Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $853,493,220,135 Khối lượng (24h): $42,000,726,756 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Imsmart (IMT)Imsmart IMT
Xếp hạng #8313 01:12:00 04/10/2022
Giá Imsmart (IMT)
$0.09120 0%
0.000004658 BTC 2,261 VND
Thấp: $0.09120 Cao: $0.09120
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi IMT - USD - VND

Top địa chỉ Imsmart (IMT) theo số dư

Có tất cả 3,362 ví lưu trữ IMT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Imsmart (IMT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x3c91ef92d8e86614d36cc18839e2d413dfbb1a43 299,999,999.00 $27,360,086.59 30%
2 0x9bc35dc7f1befd16d9d51fc47f854bec475ca3c5 100,000,000.00 $9,120,028.90 10%
3 0xb36cdac35987f232d4d19aa99f9f3f92f0d31337 99,408,200.00 $9,066,056.56 9.94%
4 0xdbe83931aa882818d6cdc2d3922dbcf202a8f71d 99,300,000.00 $9,056,188.69 9.93%
5 0xe123598f6c5a81f78624698f9b730feea00ad5a1 90,034,974.74 $8,211,215.71 9%
6 0xdd7618bc3ebf560834021759d43b11ab646c9007 80,000,000.00 $7,296,023.12 8%
7 0xdb4c2d46e85941800dbdccc48bf57ed389db5f92 50,000,000.00 $4,560,014.45 5%
8 0xce595ce3bc6f9c4dd94c9b142269e9adba0d3f0e 47,540,656.10 $4,335,721.57 4.75%
9 0xd2d380e63e4c99c8138952d6b3e38ad886c4f746 30,000,000.00 $2,736,008.67 3%
10 0x16a5955bb1e32795a9a7abdaf3411e9e20f2e93a 21,568,243.00 $1,967,029.99 2.16%
11 0x81f8dcff2ecd76f8610e8959223effa06bac2c81 20,000,000.00 $1,824,005.78 2%
12 0x5cb4934f4d5019a3c041651ea6a9cdadd5dffb67 20,000,000.00 $1,824,005.78 2%
13 0x859f2e6186d3cac371ec705891366c14f4334193 9,709,817.00 $885,538.12 0.97%
14 0xf9689b7cf1db944e95c0a0aa4fb74b4d49d4e645 5,065,974.00 $462,018.29 0.51%
15 0x05f420ed502cad843f47507dd03bbacbccd52132 3,045,001.00 $277,704.97 0.3%
16 0xf40e2d4f122674140fdbd9e847dee6a08541025c 2,775,471.48 $253,123.80 0.28%
17 0x2cabaef617f516db3529a94f9d6b9f2df258a83b 2,708,270.92 $246,995.09 0.27%
18 0x9cb8907696d75ba7a3df4a5ccf35b246335a867a 1,958,197.29 $178,588.16 0.2%
19 0x311a24f756e0b19ef878465295548994048743d3 1,250,000.00 $114,000.36 0.13%
20 0x3d8b589ac55cc9629a3eaf35e48db3cba0997009 1,000,000.00 $91,200.29 0.1%
21 0x717459c075581e8903df8c99a6c04d4a825ed270 973,333.33 $88,768.28 0.1%
22 0x9b198568e2bc1a928f94bfe695b355ce031fa87b 716,401.89 $65,336.06 0.07%
23 0x634caab0eafc5201b622db662bd21eb08f8ed671 647,827.99 $59,082.10 0.06%
24 0x8fd53d87c6dd24f4fc4806ea7f60f3b1cf36a8ba 451,510.88 $41,177.92 0.05%
25 0xed086476da45bc98589a3bde4c03f16210c1a812 406,496.87 $37,072.63 0.04%
26 0x159560de4518058d940a5596e39fd7271071b999 386,756.00 $35,272.26 0.04%
27 0x4886df2c791c1b1bb4cb6a31042a2435367ad46e 373,688.33 $34,080.48 0.04%
28 0x9b8779b66d6789e8e25d1f53e9f6d159cf987c61 352,491.10 $32,147.29 0.04%
