Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,092,386,508,178 Khối lượng (24h): $66,025,244,703 Thị phần: BTC: 42.0%, ETH: 18.8%
Hanu Yokia (HANU)Hanu Yokia HANU
Xếp hạng #7068 04:07:00 03/02/2023
Giá Hanu Yokia (HANU)
$0.00000004679 3.32%
0.000000000002 BTC 0 VND
Thấp: $0.00000004332 Cao: $0.00000004718
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $50.43 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.38% Thay đổi 24h 3.32% Thay đổi 7 ngày 6.98%

Chuyển đổi HANU - USD - VND

Top địa chỉ Hanu Yokia (HANU) theo số dư

Có tất cả 1,754 ví lưu trữ HANU.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Hanu Yokia (HANU) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 420,720,987.65 $19.69 42.07%
2 0x93512394a82d278b9961e3891a59c6dc1c2e4f98 247,574,914.57 $11.58 24.76%
3 0x48918f57fa7210ea7b20f23da8420e68df3578fe 242,538,620.35 $11.35 24.25%
4 0xdba68f07d1b7ca219f78ae8582c213d975c25caf 61,951,255.32 $2.90 6.2%
5 0x756cde523ecc2da52295cb6732655f31246fc37a 20,698,300.90 $0.97 2.07%
6 0x20154e1436f5c9efa6bd14eb2939e57dc530c420 1,914,275.71 $0.09 0.19%
7 0xf41aa9b289b651d16f6c3aa4ee2d8df44f8d0b10 1,109,654.37 $0.05 0.11%
8 0x892d3abd610c23b640de61f5efd4f52dbfa6165d 889,908.22 $0.04 0.09%
9 0xdfc417262c9b51e3fe53e4d8ebc48aa2b790accf 483,600.00 $0.02 0.05%
10 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 482,026.23 $0.02 0.05%
11 0x92935f844447abb37b38c4ffcf48d6c4fffd9232 411,897.87 $0.02 0.04%
12 0xacadf5b256ad0d00e79d98eecaa6895fe7a10308 193,795.61 $0.01 0.02%
13 0xf16c951167c5d3c97a9c733ff8a00839b51e39fc 100,000.00 $0.00 0.01%
14 0xe5b8ff1ca1c3ef2ac704783d6473ee5a9be7e02d 48,405.71 $0.00 -
15 0x0a931be8dc8550c4033dba4fd02911cee2c3998c 35,751.18 $0.00 -
16 0x1108af4ea9f2991f4e32e87973ceef4a0840d6ea 35,230.33 $0.00 -
17 0x2cf3123648ed600e99612b2c197b464ab3852f33 31,880.06 $0.00 -
18 0xc950bc4650a97a28265d69fc63c6ef6e789aeebe 25,712.69 $0.00 -
19 0x67380b0a67084e8f033e6285a14750655caecee1 24,356.52 $0.00 -
20 0x2ac090258e62b8b8ca7d28e5fffb5057a83ffa3b 24,318.37 $0.00 -
21 0xb732f1b21ccff4729d802328e8cd909046dd4bf3 21,974.38 $0.00 -
22 0x65d1068db9dc86c1dec98dee92f0f3f38ddcf9bc 18,373.48 $0.00 -
23 0x2d08ad6e64499bcb46ba9983ce869983474708f0 17,669.03 $0.00 -
24 0x3e6d637242e89e52a2ad48baef0cdf5a408fba94 15,928.10 $0.00 -
25 0xf654e7700c709037402447b9032407ce34ac575d 15,166.20 $0.00 -
26 0x369994499545ef37befe126b177e7ff82cc4febc 14,101.75 $0.00 -
27 0x16e184408229f921519fc6978ed344554ade7935 13,858.85 $0.00 -
