Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,186,245,868,307 Khối lượng (24h): $31,124,318,773 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
GNY (GNY)GNY GNY
Xếp hạng #803 06:38:00 02/04/2023
Giá GNY (GNY)
$0.05305 -8.54%
0.000001862 BTC 1,248 VND
Thấp: $0.05295 Cao: $0.05862
Vốn hóa thị trường $10,205,519 Khối lượng 24h $236,587 Lượng cung lưu hành 192,376,657 GNY
Thay đổi 1h -0.16% Thay đổi 24h -8.54% Thay đổi 7 ngày -13.46%

Chuyển đổi GNY - USD - VND

Top địa chỉ GNY (GNY) theo số dư

Có tất cả 2,706 ví lưu trữ GNY.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GNY (GNY) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x0e083a746f6e933143d59c8663f654e256ad807c 199,999,940.00 $10,609,931.29 50%
2 0x1cffd630fa935db21481b73bf8d327849844b132 34,750,716.21 $1,843,514.11 8.69%
3 0x69ae42fa66345f618e14f5217b9dd4da688b5d5b 10,450,961.71 $554,420.09 2.61%
4 0xde2fe7645af306ee377b81cb4c1f1c140726a97e 7,167,419.57 $380,229.26 1.79%
5 0xa0e041872f3060a365650442442c66d53eb46230 4,948,019.00 $262,490.79 1.24%
6 0xfd65029ef0efb6beb2000e879c74158eb3ecce2d 4,443,259.00 $235,713.43 1.11%
7 0x2a82cef6078d87cbfb555f3856266ad0f3415085 4,189,589.00 $222,256.32 1.05%
8 0x00e7f1e60030e04e39b84cae0c65175ecb71fe94 3,948,028.00 $209,441.59 0.99%
9 0xa53972a85be1f5d331f250e036b7bf981bb2c6b1 3,856,624.00 $204,592.64 0.96%
10 0x9d84596ede42633d22c50a47288a7bdefcc6e117 3,829,982.00 $203,179.29 0.96%
11 0xca24f4608d0c79ceb15133b225f458f64c462445 3,774,888.00 $200,256.57 0.94%
12 0x581264905f8dc40eac5bd6fecf1dc83843f12ad8 3,495,893.00 $185,455.98 0.87%
13 0xad0c3fd306f67acfa3e4f598860f7f5c42b6f692 3,361,096.00 $178,305.04 0.84%
14 0xb94766262995f28e7542a79d238bf8304307b344 3,269,258.10 $173,433.07 0.82%
15 0xd0dbec90c511eb96bebc941c95017160a6dd063d 3,259,029.00 $172,890.42 0.81%
16 0x90df1055627eb7a4c3cd146e97455263a4c77236 3,198,489.00 $169,678.79 0.8%
17 0x93b8df728b0b3a11c431924ad8d055c3344d18ce 3,149,984.00 $167,105.62 0.79%
18 0x24917f8495841f82774709d3da916d9592f2ca49 2,940,184.00 $155,975.80 0.74%
19 0x1fee8415b8937585545ad4b727abf0909a2d26f7 2,905,934.00 $154,158.85 0.73%
20 0x4ec158ee9460b54162440d4e86243793fd712a83 2,895,893.00 $153,626.17 0.72%
21 0x946441b2153b01fa1d134e9616a012bb83aa0724 2,894,967.69 $153,577.09 0.72%
22 0x322ebab471a2961a6c2610f45e4dcedae6307105 2,857,465.00 $151,587.58 0.71%
23 0x1ae1c04aa63ae2d37327454b56a5ece156a5d40c 2,709,392.00 $143,732.36 0.68%
24 0x8da3322edac07483012e33740d4c95946840f842 2,449,859.00 $129,964.22 0.61%
25 0x274633776f04c7212f45ef55ab9898f267d15e85 2,159,492.00 $114,560.34 0.54%
26 0x1e72da2e7d2c211890773473386ecb9ab59f1118 2,131,391.00 $113,069.59 0.53%
27 0xd27a07b8c1dd864233725c090a099bcea209f1f2 2,100,840.00 $111,448.87 0.53%
28 0xdf62152a9399300ba8b7a533d3c368c0c6035516 2,020,040.00 $107,162.46 0.51%
29 0xf58eae973427c29b3824c6aa5468bfce6860554d 2,012,000.00 $106,735.94 0.5%
