Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $853,786,284,768 Khối lượng (24h): $41,932,312,372 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
FTX Token (FTT)FTX Token FTT
Xếp hạng #210 16:12:00 02/12/2022
Giá FTX Token (FTT)
$1.29 -2.83%
0.00007590 BTC 31,951 VND
Thấp: $1.28 Cao: $1.33
Vốn hóa thị trường $423,679,943 Khối lượng 24h $6,642,133 Lượng cung lưu hành 328,895,112 FTT
Thay đổi 1h -0.26% Thay đổi 24h -2.83% Thay đổi 7 ngày -7.42%

Chuyển đổi FTT - USD - VND

Top địa chỉ FTX Token (FTT) theo số dư

Có tất cả 25,160 ví lưu trữ FTT, trong số đó có 268 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ FTX Token (FTT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x2a4f8d77bade18256b1bdb3cf8782645037f60d3 195,869,337.59 $252,317,248.32 59.55%
2 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 45,850,883.31 $59,064,725.76 13.94%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 29,376,795.40 $37,842,943.01 8.93%
4 0x4aa86e85cc1f4387925ebb40e18876573e6caeec 10,000,000.00 $12,881,916.66 3.04%
5 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 9,961,526.58 $12,832,355.53 3.03%
6 0xf5bce5077908a1b7370b9ae04adc565ebd643966 6,848,846.65 $8,822,627.18 2.08%
7 0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d 3,362,316.00 $4,331,307.45 1.02%
8 0xeae57ce9cc1984f202e15e038b964bb8bdf7229a 3,213,787.43 $4,139,974.18 0.98%
9 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 2,818,664.98 $3,630,980.74 0.86%
10 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 2,307,568.69 $2,972,590.75 0.7%
11 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 1,723,271.43 $2,219,903.90 0.52%
12 0xef9a85ff6fc161e88b58056a3b94a7f207d20336 1,627,553.93 $2,096,601.41 0.49%
13 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 1,000,000.00 $1,288,191.67 0.3%
14 0x58cf7569d26e2cb77333620719f7533df9e43b84 996,393.77 $1,283,546.14 0.3%
15 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 810,507.82 $1,044,089.42 0.25%
16 0x6cc7af6a76822d82c37179b7b50e9a5e820957d0 631,000.00 $812,848.94 0.19%
17 0x8d7e0518cd73a297dbb752db5ffc1c45bb5cabc8 594,613.60 $765,976.28 0.18%
18 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 550,061.21 $708,584.27 0.17%
19 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 550,000.10 $708,505.55 0.17%
20 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 503,936.13 $649,166.32 0.15%
21 0x6486bb35c623c88c7b3995fcccaf994ff7e62dca 500,009.00 $644,107.43 0.15%
22 0x76d15f74864e97befa572b0882d8f87130d4624a 496,432.27 $639,499.91 0.15%
23 0xbb028647c8498c391efd878679a28fd473eda3b2 482,253.09 $621,234.41 0.15%
24 0x44b68b196148e426402b3e9ab3be974176ad32c0 437,703.92 $563,846.54 0.13%
25 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 425,360.58 $547,945.96 0.13%
26 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 420,439.16 $541,606.22 0.13%
27 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 372,492.24 $479,841.40 0.11%
28 0x4264422fa4c1e60c2ee10d19549c0775fe544d7c 338,817.65 $436,462.07 0.1%
29 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 308,816.23 $397,814.49 0.09%
30 0xd67aab563c4a8935512702afab6e571821bb1829 254,590.28 $327,961.08 0.08%
31 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 243,896.03 $314,184.83 0.07%
32 0xf92cd566ea4864356c5491c177a430c222d7e678 230,132.75 $296,455.09 0.07%
33 0xa77da8dc50b648a8bd3cc9ecb86c3e9bcc767a2e 215,135.21 $277,135.39 0.07%
34 0xf808c333ea9ca239866d0003f65a7f2f003f12ad 210,813.70 $271,568.45 0.06%
35 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 210,000.00 $270,520.25 0.06%
36 0x53eb3ea47643e87e8f25dd997a37b3b5260e7336 178,265.36 $229,639.95 0.05%
37 0x19deab81e77fe551d3d096b54b3ef9b8b29f34cb 126,839.77 $163,393.94 0.04%
38 0x6748f50f686bfbca6fe8ad62b22228b87f31ff2b 108,359.13 $139,587.33 0.03%
39 0xeed86b90448c371eab47b7f16e294297c27e4f51 99,982.97 $128,797.23 0.03%
40 0x1579b5f6582c7a04f5ffeec683c13008c4b0a520 99,055.09 $127,601.95 0.03%
41 0xbcf2abd8e840d2ae84a45aca5c12bf3d6e8ff720 94,246.87 $121,408.03 0.03%
42 0x1bf0aa215dab195f21372105f53661e46f962ff3 89,562.95 $115,374.25 0.03%
43 0xd4bddf5e3d0435d7a6214a0b949c7bb58621f37c 88,168.00 $113,577.28 0.03%
44 0x3ab6a41416f2f20d7dc9272abebc6b972fdee80e 69,062.83 $88,966.16 0.02%
45 0x7825de5586e4d2fd04459091bbe783fa243e1bf3 68,927.57 $88,791.92 0.02%
