Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,175,201,466,986 Khối lượng (24h): $43,659,528,116 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
GeroWallet (GERO)GeroWallet GERO
Xếp hạng #8153 13:18:00 31/03/2023
Giá GeroWallet (GERO)
$0.005944 -2.61%
0.0000002117 BTC 140 VND
Thấp: $0.005840 Cao: $0.006144
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.09% Thay đổi 24h -2.61% Thay đổi 7 ngày 1.04%

Chuyển đổi GERO - USD - VND

Top địa chỉ GeroWallet (GERO) theo số dư

Có tất cả 15,243 ví lưu trữ GERO.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GeroWallet (GERO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x2cbf6520d420008bdb7054ff2cc5f55aeb81a1ab 131,742,274.00 $783,138.68 26.35%
2 0x8e15a414b120015032c74a07f59ec11c2882e76f 52,269,544.02 $310,715.01 10.45%
3 0xe0925828f15306f82ecdf85b90e36a162e246967 50,000,010.00 $297,223.82 10%
4 0x470d05efb45ed55c78a3a2c1827bf33fc1693b2a 35,687,978.08 $212,146.30 7.14%
5 0x94a84433101a10aeda762968f6995c574d1bf154 25,951,925.52 $154,270.58 5.19%
6 0x7f9e1e1fb2213bb079c9e5cfb35e6f0199c86acd 15,755,770.32 $93,659.79 3.15%
7 0x94dfbe39556b7d5b66dc6b35adc3a2f4c9b29a1a 13,588,426.91 $80,776.07 2.72%
8 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 8,379,838.74 $49,813.74 1.68%
9 0x5b6be21c4d1f2c1c5a3d6af3599f3bb0a785ae2f 5,470,513.74 $32,519.33 1.09%
10 0x571a6dda9780e30de006a04568233442905b24e7 5,221,993.21 $31,042.01 1.04%
11 0x71d0a1ab254c82ec77b01ac509ef68860e0934d9 4,450,268.10 $26,454.51 0.89%
12 0x9b6f6b4a9bdb96d180e8b3871e2ec72382634cec 4,440,935.01 $26,399.03 0.89%
13 0xcde91300fecbd76dace5d596b6889c3c9586438e 2,787,307.41 $16,569.08 0.56%
14 0xdb12e2f6e03bec30b18287df157b861897b4e888 2,711,110.00 $16,116.13 0.54%
15 0x2dd49c7b876c35e885ad4183e07d22429a6efda2 2,560,406.02 $15,220.27 0.51%
16 0x97575c9a485eef18b18ea104abfd7220479ddedc 2,543,427.15 $15,119.34 0.51%
17 0x6dff355b6bc481d2a0cb42af4ca07ac5a52e838c 2,389,653.92 $14,205.24 0.48%
18 0xbccea8a2e82cc2a0f89a4ee559c7d7e1de11eb8e 2,043,124.34 $12,145.30 0.41%
19 0xc69c8b8f10fb4e4e8ce919bcf6f6bc90407e41d8 1,963,899.52 $11,674.35 0.39%
20 0xea6f4bab63a375e49be904a27f9d0feac1b5dab4 1,804,997.45 $10,729.76 0.36%
21 0x6fc42cf9198a05040fbfbec404ba6c590a610eb5 1,666,669.19 $9,907.47 0.33%
22 0xff28ae776b9479090e2cbc8801c310ac5cb455c8 1,549,602.72 $9,211.57 0.31%
23 0xf75e8f49f9d32c60db312d0de6aa680d09a569a6 1,501,652.25 $8,926.53 0.3%
24 0x0f296e504244763b18b81758e6b163930453591d 1,400,201.07 $8,323.46 0.28%
25 0x939327d0f296bcfd1390f2bf12c46f39b051dba6 1,383,763.69 $8,225.75 0.28%
26 0xb039ecb8cd9342eda33cbedb79a7fa499a5dae13 1,267,380.14 $7,533.91 0.25%
27 0x23c23257048e3f9f2ae96bb2d1cf79a37982edae 1,256,782.56 $7,470.91 0.25%
28 0xa7e243f7761d7888991d50b8ea150dc75e36a00b 1,150,000.00 $6,836.15 0.23%
29 0xc5a651c5e83d5de93ed8de3eb0d000d4bdf61713 1,115,909.00 $6,633.49 0.22%
