Tiền ảo: 22,374 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,074,743,951,306 Khối lượng (24h): $49,792,515,549 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Holo (HOT)Holo HOT
Xếp hạng #100 09:08:00 30/01/2023
Giá Holo (HOT)
$0.002188 -0.52%
0.00000009252 BTC 52 VND
Thấp: $0.002162 Cao: $0.002220
Vốn hóa thị trường $379,241,715 Khối lượng 24h $17,917,605 Lượng cung lưu hành 173,342,974,127 HOT
Thay đổi 1h -1.18% Thay đổi 24h -0.52% Thay đổi 7 ngày 6.06%

Chuyển đổi HOT - USD - VND

Top địa chỉ Holo (HOT) theo số dư

Có tất cả 137,078 ví lưu trữ HOT, trong số đó có 979 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Holo (HOT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 20,000,000,000.00 $43,756,225.74 11.26%
2 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 18,642,287,398.41 $40,785,806.79 10.5%
3 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 9,750,000,000.00 $21,331,160.05 5.49%
4 0xa23cbcdfafd09de2ce793d0a08f51865885be3f5 8,984,706,766.27 $19,656,842.87 5.06%
5 0xe7f5e9875e9ce01815681e083b31df58e6f97ce7 7,449,817,866.45 $16,298,795.61 4.19%
6 0x6554f8587d4d40e3e58f3fec7720270df96b314c 6,061,014,938.43 $13,260,356.89 3.41%
7 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 4,592,606,810.00 $10,047,757.02 2.59%
8 0xff90ce62d79a63c25d59c4c2db14dbe60de09017 1,745,921,192.39 $3,819,746.09 0.98%
9 0x61ec61377c7c84c5824cb1dca5c37d859d4f1bcf 1,600,000,000.00 $3,500,498.06 0.9%
10 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 1,532,973,784.00 $3,353,857.35 0.86%
11 0x820e21279ea2a162029c0e1b7f505f00559c7eca 1,530,022,000.03 $3,347,399.40 0.86%
12 0xd1a3dcd7e6e81ae8d65b37016cf7fa954b9dfd2b 1,479,998,854.00 $3,237,958.20 0.83%
13 0x8c54ebdd960056d2cff5998df5695daca1fc0190 1,256,249,978.11 $2,748,437.88 0.71%
14 0xfabbc559fbc13921beb29ddf21c5a37551876b0b 1,150,000,000.00 $2,515,982.98 0.65%
15 0x92b99fa56875ce0e9f449182134a2990c4ac5757 1,140,678,022.27 $2,495,588.25 0.64%
16 0x8ecade7f6c5e2996a455fd73661f171301a3c2d6 1,136,512,279.71 $2,486,474.39 0.64%
17 0xda7de6d62b87f288dacac49bf91f715cd519cb7e 1,090,684,030.00 $2,386,210.83 0.61%
18 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 1,081,792,463.57 $2,366,757.76 0.61%
19 0xd643552ce4a1d06f573406017228b74881b88493 1,012,403,858.65 $2,214,948.59 0.57%
20 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 982,934,929.55 $2,150,476.13 0.55%
21 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 958,818,747.15 $2,097,714.48 0.54%
22 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 883,635,722.64 $1,933,228.21 0.5%
23 0x4a3ff60679ee17ec747f63ca9a2e3f944d05a075 833,875,000.00 $1,824,361.14 0.47%
24 0x99e24f7cb8c16bf51f46279be645becb05aec29f 833,798,716.00 $1,824,194.24 0.47%
25 0xaf6b59a17d8e2fb770ca0a3efad58f801939c2b1 800,000,000.00 $1,750,249.03 0.45%
26 0x26e4f09de82cb66709885b0ccc43595a769ad80e 800,000,000.00 $1,750,249.03 0.45%
27 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 726,066,361.00 $1,588,496.18 0.41%
28 0xd221cfe6ab1863e5e5ed85146cb4492459fac92d 646,272,003.70 $1,413,921.18 0.36%
29 0x757783c10787b968e8d6a2786b0e704d070e3c9a 606,477,066.37 $1,326,857.37 0.34%