30 0x11ea6cd88f21a3c572eca22ec7d9558400b8eea3 1,948,205.00 $103,351.64 0.49%
31 0x686c3f9076cd95b768340322f8d9f3c447933b0f 1,948,052.00 $103,343.52 0.49%
32 0xcda0008855f3fa96b6fe712ae14a58f492b9ad32 1,935,378.00 $102,671.17 0.48%
33 0x354b88e619245b3bdf161ffc3eac4525ae3aefb4 1,920,583.00 $101,886.30 0.48%
34 0xbfafd1b07545b7468798885f65100c85d2733e5e 1,883,944.00 $99,942.61 0.47%
35 0x0e998c57659a9232fde68ce1c3cfac3b4ee47c03 1,875,930.00 $99,517.47 0.47%
36 0xdd66deee885ee79e32115cc1d97a71423a0cc40b 1,845,928.00 $97,925.88 0.46%
37 0x7cc709ece2278c78097d9225425f33c24f43b7fa 1,684,920.00 $89,384.45 0.42%
38 0x865a9ca3d48c0943e48f5006a992b151419140b4 1,610,244.00 $85,422.92 0.4%
39 0xd41ade440a1835e5415c3cce450ed5bdb8c9dfc9 1,563,540.00 $82,945.28 0.39%
40 0x6c574bc129a95677af743ff2726d3e581524bf35 1,504,000.00 $79,786.71 0.38%
41 0x1b31c681d3848c3d75115540ef411578af71ebc9 1,484,683.00 $78,761.95 0.37%
42 0xa570d1de64ba975b300f33d8573257fc37404cb9 1,430,000.00 $75,861.03 0.36%
43 0x2eacb55d9fe46bec359e724dfd031306d8bd8a61 1,402,000.00 $74,375.64 0.35%
44 0x4545db2c3ff18ce58dda356e326b0ab362f08e9b 1,310,000.00 $69,495.07 0.33%
45 0xcee0f0878dd90f28ce5ce584442dfefedcc745a0 1,294,738.00 $68,685.43 0.32%
46 0xc946355c279ec4e49ba7e0899794d833e7ccb82f 1,276,500.27 $67,717.92 0.32%
47 0xdb5d6f589ee36ac6a85b0e4c1353c78441251c13 1,239,208.50 $65,739.60 0.31%
48 0xd78035a24cae200025ec0d71bd06330ccc13338b 1,160,004.00 $61,537.83 0.29%
49 0xb277934b60f389724aea4b473b122f105a01a848 1,060,000.00 $56,232.65 0.27%
50 0xf89d3e4ad74ba8b5f00ba70ec1d9945082d768b0 1,051,310.00 $55,771.65 0.26%
51 0xe44033298e9906b70e393dd03edc154f33d5d1cb 1,050,402.00 $55,723.48 0.26%
52 0xd30441f204ddb18b599d85af85e0f4869bfe10df 1,038,940.00 $55,115.43 0.26%
53 0x841fbc6202c98158f8e29b8697d253854c47505d 1,012,394.00 $53,707.17 0.25%
54 0x749240c24f1f105eb51a68a27618571daecf9c94 1,000,429.00 $53,072.43 0.25%
55 0x90a9652e3588ea77f140cc2f221474c5fc01c5c8 948,595.00 $50,322.65 0.24%
56 0x3a1ef810f1e5935236ef13fda9b9e184ca8f393c 937,500.00 $49,734.07 0.23%
57 0x85000298cf60442b0f3cc3af53b4f88947ff66f3 904,200.00 $47,967.51 0.23%
58 0xe06dfa66bf91851b1e9f4cb530982ac3ad9dfe0e 889,001.00 $47,161.21 0.22%
59 0x7149841ddc232fdd1e07ee7e9b8211e7f903ca60 888,039.00 $47,110.18 0.22%
60 0xdcae9dab868898a5c55827d1cf3b587c4d1299e3 855,000.00 $45,357.47 0.21%
61 0x11ee23f90f07e49febf1f33ff08882c34e8e13a1 852,000.00 $45,198.32 0.21%
62 0x3165f07b71934d48edee9aedeca242d37cd2c6bf 849,582.00 $45,070.05 0.21%
63 0xa78eacfed1d0d285b05a497efe37370d13bef056 842,400.71 $44,689.08 0.21%
64 0x18af96eb85bd0bd9150a2156bdc60e3bed069c50 828,491.00 $43,951.18 0.21%
65 0xac83352f67220558cee78209df0684dfb80d554c 722,729.62 $38,340.57 0.18%
66 0x83f7d2b4d4911b9ebf983addf38f5677b9adf611 709,433.00 $37,635.19 0.18%
67 0xd8b9b464b5ecf79f8b03cfd874ad601d8b40d5fd 700,400.00 $37,155.99 0.18%
