Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,093,407,143,081 Khối lượng (24h): $45,593,707,421 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
GlobalBoost-Y (BSTY)GlobalBoost-Y BSTY
Xếp hạng #1501 17:48:00 06/06/2023
Giá GlobalBoost-Y (BSTY)
$0.04513 -12.03%
0.000001750 BTC 1,057 VND
Thấp: $0.04298 Cao: $0.05297
Vốn hóa thị trường $810,160 Khối lượng 24h $359.48 Lượng cung lưu hành 17,950,579 BSTY
Thay đổi 1h 0.16% Thay đổi 24h -12.03% Thay đổi 7 ngày 12.3%

Chuyển đổi BSTY - USD - VND

Lịch sử giá GlobalBoost-Y (BSTY) Tháng 03/2023

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2023-03-01$0.2245$0.2260$0.1986$0.2156$122,891$3,869,401
2023-03-02$0.2156$0.2237$0.1862$0.2137$144,448$3,835,909
2023-03-03$0.2137$0.2299$0.1966$0.2063$123,318$3,702,821
2023-03-04$0.2063$0.2186$0.1902$0.2186$120,637$3,923,737
2023-03-05$0.2186$0.2219$0.1928$0.2131$110,987$3,825,669
2023-03-06$0.2131$0.2328$0.2005$0.2217$132,963$3,979,059
2023-03-07$0.2217$0.2320$0.2037$0.2276$114,539$4,084,820
2023-03-08$0.2276$0.2400$0.2125$0.2246$54,950.56$4,032,007
2023-03-09$0.2246$0.2332$0.2063$0.2071$89,696.98$3,717,146
2023-03-10$0.2071$0.2103$0.1822$0.1930$86,104.69$3,464,507
2023-03-11$0.1930$0.2107$0.1782$0.1928$46,786.35$3,460,281
2023-03-12$0.1927$0.2096$0.06413$0.1978$94,201.49$3,550,391
2023-03-13$0.1978$0.1991$0.1135$0.1718$37,576.15$3,083,366
2023-03-14$0.1718$0.2077$0.1575$0.1904$150,282$3,417,594
2023-03-15$0.1904$0.1956$0.1655$0.1850$58,820.11$3,320,964
2023-03-16$0.1851$0.1963$0.1685$0.1898$84,152.45$3,406,670
2023-03-17$0.1898$0.2853$0.08912$0.1892$136,295$3,396,202
2023-03-18$0.1892$0.2526$0.1862$0.2173$113,485$3,900,369
2023-03-19$0.2173$0.2413$0.1870$0.1870$245,480$3,356,447
2023-03-20$0.1870$0.2358$0.1803$0.2226$183,304$3,995,241
2023-03-21$0.2226$0.2247$0.1945$0.2074$97,550.69$3,723,408
2023-03-22$0.2074$0.2260$0.1833$0.2045$139,842$3,671,019
2023-03-23$0.2045$0.2172$0.1938$0.2036$139,313$3,655,103
2023-03-24$0.2036$0.2153$0.1863$0.1938$95,998.78$3,479,691
2023-03-25$0.1939$0.2018$0.1823$0.1866$95,869.98$3,349,794
2023-03-26$0.1866$0.2024$0.1168$0.1629$94,316.94$2,924,820
2023-03-27$0.1629$0.1905$0.1173$0.1839$99,090.52$3,301,747
2023-03-28$0.1839$0.1845$0.1023$0.1285$13,802.98$2,306,497
2023-03-29$0.1285$0.1298$0.06298$0.08698$11,968.18$1,561,330
2023-03-30$0.08698$0.1148$0.05730$0.06948$28,933.87$1,247,285
2023-03-31$0.06948$0.1043$0.04789$0.07509$38,495.82$1,347,915

Bổ sung thông tin lịch sử giá GlobalBoost-Y (BSTY)

Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.

Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.

Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.

Giải thích từ ngữ

Giá mở cửa (opening price): là giá BSTY tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá cao nhất: là giá BSTY được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá thấp nhất: là giá BSTY được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá đóng cửa (closing price): là giá BSTY cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).

Khối lượng giao dịch (volume): là số BSTY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BSTY đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.

Lịch sử giá GlobalBoost-Y (BSTY) Tháng 03/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 681 đánh giá