28 0x022fa5b16bf3f0ba4f84bf6e00cb511a22a632a3 12,149.71 $0.00 -
29 0x471b9e3737d5551c86f6c71592d5d6e7a5096433 10,570.17 $0.00 -
30 0xbb39d7283b3cb15950260908c2be9003da27462e 10,522.95 $0.00 -
31 0x58ca76184989d438fbce9b47ee4c5fe2b2d07fba 10,026.60 $0.00 -
32 0xe0a616c3659be29567e08819772e6905307adf21 9,891.67 $0.00 -
33 0xfd720bfb3acf2569793182355e397cf5b21da63f 9,614.48 $0.00 -
34 0xf575706d254a82001b563e0263a4446d0755d20b 9,173.98 $0.00 -
35 0x379fc44047b2f65c7588ef898f70eca2bbbbd2e6 9,000.00 $0.00 -
36 0x0d9801877f861f870a3c42c6beae0c339196ad1f 8,729.56 $0.00 -
37 0x73114504b5f54e2206a5757d738c83d7dd16be92 7,607.20 $0.00 -
38 0x44d23afdac673aa0998c1787999ab28d12e8a26a 7,120.68 $0.00 -
39 0xfeed3a862139b9dda3a38da24002a6ff08721093 6,538.72 $0.00 -
40 0xc717818182f4c4880e23c400c80acd1b8fd301bf 6,469.39 $0.00 -
41 0x59357d0994bc0e62e70f9a686c7449661ea6395b 6,453.26 $0.00 -
42 0x1500548681731f54309c6d2596f4b1d997bcbb70 6,200.00 $0.00 -
43 0xda77daa247ff561854d21d66d2b3e4a56ebb0dcd 5,914.76 $0.00 -
44 0x59ea54b2dba49c4ca63e476bc0e1f3ee14da3468 5,809.41 $0.00 -
45 0xa4323805d5a3a836188d880a0d5e2ae36c536343 5,600.00 $0.00 -
46 0x48f5187c3d5d4a405a0297363ccb4f622e6eb2cc 5,088.76 $0.00 -
47 0xe076e6bc0184312b7876ea8b5fb2a15f9dac020d 5,060.38 $0.00 -
48 0x5f8afd2cb02c92d3624862ccf24069e97d2b833b 5,018.91 $0.00 -
49 0xe0cff2c8161b832f3d381ef169174a6c5f8cb544 5,000.00 $0.00 -
50 0x904f693d39eaa92ad6f9cad051b35a44dd625048 4,855.55 $0.00 -
51 0x00a8af9bdce25cd11f24df3f0c7e23de457c67cb 4,748.04 $0.00 -
52 0x29e4176cc83722ffb454d3841cd1ec8ea2ac6401 4,523.11 $0.00 -
53 0xa9b86f0b8a6264bbf65a39b33e88fb6ac5d45c45 4,347.97 $0.00 -
54 0x11650f67dab1c269c1ef14262e79df3b791c85f8 4,206.51 $0.00 -
55 0xd99d3946abaed981eb0ab5b271bcb92d8ce1d42e 4,200.00 $0.00 -
56 0xb265342e25d8a0a2f27503d7047d49362552d737 4,193.71 $0.00 -
57 0xe3d460f44867ee0cc88feab3f37f521c8d1f8fac 4,150.05 $0.00 -
58 0x636b0443f6e7cd597d13bf68ab9ac564c11b19e9 4,075.25 $0.00 -
59 0x07888c3c5d25fa74ae04a9ead1fb1cf0e7743689 4,065.68 $0.00 -
60 0x987576c332b4357fcc2a305760827c2897e29c39 3,985.43 $0.00 -
61 0xbf8f0505ef37ed519558cc50f33aef44de709610 3,980.85 $0.00 -
62 0x23375a0d1152c1355556c33a94afa80795eb06da 3,961.05 $0.00 -
63 0x0ffd9fe8609666a301b76d37e109b2f6d1616c70 3,955.16 $0.00 -
64 0xc1e15f61cfe2c020aabc9a87cd2dc795526b04c3 3,917.04 $0.00 -
65 0xc0542451307b3da82d115a800b8638dc1f171207 3,889.23 $0.00 -