30 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 1,115,000.00 $6,628.09 0.22%
31 0x4be45070f8298ab39e30e851cc0cda7f892030e9 1,106,276.56 $6,576.23 0.22%
32 0xf8ff4b9e71d17accf4fda256ba603a3fa50340c7 1,035,134.43 $6,153.33 0.21%
33 0x088f43d11780fa1609ee0aa64cb620c31daa1fff 941,377.81 $5,596.00 0.19%
34 0x7496bb93cde72e7289901700500bfc553ec3a72e 873,713.78 $5,193.77 0.17%
35 0x2b7e32f5b9c0c09ad02248534f2bb303f12f5902 868,830.33 $5,164.74 0.17%
36 0xbe4db8803c8d6ffd6d3ad587fdbfc5950e5c3257 866,367.63 $5,150.10 0.17%
37 0x95272acc5000f969215508b1a1d3840e63af0680 846,725.12 $5,033.34 0.17%
38 0x88a69b4e698a4b090df6cf5bd7b2d47325ad30a3 810,386.74 $4,817.32 0.16%
39 0x2e61de7c2c39e44336f301cae2993adb6bdac708 800,000.00 $4,755.58 0.16%
40 0x40895b2578041a5c284cd3b49b332d3aadf7162e 780,253.50 $4,638.20 0.16%
41 0x1782e0f399798be3a8e7fa4419e4acc8010c7f5b 765,392.75 $4,549.86 0.15%
42 0x0358b49b3f5d0d1c50aa6e42c00ee78f3edb90e3 745,834.25 $4,433.59 0.15%
43 0x93511acc70f19d125ca158910cb983d1a8c2f74d 718,647.41 $4,271.98 0.14%
44 0x3549da9120f46666f4061dda8ee4eb42ccf8ae3d 712,951.38 $4,238.12 0.14%
45 0x66b5ce584c7053ecb66c1642b895036243fbe483 706,165.13 $4,197.78 0.14%
46 0x6a37a9cfbf319b7f8f3bddc89132b25a19e83b95 623,148.82 $3,704.29 0.12%
47 0x4510860eb906974fa79452b8147b018ed705761c 601,417.92 $3,575.11 0.12%
48 0x7cd208b141688b77d1a37de4a933bc968b2449ef 600,498.05 $3,569.65 0.12%
49 0xdac0cc0a4283438187ee311b1da1aa83b935c9d5 592,391.77 $3,521.46 0.12%
50 0xec8440eb4df8e47cbf847702913f7ffc8f5f708d 590,909.27 $3,512.65 0.12%
51 0x49ea86512810d3cf3d9a7f940d362cd8479d029a 579,191.20 $3,442.99 0.12%
52 0xf0d03f8bc9cb2489f205f2fd3ba19dd19dadf017 545,998.97 $3,245.68 0.11%
53 0xad65d7f85b7d1b16771f4e1b7af9efb361d45d84 534,115.00 $3,175.03 0.11%
54 0x7aa2cd3dd6e85f4496eca84aa5e40915abfca31e 533,681.00 $3,172.45 0.11%
55 0x68c5d6ad8b4e6a0721e4fb94383555b978643377 533,342.22 $3,170.44 0.11%
56 0xc3952869c41b1ea4c1a12d1574d90eabbb94933c 520,972.24 $3,096.91 0.1%
57 0xe4e3ba896697c86ed1b6e5e4e772242b6d957910 501,036.91 $2,978.40 0.1%
58 0x7b521dd7d98bbd54d369770583b3c7478e9ae534 500,094.83 $2,972.80 0.1%
59 0x1417b3c3f7ebe0ee77eac29f4d2919af9c41ac63 500,021.51 $2,972.37 0.1%
60 0x0e06b599dcc76b6152e18342f030b8ca1024d15b 499,909.19 $2,971.70 0.1%
61 0x416bc88178e96e2ab583b8ba9dec0e8b0585d353 480,000.00 $2,853.35 0.1%
62 0x731cd01f91929a91b97a54f71a654eb8d283929a 469,214.51 $2,789.23 0.09%
63 0x0d548260cea4f4e129c79336ddbc3573c65ffe0a 465,941.79 $2,769.78 0.09%
64 0x9db2c8f6d091341c31a3675b6279003be91f2d6b 452,309.65 $2,688.74 0.09%
65 0xce2e752c3b7942b485820c3781132d2f2852a2dd 451,722.43 $2,685.25 0.09%
66 0x9d7749e2c78efe89f4442cc3aa61f50527a433bf 450,120.00 $2,675.73 0.09%
67 0x963b79429d3ae262f5ee234007d9a4d97d0adf04 424,442.52 $2,523.09 0.08%