29 0x5f1572f957922ddf896adbf22375600f7b1a1d19 340,230.49 $31,029.12 0.03%
30 0xf0d10ea05f8f0521a689bb8a01012c93d017c5ca 335,593.53 $30,606.23 0.03%
31 0xfd24d7d4c7da98d7d8197e125198214cc077b5de 333,333.33 $30,400.10 0.03%
32 0xa455dc8940ede2bc61c486f5500b3c223716aece 318,091.80 $29,010.06 0.03%
33 0xfacad53b33463749203cfe421f496fbb33f85b1b 308,591.22 $28,143.61 0.03%
34 0xb7d2233cbbb74e8bc64024468e0d40404884b324 300,299.28 $27,387.38 0.03%
35 0x94fa0563f03f18fc25f50b049961c3909afd1874 300,000.00 $27,360.09 0.03%
36 0xb6454bdc35a0ea0d945f302f2a5b51db5494dbf0 300,000.00 $27,360.09 0.03%
37 0x107110f89031ba73dc8bd5828b6b69aa76d5166d 300,000.00 $27,360.09 0.03%
38 0xcc20e88ecf3dd7828bdd41b0681327b4b405bdeb 203,126.82 $18,525.22 0.02%
39 0x3cb2af91d5b800fdf13001c1bfd5e77bce34bde9 200,998.00 $18,331.08 0.02%
40 0x3ddb6fa3f19501bb41ae9cebe8bff776d61b313a 200,000.00 $18,240.06 0.02%
41 0x0f8b97e2a5ea9ac37f1725b04e35db792bac4c72 200,000.00 $18,240.06 0.02%
42 0x4122afb449a7c5f01a2b64d36d2a84ad1342869e 192,110.00 $17,520.49 0.02%
43 0xc65b3695fccf93663f0993c9a27dfe99b56be4b9 180,080.00 $16,423.35 0.02%
44 0xd7664ef9c11551fd4e3c9867a54666707c13aedc 173,937.36 $15,863.14 0.02%
45 0x1bf13291fa16b0546845ea13694f1936c3324152 150,000.00 $13,680.04 0.02%
46 0x7ed04c6eb80b3252bddf3b6110be0196b6d29514 136,660.70 $12,463.50 0.01%
47 0x88ca3f9fd2ae00ac30806ffb91227b7eca1661a6 136,398.88 $12,439.62 0.01%
48 0xb1a34309af7f29b4195a6b589737f86e14597ddc 129,623.74 $11,821.72 0.01%
49 0xe3ca7736a3b9afd65d53cee876bb15fcff2cc851 128,754.66 $11,742.46 0.01%
50 0xb5cadf41ffb94edee9a9346c7b7a4b11067d0b79 120,000.00 $10,944.03 0.01%
51 0x957cd4ff9b3894fc78b5134a8dc72b032ffbc464 119,961.27 $10,940.50 0.01%
52 0x3d8e52597a492c8e96aa96932767e0928001dee9 119,601.94 $10,907.73 0.01%
53 0x019cf21f93ebdcd327c3e8be0bf85b7cbacd87ef 113,338.00 $10,336.46 0.01%
54 0xe35852c4a3e4be61426f043c2cd55bc301b11e3a 107,015.00 $9,759.80 0.01%
55 0x3fac0ce9a8a85c050485994e66a391fa1f0d27d1 105,380.23 $9,610.71 0.01%
56 0xd4652c4b547e73d47bc5f09dcf0994d68db0b838 103,778.60 $9,464.64 0.01%
57 0xbecba040be03ae5041d26bedeb9261f82b1ed656 102,842.17 $9,379.24 0.01%
58 0xb4ec55ffe8562861cf9be7e5f3308c75393d64eb 100,100.00 $9,129.15 0.01%
59 0x8b5ac2edb523dd2f381d6ef26b460213bf0bada1 100,000.00 $9,120.03 0.01%
60 0x41d1e24eb217f336bd4d2988205653d6e35ebb1f 90,565.97 $8,259.64 0.01%
61 0x645a69c06c4a124cb12216106e5c017171b7091d 68,000.00 $6,201.62 0.01%
62 0x9806b1a16c122d7a4940cda67ac346e7a65799cf 62,195.08 $5,672.21 0.01%
63 0xe9dd2f6900d217e59749deed18305af8bd21bef2 60,099.00 $5,481.05 0.01%
64 0x638d59c05fb58a05af931a19d48e48a616eac411 55,558.80 $5,066.98 0.01%
65 0x2e9ab12d19f246d4ba6f2ec339406d807477bbc0 55,183.13 $5,032.72 0.01%
