Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,081,408,058,496 Khối lượng (24h): $52,176,086,473 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
FansTime (FTI)FansTime FTI
Xếp hạng #1998 07:48:00 30/01/2023
Giá FansTime (FTI)
$0.00005557 0.66%
0.000000002339 BTC 1 VND
Thấp: $0.00005471 Cao: $0.00005613
Vốn hóa thị trường $158,384 Khối lượng 24h $129,044 Lượng cung lưu hành 2,850,000,000 FTI
Thay đổi 1h 0.04% Thay đổi 24h 0.66% Thay đổi 7 ngày -0.85%

Chuyển đổi FTI - USD - VND

Top địa chỉ FansTime (FTI) theo số dư

Có tất cả 141,292 ví lưu trữ FTI.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ FansTime (FTI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf7d93efa5616836d48573fdee9d6d92873ffe5d5 2,400,000,000.00 $133,375.62 47.57%
2 0x996f21b677fc6d68f51c74018877512288ebb545 1,250,000,000.00 $69,466.47 24.78%
3 0x7ad92d3161ccc937716caef7909198198b3c4f22 776,804,974.08 $43,169.52 15.4%
4 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 360,364,356.80 $20,026.59 7.14%
5 0xb9288f2a44579822a5591dd0b8cb6a4bc8a9d6ed 89,380,690.51 $4,967.17 1.77%
6 0x0c6c34cdd915845376fb5407e0895196c9dd4eec 35,181,023.01 $1,955.12 0.7%
7 0xb6868399d12acffb5677229fc3ed1e9ace1fb615 11,216,952.20 $623.36 0.22%
8 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 5,512,220.91 $306.33 0.11%
9 0xabfd5703e7bce8b08c775f8fa0f9c64340b79234 5,250,000.00 $291.76 0.1%
10 0x8f551437813e3012294705c69c732cd1a52ab76f 4,780,000.00 $265.64 0.09%
11 0x8e673ceafcb7fcf3881d16eb035797d51eeb9554 4,780,000.00 $265.64 0.09%
12 0x171045e16cd8ed37b260f8d64ae9457ac57c25e7 4,677,700.00 $259.95 0.09%
13 0xd215bcec3efb349f58802bbf2f64087f46180f78 4,147,998.26 $230.52 0.08%
14 0x5407467452252e98148d0a8fa77292f303e1cdd4 3,642,500.00 $202.43 0.07%
15 0x65a628b1e77c34b721933cd8b6e7b938d87db108 3,636,000.00 $202.06 0.07%
16 0x529af767c5e9b4cdaed304c94c7298b0d8d8bdd8 2,592,367.94 $144.07 0.05%
17 0x1d9e4c5c74edc87f3f42b9a48e1945a58d40c237 2,517,907.00 $139.93 0.05%
18 0x7141965edc908d61feebe07367a871acb7b700bb 2,428,902.34 $134.98 0.05%
19 0xcc7ac94b2ae7f635d59a7924294c1c0906c56200 2,121,211.00 $117.88 0.04%
20 0x30146933a3a0babc74ec0b3403bec69281ba5914 1,827,908.24 $101.58 0.04%
21 0x8d409c5020caff1b52012860432d6f8dbf888f9d 1,800,000.00 $100.03 0.04%
22 0xd3c9ac3f138ea9e6e4a121496b05b8394296345f 1,583,935.62 $88.02 0.03%
23 0x9bfc927041e69290cf85049ed34c006c2fa8a807 1,500,088.00 $83.36 0.03%
24 0x09bd1fd1e6da2ab30b91ebb28762b0f752f72bcc 1,500,000.00 $83.36 0.03%
25 0xabe48216434067dc8b9f8af7ce00e77d4829325a 1,472,001.00 $81.80 0.03%
26 0xb2caf995bc8195a35aba16fd5b3a7bb0f462d99e 1,386,000.00 $77.02 0.03%
27 0x41e009ea14fa645658e51dc8579aef4079a4cb07 1,316,000.00 $73.13 0.03%
28 0x948e12919040aaa4e747dbdc8b71d1c15fcb8fd7 1,315,036.11 $73.08 0.03%
