Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,078,606,620,695 Khối lượng (24h): $61,163,470,366 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.7%
KittenFinance (KIF)KittenFinance KIF
Xếp hạng #4881 11:38:00 03/02/2023
Giá KittenFinance (KIF)
$28.45 5.51%
0.001208 BTC 668,231 VND
Thấp: $26.93 Cao: $29.04
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $11,396.50 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -1.2% Thay đổi 24h 5.51% Thay đổi 7 ngày -1.46%

Chuyển đổi KIF - USD - VND

Top địa chỉ KittenFinance (KIF) theo số dư

Có tất cả 809 ví lưu trữ KIF.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ KittenFinance (KIF) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xfeeab154863a0f0095a6a3c5a07ca10d1f629d78 13,546.81 $385,372.29 33.04%
2 0x02e4b5be2c31cd38ad987d0f493049429b20b876 5,175.85 $147,239.81 12.62%
3 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 3,801.20 $108,134.38 9.27%
4 0x9f11faf42a16d986f7bfd6338f41db880da6df39 3,349.98 $95,298.41 8.17%
5 0xc32304513fbc519c5e6ee209a0c9437513c4fb94 1,600.07 $45,517.92 3.9%
6 0xc675eff6b6667bee81d2e5a98b8b320ec80f69f7 965.61 $27,469.14 2.36%
7 0x2d169e4f0767ad6506fd090d00bf20b3311a749f 956.10 $27,198.61 2.33%
8 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 826.57 $23,513.67 2.02%
9 0x192820ce84fa9eb457fb228c386fe0ed22f7e33c 723.24 $20,574.29 1.76%
10 0x62efe141bdafc4877c82452fe721a1c8e7dfcdac 654.99 $18,632.81 1.6%
11 0xa9a06117297587397619fc0cbcdbdbf7de7dd643 544.74 $15,496.53 1.33%
12 0xec70316567b83ef52713edaa2610e370364a2e8f 434.18 $12,351.24 1.06%
13 0xcd043f76e094a8ee1c88912171a3300f0c6e2c38 400.00 $11,378.98 0.98%
14 0xfc6d61941f1e42883a98b641ec411c8ab2a4c93e 380.00 $10,810.15 0.93%
15 0xcebaa26c11bdf4f239424ccc17864b2c0f03e2bd 331.77 $9,438.04 0.81%
16 0xc6e4ad3ccdfc65687d2d60a454a8bddc1f4d6c06 300.05 $8,535.62 0.73%
17 0x990f54c2cf0b2f73a3da26bc7fa0989fef271e89 297.58 $8,465.30 0.73%
18 0x4c46f9a3da4f7f2911e29dae334ebcf09101a669 284.83 $8,102.61 0.69%
19 0xc6e344dfd048d742c0c66dfdefd1c22da291929a 283.72 $8,071.15 0.69%
20 0xb2a06a200b445abb26f16136f1fb97e925f71124 271.91 $7,735.17 0.66%
21 0x12315d3e2181eff85ebe9c206c8634e1412484a7 249.62 $7,101.14 0.61%
22 0xb1236770ed9015e331c021347e005b00c8b8a01b 233.50 $6,642.59 0.57%
23 0x71ed64148f128c3f3b5de1c69d0738f92f64a698 212.55 $6,046.59 0.52%
24 0xcac6f6711206215d9761f7b82936f2083964dff5 200.35 $5,699.45 0.49%
25 0xf4732c87463cdf18b257847b5ea735a61947a0ec 167.42 $4,762.63 0.41%
26 0xfa7f7967328abf5087c9e609b0c1a543aa9a6abb 159.99 $4,551.32 0.39%
27 0xe4aec03ec8bde5b75d613dc6dd14d41d5b361b54 150.98 $4,295.06 0.37%