66 0x7934192f3071d80b97cc6ba90bb9179a0dd48057 53,525.18 $4,881.51 0.01%
67 0x694fee7f284177abe03b6000581494650856fec1 52,806.04 $4,815.93 0.01%
68 0x77a3bb71fe109d763e58ecf2292a4fef79dde490 52,100.00 $4,751.54 0.01%
69 0xb0a298a8e5d3616b3b89dadf4450721125dede6b 50,282.10 $4,585.74 0.01%
70 0x53078462e73d05b5afa76c3a9f3f548dda7c557a 50,000.00 $4,560.01 0.01%
71 0xdb933fd1bc4405b8f3f7cca127b1e9fdadd7746f 49,764.00 $4,538.49 -
72 0x95d5ffa6201e9293e564e20bef125b34ab6ef3cc 49,262.00 $4,492.71 -
73 0x86b9c6aa12e4253189e4c5607c9d1c9607536883 48,797.00 $4,450.30 -
74 0xc4062b3b0d208da5f3896c98b5f845df072885c1 48,349.00 $4,409.44 -
75 0x4ac7adae368ef3f769b89eca8f87ec310891397a 47,923.00 $4,370.59 -
76 0xbe3e52deb11d48680be800262c822238d8cd3acb 47,523.00 $4,334.11 -
77 0x7818cda32044bdd3749ce70d0dd5e806e4eb8499 47,143.00 $4,299.46 -
78 0xcc01cbac2dd6e84cb91ca0d6f2936be6ff557017 46,790.00 $4,267.26 -
79 0x67b3849f71d1b38c840cdb162a80c818172b3a16 46,689.00 $4,258.05 -
80 0x8d9e0a425f81cd508a57cc91449f77fcd5fa76e3 46,457.00 $4,236.89 -
81 0xd582a53f1c98fb200e72c81de85bc60584806f04 45,028.22 $4,106.59 -
82 0x8eb0a4eb34361cd4131962700314dfc72acc2617 42,000.00 $3,830.41 -
83 0xab001e3c342835edf657eada4d220ae8e959dde1 40,486.32 $3,692.36 -
84 0x3605d74bc04a77422207cadf3107751600e2f61d 38,395.68 $3,501.70 -
85 0xdbc2cb443aa94eb09bf1a1b542ad0c8918313a0e 36,716.67 $3,348.57 -
86 0xc744890c3d397cf546187cc2d78cf8cae93146bd 35,000.00 $3,192.01 -
87 0x746307bbb70691e1aaa47e844ff5bb71754caf19 31,950.00 $2,913.85 -
88 0xf5418e7f8dfe7b12475b0c69b826b9f08c352ad5 31,716.67 $2,892.57 -
89 0x9f9747137930354241408ecd425583434ed4882d 31,033.86 $2,830.30 -
90 0x0e71718f153c8b2d2391ccc09ee4ee8931c02dc1 30,000.00 $2,736.01 -
91 0x9d582110ff62bb00174983854a8089d948a3d057 30,000.00 $2,736.01 -
92 0x80d8579e84d7a0b55f0868c2edfa523437d16848 28,655.42 $2,613.38 -
93 0xb7ec7744457c6914d548f79e47cf6514b6bffea5 27,484.08 $2,506.56 -
94 0x810dec2a45751e74e5508b793cd4d3157a787cb3 23,000.00 $2,097.61 -
95 0x8a7b1d634d9f3f4912254140ad86db94d3fdcf99 23,000.00 $2,097.61 -
96 0x75dbdc61f3e5400c613a0e669e038be7e7127553 22,845.47 $2,083.51 -
97 0x67958ff65d76723e91ac1252678f1a73389a9f3e 22,389.85 $2,041.96 -
98 0x30a8d677c3c284cd2ad8a143d7206aabca74d0bb 20,100.00 $1,833.13 -
99 0x668533f92022bbebd92654e38a190078bd8f7ffe 19,990.00 $1,823.09 -
100 0xad55719aabba1884ed3fb2def95c2c18cf544d91 19,600.00 $1,787.53 -

Thống kê top địa chỉ trữ IMT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.78% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.54% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.66% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Imsmart (IMT). Top Holder IMT 12/2022 - GiaCoin.com
4.1 trên 518 đánh giá