66 0xd1cb1b494f9a051b6e0fcb29c8261003e6e89fa2 3,847.86 $0.00 -
67 0x847474272e78f8d7368ceab80eaa7f728a394640 3,764.40 $0.00 -
68 0x1f3935f32e27165a66550fe24486c02159b6160e 3,698.57 $0.00 -
69 0x69bb87a04182db84fd0aee86c3f1b89e1f896bda 3,690.91 $0.00 -
70 0x1cf3797a99089fbc0d382d23e6693e742768e5af 3,664.71 $0.00 -
71 0x093bbfbe5788319d4388535761ea7fdd1eec70ec 3,618.72 $0.00 -
72 0x2379363cd0c9174c2bf4d5403c717c5d50d4b050 3,591.89 $0.00 -
73 0xf093c7a15502f2752c7ae6272d192c8d56123370 3,577.52 $0.00 -
74 0x4855eb3cd548b065dcfdfa64ef24e35b5e33d5d9 3,359.74 $0.00 -
75 0x850296744d6713025854399631a052958f9fafea 3,238.70 $0.00 -
76 0x81e6b579e5c9f9d2b73b223ceb1873bdd42910bb 3,225.45 $0.00 -
77 0xef50de35956260b6d36a42e405a4f0f6ac9f39b3 3,184.98 $0.00 -
78 0x0271bff76cd535b172292a9dd173baa1193339db 3,117.35 $0.00 -
79 0xd537413a3651fe87443526c38977b9ce86448696 3,081.19 $0.00 -
80 0x51c9485be389c6f592c5dc563b55a5d258089f81 3,061.98 $0.00 -
81 0x7436a7e63e63ca46fbc8a3a8aa2cdef7992912b3 3,039.76 $0.00 -
82 0xe8b298414644db8009e14690e0bfee0eb704e2e5 3,037.39 $0.00 -
83 0xb55c1ecc1d8c943b819d5acb23a39bff0a941b23 2,918.56 $0.00 -
84 0xfc396a9ae1aec42ae5c2fe1b723c975df2b4a148 2,811.41 $0.00 -
85 0xcc72dad9ade224fe7b56022b4c960bd2b8a6d387 2,736.56 $0.00 -
86 0x0b8207f14d1cc2c5d776946816a2ac56bae65a29 2,705.00 $0.00 -
87 0x48787ff767ba396126e59c27936096ae09bdcf09 2,663.19 $0.00 -
88 0xc66a11e4c11bd042cfdbceed88ac1b119d6c8610 2,604.49 $0.00 -
89 0x39d35c3755422df0a44fcfce9ca5e458f052db1d 2,540.19 $0.00 -
90 0xf5ecdf86d2875bf1239292464110dd7ff665a580 2,500.00 $0.00 -
91 0x868caa309c271d05b36fb538902a623dfb6a92f7 2,420.32 $0.00 -
92 0x8b8439c4d10807d07255e7e3f1b38243e22ee7e3 2,391.64 $0.00 -
93 0x3d52c949c54c10d203f2725767f5874e2a80cdd3 2,376.14 $0.00 -
94 0x56b5df9e6deb773469d789ec62345800e093ca41 2,245.87 $0.00 -
95 0xe8c6829ec648f7d9dd7c82551f381a5fba78f6a4 2,217.96 $0.00 -
96 0xd50deb6cd306a6a07c710556df16502c25a3b133 2,180.00 $0.00 -
97 0xdbf83c1b492e9c43157c227c4a17cce59919ba95 2,159.96 $0.00 -
98 0x1358e1526b3cff1f3060f331fb147a58fcba02f8 2,113.06 $0.00 -
99 0x82949101d90b673b8d9e4d7e628b41110a3d413d 2,100.37 $0.00 -
100 0x88d40f7f7ed19fabe9e38bc85075dae1b7808798 2,077.15 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ HANU

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.84% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Hanu Yokia (HANU). Top Holder HANU 02/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 643 đánh giá