Tiền ảo: 23,128 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,185,222,654,847 Khối lượng (24h): $29,998,098,555 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.5%
EtherSportz ESZ
Xếp hạng #? 10:17:33 23/10/2020

EtherSportz (ESZ)

Không theo dõi

Giới thiệu EtherSportz

EtherSportz (ESZ) là một đồng tiền điện tử, được chúng tôi thêm vào danh sách theo dõi ngày 09/02/2018 và kết thúc theo dõi ngày 23/10/2020. Trạng thái hiện tại của EtherSportz đang là Không theo dõi. Giá EtherSportz lần gần nhất mà chúng tôi ghi nhận là $0.01661. Tổng cung lưu hành lần gần nhất là 2,569,863 ESZ. Tổng cung lần gần nhất là 2,569,863 ESZ. Tìm hiểu thêm thông tin về EtherSportz (ESZ) tại Website https://ethersportz.com.

Thông tin EtherSportz (ESZ)

Trạng thái Không theo dõi
Website

https://ethersportz.com

Sách trắng

https://ethersportz.com/whitepaper.pdf

Block Explorer

https://etherscan.io/token/0xe8a1df958be379045e2b46a31a98b93a2ecdfded

https://ethplorer.io/address/0xe8a1df958be379045e2b46a31a98b93a2ecdfded

Mã nguồn

https://github.com/EtherSportz

Chat

https://t.me/ESZCoin

Thông báo

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2888796

Reddit

https://reddit.com/r/EtherSportz

Twitter

https://twitter.com/ESZPlay

Ngày thêm vào danh sách theo dõi 07:00:00 09/02/2018
Ngày cập nhật cuối cùng 10:17:33 23/10/2020
Thẻ Media, Gaming, Entertainment

Số liệu thống kê EtherSportz (ESZ)

Thông tin giá EtherSportz (ESZ) lần cập nhật cuối cùng
Giá EtherSportz (ESZ) $0.01661
Vốn hóa thị trường -
Dao động 1 giờ 0.76%
Dao động 24 giờ 5.17%
Dao động 7 ngày -56.22%
Dao động 30 ngày -%
Dao động 60 ngày -%
Dao động 90 ngày -%
Khối lượng giao dịch 24 giờ 0
Nguồn cung EtherSportz (ESZ)
Tổng ESZ đang lưu hành 2,569,863 ESZ
Tổng cung 2,569,863 ESZ
Tổng cung tối đa
Thông tin EtherSportz (ESZ) hôm nay 02/04/2023 - GiaCoin.com
5 trên 624 đánh giá