f40ed847cf7b6d8cb2e6394193b4bb8 2,750,000.00 $431.76 0.28%
8 0x3560b353123536760c8f02a0ed76666ff29662cc 2,500,000.00 $392.51 0.25%
9 0x74473dc457bddd4875e9f70c72c733fb88c20f28 2,180,000.00 $342.27 0.22%
10 0xe6872293c4f923857e2f515a85dffd325f6b1176 2,000,000.00 $314.01 0.2%
11 0x1705a2a929c33c2a0cc66255ab8b44d67c655721 1,617,371.01 $253.93 0.16%
12 0xd8912a4427e555bf16fd9a290c20c35909263331 1,500,000.00 $235.51 0.15%
13 0x5351d81853c0bfc2c81b916ab1e74a8aa179a812 1,100,000.00 $172.70 0.11%
14 0xf6eff2f5c01bbc72ee801c5993bde2f63a229185 1,000,010.00 $157.01 0.1%
15 0x27d4b27d14b490e7fc94f54cc22e78826739385d 987,998.00 $155.12 0.1%
16 0x75a3f6e252c9fdfd9d021867e4bb5ba5479e288c 962,500.00 $151.12 0.1%
17 0xa5e8ad19d074c600889bc6bff24709b6bd024ae7 900,000.00 $141.30 0.09%
18 0x4bd94b9b1f3786b9aa796282c67d86c1323f6e8e 862,506.00 $135.42 0.09%
19 0x02e47a96e5637e3efc38cb257747c192e776f6bc 825,915.00 $129.67 0.08%
20 0x9421deb78526385c96731c6f65ffdbe95882ee6d 825,000.00 $129.53 0.08%
21 0x824808ae30503659cebb3c3bf24867031108ff14 780,000.00 $122.46 0.08%
22 0xe764953dcaf602271c4c1c229a068dc396a89281 746,348.00 $117.18 0.07%
23 0xe6d3be0a6de8577749d8c2126a6dc0e6c8c2a4c6 733,425.00 $115.15 0.07%
24 0x5949a811d206ad2e7e3356ac09b104d509e73aa7 700,000.00 $109.90 0.07%
25 0x9bf0df7ecf1f7630349eaa8f158177f1d8782101 700,000.00 $109.90 0.07%
26 0x60c897e24fa54e782d9a78f2cbc166f57805c6a8 687,500.00 $107.94 0.07%
27 0xa2833a5483d99e90001d7aa0badfaf3f2738f4eb 625,000.00 $98.13 0.06%
28 0x093f66ff48367329252bed94b4d3d4cfbb9b0d70 600,000.00 $94.20 0.06%
29 0x992986e7a2eced39f6e2dbb3579d5fb4f856083d 600,000.00 $94.20 0.06%
30 0xea6687c1a100efe9462de867540ece8a41fd291f 599,998.00 $94.20 0.06%
31 0x41670151b3d58fa7903094e79876a8ef2ce6a06a 588,000.00 $92.32 0.06%
32 0x66f324f16ad4630645bf29d152200db1f774c14a 588,000.00 $92.32 0.06%
33 0xcfef656fda31d270565e40efdccb52cc373c1851 580,010.00 $91.06 0.06%
34 0x90ece8c8133898526a945cfa3d009636f74f73c4 577,500.00 $90.67 0.06%
35 0x75b86b8dfb16cee2c4309f9182c67c93662f7cfa 559,998.00 $87.92 0.06%
36 0x29d8c983813e3bbf89915fa8ca6ad1c14e236449 559,996.00 $87.92 0.06%
37 0x6ce52bb635513df16a2b74f93fa9f63a719fcded 550,000.00 $86.35 0.06%
38 0x5ffdc1ce18027b61db3c3b4bab6949cbb277bce8 550,000.00 $86.35 0.06%
39 0xe64f5152c9d937173c15b17fedcf19ff76acbb61 520,000.00 $81.64 0.05%
40 0xc0d0a4772c6a0a5b2bf9eaf4371607e2380f640e 503,641.80 $79.07 0.05%
41 0x9ea197d7b1db55705ab4983079f7af92206ad257 500,000.00 $78.50 0.05%
42 0xfa12a6d97031bad1f06708a4f5a16d59691479a9 500,000.00 $78.50 0.05%
43 0x295b357eb34271becd861ede3735c97dbe61bd8c 496,401.10 $77.94 0.05%
44 0x9012f9a49b27870ec860526b51390c28a56522b0 494,000.00 $77.56 0.05%
45 0x835bf829500c8a02145536417d2ade34e85c4128 449,900.00 $70.64 0.04%
46 0x920d1622bf1e10f950f28e5135d9aefbd5a98110 425,000.00 $66.73 0.04%
47 0xb7bcf183070ea36ab61b27446f8d98757b10b6c5 412,500.00 $64.76 0.04%
48 0x9a349051a8f6521f1476cfe146c5b1938d8c24a3 400,800.00 $62.93 0.04%
49 0x280a067beaac83e3555f20a031dd2d4611684e83 351,347.52 $55.16 0.04%
50 0xc739da5a064cead9399d684003f14dd8127f4614 350,000.00 $54.95 0.04%
51 0xe9227ed383d300f5d4c021d0b31632c0a21f0445 330,000.00 $51.81 0.03%
52 0x5b649c91845dba1f54f73e027239c928bb43558a 302,700.00 $47.52 0.03%
53 0xb33e9cdcad944c87658f9051a361721640c48490 300,000.00 $47.10 0.03%
54 0xe14bb8d74f196e2f3f55130365a7e2fe6cac35ad 294,250.00 $46.20 0.03%
55 0xaa347052520313749f9bbba5e8e9e5f18c110d9d 284,716.33 $44.70 0.03%
