Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,188,326,032,163 Khối lượng (24h): $31,151,297,209 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
Friendz (FDZ)Friendz FDZ
Xếp hạng #2349 06:03:00 02/04/2023
Giá Friendz (FDZ)
$0.00006951 -0.15%
0.000000002436 BTC 2 VND
Thấp: $0.00006910 Cao: $0.00007001
Vốn hóa thị trường $35,880 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 516,152,388 FDZ
Thay đổi 1h 0.16% Thay đổi 24h -0.15% Thay đổi 7 ngày 7.56%

Chuyển đổi FDZ - USD - VND

Top địa chỉ Friendz (FDZ) theo số dư

Có tất cả 43,104 ví lưu trữ FDZ, trong số đó có 2 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Friendz (FDZ) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf62f14695ffac2187edebbe344df534fd74499d7 300,000,000.00 $20,854.18 26.55%
2 0xc0a2c1edede669125f212cdbce367a6efd333933 104,520,951.48 $7,265.66 9.25%
3 0x2f443d69c643c3bcab34a1a700d36523f012f17b 75,000,000.00 $5,213.55 6.64%
4 0xd12673038a454e8c66809845b9e8ad349d2d6541 75,000,000.00 $5,213.55 6.64%
5 0x8511f3f9d73f20af7e64a0edb4015f8cea4e2231 43,213,993.87 $3,003.97 3.82%
6 0x0b63875a3b0d90ada99c837e5509a7601e6296ba 32,638,183.86 $2,268.81 2.89%
7 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 28,559,321.87 $1,985.27 2.53%
8 0x4872a2bc21af9e3179e1457bedd784f30cc9da13 25,824,360.00 $1,795.15 2.29%
9 0x1ea128767610c944ff9a60e4a1cbd0c88773c17c 18,602,312.54 $1,293.12 1.65%
10 0x63710a9cffff2c48ba79b43df9c6a0f65f6447a8 11,838,264.58 $822.92 1.05%
11 0x037e1c4b1539ac8a5cdadb01a80952802a38112b 10,126,656.00 $703.94 0.9%
12 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d 8,638,921.13 $600.53 0.76%
13 0x926918de16151dc413a26b7552c2fc1c3ce9bb5d 7,651,210.00 $531.87 0.68%
14 0xf8727681e287409c751058203732e27e4dd05bb1 6,089,885.50 $423.33 0.54%
15 0x963737c550e70ffe4d59464542a28604edb2ef9a 6,057,418.57 $421.07 0.54%
16 0x334f30c5ecd02ea8cb289d265b53e80462929634 5,000,000.00 $347.57 0.44%
17 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 4,855,824.00 $337.55 0.43%
18 0x140a57e44d44c4c8b7b7c703061432ac5e010890 4,705,078.61 $327.07 0.42%
19 0x836dbf46226f9fb71b8f60ab3deaaf730c91f34f 4,611,794.49 $320.58 0.41%
20 0x0ce3ee3637ecf3fae5674680db547e89cd7dc05a 4,348,837.44 $302.30 0.38%
21 0x570e28430067952c6c1898e5ddabc3fe123038dd 3,768,913.00 $261.99 0.33%
22 0x56c3bf872a36fa47fe54b5c83dfb7e867369e643 3,448,129.55 $239.69 0.31%
23 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 3,444,276.96 $239.43 0.3%
24 0x48d61012be10020fe1eef001e8240a3a482b9558 3,367,290.87 $234.07 0.3%
25 0x4a75f0ae51a5d616ada4db52be140d89302aaf78 3,167,999.00 $220.22 0.28%
26 0xb9ea9960e9d6011279d04af2ab2e19a58752666b 2,538,635.65 $176.47 0.22%
27 0xefd5ff2aef72309bdbd4e9ce996e1715ba8a5f20 2,532,534.79 $176.05 0.22%
28 0x51a464b0cf2705ccba117339151396db1e314188 2,363,270.00 $164.28 0.21%