29 0xdde96f381ed443f0d8d41e176171dda5677abd91 1,262,058.97 $70.14 0.03%
30 0x184fafb1812e9ba088470a9b18f211872cad8c79 1,201,647.00 $66.78 0.02%
31 0xee46231b2b579f101a27a75d7e1b901564917e65 1,196,000.00 $66.47 0.02%
32 0xcd133142a9fd1860c17af1e49d05d9002f5626b4 1,157,130.00 $64.31 0.02%
33 0xfd2af1f368ef56233fa8d1ebcb6e02b0cb077aa0 1,100,000.00 $61.13 0.02%
34 0x43c2cb92b7675362e1bcdadebfa2be6e1e037103 1,098,519.63 $61.05 0.02%
35 0x6f79964d8b4c9d829d4d5931a9ba59d05e277feb 1,090,941.00 $60.63 0.02%
36 0x5c39d30664091b90fafd229d8281b79e89277794 1,082,386.97 $60.15 0.02%
37 0x8b53480c08ff1b141b9969c9cc1a0c9085e22aac 1,072,334.44 $59.59 0.02%
38 0x0d580fe0e13d51d31d494e0f07347cae16a141ff 1,061,600.00 $59.00 0.02%
39 0x7b05142b53d34ccdbe7937d05898798716619940 1,041,667.00 $57.89 0.02%
40 0x7250393c774fb6a352cb84491d679f36f57c2cca 1,001,600.00 $55.66 0.02%
41 0x88378215f98e93dc0a198e0f6a35317f0af6e585 1,000,000.00 $55.57 0.02%
42 0x76ef20e625e2a28a296df1976b316760abd2681b 990,001.00 $55.02 0.02%
43 0x45995fcd4b08ebad2958b32e22404b4cc3987f39 968,464.66 $53.82 0.02%
44 0x76bc88d718ee4007e8b376c637a883cfa07343b0 966,300.00 $53.70 0.02%
45 0x1cb2b76697717f8fff6668da55269850cad53290 924,189.00 $51.36 0.02%
46 0x915d7915f2b469bb654a7d903a5d4417cb8ea7df 923,637.08 $51.33 0.02%
47 0x50cca8849948cb768b1a1736249c0a7c689fc956 901,634.58 $50.11 0.02%
48 0x6c411eadede1aaf5f3e41a1aac5b21a6a964d931 889,080.19 $49.41 0.02%
49 0x2c8b5bd9890828195a00572722075c3028e12751 863,792.79 $48.00 0.02%
50 0x5369c590ba4fc9e6f3211d61df71c8e8d029b37b 853,914.00 $47.45 0.02%
51 0x46dca4b742107fd52bdcb0cfdcfdae1281cd0093 839,850.00 $46.67 0.02%
52 0x82005d5268be88d56050bd4c0f8c23893f0d363f 819,792.00 $45.56 0.02%
53 0xf08268921e3f13bd464d3fd2c1fa6bb57b44ccb4 780,516.50 $43.38 0.02%
54 0x30de15a0296cd5d77aa50455fc6dd5854dc0db45 761,000.00 $42.29 0.02%
55 0x6e70df8f04f32a43548d0cb5bbf31e5db5163139 714,050.00 $39.68 0.01%
56 0xe6faa41ac39ffe0ef3a36f6e2e977696519cc526 700,000.00 $38.90 0.01%
57 0x59de777906c85f122d2f98d970210a02296cc610 650,000.00 $36.12 0.01%
58 0x566836c528f041be7b96091fec29bd729a1007ba 639,702.14 $35.55 0.01%
59 0x84b7852726d86d1134515a6bd85c3dbf3943dc53 632,949.21 $35.17 0.01%
60 0xe4793a86cea9e2316b37c23de9e50209a0705577 618,246.98 $34.36 0.01%
61 0x310c8ebf0df197e8401310bb75a5b124bb12c2f3 600,000.00 $33.34 0.01%
62 0x5eb3539ef8f9ea1e34eb2d5b7073f34939e59298 596,153.62 $33.13 0.01%
63 0xfc1b79496db30f14ace1084673956f2df3617634 595,317.60 $33.08 0.01%
64 0xf5c02c8530436eaf842de8408a113c4059d9fdd1 593,414.36 $32.98 0.01%
65 0x1cb660b7c97f85f76dcd0a6eb4d476ca1671f019 572,024.24 $31.79 0.01%
66 0x55682ca2293c268e791a6724a2942f13f2277052 568,667.00 $31.60 0.01%
67 0x4cb7c892dc32b985c2a08adb007f73cb06310a7d 566,000.00 $31.45 0.01%