68 0xab768d257dd3d08faa0c2fde172ec244795f7514 419,457.72 $2,493.46 0.08%
69 0xf8fd5fbad9350d64baecb56f7edbc585e79969af 413,654.61 $2,458.96 0.08%
70 0x238057f46445af1b1c92f57a4cbbc7ddaf5f6c3a 404,289.19 $2,403.29 0.08%
71 0x3154106ff85788536b41bc2b934d0c024d88d319 403,247.86 $2,397.10 0.08%
72 0x980220c4864d2c1bd6768dd57527f8638495387e 400,000.00 $2,377.79 0.08%
73 0x3df41c00963bea7b468a3fca927f561b8ef4a880 398,438.10 $2,368.51 0.08%
74 0xfa256b71a2ee492f43cffd45f04816eaf69efa50 397,968.88 $2,365.72 0.08%
75 0xb242fe6033eee0923a8338ce1c347bab066992c9 378,581.49 $2,250.47 0.08%
76 0x9169cd09fc97f78f760a330c25eb223823331944 377,800.00 $2,245.82 0.08%
77 0xb83e5cef1bdfa6854972c42597d958a738a51f55 360,692.84 $2,144.13 0.07%
78 0x71eab2760e640775de36eed89983741ae83806c8 359,806.20 $2,138.86 0.07%
79 0x260dbf253dc8857f37fcabd0aee99d2bc7cb912c 346,930.48 $2,062.32 0.07%
80 0x5ec14ca0dc1fbe94960d49fb652bb6ff15594dae 345,652.09 $2,054.72 0.07%
81 0xec8b5a59c56b7467666e9787210dcd0460108883 341,528.21 $2,030.21 0.07%
82 0x3cf96835a9a7905c2104e6ed7d57b20de6e32033 338,794.44 $2,013.96 0.07%
83 0xfe7f84f9423f06883630ea8bda36ddcee7e117de 338,777.45 $2,013.85 0.07%
84 0x9c948c1ed3ccf44d1eea70519b2dec2ac9878bf9 337,452.08 $2,005.98 0.07%
85 0x8a9accae761e2ed326f849e0c80aa86de969e482 333,079.65 $1,979.98 0.07%
86 0x58414f4f4335f57adb84959da2cb6af80d49f36a 331,879.89 $1,972.85 0.07%
87 0xe28fb9b6871186e8d6f6192f940fc6fa0c779703 330,000.00 $1,961.68 0.07%
88 0x8d6cb217c12ab7577d61762ec329010604b41886 325,148.32 $1,932.84 0.07%
89 0x9a3a6aab3df365b4bd2a651ea90ccdcb5de98f29 320,100.00 $1,902.83 0.06%
90 0x49d0b2ff1ac35cc53069d34198d00988dd22d3ec 308,192.73 $1,832.04 0.06%
91 0x41bfa7478bb0708939ff7861e90acde19093d980 306,316.67 $1,820.89 0.06%
92 0x5183fe806c2f64ff37e794460254179b43be0926 296,868.08 $1,764.72 0.06%
93 0x2cc4b4bdc630240ba1aa326e630591d6af04db97 295,000.23 $1,753.62 0.06%
94 0xeb6942d3c49a2056927cc7fe92275bc712c772ea 293,192.22 $1,742.87 0.06%
95 0xc9e5e2f1af0508d77ce3854543fd9e8f957bed41 291,212.13 $1,731.10 0.06%
96 0x41d57f4e6ccfe120358411da45284674dceb6296 276,950.77 $1,646.33 0.06%
97 0xab561d89e4c76549cc6ee339b4839d1d46555180 272,899.32 $1,622.24 0.05%
98 0x7d8b2b1556ad6ee6687236e75ab2fbb2a70f100d 272,709.00 $1,621.11 0.05%
99 0xed4529f5e481372f1077bbe62067329ea72c9371 268,777.22 $1,597.74 0.05%
100 0x8e9811fe7ebd674c7002e31a49ca3697dc486675 263,713.51 $1,567.64 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ GERO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 68.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 74.35% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 80.12% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 84.05% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ GeroWallet (GERO). Top Holder GERO 03/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 641 đánh giá