30 0x274c6e3f64332d7e08441e74dccc8294d0705059 584,615,385.00 $1,279,028.14 0.33%
31 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 525,462,015.50 $1,149,611.73 0.3%
32 0xc4d916fdd8771e356ce89d157c35cb7e42eff04c 484,305,569.73 $1,059,569.19 0.27%
33 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 461,052,463.94 $1,008,695.78 0.26%
34 0x1871e60fd1feceefab91eb5d97379c24851f801e 420,570,427.99 $920,128.73 0.24%
35 0xc18c97dd920ed9e1bc3f0a10cbdb995d48e5d3ff 420,135,381.02 $919,176.93 0.24%
36 0x218abe0cb3ae5422ac3d1b795f8e56b57bf90a2d 400,000,000.00 $875,124.51 0.23%
37 0xd2491778f02b6015687ec661933ac304044c1a49 380,000,000.00 $831,368.29 0.21%
38 0xac0a41a615496fc6a1ed1462c1de04b9045bb7d5 350,338,184.55 $766,473.83 0.2%
39 0x965cc4d79a19ef5eb68291dc6a070087593e2bd5 332,101,936.01 $726,576.36 0.19%
40 0x6d7fdb4df74f6f778e06a804348860fca868b83c 331,785,913.67 $725,884.97 0.19%
41 0x8533a0bd9310eb63e7cc8e1116c18a3d67b1976a 328,000,000.00 $717,602.10 0.18%
42 0x94540318f83a4dd8f79cc94172a259ed7003181a 325,341,433.73 $711,785.66 0.18%
43 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 324,978,440.00 $710,991.50 0.18%
44 0xa29f2c255b5a13bc04ae87d7b47a90528a6fe1d4 309,533,634.47 $677,201.18 0.17%
45 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 294,296,256.34 $643,864.67 0.17%
46 0xc5d335f83745668c298dc975559ec2e1dfe676de 275,000,000.36 $601,648.10 0.15%
47 0x8af3137036a9b23cb0adf7849bddadd9b5db841d 262,158,985.90 $573,554.39 0.15%
48 0x53b7de95320b8474e4a96302a8d7056787089250 258,703,114.00 $565,993.59 0.15%
49 0x0e7ddc1edba6dcda0891fa8c8a85a0c5944aaa5d 255,633,943.00 $559,278.83 0.14%
50 0x468a32910afea7617a8b5061797332874fcce722 250,000,000.00 $546,952.82 0.14%
51 0x8dc250d5403ba72cbeaf0ac40f7c61c6db3a9a20 250,000,000.00 $546,952.82 0.14%
52 0x4c9f7207be28278b9dca129f2e211acfff48fb01 239,097,864.08 $523,101.01 0.13%
53 0x187e3534f461d7c59a7d6899a983a5305b48f93f 239,004,208.89 $522,896.11 0.13%
54 0x327446dd2e6ec9f08d33573b493fbd881989eee9 220,537,366.26 $482,494.14 0.12%
55 0x6019a3f94063065a9a360686547660170401acef 218,150,537.99 $477,272.21 0.12%
56 0x52b108b139ece9637e2fc57eb7d0a3632956dd6d 210,643,600.34 $460,848.45 0.12%
57 0x506b7145b1ea79c90141bf199a3f7112cc1c3f42 201,526,584.74 $440,902.14 0.11%
58 0x8d7e0518cd73a297dbb752db5ffc1c45bb5cabc8 200,364,474.76 $438,359.66 0.11%
59 0xeb5c3d8959e4d91381ec4d39413822f06935d92f 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
60 0x772f232686af8484c912e753901e3d4d523752c6 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
61 0x1caa96ac69dc2cf55aefe1eaf35dac70991176d5 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
62 0xc900d8ba8c98f6331ed379fecd53782638ac2cf8 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
63 0xe03b0ffa790aad9857c9b72aecf7d44f89aeb95a 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
64 0x2dfa4e0aec000d06237720b5fcf957d7c07936ab 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
65 0x6856cce9a31c39376654db4d214865ca5205f456 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
66 0x53eff6bb1f50264d57a618a036e1ab78855449a3 200,000,000.00 $437,562.26 0.11%