29 0x48d46f7dd45b7ca2c7f429b370bfba8d0b9c81a1 2,362,031.23 $164.19 0.21%
30 0x62cd3c63069fba3c3975baf9d9d945796d6e2702 2,321,738.44 $161.39 0.21%
31 0x0e7760e3ce71d33c12b79a7906de95660da09e88 2,287,941.92 $159.04 0.2%
32 0x02bf0b8dbdc547461732df6c0e12176f86a71ca5 2,097,952.17 $145.84 0.19%
33 0x87f58e3524960485dc60063819a824a2833a8d80 2,025,743.19 $140.82 0.18%
34 0xdc8344804091a27aafc9ad87f2b706d5f33911a1 1,819,912.62 $126.51 0.16%
35 0xe738fb7d5060588cc2388f723d7eb90f025a8dda 1,775,000.00 $123.39 0.16%
36 0x05d2cf849cfdd557e82b5625a15b09ec66bac960 1,767,356.20 $122.86 0.16%
37 0xee51304603887fff15c6d12165c6d96ff0f0c85b 1,760,554.00 $122.38 0.16%
38 0x2821019b6601090a6647bd3c543d1472b359f16f 1,748,325.37 $121.53 0.15%
39 0x40c2015b62b8c80bfaa3d584b05dc3048ccaa950 1,665,412.22 $115.77 0.15%
40 0x87d0fe7a8a32bed2018eb1c8ff58e8cc5bf75ac8 1,647,874.90 $114.55 0.15%
41 0xe019c22ed033abb20c9c1f797f4bd9632d43c1dd 1,602,263.44 $111.38 0.14%
42 0xbfe56c83b69d23aecc46c8ce0dc6d9d270519923 1,579,994.68 $109.83 0.14%
43 0x70408d95185d2b47bf2d8b3572c4e11b1926540d 1,573,087.00 $109.35 0.14%
44 0x8d227247150400874b2af4b80dab301de64a274c 1,532,977.00 $106.56 0.14%
45 0xb827425677ebbb887474f9180ec3f31d9ee079ba 1,503,245.37 $104.50 0.13%
46 0x50983024fb885fdb6dc18be722cfc269adb1e726 1,458,200.00 $101.37 0.13%
47 0x1ec50deb0f8ef80cb7d5854deb8d696737481de3 1,400,421.00 $97.35 0.12%
48 0x25f81f2ae90ded9a23b5d70c08fb0b60f976afe0 1,372,277.30 $95.39 0.12%
49 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 1,368,340.73 $95.12 0.12%
50 0x1be4513d5fe651481451a656b8644fe2aecf4d4a 1,235,027.51 $85.85 0.11%
51 0x46423c8309e7a4d50b3156c8e93de5714d83b889 1,218,043.85 $84.67 0.11%
52 0xafd30e9ee7e5acc92e4f9df864d35023fe970e22 1,217,256.38 $84.62 0.11%
53 0x72437704f01c4bb7d65972d6dabf945b5dcbd5e6 1,200,100.00 $83.42 0.11%
54 0xf8c03084e6a0e021dd1ea0445c2a4e25339c7a4b 1,097,568.72 $76.30 0.1%
55 0x123297f45164d5400804cab116b1af14b3cf1c38 1,091,351.21 $75.86 0.1%
56 0x0210a90855ff0721cbfc9b96961cfd89ff14103e 1,027,830.88 $71.45 0.09%
57 0xd44f032c205d588b37f64940358537c244831b7b 1,021,047.40 $70.98 0.09%
58 0x9ed93066b48f385a913d6276aa91b354768d9459 1,000,030.00 $69.52 0.09%
59 0x2926661b5c32f3b2a41b4e8c4faa03c960cc88d7 1,000,000.00 $69.51 0.09%
60 0x08add94b55f489c63e4fc1db9b587aa2c2425c2c 990,854.00 $68.88 0.09%
61 0x1470b087235bbd4fdb10e58e9c2a430fe73a08a8 984,582.00 $68.44 0.09%
62 0x42e5c7e8b8478534115ec3f6597486a66e5cd9bb 981,941.37 $68.26 0.09%
63 0x40b4e41e7fe04594a2ae058d819fc7c8332f316a 980,310.89 $68.15 0.09%
64 0xf4b61983c8c1663ee556dd408ad7b82c3a8a719e 980,000.00 $68.12 0.09%
65 0x75616c6f9120cadd1e9b31a8ee1442c654fdf155 954,394.50 $66.34 0.08%
66 0x3541f9dd7bddca6a328a0e550772e821dbcbf327 934,764.79 $64.98 0.08%
