Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,092,550,199,446 Khối lượng (24h): $45,907,351,749 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
Echelon (ECH)Echelon ECH
Xếp hạng #4358 17:02:00 06/06/2023
Giá Echelon (ECH)
$0.0003410 -33%
0.00000001324 BTC 8 VND
Thấp: $0.0003310 Cao: $0.0005106
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $37,657.47 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 1.26% Thay đổi 24h -33% Thay đổi 7 ngày -15.02%

Chuyển đổi ECH - USD - VND

Top địa chỉ Echelon (ECH) theo số dư

Có tất cả 135 ví lưu trữ ECH.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Echelon (ECH) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb628143b29a26f1e47a21cba5dd75fc7ab773670 1,095,410.33 $373.55 53.58%
2 0xfbbdd9f2cdf267569f634723308eea5611727f01 200,000.00 $68.20 9.78%
3 0xa4439b181f882b5aa269889e90283c9d05a6eeb2 189,024.18 $64.46 9.25%
4 0xaf3f2ee44e3ae71cb361ef2fa7fae079a1cf0404 101,378.02 $34.57 4.96%
5 0xd1f747fe94576a33bd21cbe4fb1404799fda3d36 77,326.43 $26.37 3.78%
6 0xb87e62bafa41c00f1655a4f9d3a50a83f0e81b00 37,586.87 $12.82 1.84%
7 0x3f6fa6c408f3f5ccd6a57688978a5797cbbd21f6 37,170.78 $12.68 1.82%
8 0xed351202f0e54c5396384635d75d7d57fee712aa 34,320.55 $11.70 1.68%
9 0x23276e645ed22165689c21f0646cd6ef2d3f4c98 33,740.58 $11.51 1.65%
10 0x18c0b7b74a6731d8cc4df912e3efd99a16ae43e8 30,150.63 $10.28 1.47%
11 0x1f09f6505cf1778348cb7bc80f662a7b03d8e791 23,830.24 $8.13 1.17%
12 0xf8318eee38a5a1da616e7268aec20ce7e46a11ab 20,328.18 $6.93 0.99%
13 0x7e75df1fd487d6f623e07c533a579009ddc71a77 15,000.00 $5.12 0.73%
14 0x6aabd02a52c1bf88b031b1d7c29549bbf8d5c826 13,680.21 $4.67 0.67%
15 0x023ce6c33137825180e1bde652a7740cebd668b7 11,000.05 $3.75 0.54%
16 0x2206d46b75b909a86a3bdc748dfb988637262128 10,196.74 $3.48 0.5%
17 0x0d8fc406045e7e9e00ffd7e5537058a2569be2ae 9,480.23 $3.23 0.46%
18 0xdb8bdac1fbd80b8681fde7efe237a7f9a32112bb 9,308.96 $3.17 0.46%
19 0x82a676c0505b6652f579dd682d147a4d9dfd3609 8,995.27 $3.07 0.44%
20 0xcc9f8393df38a257134a0580948d3d9b350190c7 8,646.66 $2.95 0.42%
21 0x2b185c762f6fb49a07116ec06b238b58fe2bec53 8,472.61 $2.89 0.41%
22 0xa1a3f74953dda7a4885126abac6263f90ad6d35d 8,000.00 $2.73 0.39%
23 0x852011b4b98cb5436fcffd77d5a573f90ec033cc 7,324.03 $2.50 0.36%
24 0x4bbc754b65756af306d71fa55a287438a7488fd2 6,572.40 $2.24 0.32%
25 0xebc024947c56c36417e80bf97998b473dd3a6360 6,255.00 $2.13 0.31%
26 0x4f1a38eff66e5a3419ce81977b90d8ac605f7a8a 6,239.88 $2.13 0.31%