46 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 67,424.64 $86,855.86 0.02%
47 0x1e2fcfd26d36183f1a5d90f0e6296915b02bcb40 67,000.00 $86,308.84 0.02%
48 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 62,842.98 $80,953.80 0.02%
49 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 60,000.00 $77,291.50 0.02%
50 0xb60c61dbb7456f024f9338c739b02be68e3f545c 56,802.41 $73,172.39 0.02%
51 0xec5733d89423846e2754c1d2585f527153298741 53,578.06 $69,018.81 0.02%
52 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 51,998.14 $66,983.57 0.02%
53 0x5ead575b1e076521277d929ac125ce169befa7bc 50,864.63 $65,523.39 0.02%
54 0x983873529f95132bd1812a3b52c98fb271d2f679 50,261.42 $64,746.34 0.02%
55 0x3647d16dffcf4503201931ec29f88fb7df7ce4a9 50,000.00 $64,409.58 0.02%
56 0x49f7b9fbf6931d606a7dafc8d1e5de31143a604e 48,175.91 $62,059.81 0.01%
57 0x6465b0e92acfab72fcc7cfd24eef960f624f47b6 48,033.81 $61,876.75 0.01%
58 0x50c85e5587d5611cf5cdfba23640bc18b3571665 45,032.73 $58,010.79 0.01%
59 0xdfb8364bd788803705d9361783a1a0318bfcd0b3 45,000.00 $57,968.62 0.01%
60 0x84d996a8f96bb4d735fbca1007c3eda1224e2911 43,495.37 $56,030.38 0.01%
61 0xbdca9afcd893e670c5571d1a1418e2c00e1c244f 40,000.00 $51,527.67 0.01%
62 0x1522900b6dafac587d499a862861c0869be6e428 39,889.92 $51,385.86 0.01%
63 0x187e3534f461d7c59a7d6899a983a5305b48f93f 39,843.72 $51,326.35 0.01%
64 0x9d2713fa2f387ed1284a4176e7841253b4da2a71 39,807.71 $51,279.96 0.01%
65 0x772396dd44ce3d347838bfec437cb32f534963f2 36,100.00 $46,503.72 0.01%
66 0xcb8b66f2b233f736f927948c1de8e800ce915bb4 35,624.00 $45,890.54 0.01%
67 0x2b43e084a0832c93a41cf48f47cdb41b689e1dfc 34,303.94 $44,190.05 0.01%
68 0x6b4b48ccdb446a109ae07d8b027ce521b5e2f1ff 32,694.18 $42,116.37 0.01%
69 0x9d9a09db56c58a6619670b3926ab8351e94e78dd 32,478.00 $41,837.89 0.01%
70 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 32,120.35 $41,377.17 0.01%
71 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 28,656.03 $36,914.46 0.01%
72 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 27,799.85 $35,811.54 0.01%
73 0x2ff44a8c72eadc2a4bb3dc011e53576ecedd7a68 27,434.45 $35,340.83 0.01%
74 0x511ff5091805b7a5bddf3107cfc379aad107052b 27,239.07 $35,089.14 0.01%
75 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 26,852.69 $34,591.41 0.01%
76 0x58c0a5f11469ea49ad1bf0ad0d25a5cae582dd0a 26,192.29 $33,740.69 0.01%
77 0x9afa066884ce723200438b672c0b8d5769e03a6a 25,792.61 $33,225.83 0.01%
78 0xd632c9cd39e23db1745b0b873dd88ebcdd969400 25,000.00 $32,204.79 0.01%
79 0xecf3dcf1e173aa0b02575105278d3ec2d457e1bd 24,790.18 $31,934.51 0.01%
80 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 23,910.51 $30,801.32 0.01%
81 0x521a1d8202f3a21d7dc95f2aec13535dee47abea 23,757.07 $30,603.66 0.01%
82 0x356f029fb2f673ca083ea223d5835f4ac00539dd 23,680.56 $30,505.10 0.01%
83 0x59f1683ed4b5fecb9572f28ace44d5fa67dc385a 23,647.07 $30,461.96 0.01%
84 0x5eb1e5361bba39b38b27f30c4016692d30a89c9e 23,594.49 $30,394.22 0.01%
85 0x2906be9d4ab1eab2569f9b87d6ac471f856ebca5 23,418.00 $30,166.87 0.01%
86 0xd8e872b78b6554949d003f492939d4232f263bb5 21,811.40 $28,097.26 0.01%
87 0xfb2fb548fcc27228cec48ba2afca7cde532c60ee 20,602.04 $26,539.38 0.01%
88 0x27182842e098f60e3d576794a5bffb0777e025d3 20,178.73 $25,994.07 0.01%
89 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 19,500.00 $25,119.74 0.01%
90 0x1a533c6b201a6d4d5d79b3abf66ce2961c4a89d6 19,365.77 $24,946.82 0.01%
91 0xbd2a88695a975f7145c0ee6c422efdf5e4b7d9b4 18,833.70 $24,261.42 0.01%
92 0x071b55f6fc05eae5cf5ac0496a2c33f0b5f2c8e1 18,765.62 $24,173.72 0.01%
93 0x5cd19c63da9dccefce637ed5aa8e080ab2aece34 17,826.57 $22,964.04 0.01%
94 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 17,161.41 $22,107.18 0.01%
95 0x23eb0309badd5103b9ead4f65d168b81e4dd69ed 15,375.00 $19,805.95 -
96 0xa9cc3886f809280ee8b6e43a388c4ab8e6b183f4 14,647.50 $18,868.78 -
97 0x3552f7251408664a19e8848fff8fc743d0ed2c74 14,371.82 $18,513.66 -
98 0xbd771baf2b3cc38e4dd9cf62d0ea3e3825e41d8c 14,281.73 $18,397.61 -
99 0x5b990c664ae7e759763acfec76e11c289c53be77 13,901.96 $17,908.39 -
100 0xb022af0fce66cdfc742175c8cc2c3b54742fc478 13,336.89 $17,180.47 -

Thống kê top địa chỉ trữ FTT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 94.13% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.3% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ FTX Token (FTT). Top Holder FTT 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá