Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $855,074,290,088 Khối lượng (24h): $36,867,393,939 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
GoldFund (GFUN)GoldFund GFUN
Xếp hạng #2232 01:18:00 05/04/2022
Giá GoldFund (GFUN)
$0.001431 0%
0.00000003158 BTC 35 VND
Thấp: $0.001431 Cao: $0.001431
Vốn hóa thị trường $220,443 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 154,093,551 GFUN
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 5.73%

Chuyển đổi GFUN - USD - VND

Top địa chỉ GoldFund (GFUN) theo số dư

Có tất cả 1,744 ví lưu trữ GFUN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GoldFund (GFUN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0000000000000000000000000000000000000000 8,000,000,000.00 $11,444,642.88 80.28%
2 0xc71f217ed68f64a063e86b5242f8499f49c8c884 1,599,997,100.00 $2,288,924.43 16.06%
3 0x94abda9afed4282f25175a2c1ff257daa216f007 100,000,100.00 $143,058.18 1%
4 0x34a980ca344bfedab658b3b9413ed10fda0d0de2 99,990,000.00 $143,043.73 1%
5 0x7a56f645dcb513d0326cbaa048e9106ff6d4cd5f 26,629,210.97 $38,095.23 0.27%
6 0xdca028242fd2e129030aeaf542dc7fda25c4f58c 16,049,040.91 $22,959.44 0.16%
7 0xc6ddfc79e2b87bb826e5e4850a083cecffcd1b33 12,834,016.74 $18,360.09 0.13%
8 0x03fea254cfa7434004e8d495725bcbb7ccc40454 9,690,225.97 $13,862.65 0.1%
9 0xc79dc423b7d37c5259199947af67549d7a8c5cb4 7,720,305.19 $11,044.52 0.08%
10 0x8ed31698816dd45f4ab1dd705675b7bfb4293e17 7,286,216.00 $10,423.52 0.07%
11 0x52527f974a205e69f46c7e22f2b5f6fd99985c4c 6,798,193.18 $9,725.36 0.07%
12 0xb94787edbd78e5860f6b5ef48c0901f1fc4bd89a 4,500,000.66 $6,437.61 0.05%
13 0x8df8d278d38e78cb2b4575f7e7bf2a84ac14ff59 4,300,158.65 $6,151.72 0.04%
14 0x905f1c9f75d27d58f382cff2efaa5bb3b3485a94 4,000,000.00 $5,722.32 0.04%
15 0xc1da4db7c327b675b94eb073b4892e0e6090f022 2,783,281.00 $3,981.71 0.03%
16 0x49a9392646001190aa4ec7c400453d81760f7185 2,676,554.69 $3,829.03 0.03%
17 0x40c62339241b683c1af3fbd943f411ba88adb299 2,478,426.21 $3,545.59 0.02%
18 0x5ab78b64cf151c8afdebbc433199a2e7e4c85a25 2,323,740.62 $3,324.30 0.02%
19 0x4003caeff9d6eb5af6927b0842c90f43f31d25d1 2,251,426.43 $3,220.85 0.02%
20 0x73865ab70431b874619ab8fe36bb2c292a643b2f 2,172,578.00 $3,108.05 0.02%
21 0xabcf4ec9b619d0a2d77cb43eb1940f5423eacab4 2,164,764.00 $3,096.87 0.02%
22 0x0df9cb8d0cd7d58f3758c7be15d8486b877894d0 2,151,440.00 $3,077.81 0.02%
23 0x9df9cb8d0cd7d58f3758c7be15d8486b877894d0 2,151,440.00 $3,077.81 0.02%
24 0x0df9facec8514c90d2b3a64cf6a5ea0a723f61a5 1,859,355.97 $2,659.96 0.02%
25 0x7a829a622c2dda200600d5292796df4cab3f4fea 1,655,726.00 $2,368.65 0.02%
26 0x03651b13ee6af0c0ad38cf0c5d2bdc8c2c26f621 1,598,279.06 $2,286.47 0.02%
27 0x2725f4b0e6586e1857a35cf8f02551b1be3e89ee 1,502,273.81 $2,149.12 0.02%
28 0xbb95d8dd867b5f0730dc03f4b654e228d3f531ce 1,441,453.53 $2,062.12 0.01%
29 0x919d3a363776b1ceec9352610c82dfaf80edc32d 1,343,100.65 $1,921.41 0.01%
30 0xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0 1,259,005.13 $1,801.11 0.01%
31 0x81d1e68d3e2ee18805a7d16ad9a5482b30a62d84 1,108,690.83 $1,586.07 0.01%
32 0x51e6ec7d5e782550d3ad0016048b1b0d6c2851cb 1,091,480.00 $1,561.45 0.01%
33 0x2a86e8b6c7fdf53f0cf5fcf808c62d9481b4737d 1,027,665.12 $1,470.16 0.01%
34 0x176b466667250353d13d711d18364a5e37e9211c 1,023,455.03 $1,464.13 0.01%
35 0x9d14ca62881952fe09c6e4f3a309fb6dce9f57cc 1,022,572.02 $1,462.87 0.01%
36 0x6ad600ac2d2203fbe89390f5d40330862d4b2c62 1,013,508.66 $1,449.91 0.01%
37 0xdb22d3e26b07b99ea9b809a36899ae7137641c43 1,011,969.00 $1,447.70 0.01%
38 0x6e16c60ad837c55fcbd4f4321d8ba41c0484260e 1,000,000.00 $1,430.58 0.01%
39 0xcb6d75031fdb6db26b1cf7d3a096cec879dbfe60 1,000,000.00 $1,430.58 0.01%
40 0xea68f3a7dce93b83a9e64d01e8be80a8242f9198 937,921.24 $1,341.77 0.01%
41 0x3343bf5e262cdc89fd55c90f724f3c9262f431a9 925,080.00 $1,323.40 0.01%
42 0xc5a834a49bc50dea74d6129fb0a7b1e54eb72cf6 880,046.50 $1,258.98 0.01%
43 0x690171f650dc10803ccebe3b5af8f9907d6ec9c8 779,950.00 $1,115.78 0.01%
44 0x1f8213efae2c1ea4dda941ab4e4b493f3fc867ce 756,079.07 $1,081.63 0.01%
45 0xfeed49b7e05fc29107601e6e7c1a7b95b3595d1b 726,522.96 $1,039.35 0.01%
46 0x1ece0b71d0ee71ff9e96b0921fcc10a8dd27d300 717,636.00 $1,026.64 0.01%
47 0x4b4d31db915d86c60c805abb3d36e29dff3b8425 710,282.84 $1,016.12 0.01%
48 0x8bb3a3cd4de382de6bca6b82f805414127182998 700,000.26 $1,001.41 0.01%
49 0xf7f5543aa3746f84691df240dbf98d7412c751f2 670,029.00 $958.53 0.01%
50 0x5a8a11ba5c2ba40137740bec29d135201a4a8d9d 632,277.53 $904.52 0.01%
51 0x7a5109d82f19bba3aa6424c4ac6f7115b49a0b42 500,000.00 $715.29 0.01%
52 0xba215b56aa02a7c1c94c827d19e21ea48253b7fd 500,000.00 $715.29 0.01%
53 0xdc6d90a65e167b436520031a92e6cd587b7f204f 450,000.00 $643.76 -
54 0xd1e730b911ad5a704a4bd1c205a8c5c2aea6e009 421,200.00 $602.56 -
55 0x6885f2d1460f7ffee9da7464e17fc86b98046334 420,116.43 $601.01 -
56 0x61b24af2e889fcb5d81da12814a60d6478cccb9d 411,423.00 $588.57 -
57 0x285b801c241b8877d129eb07d71831953a8c7b5c 411,200.00 $588.25 -
58 0xc1eab35edfaa9e15b468cd6b69fb3f362001636d 401,761.50 $574.75 -
59 0xb12d42418e1d9f98a0d7050ae5447c67d4bd479d 399,900.00 $572.09 -
60 0x7a824eb5ea7f563c266516e94324c4d158a9d93e 394,000.00 $563.65 -
61 0x7d6cb97c73cc17be6d7843fd11d109be2995ffea 387,000.00 $553.63 -
62 0xb6cf628f5d4f21a11d09f3ca88bf4dbbc005afae 381,328.00 $545.52 -
63 0x42e6a6b638d61a2b306dfa3bed78714e8d42cdee 376,729.00 $538.94 -
64 0x4641a7e6e72d2873cef2daacd7cc2e3eaaf3fa9d 375,399.09 $537.04 -