27 0x93defbf42e66199e45d4d4c9ebf19036f76880d0 6,000.00 $2.05 0.29%
28 0xb0446838256dc0faf2bfe5f8de404a6d63f7192a 5,011.09 $1.71 0.25%
29 0x6bcc236c15d1a1b31fe06b91ec5840a5124023ab 3,587.42 $1.22 0.18%
30 0x924ac730797bb0e8b6f5ceb81afed09a9220d606 3,515.31 $1.20 0.17%
31 0xbd7d0ef6b74dc038a166b1d0cb5bf8f69091d66a 2,734.08 $0.93 0.13%
32 0x3c76b58e61c23780e2bcb19cfc605715ed9bdd17 2,500.00 $0.85 0.12%
33 0x737d64c850f0d5d3a8c57411b276b26cbe5b4926 1,698.02 $0.58 0.08%
34 0xe5c05ebe2928ace1fe70ab0932496ffa205c5791 1,408.74 $0.48 0.07%
35 0xd07031353e6a911fbe4ba716ea9b2ef2d79757a1 1,081.00 $0.37 0.05%
36 0x20e5a436d80b1f94db0735b4bd644313282f4308 1,010.00 $0.34 0.05%
37 0x8007539ce2150fe53bde0347f3ff65a176b94fe9 891.51 $0.30 0.04%
38 0xe978ca02bbbc313a3672842dfd321e34aca97e4b 768.00 $0.26 0.04%
39 0x8e57fe4360fab5103e2b4af9c45abe19568c5786 766.63 $0.26 0.04%
40 0xab1e23d650ad5df561be86ee521f33afcf70d798 727.21 $0.25 0.04%
41 0xa9f65793addfb8f53a38e21d1c3851f7e05118fb 688.00 $0.23 0.03%
42 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 577.98 $0.20 0.03%
43 0xe9b3d86924e42ac51d9b932cc7397f14ef7d58e4 500.00 $0.17 0.02%
44 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 361.32 $0.12 0.02%
45 0x1e37aa33dfc23d0c4b1b843908d835c51d6133e6 350.00 $0.12 0.02%
46 0x7fe5becee85cf2f4ee3014c6cd60d55d6d5ed7e3 346.19 $0.12 0.02%
47 0xbb8503410a6f4a3a9c9977296d978888b1ac2bf9 286.64 $0.10 0.01%
48 0x15bc26c925f57dec1ffad6ac0a8d866860d4d200 97.62 $0.03 -
49 0x72078038d8fc67caad6843985850059ec35c22e7 75.11 $0.03 -
50 0xaa2e6de81d1d4da3325f877b6eb60351bcc1b835 28.79 $0.01 -
51 0xcaa1967eb79cb8c35bee53ef80cdd80414a29faf 12.45 $0.00 -
52 0xb40005c1b841975dda6ff115a3cf6547a8ed49f2 10.00 $0.00 -
53 0x1f38d276f1510f7f2d6f3d95f02891af2feb0d1c 8.99 $0.00 -
54 0x080d222fc30ac35f52d169faa9062ec29d13d187 8.18 $0.00 -
55 0x37c9b8ad60c29e5ef959974e19b441bbbb523a7b 4.80 $0.00 -
56 0xc3b9cd04560f34049b168eb5d483270596f87230 2.77 $0.00 -
57 0x2e9cef5d459f013bc6a48b2e636721fcf3f8939f 2.24 $0.00 -
58 0xa2d7ab31652f0c99841d7ad0593f03696c1e6b32 1.51 $0.00 -
59 0x3b0c9758e861a3f28955c6da56ee04848223e882 1.25 $0.00 -
60 0x04cb9984462040f98fae2337363f613638056e43 1.00 $0.00 -
61 0xde47de41811bce182e03a315e30b0bb72c906669 0.99 $0.00 -
62 0xcc4cf4489222756cd936630ad0bd0954ea5f867c 0.96 $0.00 -
63 0x2f9c38bd6e2f382c031bfda65aea2b76becd6808 0.92 $0.00 -
64 0x27424206102d9087eed23764bc939411b0dad02b 0.90 $0.00 -
