Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,090,497,573,655 Khối lượng (24h): $65,876,782,365 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
Invitoken (INVI)Invitoken INVI
Xếp hạng #3758 04:17:00 03/02/2023
Giá Invitoken (INVI)
$1.70 0.09%
0.00007152 BTC 40,020 VND
Thấp: $1.69 Cao: $1.71
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $81,598.56 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.41% Thay đổi 24h 0.09% Thay đổi 7 ngày 4.11%

Chuyển đổi INVI - USD - VND

Top địa chỉ Invitoken (INVI) theo số dư

Có tất cả 1,039 ví lưu trữ INVI.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Invitoken (INVI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xbd2c4414b0a23abaffaa3cd2a53024b758c04d64 726,946,013.00 $1,236,667,052.16 24.23%
2 0xb63a66a88baee28e110737b42e5d9913d44fc8f1 569,999,980.00 $969,673,376.56 19%
3 0xc6bd8e21adcf64682ad8941956830fa7ef8dcef6 300,000,000.00 $510,354,426.62 10%
4 0x8ed7bee47ea2bcc50194c70fef050d4e4f0355a5 300,000,000.00 $510,354,426.62 10%
5 0x35b35188340f12119054851402a10302df1f0921 300,000,000.00 $510,354,426.62 10%
6 0x347a27660cbd9500041f05750fb88b4c59953c0f 150,000,000.00 $255,177,213.31 5%
7 0xd217ce87f09faaa4e5d616e93a8f3f022d1d9fbf 150,000,000.00 $255,177,213.31 5%
8 0x9b08daba939341e8e9b8a8cf98184d38f9138591 53,491,904.00 $90,999,433.32 1.78%
9 0x6b7c2e913520bc2ab165b3b820bf5a8716039d20 26,105,209.00 $44,409,696.57 0.87%
10 0x96dc94194a682adf11cb496a187e9851daeed38b 25,811,231.00 $43,909,586.66 0.86%
11 0x493f569e60a6af42aa962e41ffd52f47b9413ca9 25,208,091.00 $42,883,536.10 0.84%
12 0xce359015ff329e4183acbfbd17a37be108a02e34 19,492,121.00 $33,159,634.12 0.65%
13 0x78928a3e8fdd5d92246fbdc3e1dbc8a32202c85b 19,212,312.00 $32,683,628.25 0.64%
14 0x17a9d0c807a300946e812761eff02bc3d382c7e2 19,000,929.00 $32,324,027.42 0.63%
15 0x8aad365c2ddec5ddb57f061ad0e8918f64b89acb 15,391,221.00 $26,183,259.23 0.51%
16 0x6a484c001b1cb1e0a95c6afc43fd7260b98eed6a 15,202,019.00 $25,861,392.30 0.51%
17 0x8e0a0236e29374b3299ecb4cb699b9db9807ad69 15,000,000.00 $25,517,721.33 0.5%
18 0xf2f472252f90e42dadb83eb59b051f1784de4452 14,929,123.00 $25,397,146.70 0.5%
19 0xf0c4e7459ba5a23bf1609a78a2f9503a314b9eae 12,991,201.00 $22,100,389.79 0.43%
20 0x93a5e4134710356a62dcfa66bc2b2e47603fa398 10,120,399.00 $17,216,634.76 0.34%
21 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 10,001,577.42 $17,014,497.70 0.33%
22 0xf747f9b76c46a9fa21e9f2ab57b9dbc789e504ef 9,920,092.00 $16,875,876.22 0.33%
23 0x2e13d1dbe3f47ba829380f517ca062f1ae9f3c7d 9,919,214.00 $16,874,382.58 0.33%
24 0xd91a083a2bd0ee8d75f7f909b06bf2b49fcd887a 8,040,201.00 $13,677,840.57 0.27%
25 0xdd06fd83fc811643808e460b9b195a0d85ce2e6b 7,828,311.00 $13,317,377.24 0.26%
26 0x3c65eea3a9da8e68ee7fa2269b7dcf7d166d56c7 7,332,102.00 $12,473,235.71 0.24%
27 0xba037a377c7cb885b69c3e981b19afdcfb2e36e3 6,803,021.00 $11,573,172.94 0.23%
28 0x5097d578bfa8bf6924db446101fea9453aa1435e 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
29 0xe327ba5b8cbcc4e42d76068f5df432bd93de38ee 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