67 0xbe80f4be02f66b725928d543c4bd883d9c4560a3 199,963,066.00 $437,481.45 0.11%
68 0x491e5e660f4c9d44d3c77fedc6202f34e9ef281d 195,687,279.00 $428,126.84 0.11%
69 0x1f83203919fbfa45a994a35c38c3376100c0bd0d 180,430,025.60 $394,746.85 0.1%
70 0x84012efcdae2790feac9a6f67d330dba98855eeb 178,137,548.96 $389,731.34 0.1%
71 0x2ca89ba16bb29ea896b221f59ea0963e5b365312 177,687,507.00 $388,746.73 0.1%
72 0x81d84a099a122169133328d62721ba2e15e3a102 168,572,088.00 $368,803.92 0.09%
73 0x98bf60113752701835fdb1ca91f500e0d5676b92 165,288,194.27 $361,619.38 0.09%
74 0x3a28ebc9b8c9efdf665577407e8b14eb0f966fef 156,190,509.88 $341,715.36 0.09%
75 0xb224228b0fe71cebf95ee25339166cd626759b52 151,519,526.53 $331,496.13 0.09%
76 0x9a12332e1dbc900683757f6301d70fff6d2f0dff 150,759,000.00 $329,832.24 0.08%
77 0x76fb55a01b765f5b3c55518df7d7b80083a18412 150,000,000.00 $328,171.69 0.08%
78 0x3271f81f33db75963396f777431b80571c432a82 146,834,329.58 $321,245.80 0.08%
79 0x410808eb870916fd8203f622a34c915d3fa89808 143,264,706.03 $313,436.14 0.08%
80 0x814ad32244184ef76e46a3597de9def252d9697f 140,632,038.84 $307,676.36 0.08%
81 0xea82565e6c4fb789d3df6b50b5cf56d67c48f617 133,622,037.20 $292,339.80 0.08%
82 0xbd662b1ef671de09799bfb0032c210e44e35cbc5 133,538,227.76 $292,156.44 0.08%
83 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 130,817,367.40 $286,203.71 0.07%
84 0xd1e94f6e3e6bf59f556d73bd195d64e616aeb088 130,030,455.07 $284,482.10 0.07%
85 0xb135d804611ab710d2b9f720ef0ae938ae047810 128,758,153.27 $281,698.54 0.07%
86 0x5bbeb105afc5e6fd60622cae2def267bcc5ed4b7 127,249,039.86 $278,396.89 0.07%
87 0xa112c3388803968e5e90cd55d2ecc874c7b78b76 126,612,806.00 $277,004.93 0.07%
88 0xadbbb1af03a6eae56df6c7a28ba3b971f71fc569 121,239,314.58 $265,248.74 0.07%
89 0x6af4ce8440930c5c3f7aba9e07700020bc80dc0e 120,306,514.73 $263,207.95 0.07%
90 0x24e8310f5294b4f64dae737cba8dfed89aee5d1a 120,001,000.00 $262,539.54 0.07%
91 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 118,560,520.52 $259,388.04 0.07%
92 0xeed86b90448c371eab47b7f16e294297c27e4f51 117,444,287.49 $256,945.94 0.07%
93 0x1d894099b81e178c63cb558b6aaa5dd79ebd4da7 106,250,016.09 $232,454.98 0.06%
94 0x1cd9ecd53328d098b522a71e4e1719d4fcb6a2ca 105,057,552.68 $229,846.10 0.06%
95 0x7523e88d209d9a6936b9860d6c7145d40595c6b8 103,001,590.00 $225,348.04 0.06%
96 0x3ca9f18486dab1490e47cef1b24f8296e9896ad2 102,020,185.81 $223,200.91 0.06%
97 0x39cf16a6bfd99c758b9077270976c288c92747e9 101,322,682.50 $221,674.91 0.06%
98 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 100,724,117.92 $220,365.36 0.06%
99 0x069b90fe036fbf04907a37c9cfc31706283f7aa4 100,094,606.69 $218,988.11 0.06%
100 0x7ffcec1f87caa332bf08f26719e4dafb901ddca6 100,050,268.08 $218,891.11 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ HOT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 45.24% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 51.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 60.17% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 64.65% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Holo (HOT). Top Holder HOT 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 620 đánh giá