65 0xc09a679d487a388aee9b1be6fb198a96fcb1e294 0.88 $0.00 -
66 0x63443fc84cac2a159dfa22f2c34d71ce60a278f2 0.80 $0.00 -
67 0x76aef5e13516678092aec9b9a51e12d14ea70738 0.80 $0.00 -
68 0x6ad5c1cc532650ccad9575d405f11523bda70770 0.78 $0.00 -
69 0x4c29342d3d7121da87109e9bb444451984de7386 0.75 $0.00 -
70 0x9f5d28d695bfb1ea77d6394281d4afa1af8e2fe0 0.72 $0.00 -
71 0xfa853104186db4f88f86366732329c0995240277 0.72 $0.00 -
72 0x24e4a2744b63b32889e3e9961afc757d578bd591 0.72 $0.00 -
73 0x992b7c9d34c12ad962f157816cc827be9adc5d7b 0.69 $0.00 -
74 0xfc2b36a6cedb05645661ee4db621424055cd9b0c 0.68 $0.00 -
75 0xc6b0f7e747c23f65e1f99617b379fe69b56cee32 0.66 $0.00 -
76 0xb73a4198731a897285b672b04f195b352ec1319e 0.64 $0.00 -
77 0x8e6e1cd0440dfaee7ef3a9e6bd7ce0f3d0dfef83 0.63 $0.00 -
78 0x1fa524375a2756ba2bff622d3126aff1e98aa44e 0.61 $0.00 -
79 0x6c58f6ac989e02ef8004f295a1fdd5e1185b9a95 0.53 $0.00 -
80 0x0887cec64e4f5a989efc438292ca9856f513a49c 0.49 $0.00 -
81 0xc1d1cc2add1a2ae568080e36655a3cad4ba101d0 0.48 $0.00 -
82 0x77a5d16d9f27968aa02a1150a49620d51118faab 0.48 $0.00 -
83 0x83f82b46651ffe97dbcf122402b93b8327ed87e3 0.48 $0.00 -
84 0xced0ee5eaff2f66dd03517b1c6c7bc239d1d0fbb 0.47 $0.00 -
85 0x495a8be176fd955d6dd43d6a8cc4180c8d171897 0.43 $0.00 -
86 0x7e9c872f1029ae9fd53bba6b26675278357d7934 0.43 $0.00 -
87 0x096f18a10981961f16c16b956c4687fe13be491e 0.38 $0.00 -
88 0x11e474d28550ce67738951381bf23262031fad57 0.34 $0.00 -
89 0x2f5b20f1873deccae1ae9a2ffff096fb5bdc0665 0.30 $0.00 -
90 0xe635b15291f31c1ba6c7a6c3d26cbdf6c0f77204 0.24 $0.00 -
91 0x1824655211ef781631c89372fe56f030cbb137dc 0.13 $0.00 -
92 0xa11e926dd8d636b2080c46821886a0cf0ae798b3 0.11 $0.00 -
93 0xb6806e7ffb06146dd6c82ff64623c21a151921c2 0.11 $0.00 -
94 0x7f463290f429118add2f8d7df4c41485916f3be4 0.10 $0.00 -
95 0x912ad3ff222386d00e4e6bc55537e1d8cbb42994 0.09 $0.00 -
96 0x8cc1665ee965345e79b132adb124782bad8c78e0 0.08 $0.00 -
97 0x583c040607da037592da1399f1fc2cb44eb81d4b 0.08 $0.00 -
98 0x947c4efaf086821ed8f5d3980d466808f3fe4808 0.06 $0.00 -
99 0xa8b34675b7bca3677dcb3202bd900f89290450c4 0.03 $0.00 -
100 0x47584f11a998c19dda33d8ca4002fbe892ac899b 0.03 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ ECH

Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.81% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.19% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Echelon (ECH). Top Holder ECH 06/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 636 đánh giá