30 0x732f6e0b4074de66ea9cc4d7c4a6bc6b9f7791c4 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
31 0x0048ee7bb55cf732634eb920e2049468803d97aa 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
32 0x6f5d84eaf56851ba71b136c3c21f478101a0772d 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
33 0xf88f2a172d546d438ed169151d93c4901a31cf8d 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
34 0x9746a685f16622a8c0cac93257d3eb893f9ccc0b 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
35 0x836e91a52cd2d8bd25a8c63257b774bb2d414bb4 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
36 0xc9633d96cbeae2f0d9c9719a69165a0a41bc891a 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
37 0xb72b0871a53badee5094fc08687cd8cd61860880 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
38 0x6ec110221276e4db497603c869edd14d0f5f8764 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
39 0xf80a2c9a39578e2e71d57075679f944e8530e00b 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
40 0x7efd67380f0b5717fcbeeeb60d4d605335857a22 6,386,264.00 $10,864,193.67 0.21%
41 0x3d6ab5e56f06105f490a5333eaefa5eec0e91852 5,924,048.00 $10,077,880.40 0.2%
42 0x507de1324cb73c89edac1dbc6b1523162f375ffa 5,540,203.00 $9,424,890.42 0.18%
43 0x8ff2f52a7ec40c7d96656325fa2f130fbd87e591 5,440,249.00 $9,254,850.53 0.18%
44 0x9d7686415e9e5da351f1c1e9c95e332361f8a0c4 5,295,648.93 $9,008,859.58 0.18%
45 0x4d5450a7cca35e49a3b3922d20bb186b4fec2314 4,953,021.00 $8,425,987.31 0.17%
46 0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f 4,702,545.24 $7,999,882.61 0.16%
47 0x7a0a181de0453bf2d81efc02c74e3d37ae841d83 4,632,011.00 $7,879,891.06 0.15%
48 0x15ee4954d48aaf27c87db94ad8f43eb33c26ccca 4,101,204.00 $6,976,892.05 0.14%
49 0x7bd7b56a423302e5cad81347f0510e36e1c7448b 4,093,092.00 $6,963,092.07 0.14%
50 0xe5dca8d78d5de840a8f988e9abaf55dad80815cc 3,192,080.00 $5,430,307.19 0.11%
51 0x421fb62de3d1c7301bf225219ec52a5a0381df18 3,092,003.00 $5,260,058.06 0.1%
52 0x043c9e129eff2b85533b67441b6f485cddfd07cd 3,049,012.00 $5,186,922.57 0.1%
53 0xcd91ad985dd8836cf752e607606abd39931fb986 2,983,911.00 $5,076,173.96 0.1%
54 0x6037e4004795e6e65001ff873e1dd64220b2def3 2,920,321.00 $4,967,995.83 0.1%
55 0xd5a4e3888148157fd8aaa66a95ab62ce6f2a02e1 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
56 0xc6be1f80652609a6466617ca08b797262cb3dd6a 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
57 0x837358afe8536829a2ee72fdf3429d3c43823997 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
58 0x0c1024717155d2b5b421081246f2542bd5c927cf 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
59 0xe54d9bf77c3c66571dd9ed87f9907fa84bf3839f 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
60 0x0b7e42941bd7a86008f5a59fa4811b9565fd8751 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
61 0xe60e364a944d98ca0e09221682e4e8050cef97c5 2,142,860.00 $3,645,393.62 0.07%
62 0xc08a5454b92d3bb06e67716a094e1dcbb2e403dd 2,002,275.00 $3,406,233.03 0.07%
63 0x1c8564d1f3cf7476e3c00221b9f57a7fb3c98e7a 1,920,291.00 $3,266,763.37 0.06%
