Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $853,240,149,667 Khối lượng (24h): $42,150,661,553 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
IDEX (IDEX)IDEX IDEX
Xếp hạng #419 15:43:00 02/12/2022
Giá IDEX (IDEX)
$0.04990 1.33%
0.000002941 BTC 1,237 VND
Thấp: $0.04873 Cao: $0.05164
Vốn hóa thị trường $33,626,417 Khối lượng 24h $7,536,559 Lượng cung lưu hành 673,858,614 IDEX
Thay đổi 1h 0.29% Thay đổi 24h 1.33% Thay đổi 7 ngày 6.57%

Chuyển đổi IDEX - USD - VND

Top địa chỉ IDEX (IDEX) theo số dư

Có tất cả 14,366 ví lưu trữ IDEX, trong số đó có 40 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ IDEX (IDEX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x9a79994bf5b887ff7e909498c14dd896c62ff891 314,740,197.26 $15,705,943.23 31.47%
2 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 131,061,498.00 $6,540,138.39 13.11%
3 0x247e205f12848d3ce9641d1da94b886091702d04 95,098,983.00 $4,745,562.34 9.51%
4 0xad2568754c30bee03d9b54d03ce7097d36e9ea2a 95,098,983.00 $4,745,562.34 9.51%
5 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 78,464,921.06 $3,915,501.12 7.85%
6 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 35,195,010.05 $1,756,276.56 3.52%
7 0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae 25,024,854.82 $1,248,772.65 2.5%
8 0x79e4bb9c6809df39645af5a5e7617fd289c9df40 19,144,833.29 $955,351.96 1.91%
9 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 18,623,553.79 $929,339.44 1.86%
10 0xe7545f76ecbc8435d348c79db53ea6e6693578ff 15,096,901.83 $753,354.94 1.51%
11 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 14,531,540.55 $725,142.68 1.45%
12 0x1e7d70e2bafe627cad22150db64a67f6a6d61c54 13,588,689.31 $678,093.19 1.36%
13 0xe89ee64416e620d4379afe12299c53a658d84d73 11,101,972.21 $554,002.78 1.11%
14 0x52c501f10d7c1c92d6f53f00fba4657692b84e32 10,374,452.97 $517,698.63 1.04%
15 0x6b770f1a6bff9151f437f2eab907fff132dd86a5 9,197,982.37 $458,991.23 0.92%
16 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 6,985,786.35 $348,599.78 0.7%
17 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 5,588,175.00 $278,857.17 0.56%
18 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 4,700,000.00 $234,536.08 0.47%
19 0x8b75e143f8532bbfe12459adaa40e6d30f258e27 4,500,000.00 $224,555.82 0.45%
20 0x02e584d3c9179bb0bff127c78f2acbc4deacc468 4,343,333.34 $216,737.96 0.43%
21 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 4,303,015.60 $214,726.05 0.43%
22 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 4,135,830.86 $206,383.31 0.41%
23 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 3,775,054.67 $188,380.11 0.38%
24 0xd5604f84edc3deef3ac9ccaaeca302bc481306eb 2,875,000.00 $143,466.22 0.29%
25 0xd18686d1b55ce1c7544884c3072689aa10427d63 2,812,326.34 $140,338.72 0.28%
26 0x5e863ba3b1b44900115fc0bdc907ac77d99b8afb 2,627,537.12 $131,117.50 0.26%
27 0x09363887a4096b142f3f6b58a7eed2f1a0ff7343 2,133,622.25 $106,470.51 0.21%