56 0x3cdc8a44e349ab86bd35f9bbfd6694ceee550b22 280,500.00 $44.04 0.03%
57 0xfbadb1cf8f99375200ce1c80578b7537670efc30 280,000.00 $43.96 0.03%
58 0x9fb8278015dada5e9680d2151380af529bebaeff 280,000.00 $43.96 0.03%
59 0x31a7e73cbe0e4b8ee90bd7a9ca11b6b927a39a49 280,000.00 $43.96 0.03%
60 0x06bd7c74d0375b6b4334e91e6dd1ac75d071fb3d 280,000.00 $43.96 0.03%
61 0xe478ba0b3300b596f3e80ad6f7f82abb25df9c15 280,000.00 $43.96 0.03%
62 0xbe9a8e895962889c2b195309a867ae36f6f9a8a9 280,000.00 $43.96 0.03%
63 0x8519dc20d421f39d6c8bdb3ba8677e369dcc95cf 280,000.00 $43.96 0.03%
64 0xbe7f51c82cabf8bfdd0d42927f86b58d0960195d 275,275.00 $43.22 0.03%
65 0xbd701d241cbdd88bebfb829394bd2d987853341e 275,000.00 $43.18 0.03%
66 0xc3c637ceb99e4e91bd9b56e618008ee6c56822f0 275,000.00 $43.18 0.03%
67 0x3cd309a996ac1b204dc8f3191a0b53e709075766 275,000.00 $43.18 0.03%
68 0xe62e47e809182b46268f69ae7941e55ebeed6dd7 275,000.00 $43.18 0.03%
69 0xa1e9b9af2bcbec006b975b04ce24b889a5174783 260,000.00 $40.82 0.03%
70 0x0405a4ccad5a6d35288383b861622371c264aabc 260,000.00 $40.82 0.03%
71 0xa4b090bfd4ce4366c22819cb63179356630bc67d 260,000.00 $40.82 0.03%
72 0x79225e9a6f02525c029f05f2d0a313c33c3aa77a 259,998.00 $40.82 0.03%
73 0x450d32c822aafa7556b91bfe3277d98158a52e8d 250,075.00 $39.26 0.03%
74 0x02dc72dace9b2b38ee330123bf4907cc33cd2df4 250,000.00 $39.25 0.03%
75 0x397893b24c4d3f9d748732d524b71968bac939c1 250,000.00 $39.25 0.03%
76 0xc94ae5d59453813d606e2635a3d7042289bad2e2 250,000.00 $39.25 0.03%
77 0x8519c6545704513a8ae2c6bc7d833770120f8229 250,000.00 $39.25 0.03%
78 0x8d977bf7e8e9ee9c63e2d8d3f7e3cd738c429d65 250,000.00 $39.25 0.03%
79 0x60189afed6e3d7ef7aa5bf1aa715881865b85816 247,775.00 $38.90 0.02%
80 0x31382d6832ae644541f2cfc02dba7cdc7a1584a7 244,996.00 $38.47 0.02%
81 0x87a486090a1e7f80d90ae73bc83b8e68d0ca0cbf 220,000.00 $34.54 0.02%
82 0xe179b7eb8925146c74cad63c3d72068f5f6141b9 209,000.00 $32.81 0.02%
83 0x78d7d5ad9c0f1ed5e5ec0e60f1da52771c2cbd1d 200,590.00 $31.49 0.02%
84 0xef7bc4dd5e32535e6f6ae8520385e14b30392137 200,000.00 $31.40 0.02%
85 0x8f9bb737d06559b85318f1f5c105ec1872c406a8 200,000.00 $31.40 0.02%
86 0x91ea5de1cf77f8f3a2cbe7d05735b7d8c5987ed0 200,000.00 $31.40 0.02%
87 0x8db4a4a656e8759e379a8924428adcc89c4f4251 200,000.00 $31.40 0.02%
88 0x4ae4788f78addf449c5461422d30529e1f421e31 195,637.00 $30.72 0.02%
89 0x9da46e1fe3ad3973ec72363ec6828d2a6fb27148 195,000.00 $30.62 0.02%
90 0x8e4534415d9dde04a160ee4d6af49bcbcf36a700 192,500.00 $30.22 0.02%
91 0x41ad3c6acc7431dee9c1267555e28684947a9a55 183,750.00 $28.85 0.02%
92 0xb8fc4880990110c2e560a217a84db0eeef03cb94 183,746.00 $28.85 0.02%
93 0x55c48aa31463de7c61e58f37734e5f8a9b131dde 182,000.00 $28.57 0.02%
94 0x3a3cc4f6f439a79f0d05c5b59beb200f95abae1d 168,000.00 $26.38 0.02%
95 0x04034090ff551a2684d5246901feb19694cf4ad6 165,000.00 $25.91 0.02%
96 0x2b037356972ff1c9e85fce851ed4e45b6dd026b3 165,000.00 $25.91 0.02%
97 0x01fd5143f7ed15b85de444601f4beab718cd6051 162,500.00 $25.51 0.02%
98 0x3761535f28c7253d344fb15fe469045184219ff0 156,000.00 $24.49 0.02%
99 0xc7bc4fad89db11c64ae1b90a0c99dbb6f4c99838 156,000.00 $24.49 0.02%
100 0x4109daff540637ad44f06835f0bf565cc39a8bbe 150,000.00 $23.55 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ LKN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 94.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.93% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ LinkCoin Token (LKN). Top Holder LKN 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 653 đánh giá