67 0x1e4aab38ad4d5443cf83a455cc0ed81253f5307f 934,759.00 $64.98 0.08%
68 0xc6f2f27d333c8712fe52beeb2b44abfe164d00c3 934,709.00 $64.98 0.08%
69 0x5876d971cbcd2e5c0c763bd23487b51dd09da2d3 932,939.52 $64.85 0.08%
70 0xd93088b3da2175b3b0d543ce43e8ae36a3809302 891,400.00 $61.96 0.08%
71 0xaf5b48f84b12879bf6b54e9835a82fa522b2961f 882,165.05 $61.32 0.08%
72 0xfe8a6f5d75dc8223a48716679c694f53698356d2 880,060.00 $61.18 0.08%
73 0x8a26893931f3cbe18867f54e2cb48ef00f48f000 864,784.23 $60.11 0.08%
74 0x64177f930ae5201d57cd29fbaa39f3d8372490b2 792,239.97 $55.07 0.07%
75 0x7554a6433a326787ea4aef709414ce3c85e27d68 790,373.63 $54.94 0.07%
76 0xa3604f6555a8a01c601e0e829da1dd08af86d10d 784,166.60 $54.51 0.07%
77 0xadab343a99ecbaea85358a138bac94639fbd17ca 783,407.25 $54.46 0.07%
78 0xae76d8eddb6f06d9c4ac0f497f2de997e6e4fc1b 771,526.99 $53.63 0.07%
79 0x7ba4790ae8e3b7a0e83f3ca06b0b20fe5bc668e6 762,618.35 $53.01 0.07%
80 0x3ac75fa4c16c9ecef477fc68127ab6ac54d97b93 754,000.00 $52.41 0.07%
81 0x8b41171e2078da40cecce033f617ab45a5aa69b6 723,117.70 $50.27 0.06%
82 0x49647ca76c0a633931a5031c8d15d6a263b93963 700,000.00 $48.66 0.06%
83 0x348a373b4345d22d092faa80d626db2a97ac3752 693,496.13 $48.21 0.06%
84 0x872bce4518f1cda5fe28c96905db96f5c119d2ec 675,436.43 $46.95 0.06%
85 0x5852c8973ac167267d3cd60361a0196ecb3913aa 668,019.25 $46.44 0.06%
86 0xdacfe023f6be712614d325e174b539b023e565bb 664,508.34 $46.19 0.06%
87 0x902809288c218bcf5139df2d6aff9a83448359e6 654,237.00 $45.48 0.06%
88 0x0c60721c3179020693bb71d841b8b398a98e3a58 647,236.43 $44.99 0.06%
89 0x7dad56acb95831c614cca83e2a64d76e4b7b12e2 633,615.00 $44.05 0.06%
90 0x068550ab1d2f98fd8eb27ef4b020a5d7c340aa6c 633,303.45 $44.02 0.06%
91 0xf2ec2313c7ff7c2242726d3b4cefd1751b60a366 619,472.04 $43.06 0.05%
92 0xe8b455937205e0cd705ff85494124209212d2277 591,488.30 $41.12 0.05%
93 0x7998a7c0f8387298d0c11aabff4bf954ecf22a09 588,129.70 $40.88 0.05%
94 0xc28ac662fffa6967fa2b837160c51b0e74cc1dd9 572,305.94 $39.78 0.05%
95 0x79a7e95467cf315fb94b192d7488e30471103767 560,843.00 $38.99 0.05%
96 0xa12431d0b9db640034b0cdfceef9cce161e62be4 531,347.94 $36.94 0.05%
97 0xad3649c8ff8a7427494e57e306bf1fcb7df1417a 530,000.00 $36.84 0.05%
98 0xbfd1d83cc12e37946b8e6de02e0c3e14a12ca658 516,326.73 $35.89 0.05%
99 0x3bc30eb7f90fae71cdf095ad3202d199e48f9133 514,778.14 $35.78 0.05%
100 0x4948132d1675cf34f9411a492a871ea6623f9ec2 513,362.43 $35.69 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ FDZ

Top 10 ví đầu bảng chiếm 63.31% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 68.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 74.35% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 78% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Friendz (FDZ). Top Holder FDZ 04/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 633 đánh giá