28 0xfd7b93dc5ddb07d69bdf9550e6d46af56c1c79e8 147.88 $4,206.80 0.36%
29 0xcdafe450ce9bafced67a9e1d2d036daa5dd1ac37 131.52 $3,741.43 0.32%
30 0x6fd0752212ba0b8ce7a01b693a7e8f4382496139 130.00 $3,698.19 0.32%
31 0x1fb15d830ec3cecc9ceb52caff30ad9cb7edb75a 129.80 $3,692.44 0.32%
32 0x8e833298e5fe21333833c3c3b17ddd10810523d8 123.29 $3,507.26 0.3%
33 0x9002f6a9882cb922128a3b34fb56bdc5fdb00163 118.25 $3,363.78 0.29%
34 0x86f8473e2e0ffb2769ce6f02ae6521280dd5e401 111.23 $3,164.26 0.27%
35 0xc4f88c35bd1485c846847c093b5a77a126cf1b05 105.32 $2,996.22 0.26%
36 0xd63c5e6af6740998f3036d6dedd4ea30b4d3c2c0 90.24 $2,567.16 0.22%
37 0x47e5c75bd08e41d6ea83479750413d22c0d7bb56 84.90 $2,415.10 0.21%
38 0x1e41cda89abdbb72fb639b35ba8dd2ac069dc025 84.23 $2,396.14 0.21%
39 0x2e8cdbc9abdaeadfd2e24aaeb894ae066ce66c30 83.86 $2,385.64 0.2%
40 0x5c00aae4493e13eb44b4516fa5c732226c00e8c1 82.30 $2,341.14 0.2%
41 0x6794471ebc084a4ca462c506afeabb93d9657c25 81.96 $2,331.68 0.2%
42 0x51a528da1083ba23943ba2092ee2a278c8715779 75.80 $2,156.44 0.18%
43 0x14362441e1ff237c4c73b7117849450054cfaf20 70.79 $2,013.80 0.17%
44 0x7fccb0a1281adeddd580ae5b605dd5831e6249c9 69.19 $1,968.27 0.17%
45 0x5a1903117d5bbd9ce3a24f872c132f7d38382dd8 67.01 $1,906.39 0.16%
46 0x6405c296d5728de46517609b78da3713097163db 65.09 $1,851.57 0.16%
47 0xdcb8cbdc4f3b8cc15e94b56d4f2f592a6e132c92 63.15 $1,796.32 0.15%
48 0xb147942cae8263158c7ea349c8b1616975cf9808 60.46 $1,719.96 0.15%
49 0x1bc3a42b64c1ba3815caac7d3f15c450eeb05d9d 57.91 $1,647.45 0.14%
50 0x5db690a90e78435d688d6da02cff508674b3e9a2 57.84 $1,645.37 0.14%
51 0xd6d6869333c5cbf3af8c973b17193d921dbe2df3 55.35 $1,574.62 0.14%
52 0x89f79a972df444f41f395c3abddf9e883d811e59 53.23 $1,514.16 0.13%
53 0xd47016d69cf5fbf3ee49a8cc1f061de2c276e343 53.09 $1,510.29 0.13%
54 0xab0f3ecf3702118275856029d9d180377e6bf7fd 52.53 $1,494.31 0.13%
55 0x647b95a05dc330f98f7e4d5d3f62edbca81bb912 51.17 $1,455.53 0.12%
56 0xe7fad35fbabf249980bb2e3b0996c0415194c910 50.06 $1,424.10 0.12%
57 0x98d0b17bdfdc5e1eda1926b8e24fecd7e5ebde24 45.65 $1,298.65 0.11%
58 0xc2e27c77b3684e4025257c7c10482cdf2c5aa871 44.02 $1,252.35 0.11%
59 0x8a8e367728471445ffd5d5bc14b248962e47c88b 43.17 $1,228.04 0.11%
60 0xf65d237c0e08b0e4b5acb8d59b1e87c1da699438 42.81 $1,217.76 0.1%
61 0x4daa7228c09c72e89a8286b88a375249ba5cc4f6 42.12 $1,198.12 0.1%
62 0x59db1a88c71dd4a216453edb44d9bd12e944f36c 41.54 $1,181.72 0.1%
63 0xf9c5ef3eb2c7f1c307e361dad40308e4bc338b03 41.21 $1,172.24 0.1%
64 0xe4381224826a4991d7626e1ed5359520a79d6eb4 40.43 $1,150.13 0.1%
65 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 40.26 $1,145.38 0.1%
66 0x9e884c13a65e57b0ba4d2c3d608724fee28b42cf 40.00 $1,137.90 0.1%