28 0xf72d20ff0972a36b01412cddda0bb1ba1a9d3d93 1,953,802.12 $97,497.25 0.2%
29 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 1,762,649.36 $87,958.48 0.18%
30 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 1,669,406.30 $83,305.54 0.17%
31 0x1b64b0111d3797f59b1becb3bd2d086330e0cf17 1,600,000.00 $79,842.07 0.16%
32 0x3ee75f85c95c2b74bbeeb0adf1a3f0150a85649f 1,571,237.25 $78,406.77 0.16%
33 0xf41a3c1c1889a68c441aa3240fd60e51cbbaa5ef 1,552,500.00 $77,471.76 0.16%
34 0x1a3d91ac2ec95af39fe326bac1bf9e7b7975288e 1,423,993.55 $71,059.12 0.14%
35 0x5170f0fe9ba16dcb0bdabd08c9b82d833705a670 1,038,749.88 $51,834.96 0.1%
36 0xee40c464ce3ba9080a551bb45fc7336b1128339b 1,032,961.81 $51,546.13 0.1%
37 0x8af97264482b59c7aa11010907710dee6d8d8c6c 1,032,961.81 $51,546.13 0.1%
38 0x34eb5dea17665b790ec7f253b79adc2289564cbd 1,000,000.00 $49,901.29 0.1%
39 0x7ecccabb5e4ff4537f70b0a5018e8c0cfd53fff4 993,318.97 $49,567.90 0.1%
40 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 907,370.57 $45,278.97 0.09%
41 0x1608a4c35ef1c26077fc6bc637a4f7203885fae5 900,905.00 $44,956.33 0.09%
42 0x66310ababb5bbb164fe2cf695ba657f06b7e7305 872,136.69 $43,520.75 0.09%
43 0x2478b5684da7ef83fed4db126e27a8ae8f9632ec 792,322.00 $39,537.89 0.08%
44 0xe5c405c5578d84c5231d3a9a29ef4374423fa0c2 706,833.37 $35,271.90 0.07%
45 0xa20ddcc36b8e49d02376668a709fb72bab21be0f 666,668.15 $33,267.60 0.07%
46 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 640,877.47 $31,980.62 0.06%
47 0x3f231af0806fe97ea13867b50f24d9681a61a3bb 626,788.75 $31,277.57 0.06%
48 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 603,193.06 $30,100.11 0.06%
49 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 600,000.00 $29,940.78 0.06%
50 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 597,678.89 $29,824.95 0.06%
51 0xbddc08db1db59f504ad2694aeda02b002de3a5b1 512,753.61 $25,587.07 0.05%
52 0xf1d37cd61788b2573f84d269e1b4065f69e5ada2 506,310.09 $25,265.53 0.05%
53 0x8287ae7b97de14609db95ceb655de3cee54792d5 502,492.93 $25,075.05 0.05%
54 0xe3eed87cfd3058488f148d8ceeb81dd59a604777 500,000.00 $24,950.65 0.05%
55 0x0bbe57e1fab883a9b90f88823ca4d07068b0d464 493,627.74 $24,632.66 0.05%
56 0xfec3c4eadafe2018bd9b8ee69a14b0a332fab199 478,651.26 $23,885.32 0.05%
57 0x1f620f0821c2b49452e95eecac0b87d0cf9b5010 451,897.68 $22,550.28 0.05%
58 0x07e2d22a6aa675609b5b7b372001ed23883d61ca 445,537.92 $22,232.92 0.04%
59 0x13edf543ea6e777c51b55b09c2a1d63f118f6dee 439,011.31 $21,907.23 0.04%
60 0x863f4364939c59deb132a47cd56759932654a530 388,285.68 $19,375.96 0.04%
61 0xa48022510c994d167d62adb48e76bd0216614623 386,823.57 $19,303.00 0.04%
62 0x96e0668d614a1d1c1c528d2b27b28935ae00fe5f 385,751.27 $19,249.49 0.04%
63 0x769cc14bb0146f0434c6f0bb4f31b1d07a7aeca6 375,951.04 $18,760.44 0.04%
64 0xb58f303da3e3a3badc0482ac9cd1650373ab7d39 342,701.34 $17,101.24 0.03%
65 0x5b47a9070c282f8705d7e0836b41ac529684c34b 321,859.03 $16,061.18 0.03%
66 0xec162b2df0af9b993d242104d3edf708e44f9aa4 316,294.37 $15,783.50 0.03%
