Tiền ảo: 29,241 Sàn giao dịch: 752 Vốn hóa: $2,265,646,164,337 Khối lượng (24h): $98,228,596,305 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 16.0%
LATOKEN (LA)LATOKEN LA
Xếp hạng #984 10:34:00 18/04/2024
Giá LATOKEN (LA)
$0.03500 -0.16%
0.0000005641 BTC 922 VND
Thấp: $0.03499 Cao: $0.03510
Vốn hóa thị trường $13,304,814 Khối lượng 24h $2,870.47 Lượng cung lưu hành 380,105,462 LA
Thay đổi 1h -0.03% Thay đổi 24h -0.16% Thay đổi 7 ngày 2.64%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi LA - USD - VND

Top địa chỉ LATOKEN (LA) theo số dư

Có tất cả 4,238 ví lưu trữ LA.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ LATOKEN (LA) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c 339,370,000.00 $11,878,952.85 84.84%
2 0x2af5c840af7465e8e4763ae71409c5210558cc17 11,289,300.00 $395,158.86 2.82%
3 0xdbe6bbc6def6c70d7f7cd93877633a760cfdb64c 10,739,203.00 $375,903.84 2.68%
4 0x3077896eb9dcfba435c1bb67ce5086b2e0cdb681 9,009,959.00 $315,375.19 2.25%
5 0x98f409d9c6c30c13364b1c17b0ff2b0b1472feb9 8,360,991.00 $292,659.39 2.09%
6 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d 5,538,866.62 $193,876.70 1.38%
7 0x0ab8dcaf16434ad56b8cf926226d3fd5f919871d 1,999,990.00 $70,005.56 0.5%
8 0xba6c98f1cc6869eccbeb892b7a603f8f02db3b29 900,000.00 $31,502.66 0.23%
9 0xf71a8120562f879f707287ea7bef0d6735f78598 870,000.10 $30,452.57 0.22%
10 0xabdfd1cf11f574fbd2ae65f76c14e981e55bb8ce 637,896.31 $22,328.26 0.16%
11 0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f 580,782.53 $20,329.10 0.15%
12 0xe50365f5d679cb98a1dd62d6f6e58e59321bcddf 530,538.02 $18,570.40 0.13%
13 0x37254fcc9c1c564d7c9200d30263ef3443b46491 494,117.54 $17,295.57 0.12%
14 0xab49eb8ca42f42fd7e8b745f2cc5bedfb78d2d3e 425,636.30 $14,898.53 0.11%
15 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 299,749.98 $10,492.14 0.07%
16 0x7d1b193701b390893736b557fbf7c2851344f64c 261,235.01 $9,144.00 0.07%
17 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 254,889.34 $8,921.88 0.06%
18 0x0000000000000000000000000000000000000000 218,997.90 $7,665.57 0.05%
19 0x3ceb0a888b158a35a14defff27ac37049eab5bb8 218,128.00 $7,635.12 0.05%
20 0xe1d46bdf3c8d3c140b3961f4969e830675db99f7 210,700.00 $7,375.12 0.05%
21 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 191,264.57 $6,694.83 0.05%
22 0xef58321032cf693fa7e39f31e45cbc32f2092cb3 180,450.00 $6,316.28 0.05%
23 0x34a0cd27e8489ad7346a9a40e2205cf6b715b364 177,499.90 $6,213.02 0.04%
24 0xbdc9a3ab4577f6f3c26e232a14418d8eaa12817c 155,634.50 $5,447.67 0.04%
25 0xa5407db2a698cb91d77f59a86bc99879d2ec8b58 128,207.73 $4,487.65 0.03%
26 0x8b22c8c042e1d7f69fd2b29ec3da5179d4726f7b 125,000.00 $4,375.37 0.03%
27 0x69a1a57a656cab8b92975642ea2fead75c522306 119,515.43 $4,183.39 0.03%
