Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $855,314,593,547 Khối lượng (24h): $36,946,326,227 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
Feellike (FLL)Feellike FLL
Xếp hạng #2577 17:18:00 03/12/2022
Giá Feellike (FLL)
$0.0003001 0%
0.00000001766 BTC 7 VND
Thấp: $0.0003001 Cao: $0.0003001
Vốn hóa thị trường $536 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 1,785,468 FLL
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0.06%

Chuyển đổi FLL - USD - VND

Top địa chỉ Feellike (FLL) theo số dư

Có tất cả 142 ví lưu trữ FLL.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Feellike (FLL) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 122,931,109.16 $36,893.08 92.43%
2 0x2a11e9948039c0b3206567eb23fae7edfac8d2f0 4,822,329.53 $1,447.24 3.63%
3 0xcfd57f811f359902985757625bd32f2bb428a865 3,000,000.00 $900.34 2.26%
4 0xf65e4dc4f99c540389521f376bd3cf50fb12b522 537,429.27 $161.29 0.4%
5 0xbf759cc25f30dbea42c1ae7f4b22302a0a365a21 395,053.08 $118.56 0.3%
6 0xa95aa9850b5d9f2cad89592be32ddc361365e99e 392,131.09 $117.68 0.29%
7 0x99cf3c1098cad62f4ff3654420d4c8b783f97c40 165,000.00 $49.52 0.12%
8 0xbfa7e10b8c92feee196a98c5b72f7575247cf462 104,637.69 $31.40 0.08%
9 0xdaabd1f1d390c4214380c5f81d12fecc60753b18 89,357.00 $26.82 0.07%
10 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 51,068.64 $15.33 0.04%
11 0xc6124d9162983bfc4a147aeb4bb5f9ea71de4998 46,325.35 $13.90 0.03%
12 0xf6ea8536521f28d6044d57b6466764ce0dfaba64 44,000.00 $13.20 0.03%
13 0x1a7ebd7351866a43cbf0c8c44016216ce882ec4d 41,708.90 $12.52 0.03%
14 0x12c9ff4ebfe104d2da9d7dd9309cb8a751633263 24,073.57 $7.22 0.02%
15 0x04b7cd74fcd38297c09f1d1aa4089d82c7bf160a 22,433.93 $6.73 0.02%
16 0x4a58421c161d3619919f2c1adf319f2f0933dff7 20,000.00 $6.00 0.02%
17 0xf875c40fdef7cef512c5193212f5927be5c1e25b 19,730.06 $5.92 0.01%
18 0x5725e4a2205ff964a1c5550ed48bd25cee9a78fe 18,448.27 $5.54 0.01%
19 0xe4d3df079fbef6529c893ee4e9298711d480ff35 17,619.56 $5.29 0.01%
20 0xb607c10996f5f43452e54098f26d090d4c0610fe 16,403.96 $4.92 0.01%
21 0x42e81d56da9b94e6cf7dd18b032c36680cd7c057 13,265.58 $3.98 0.01%
22 0x9235bda06b8807151b8fbb1e102cb654555b212f 13,075.87 $3.92 0.01%
23 0xbd9c45731542e167c920f857b65319b203d8cf40 12,000.00 $3.60 0.01%
24 0xe9e4f1e532362155e85c93237e77948b7c2e7f50 11,300.31 $3.39 0.01%
25 0x24a630f33749a4116716f99bbdd5c1da6a3eca31 11,085.87 $3.33 0.01%
26 0x0ab242dc22d430097dd9516fa633214ac3ba1849 10,343.51 $3.10 0.01%