68 0x00917c598ecaf76d5c7d23829e225e0bd2acd699 700,040.00 $37,136.89 0.18%
69 0xb3697996a7eb58b5a2e66bc3be97376f68b53088 688,492.00 $36,524.28 0.17%
70 0x7355ca540d0bb5f9fbd248385190fa4b0ec5899f 671,059.01 $35,599.46 0.17%
71 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 637,867.02 $33,838.64 0.16%
72 0xb07e20de5b7becad72d87fad63b9c971cd35e371 628,490.00 $33,341.19 0.16%
73 0x695625af5855f5a3157699366478353055b2d749 603,656.00 $32,023.75 0.15%
74 0x623f1eeba053e2d6d2662dc61bfd5580fee09a95 600,000.00 $31,829.80 0.15%
75 0x92bc9b0d45ecfd5effb57b236c492534643c4ec4 593,763.96 $31,498.98 0.15%
76 0x0db79bbb99defc2356d82848a459a5a13869eb3f 593,282.29 $31,473.43 0.15%
77 0xeb40a6f07878035ae88c34263546e54480695467 580,769.00 $30,809.61 0.15%
78 0xab6b92032bb44af3efd737ce65a1f2dbfecc6e3d 560,301.00 $29,723.78 0.14%
79 0x6383034ef29eae21f17478e51544028fa9341398 556,986.00 $29,547.92 0.14%
80 0x77d7416ee37646e35b92bfc85bf7c8e37f2f27d5 525,000.00 $27,851.08 0.13%
81 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 503,379.43 $26,704.11 0.13%
82 0x490bfa5843cc9eaef819200276e42097432391e0 500,200.00 $26,535.45 0.13%
83 0x3b5539ca86d008550be8cc9b94b5792a3bc43982 500,049.00 $26,527.44 0.13%
84 0x49ecfcad0a5ce1703661cac7898fad8a5f1bab67 499,958.00 $26,522.61 0.12%
85 0x7e690855d2b7d2ceed91a301938f5698d34eb230 450,000.00 $23,872.35 0.11%
86 0xe3ded91fa1a11bc61a650afe1470477e41ecd24b 398,943.00 $21,163.80 0.1%
87 0xa5985147d5b4ba3b98ab8a302117d9169656fa23 300,495.00 $15,941.16 0.08%
88 0xcd4efc4f6661d548e2b4fe0faae03cfc45a6690d 257,117.76 $13,640.01 0.06%
89 0x2007b863ee5851f44c7a32a0a3e5ccec9e83f2fc 256,719.00 $13,618.86 0.06%
90 0x8da66b6e90cac30db0dce239086cfdb2dbf66a30 237,848.13 $12,617.77 0.06%
91 0x2538e764946ffabe8cb206697d492621c677fb64 217,000.95 $11,511.83 0.05%
92 0x323fdcfd3c185fd3c89171c56e79aa3f6a2ffb9b 213,000.00 $11,299.58 0.05%
93 0x32ee1937fe632dbf360101fd200c3128736e951d 211,281.54 $11,208.42 0.05%
94 0x4e2109dc93241cb50c80f4970b66b51ed7903324 205,700.00 $10,912.32 0.05%
95 0x4c777f15c8f4c14373bbf106422a418bdd162080 200,439.00 $10,633.22 0.05%
96 0x88025080e95eb9d077b2085a3ae94872f6d7c5b7 190,000.00 $10,079.44 0.05%
97 0x7fbc56dab2a5175f38e28b7368b345b65d74a47c 188,000.00 $9,973.34 0.05%
98 0x5974bb6183c105ace1ebc01d7d428454853a0635 187,500.00 $9,946.81 0.05%
99 0x964a07e16cc6b408bcd02e7fcc7e59b4c54bf767 178,587.73 $9,474.02 0.04%
100 0xab71c04cb24b725d4cfbecd3a96fd4eeca03ab68 161,302.60 $8,557.05 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ GNY

Top 10 ví đầu bảng chiếm 69.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 77.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 90.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.11% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ GNY (GNY). Top Holder GNY 04/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 621 đánh giá