28 0x974026e01660d11b5b5f08394806b619702ac35c 103,526.00 $3,623.72 0.03%
29 0x6c8d9218d9f37f0acafd39914dd2e3a208f232ba 100,001.00 $3,500.33 0.03%
30 0xde854a6587f48e39bf462268e2c1985fe7db71de 90,900.00 $3,181.77 0.02%
31 0x602dbf79e0c4f8e90bb97bdd0a2f068b59924f4d 90,000.00 $3,150.27 0.02%
32 0x9e6bc6a2ee777f5fefb9eaf44066e8849f845314 72,627.76 $2,542.19 0.02%
33 0x75d87a7a43dff555a3686b3a84696c8333d520f0 71,704.00 $2,509.85 0.02%
34 0x12e1e35c2fb73efb5f08a3b2c701b2f09856cfc3 60,769.84 $2,127.12 0.02%
35 0x33a01cf59630ececd316ca802d64a12c3b864c35 56,853.24 $1,990.03 0.01%
36 0x2827f1f82fea9fd64dfcab346719add8da3249de 51,420.71 $1,799.88 0.01%
37 0xf35c1a691c9835e6af12c57f00089b763749496e 51,182.76 $1,791.55 0.01%
38 0x71da3e68e5ffd795d0b932519f51e494b48e8226 50,000.96 $1,750.18 0.01%
39 0x4d55b23b798941609e3d92aa9ec07c3a78ead1cd 50,000.00 $1,750.15 0.01%
40 0xe72c5958ea13ff15676d5ad579dc481466bf6406 49,995.15 $1,749.98 0.01%
41 0x566e2878b2823750300c9c2a30564d28d6b183af 47,506.47 $1,662.87 0.01%
42 0x809be40d23940a58e12a38290ff451e68b439210 46,649.00 $1,632.85 0.01%
43 0xc085e9487940b769cc30d7dc34048cddfc0eca30 46,378.86 $1,623.40 0.01%
44 0xb6e83ba96e2c0cb6a9d8d4ce6feeaa92a9d9e20b 46,000.00 $1,610.14 0.01%
45 0x32f7b376ab15412ab4e83cbb8a56f293fbfb2ab4 45,967.32 $1,608.99 0.01%
46 0xa7b0883a9e885177f30fcdc42b6e4a015f20e53b 44,385.00 $1,553.61 0.01%
47 0x6cad1615ffa8596175fa4958c212027cb2cca20e 39,741.07 $1,391.05 0.01%
48 0x721593054f47d8e6cad5e39672954fef5f75fdbe 35,673.29 $1,248.67 0.01%
49 0x74f1c3a95e3a18427b47f0633f6c2b4459659879 35,000.00 $1,225.10 0.01%
50 0x706f4de066dffd88a14910df462fe27ef0480378 34,249.99 $1,198.85 0.01%
51 0xd2bcf527278ab65f00a0b331d2dbdebda37e579c 32,130.15 $1,124.65 0.01%
52 0xa052e107299edc3fb3dfd12de6173d9c456ab8ae 30,817.90 $1,078.72 0.01%
53 0xb5bb09c9b2bc05861997113641fd0e45f40826c4 30,309.92 $1,060.94 0.01%
54 0xdf7327dcad799c972dae5b47983f8aca0f3c9360 30,042.00 $1,051.56 0.01%
55 0x003fab5d0e2dcb37b10000d57c41bf530440f739 30,009.23 $1,050.41 0.01%
56 0xc9cf62c8d075858639d9a29d291a516047e7aef9 30,000.00 $1,050.09 0.01%
57 0xb75cdf900688e5ca2922bbbdbdab106039a5120b 29,841.70 $1,044.55 0.01%
58 0xaf283a5b5466ace183ad9100d3d3be86ccfe3638 29,028.00 $1,016.07 0.01%
59 0x13ac2809cb531234b0feec1e25643ec83560e5af 28,188.55 $986.68 0.01%
60 0xb1c3d30ce3952267ba704acf8484c0f9effc4f74 27,740.88 $971.01 0.01%
61 0x0407c21d429635f007f9466d7e72a011d06da079 25,374.23 $888.17 0.01%
62 0x0393ed41d81ccaf25289a70f6610c4591080dec3 24,500.00 $857.57 0.01%
63 0xf0402290a012e4ce47a0cfc4e87a10096a1c815c 24,214.20 $847.57 0.01%
64 0x587d772594d72c8ac8215ab1ae5a8ad15c5ae02b 23,143.87 $810.10 0.01%
65 0x30a5627b0dbe249b6335bb0b9fcd74af8040cc9c 22,876.63 $800.75 0.01%