27 0xba5fb47a67e5adb98018a28c0bd660b11fd03dd2 10,000.00 $3.00 0.01%
28 0x7a65d7bcda8dbd86264f5c5a6fc1a1c2a9a7ed13 10,000.00 $3.00 0.01%
29 0xd51cb479c26d304a32b3a1be5a5ab8331f227c57 9,166.12 $2.75 0.01%
30 0xe8e2982e35386857a90561cce9e6934b5c5374b9 8,824.74 $2.65 0.01%
31 0xf0cfdbc29896677ea47d428ba14e05b4fb3ba3ab 8,777.00 $2.63 0.01%
32 0xdfeb7be96cc355afda7c4d877ed5c80cd7dc340a 8,000.00 $2.40 0.01%
33 0x4f9e20a2a2ca3438e5db6d36fa163772eef58483 7,318.04 $2.20 0.01%
34 0xf881fc763887254404940b31d59f4b03987ae152 6,619.63 $1.99 -
35 0xc5f1c5e3d29ef2be032e0af046d33cc9185c90b2 5,000.00 $1.50 -
36 0x93f5af632ce523286e033f0510e9b3c9710f4489 4,949.02 $1.49 -
37 0xeaa3ee2f0082a9c0e38f47f1a767a83f6f75b2d2 4,460.08 $1.34 -
38 0xefc72e117c33bec3946af3419c6d44ebae8bd587 3,800.00 $1.14 -
39 0xfecf2390de7106550e629b5063e4c06ac748d9e1 3,623.68 $1.09 -
40 0x986b3b04523c0fd690b2fcf7cd114fc2b7d9e740 3,275.31 $0.98 -
41 0x5d03af39f03bf686e5f1e269b94b8498e30a7641 3,256.96 $0.98 -
42 0xd7741872efc695be77c9bc8b7e7afcf928dd4912 3,087.45 $0.93 -
43 0x36d091c7adff0afa77937027411dcc8e998175ec 3,050.48 $0.92 -
44 0x98682a98fe398259d19f0515ef802d4edaf04f80 2,925.96 $0.88 -
45 0x44e3daf6bfa2905ea385cc56a4324819755b8fee 2,897.58 $0.87 -
46 0x52bf55c77c402f90df3bc1d9e6a0faf262437ab1 2,825.79 $0.85 -
47 0xbb681e2efda1fe3cbf8222579507f296e9493f0c 2,417.10 $0.73 -
48 0xd95e3878e7add9e87d7ca9866012d69bf391b34e 2,235.76 $0.67 -
49 0x9235bda06b8807161b8fbb1e102cb654555b212f 2,125.66 $0.64 -
50 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 2,025.03 $0.61 -
51 0xeed66c1e0cfb6c6ed1af044a3446fefb6e144561 2,020.66 $0.61 -
52 0xf4a4b47fda6a45fc9bd20440c1f526f572c5a77c 1,967.67 $0.59 -
53 0xbfd564b164df29fba39ad8f7a34631f860bbeea3 1,908.54 $0.57 -
54 0xff587e71219c867456858dd61add3b1d28263351 1,898.34 $0.57 -
55 0xdba8b8a2bac583a5afc4e89ab00964071f352a0d 1,843.71 $0.55 -
56 0x88ab1196aba5b7ef0d9330708d72e1737f81fd90 1,815.04 $0.54 -
57 0xf8b317264429a80a7246ac9b5e2326e7bde760ae 1,768.18 $0.53 -
58 0x51280a7bf3c3a93baf734931ad1d5e1220bbd0b2 1,757.82 $0.53 -
59 0x8b1ea47e37a70e7feefc6a6945a4a7272a7934db 1,745.18 $0.52 -
60 0xfa68a2b3665b1ef3ce6d166b06dc0500f8e5472e 1,609.99 $0.48 -
61 0x19b54c88221b1cdd6cf8001351947d92df9f5c0f 1,470.32 $0.44 -
62 0xc1c048de906ce7e3f99c1fec0651671ec91970f9 1,463.67 $0.44 -
63 0xd3beb0375adbad4cecade26d8f583f411660684e 1,422.13 $0.43 -
64 0xa4adaea1cfc971b6683c6d969e1486766286db91 1,094.84 $0.33 -
65 0xe450fb250a0bb04c5ee3911ff92515e4676a1c09 1,008.05 $0.30 -
