Tiền ảo: 29,175 Sàn giao dịch: 748 Vốn hóa: $2,289,548,836,078 Khối lượng (24h): $113,916,658,008 Thị phần: BTC: 54.1%, ETH: 16.1%
Eidoo {Old} EDO
Xếp hạng #? 09:58:36 03/02/2021
Eidoo {Old} (EDO)
Không theo dõi

Phân tích kỹ thuật Eidoo {Old} (EDO)

Phân tích kỹ thuật Eidoo {Old} (EDO) hôm nay 16/04/2024. Sức mua, sức bán Eidoo {Old} (EDO) trên toàn thị trường - GiaCoin.com
4.7 trên 773 đánh giá