66 0x30360f95128ee50e208c724214afed47758e9a5b 22,142.85 $775.07 0.01%
67 0x2de67b4ff8ebbdd6008b53d446c659801d150838 21,556.50 $754.54 0.01%
68 0x4f82b694cd86a7bad82bf2cf375ec90d405dab3a 20,525.00 $718.44 0.01%
69 0x88a481a8ccf2907e90d09de0e1bd3f39d0a1181e 20,000.00 $700.06 0.01%
70 0xf8e8d241b1aecd9ed1c9807c4af59fc6841b66bf 20,000.00 $700.06 0.01%
71 0x3833f8dbdbd6bdcb6a883ff209b869148965b364 20,000.00 $700.06 0.01%
72 0x5af8f0108a4055e80dce616205c4b896868ae1d0 20,000.00 $700.06 0.01%
73 0x8805a104274bcc66a5fddb9c2efdcc0bf20c421b 20,000.00 $700.06 0.01%
74 0x4f4dbb681085312c618988d666757a8ce398c1ed 19,998.00 $699.99 -
75 0xb91c94c8092ddfc4707c68f722865ddcd77cc0c3 19,857.52 $695.07 -
76 0x9e0eec68f68a7681f7932605a424a77a46012853 18,578.23 $650.29 -
77 0x1e223f41ed5b39038f2447cbf85a6f0c57aa3d6d 18,550.00 $649.30 -
78 0xf7480f30c6ff278a7c0bbdf61c996540d4b679a2 18,500.00 $647.55 -
79 0x34b5949e9b6c397d6af0dbca47cb6c6ce410e4be 18,486.09 $647.07 -
80 0xc64095a1ffefd3612a78049aba41af9039bdfa7a 18,289.08 $640.17 -
81 0xda1565397abdc81da0b305fa1f45748f7b64a7e4 18,180.00 $636.35 -
82 0x3736063d5287c89587738a8015bf3b7ea3f6588e 18,180.00 $636.35 -
83 0x2e2e24d0fe514653eca7857576328e6e8cd6e5d7 17,547.50 $614.21 -
84 0x2338bb8addf0901e3dc749bfaf4708034e053cb0 17,271.00 $604.54 -
85 0x6e8e1628e793f63dd4351e85b67473fc938fa664 16,560.00 $579.65 -
86 0x32cf3d1acd0c7af090a00e507bbab529747c28e6 16,281.65 $569.91 -
87 0xe3b9182a93d98c2fb09b9c6f3a172c4993a8ac12 16,222.00 $567.82 -
88 0x559324a2459f010a9914b22417daf437fea7c842 15,714.28 $550.05 -
89 0x1385bc9d6e57018bbbffeb3b3d8ee69fe7800f88 15,693.64 $549.32 -
90 0x6df9d041d22571af579b95548061b5d36dd1173c 15,454.50 $540.95 -
91 0xb167409a80f5ca0cbe1ba954acd0bb275cdd2d10 15,000.00 $525.04 -
92 0xa69c56ff234360f87d8f02fea1e9b533595ed46e 15,000.00 $525.04 -
93 0x39bff2ef974e53d095b2706b008e6239f961fd5c 15,000.00 $525.04 -
94 0xba99e079c1bc6538d10ece73e794825fdfdc115b 15,000.00 $525.04 -
95 0x9ca55dc31cbf790b39c96be8f5210ead6cc2314e 14,900.00 $521.54 -
96 0x4ba46e8ac61c6af257f6643f30f6a5db041e1923 14,492.98 $507.30 -
97 0x0f29375e76b11dc6ba7466301193b16c46f4b66d 14,483.33 $506.96 -
98 0x325790b9385af12e4b48869711e0904c3e91d4f7 14,470.00 $506.49 -
99 0x13c5e150d4285118dbac5a0d6498bc0bfe4fba8d 14,359.65 $502.63 -
100 0xcb6b23ed7e28b90cd6c1e9e3cab9f6c17012f366 14,316.75 $501.13 -

Thống kê top địa chỉ trữ LA

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.17% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.03% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.62% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.85% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ LATOKEN (LA). Top Holder LA 04/2024 - GiaCoin.com
4.1 trên 758 đánh giá