66 0x0000000000000000000000000000000000000002 1,001.00 $0.30 -
67 0x0ae7acb769a899120106cfae50e11f5da80672c3 1,000.00 $0.30 -
68 0x5e53c2b3e38a521cb86c01664f04ce1933d2d1e1 982.48 $0.29 -
69 0x0883f7620716b2167c724bc1cf9cfda801fc268d 960.82 $0.29 -
70 0xa9b4adf1f19713e318a6366ff765e11d9f4fe4b9 878.34 $0.26 -
71 0x9d568587a24d3be098eeb2513d58f17a72f634d8 831.02 $0.25 -
72 0x7dd1a6a246b17059aa1aa531bbf75eee24b1f87b 772.59 $0.23 -
73 0x337a11187cb8ac78dc8b5c5ec2ebca20b6c3087d 761.98 $0.23 -
74 0x0f075fb8da4ef39f6b06a6b75a929d14e18accca 736.15 $0.22 -
75 0x857202afda9dc6802554aea1b37e01b9f897f9aa 728.79 $0.22 -
76 0x2f3d886584cc4f9089c579b4877824975f8f217d 722.65 $0.22 -
77 0x770dc3c62ee25841379324f1c63a2c9af15a86aa 708.41 $0.21 -
78 0xc02c1511cab01666460fe7939b37aa5b55b6ac2a 654.03 $0.20 -
79 0x9a8ea427c5cf4490c07428b853a5577c9b7a2d14 605.02 $0.18 -
80 0x4d5ecad2a8481f49d770d136a9d269c74b3ff0d9 587.93 $0.18 -
81 0xedd341d101defe7dd4f612b5e660f53e54ddeb26 586.83 $0.18 -
82 0x9eb8deff8f4d16cf2499c85459845f02ff81f4ef 582.25 $0.17 -
83 0xc310c8f9b060d19a00b2c87aaf72c41b815f1c46 559.25 $0.17 -
84 0x561290bf8efb786c2bb71d6147190753c684636f 515.41 $0.15 -
85 0x54cf8930796e1e0c7366c6f04d1ea6ad6fa5b708 505.54 $0.15 -
86 0xaaa5ab102f3d9e169667f9aa7e2b8c3441582904 500.00 $0.15 -
87 0xcc2a6136bafd35bd09ed3a9cb8bdaeb1f3196a6f 486.05 $0.15 -
88 0x2e8913b0f6a487480e2c7f769ef3beef27b1a0e4 439.96 $0.13 -
89 0x614f14b096b7609cbb06324e874f49d28bb69e87 439.53 $0.13 -
90 0xb03325724897d42003a1e355531e27627cb38825 423.54 $0.13 -
91 0xe41d7f167d254437610d82a3833c3a1e0ba3a780 412.62 $0.12 -
92 0x02cb16756eebc3d7e72ab37f17b1203632c51046 392.34 $0.12 -
93 0x15151ac99bba4ee669199efbdcd0d3af6d70fcb6 379.62 $0.11 -
94 0x233082560d527ae4d6b8eb5edfd047e3b68cfeda 377.40 $0.11 -
95 0x9c27fc6c2cd9b5a33260de8a5e884bfdef22c1c1 362.91 $0.11 -
96 0x2b30deb59bb2271f30ef4552cd21bfd32a5c263e 339.72 $0.10 -
97 0x1d7a1ec79fd43a7b45be2e7bdac6fed50b6baba1 317.12 $0.10 -
98 0xd321bd2b8d89242109b499f5c4e951b0df57e93e 300.03 $0.09 -
99 0xf6dc43ba328affec2afebda472ac6977200da957 295.04 $0.09 -
100 0xca11d10ceb098f597a0cab28117fc3465991a63c 288.88 $0.09 -

Thống kê top địa chỉ trữ FLL

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.62% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.94% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.94% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Feellike (FLL). Top Holder FLL 12/2022 - GiaCoin.com
4.0 trên 521 đánh giá