64 0x51d785d8102dc4b0a0d81d7d67935ab582ef98aa 1,704,825.00 $2,900,216.62 0.06%
65 0x72817c81567413c3a42c18e112148987eba0ad33 1,598,159.00 $2,718,758.40 0.05%
66 0x45e485ac7bb29212ab5a2c57faee392555cd5491 1,293,812.00 $2,201,008.94 0.04%
67 0xdfe9da5a8a25ac2af9af9b53cbfb182cac28bbde 1,000,000.00 $1,701,181.42 0.03%
68 0x86ed4db3f3d7167b2efa9cb4d128d11eefde39f0 902,998.00 $1,536,163.42 0.03%
69 0x27d407594a60879750b8123f0311c8faebe01e6a 832,032.00 $1,415,437.38 0.03%
70 0x56c3be405bb07d9fba22803436b831d4c39f9fcb 266,667.00 $453,648.95 0.01%
71 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 224,288.73 $381,555.81 0.01%
72 0xc97c4cca604ab981c21384f9705983284b63767d 200,000.00 $340,236.28 0.01%
73 0xb95e2c09fe1a997502e757ffbad2a1dcab7c1b80 200,000.00 $340,236.28 0.01%
74 0x4692e23f3cd699bf9ad3dc4a2a035bbf7a5e1383 183,333.00 $311,882.69 0.01%
75 0xe5b8ff1ca1c3ef2ac704783d6473ee5a9be7e02d 153,098.49 $260,448.32 0.01%
76 0xa2b0f7cdc2c761188ec7bfa21abcaddefa464dfb 112,500.00 $191,382.91 -
77 0x2b5b317db312df1463a539e372cf42780c922420 75,000.00 $127,588.61 -
78 0x14124e1e0882c43b908408aa9c83a328e94ac0db 70,000.00 $119,082.70 -
79 0x53b80bca09e8b775b10c0a949bd1ea61f144c96f 66,666.00 $113,410.96 -
80 0x4d88de923bf460b0d1011888fb69d5a8a32ae0fa 50,000.00 $85,059.07 -
81 0xe0a616c3659be29567e08819772e6905307adf21 46,355.00 $78,858.26 -
82 0x464009164c533425136ffe6ef9bbda29cdeb4664 41,666.00 $70,881.43 -
83 0x84687f13d10300260b8ca3cae9456da36181355e 28,571.00 $48,604.45 -
84 0x68d50f551901cf05ecd732d553d8c2a729815a14 28,206.00 $47,983.52 -
85 0xe9bc405b66198dbc1cd20f1661faeb3e7213424c 25,000.00 $42,529.54 -
86 0x95fe15a0c8fd0031fd7dd808f30e57b85a266f09 25,000.00 $42,529.54 -
87 0x175d188b711008d7ac87173a25db03bb838c7b32 20,000.00 $34,023.63 -
88 0x4e539f3f3882edbe9c56d33abdb8271ecbf7d6bf 20,000.00 $34,023.63 -
89 0xe3b63e2b77a1e808829063dfca76ef4bd3b9307e 20,000.00 $34,023.63 -
90 0x275c3b0d584a385a1091eb006842f7da50934fe4 20,000.00 $34,023.63 -
91 0x76cb3ddbaa44a0ef3764876024d2543e78778c2f 18,334.00 $31,189.46 -
92 0xc8c0ce41af8c8bef0bc03d127903695a9363c87e 18,000.00 $30,621.27 -
93 0x03599d1025ee49b48d332789d60ebdec606be6d0 15,023.00 $25,556.85 -
94 0x47fa8bb13fd1816c315bcefa8c94c922e6c87df7 13,000.00 $22,115.36 -
95 0x656954c1d2c159a3f26ca38cd0623154af5db128 12,500.00 $21,264.77 -
96 0x646efd5415e4be971c2db6f5b98acb6ee7cdf25a 11,909.00 $20,259.37 -
97 0x87de0b2b1839bcc60845432a593d6a4733e2c4ce 10,000.00 $17,011.81 -
98 0x7ee496939ab5a1a9657a8728d75971ce10c5a396 9,415.00 $16,016.62 -
99 0x288580b8934d7988b5122a93a8d05c8c1d5d3948 8,000.00 $13,609.45 -
100 0xb03075a11cd8a9dfdf8e98e533ff8aeae33e1749 8,000.00 $13,609.45 -

Thống kê top địa chỉ trữ INVI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 86.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.29% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.62% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.94% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Invitoken (INVI). Top Holder INVI 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 637 đánh giá