67 0x55f76714729ec3b7127e902353255af46877370d 304,230.60 $15,181.50 0.03%
68 0x7a8c1272d23f2a4402a4d694946af59f38c887e0 299,992.60 $14,970.02 0.03%
69 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 293,291.74 $14,635.64 0.03%
70 0xd3e0edbb859fea5f56e9814bd1c2ecac93b37718 283,231.00 $14,133.59 0.03%
71 0x3fd2ebb12047ae4bf4a5c2e20a67cf54963ce915 268,157.24 $13,381.39 0.03%
72 0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772 266,116.29 $13,279.55 0.03%
73 0x2bc433d4b2a4dec56bb35271f555fefeead894ee 260,281.71 $12,988.39 0.03%
74 0x1ad14b7abbcf75e98b3f2f21c69477c5cffea6d7 250,947.59 $12,522.61 0.03%
75 0xca59b2035a32dd673ed1bbddd0908341de171663 231,166.53 $11,535.51 0.02%
76 0xdad6898381b04ac782391ceb2e474e96543a3d31 227,080.03 $11,331.59 0.02%
77 0x53eb3ea47643e87e8f25dd997a37b3b5260e7336 220,478.80 $11,002.18 0.02%
78 0xf0c1a4964cd825b55720bd58ecef9fa8b35f7dd3 220,476.88 $11,002.08 0.02%
79 0xfb8ffe12621bd5cd38fe608ab52a6fcc2acd9ca3 217,933.40 $10,875.16 0.02%
80 0x8fb864d6f02c60aecf94daafbb9620132e666f97 212,417.89 $10,599.93 0.02%
81 0x93931a2a1ca3a218d059e7fd1b529f1d8bb498f4 211,599.39 $10,559.08 0.02%
82 0x4ec1464f86b64a7993122be351666eb24517f023 207,964.00 $10,377.67 0.02%
83 0xd67449e6ab23c1f46dea77d3f5e5d47ff33dc9a9 200,000.17 $9,980.27 0.02%
84 0xa0519b8dbeb93a385a2d95dd78088e977c17f2d3 200,000.00 $9,980.26 0.02%
85 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 199,876.00 $9,974.07 0.02%
86 0x9922d718d36383ec2f64a3eb35f9171de31ba1d4 199,800.00 $9,970.28 0.02%
87 0x46fe2eea601f902492318a014e16ce5260000ed9 197,386.28 $9,849.83 0.02%
88 0x44742ce969585e16640cc4bf81308618ed4fec1b 193,789.28 $9,670.34 0.02%
89 0xb8d348fe2eb681c8810899ae6e7e5793f63423f6 190,511.55 $9,506.77 0.02%
90 0xa69459914ae7911a643c61524d4ecab93fdd8c88 188,720.94 $9,417.42 0.02%
91 0xc6316adc1540567e1f3af0ce22ccf0f5aa729319 187,780.00 $9,370.47 0.02%
92 0xe1df071c799aced6a6f42baffb516d523c6aa901 178,197.00 $8,892.26 0.02%
93 0xde2fb9525fec2217742f8f3aa2c5b60704bb3cc5 177,733.08 $8,869.11 0.02%
94 0x2d5eacff75873bdfc4cc5543cbbfb08b3490e649 170,870.56 $8,526.66 0.02%
95 0xf24d11a6795115f5cbf0edce12e001891ad839f4 169,887.53 $8,477.61 0.02%
96 0xe48236a44e9d84ee056fd7b346fb8e00114a58ac 161,316.17 $8,049.89 0.02%
97 0xdb901386f53746814eebad0c544fac6eebf20c2d 160,127.75 $7,990.58 0.02%
98 0x120cd747d10f627429e496d38fa98f2aea156458 159,090.00 $7,938.80 0.02%
99 0xc26d6393989acb806acc71db777a96b9a8a8a65f 155,900.07 $7,779.62 0.02%
100 0x3e3bea05ca3730135ba72b5225dcbe2699dac0fe 153,900.00 $7,679.81 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ IDEX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 82.75% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.24% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.4% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ IDEX (IDEX). Top Holder IDEX 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 509 đánh giá