65 0x7ce91656ed914d90173011c12432380f1bfa4efc 371,857.00 $531.97 -
66 0xf3bf3120d9e306e593628fe118375c06ed641066 358,861.00 $513.38 -
67 0xb851f0d01c77d4ea46948f2ff486c232204c65ba 358,765.76 $513.24 -
68 0x497d4d476040f0b47c62264887dbdf7579b27f2a 345,422.00 $494.15 -
69 0xc30e29160cd847d5a5e560098614cc5f69e01dbf 344,039.00 $492.18 -
70 0x3460fb45ad080b8cc37be38c9f7d91cad27687b3 340,000.00 $486.40 -
71 0x5481cb839b2dd00b575271d8a4a573457a9f4388 337,177.23 $482.36 -
72 0xd1ee5f7b5d63feee1e97b6d405e23e4315db95a0 330,000.00 $472.09 -
73 0x76a90e73cb9164175bce16f8183d7ff95df06dc3 316,748.34 $453.13 -
74 0x0c39d427c5d42cc6bff4894ed6ff40c3a07eadd0 316,599.00 $452.92 -
75 0xc6af7ac2b4537ff52712b5291dd10aadbdc32032 305,541.13 $437.10 -
76 0xcadcc8a1d45f1ef71f4af33ab707c8c5f17b12e0 305,174.00 $436.58 -
77 0x850e3ddae412f28b8fd687ff0851f80002cdb92c 301,315.35 $431.06 -
78 0xdcc645c161791e325e16563f5114c622569b2f30 300,149.00 $429.39 -
79 0x2edd15849aa51b3a14298bcb8b2121b54c913eb9 300,026.16 $429.21 -
80 0x5174d50430cbcffd5a7c6bcb406e834f249015a9 290,000.00 $414.87 -
81 0x685610c92b809f0edf070d68c0bbb15d198ee474 282,752.42 $404.50 -
82 0x6467a7303810dee65a28b3907e0e0b7b1b78d812 280,619.00 $401.45 -
83 0xf8e680f214fd59b4a8cd22836f505924e0e3d9f9 274,262.16 $392.35 -
84 0x451ea5cfcd2d35f75140e12ecebb806c30189962 270,000.00 $386.26 -
85 0x065ff10780837c36996ce2920fdfd14380919629 264,672.41 $378.64 -
86 0x5ab21a3101e911ce841475e989d61d50e36b00cd 258,000.00 $369.09 -
87 0xca97410f934eeeb9ea92ceda6925e79528160883 256,833.02 $367.42 -
88 0xdd0e6433d3c343e5e26f2070489da1ea140d426f 250,000.00 $357.65 -
89 0x2125d59c308aca218d5f3e54d26806126d19cbf2 244,320.00 $349.52 -
90 0x1395ae295cc73fd5c2ce49c639405b6009f4f7b5 233,165.00 $333.56 -
91 0x66ce685a1671712d39605e4a5e173f23885d6e70 227,960.00 $326.12 -
92 0xb210d1e74d96347886103ed51f3753bd2a95f039 220,000.00 $314.73 -
93 0x630a721ce3b97129300e8314ab7580cba0068e18 216,000.00 $309.01 -
94 0x9cf2dc5c757ec4c365370670405938c7d2481432 210,000.00 $300.42 -
95 0xc09124c9db3539643707152015a52a1a85f6b7db 200,946.53 $287.47 -
96 0x1dcae00c9871fad0e1367f627b5aa88286fd2a84 200,900.00 $287.40 -
97 0xa3f933e343f42af6d24be409d5b45a619a9047f5 200,531.17 $286.88 -
98 0x6cea9b5412ecb1fa7f92222264f138f8f42d59fd 200,286.00 $286.53 -
99 0x3df22c2a7d9156391661c91e366285c92a3bd6f0 200,002.09 $286.12 -
100 0xface557e6e427d155885fbbccc333b26b7343285 200,000.00 $286.12 -

Thống kê top địa chỉ trữ GFUN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.49% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.86% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.88% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ GoldFund (GFUN). Top Holder GFUN 12/2022 - GiaCoin.com
4.0 trên 521 đánh giá