Tiền ảo: 23,121 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,174,898,828,997 Khối lượng (24h): $43,838,475,320 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
Justdobet (JDB)Justdobet JDB
Xếp hạng #6177 16:38:10 11/10/2021
Giá Justdobet (JDB)
$1.11 0.81%
0.00001970 BTC 26,212 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.24% Thay đổi 24h 0.81% Thay đổi 7 ngày 7.36%

Chuyển đổi JDB - USD - VND

Top địa chỉ Justdobet (JDB) theo số dư

Có tất cả 44 ví lưu trữ JDB.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Justdobet (JDB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb59d8d675bcc7a756a3700d1cee00e5a0c5dfc3a 80,999,887.00 $90,296,610.98 81%
2 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 8,994,901.58 $10,027,287.19 8.99%
3 0x03fea254cfa7434004e8d495725bcbb7ccc40454 4,996,500.00 $5,569,970.94 5%
4 0x3932c09cce23b793da2a6c5a595b309ff8765d79 4,168,241.19 $4,646,649.12 4.17%
5 0x92d46702b0958d6c6aa625907039329681a595a3 515,465.00 $574,627.25 0.52%
6 0xa14d5da3c6bf2d9304fe6d4bc6942395b4de048b 223,268.00 $248,893.48 0.22%
7 0x4f7decdcf1fe3f77bb0894a7bbf648698ae2f022 27,600.00 $30,767.78 0.03%
8 0x031d2ba362562a1106e8badab35629442d59e6f5 18,300.00 $20,400.37 0.02%
9 0x4486da54f0981427009f6fd03b3fcb2cee1c1230 13,000.00 $14,492.07 0.01%
10 0x25fd9bc178ade2f6824ce69b66693e9b02bfc88e 9,900.00 $11,036.27 0.01%
11 0xad4d1c95e2b96b915be1f7c94453b91c7790d9dd 5,500.00 $6,131.26 0.01%
12 0x7b266103501215a08849e181acacd16ee6647962 5,334.00 $5,946.21 0.01%
13 0x253ff8d3b639243e2c9c4a36a4c461aa7fc5fe0d 2,044.74 $2,279.42 -
14 0xcfc7ef54079a62476c45f21c670df8c9907ff3ed 2,000.00 $2,229.55 -
15 0x670c9c4d9ac50d53532ad8f52a9b3183129b86d4 2,000.00 $2,229.55 -
16 0xeb5874b17ec65218e23ab3c9597f9f32ddd64b0a 1,871.63 $2,086.45 -
17 0xfb4c8f85fe67446c628a9dd9ea687216956bb8ea 1,509.46 $1,682.71 -
18 0x1c3b199d1db50ff9ae677cf977f65307b2721b27 1,471.37 $1,640.25 -
19 0x956e9fdc39e4efafa55524b8f6d3ce6eb3ec63d4 1,300.00 $1,449.21 -
20 0xfd62d923cf329ff77e67a66b85043f9065864d01 1,083.63 $1,208.00 -
21 0x45ea3bea664a5b64828f0cd55e9aceff8327d698 1,000.00 $1,114.77 -
22 0x92ca76ff9ac3e9998c2891dddbde1298e9e6876e 898.00 $1,001.07 -
23 0x1f600eb2c1c525cc2f6227003deeca6d3fb8f274 819.29 $913.32 -
24 0x8c540629c812f4337a4eb7ef1a8888fed558d0e2 797.56 $889.10 -
25 0x6269683ff2706624b9673811d98e91d21af2c2cb 778.32 $867.65 -
26 0x5e3c0acce3ab3be2a089a09bf07586c32a0f6f77 742.17 $827.35 -
27 0xf458d2db6d1b9353d8ef9e6bc3d32299297ca218 590.77 $658.58 -
28 0xbbd45c14fc4bdcfcaa4cccab99e2c79f608332e4 554.45 $618.09 -
29 0x7327c69c4877ecf51ee8c0cc7d6d56dada67c6fe 502.00 $559.62 -
30 0x83135c0b70b656f9617ba4427894fb4048eae0cb 472.98 $527.27 -
31 0xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0 420.41 $468.66 -
32 0x28f9937e22aa183b4b1ae8733a5c7f01a9d500e0 382.00 $425.84 -
33 0x95611bad9104f826c9471fe3d5d3979126ee48cc 355.94 $396.79 -
34 0xd87633090bb83afd4b9dd94a8ba311e254a80eed 115.00 $128.20 -
35 0xf926d39fecff1a961bb16948c15672e6888db1b7 100.00 $111.48 -
36 0xb812ff0c0454c30965c735d3d0637aaffc700507 84.85 $94.59 -
37 0x24f3d5940b0d59c8ddf911a38cd3972dadac6b55 60.00 $66.89 -
38 0x06342435beda5906ab19df6f548d04625e69300d 48.65 $54.23 -
39 0x4db08a5c317b803841fbb78ac0ec147e7d9756a0 20.00 $22.30 -
40 0x6ba31533b9d090b232d2bd2ef89636b440b12d0c 20.00 $22.30 -
41 0x15b8ff25182a02b03cd5a9ce9738be7230319c7a 20.00 $22.30 -
42 0x47555edf1b2a6123ed505d5968e003d3c2664a67 20.00 $22.30 -
43 0x19c4a717339dd8e9784ae019ec886afaebebcb78 10.00 $11.15 -
44 0xe367f982ae88a1e33dcf69634a6441e7cec7bf07 10.00 $11.15 -

Thống kê top địa chỉ trữ JDB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.97% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Justdobet (JDB). Top Holder JDB 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 638 đánh giá