67 0x7decf04fafa6187585c3167fe62068c413736b16 40.00 $1,137.90 0.1%
68 0xf1911e430bfad4b0e440b14ef0d16bd4ca028707 36.52 $1,038.80 0.09%
69 0xc0b4a710b3bbb2a8135d93bad7e3ec10b7bb0e9c 32.86 $934.78 0.08%
70 0x3012e53f9254fbb7b0cf34e618f66df8420b60c9 32.84 $934.17 0.08%
71 0x3889c85ae55450d14c27a5acc86ff7a4a5c36ae4 31.66 $900.62 0.08%
72 0x1ad9e1b63975dbe7686fab31e3ef6fb340844a56 30.71 $873.48 0.07%
73 0x628e9a0d0dbb41af555c5e2de0d5ae15e21f89bd 30.00 $853.42 0.07%
74 0xac2a4182073576bbfbef2fd9118a24a7b181d439 29.25 $832.23 0.07%
75 0xb666845b1fca346fd6132aa1adf1308603393518 29.09 $827.45 0.07%
76 0xd31c3949c31ba5a1e554563ccfcba32a887c6215 28.25 $803.65 0.07%
77 0xffcfbda8fba6dd966a174c3604f7b449bec90aa3 27.70 $787.91 0.07%
78 0x89e68ad9a90b24d6cd023d30000979cf612a2334 25.71 $731.42 0.06%
79 0xf6fea1a217a3a189707b94cd37bb0f0a9ff0006c 25.43 $723.33 0.06%
80 0xe171f0e3a477274be7095fd87d51238c7be1f201 24.65 $701.33 0.06%
81 0xb9670cebabc4d89ed58c8cfc6393777a5cceeabe 24.11 $685.80 0.06%
82 0xece746828a7b6c591bd00df2a81e754d1a9b92f8 23.33 $663.64 0.06%
83 0x5b39829b09a1b81e920a0c514a46a390cb0aa4cb 22.90 $651.32 0.06%
84 0x177ba0cac51bfc7ea24bad39d81dcefd59d74faa 22.56 $641.75 0.06%
85 0x88256dc42eab2597a2d07bb185e4659ffef8350a 22.05 $627.12 0.05%
86 0xd2c0bb5adede9387dda7c446868ccd62ece52f61 22.02 $626.36 0.05%
87 0x98af10fe78b43f0373ec83ebc1309955db445b35 21.84 $621.30 0.05%
88 0xef595b9626b5225f9ff82f75f11281f7df9a34d6 21.67 $616.38 0.05%
89 0xa35acdbfd22bf313d7bc8e462930edf1677e2936 21.51 $611.95 0.05%
90 0xd5164cd79040245dfdc0399724b411b66b92f9ef 20.50 $583.07 0.05%
91 0x823d1388dd33bfb618ff43bcf9dcdb6050a7e746 20.17 $573.85 0.05%
92 0x827202c39c2bd05e82a237ab740b70e1278b0952 20.09 $571.51 0.05%
93 0x739511b040f0da854c29a5e8caa4c591852250fb 20.05 $570.26 0.05%
94 0xa0b28a5d949a340730b71f5090a711a9eb96cc4e 20.00 $568.95 0.05%
95 0xec8c7454ea05013fe74723bf8727034e86fb348a 20.00 $568.95 0.05%
96 0x39da5a9ca0dc7bdb5a2a06dc901fb027b294ec67 19.97 $568.17 0.05%
97 0x22bb895c0ad5bdaa1cb4f6e081a2649ef4a813ad 19.74 $561.45 0.05%
98 0xa09db5f30b8f4d8c715c1331258e66f1c22cc6f9 19.14 $544.54 0.05%
99 0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648 18.98 $540.07 0.05%
100 0xd2c1b50d6ea4e3c5f637a31ba73042b2f5758b34 18.20 $517.64 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ KIF

Top 10 ví đầu bảng chiếm 77.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.68% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.14% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ KittenFinance (KIF). Top Holder KIF 02/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 649 đánh giá