68 0x01f7ac51252433c9d0145f4c773650be1c363455 550,000.75 $30.57 0.01%
69 0x5c5e2caf158e1324d52a45f2a9b70f8279851920 528,000.00 $29.34 0.01%
70 0x12866124c8dc756fd524d309a2b0a5402d73bdc3 520,185.89 $28.91 0.01%
71 0x3b92a468e7f48879aaf909d6ddecf9da0688f961 500,000.00 $27.79 0.01%
72 0x6830fea04d6073192a7bedb2290ce29c9aa02a34 500,000.00 $27.79 0.01%
73 0xcb1575051995bc8309730358e6b950ebbb9c1e4b 469,654.08 $26.10 0.01%
74 0x6a2f5bc1af39ab87a9c5032d998f8b9a0c207736 448,614.19 $24.93 0.01%
75 0x8c05d93889e6c81b577b1287a41d853c95aecfcc 439,097.42 $24.40 0.01%
76 0xc0b9791a3727f391315c31cce79796421f85bbf8 407,020.00 $22.62 0.01%
77 0x81239b94db69d572756036d079b41f3dba43f419 398,249.32 $22.13 0.01%
78 0xeef31efaeca191f80945dd597e9edd87bdc57b1a 360,000.00 $20.01 0.01%
79 0xa479a320b2c69fde04a92c01ada7bb5f3483a531 359,180.00 $19.96 0.01%
80 0x00d432a3b300bacfb70465392802a8c1f0e672f3 351,206.90 $19.52 0.01%
81 0x3a397a31118e8e45a6301377e44a3f4135303812 333,333.00 $18.52 0.01%
82 0x028d503d79a0ea8b20d29d91c6f7535a8f56100e 323,878.00 $18.00 0.01%
83 0xcf48f90710f0a88e45f6893c0c0cf0ecad9c645f 321,276.44 $17.85 0.01%
84 0x30e6b6820310c6640a02a7a1997fb4e19251c398 320,340.69 $17.80 0.01%
85 0x356d3c444fc2601d3aa986f8bae36628bb5a6506 317,481.55 $17.64 0.01%
86 0xc7c8a342c82a28073aa2f32b731f48afe746fd1c 315,704.04 $17.54 0.01%
87 0x1c8bed67e13d8cc440244d1b13457b714a5de3ed 302,547.71 $16.81 0.01%
88 0x6c94a70321e42f648883ef881773097df75b847b 300,226.00 $16.68 0.01%
89 0x0462fa7221ab65d019303e071bf2440f6a949064 299,900.00 $16.67 0.01%
90 0x250eb765a49da2f1c0a96bfc2796020dd8569849 298,285.33 $16.58 0.01%
91 0x01aeae5c2789c54842e92e273793926482aabe11 297,818.79 $16.55 0.01%
92 0x9425e237dc4e3268a4ee84785d83ce47ec8ddde7 291,840.00 $16.22 0.01%
93 0x14f21ba972dd47fcd3bcbd21f3849b3081dc14b1 280,362.02 $15.58 0.01%
94 0x5c79b2a9bb6f7e985993f92284abf18c60a83dce 278,643.50 $15.49 0.01%
95 0x82a556de9881839e9fe0a01d46cf27d75526920f 270,376.00 $15.03 0.01%
96 0x1a70d9344c7cdf02dd4f3aaf58b1943b0c34d2e0 270,000.00 $15.00 0.01%
97 0xf7e4dee3f3e4d9b28d0e16efd351270e18f250cf 268,790.02 $14.94 0.01%
98 0x74848f8119e8af6dc9f14ec893e3f1d23a3493b9 264,911.87 $14.72 0.01%
99 0x142ba78c418cc14dd5c5d867161e420b4708f248 259,596.50 $14.43 0.01%
100 0x71a722209851505b7975b1cb6c9aec376baffd1a 254,060.00 $14.12 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ FTI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.88% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.51% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.21% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.75% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ FansTime (FTI). Top Holder FTI 01/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 632 đánh giá