Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,174,617,232,810 Khối lượng (24h): $43,185,064,094 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
DxChain Token (DX)DxChain Token DX
Xếp hạng #659 14:07:00 31/03/2023
Giá DxChain Token (DX)
$0.0003696 -1.99%
0.00000001319 BTC 9 VND
Thấp: $0.0003692 Cao: $0.0003829
Vốn hóa thị trường $18,481,303 Khối lượng 24h $16,728.64 Lượng cung lưu hành 50,000,000,000 DX
Thay đổi 1h -0.19% Thay đổi 24h -1.99% Thay đổi 7 ngày 3.48%

Chuyển đổi DX - USD - VND

Top địa chỉ DxChain Token (DX) theo số dư

Có tất cả 11,466 ví lưu trữ DX, trong số đó có 22 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DxChain Token (DX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xabbd5d76fa389b7293553c2770f9717f4828986b 45,000,000,000.00 $16,633,172.48 45%
2 0x5b9f2e90af075fcc25078c1d7e2385e377e094d4 6,049,862,000.00 $2,236,186.63 6.05%
3 0x8c8af18887cd2b9cc87e7e4bdb9484f5e99ab49a 3,317,364,376.38 $1,226,184.31 3.32%
4 0x8e04af7f7c76daa9ab429b1340e0327b5b835748 2,579,984,000.00 $953,629.31 2.58%
5 0xbcc6ee7653d46ca965a60ad23b0c8f082581ee8d 2,500,000,000.00 $924,065.14 2.5%
6 0x3732b87dd2be2f2b36254f648ee759153dbad500 1,469,997,600.00 $543,349.41 1.47%
7 0x3d3a7c87f45708c041caba45fb7a765e67ee9d76 1,250,000,000.00 $462,032.57 1.25%
8 0xd7ea238b60a4887ae36ddfb17ce68e30c5a00f9d 1,250,000,000.00 $462,032.57 1.25%
9 0x4093fbe60ab50ab79a5bd32fa2adec255372f80e 884,620,000.00 $326,978.60 0.88%
10 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 849,170,420.83 $313,875.51 0.85%
11 0xca5cece49d48220fb926c3671822f44077e101eb 677,365,955.98 $250,372.11 0.68%
12 0x4e8143f4a78cd46b2507f215b2355458ab2c99f7 663,466,000.00 $245,234.32 0.66%
13 0xe543cb8feafbc5c77c08851d5a6174283623b453 663,466,000.00 $245,234.32 0.66%
14 0x33697a32859efcefc2a7ba0ae44850b93ddb0a1a 516,023,000.00 $190,735.55 0.52%
15 0xdcc194632108b6b6e9b127581e5aa44728bbbcba 500,000,850.00 $184,813.34 0.5%
16 0x653b56ded21d858f7066986fc208232513d3eba5 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
17 0x92de50cb4310af257f0238a1a27d0cf1c7cf7c3b 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
18 0x1b776fd5ff909b7f88981798ad5bf2184d04c11e 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
19 0x2bad72888ce89978b9ec363ef88ff115d7400880 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
20 0xfa85f485f5da9cb6a199f71f14484c75fe92c640 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
21 0x419f82e5a47ed6c222f95fdb47cedb0ac4136d28 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
22 0x88e14c89e08bc3bef65e756eaaab4d44e22f2dee 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
23 0x80a7ac4463fadeafbcbdff6da828d1bfb750861f 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
24 0xb1d0e08d2900051e30fd8bb290dc50e4dae2807d 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
25 0xa45d6dc714b393321dabe33de3166125bbd1bdd5 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
26 0xc7f9b8f25e1dc372d5092d747031f9bec38d4878 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
27 0x296898a056a6b3680ee298b23d48a78800f3de0d 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
28 0x2b29f26419ff38b20ad80c79fd59aafd93d28ea3 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
29 0x9e83cbc6a613e8099125e25907548be31a3c39ec 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
30 0x8b48a0d000f74f8bc2ca514a663379b981d0a412 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
31 0x60a456ee3ea70d8aaac5ffc5f94a0471a7aab45f 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
32 0x3b4fbd5d13b95c8a274b3a389c845a0f6d68b921 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
33 0x4df62262faf2d8ac3bec5c0ad5c1e8af07a77e6a 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
34 0x1d71f27b2b0b41c6ffe66b25f723783e54032901 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
35 0x98386a82ed1e296706e2baa3fd6433b893ee99e4 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
36 0x43ac35bcc77fac9d7a4035a57f2a771f7041d663 500,000,000.00 $184,813.03 0.5%
37 0x939f8e848f6e5b3d846b7e3bd24703af245aa0bb 438,031,000.00 $161,907.67 0.44%
38 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 424,807,856.39 $157,020.05 0.42%
39 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 401,211,566.71 $148,298.25 0.4%
40 0x20c04e70c035cc2559e8f0b7a6514568a4ab08a0 400,000,000.00 $147,850.42 0.4%
41 0x0bdcf8e636f96125d6ac6fd95a0a34d4af1c70fc 328,512,616.45 $121,426.82 0.33%
42 0x1fd94180add9e6f207f65fbaaae295fd0db0b9fb 300,000,000.00 $110,887.82 0.3%
43 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 277,200,000.00 $102,460.34 0.28%
44 0x5a56464169ea2e6c84c7a5a30d1b90cd612bce6a 250,000,000.00 $92,406.51 0.25%
45 0xf4bc11e1c88b026ed0c8903089e781c61cbef156 250,000,000.00 $92,406.51 0.25%
46 0x8664c2791973ed6318b99441074c042d62c564b1 250,000,000.00 $92,406.51 0.25%
47 0x259fd76cbf7cd5c0421a7fe3e32a14e0330383d0 250,000,000.00 $92,406.51 0.25%
48 0x5ebfc430efd67eda0b597d58107f8d8a6052e0d2 250,000,000.00 $92,406.51 0.25%
49 0x73446ce6165c632cc8dc4eb0699388834ec26c30 221,155,000.00 $81,744.65 0.22%
50 0x61f4e98108258dc6419278d2b53cac7b0b2f7f20 221,155,000.00 $81,744.65 0.22%
51 0x51be29dbc8542144a8874f4668c1e406aec47d01 221,155,000.00 $81,744.65 0.22%
52 0x1a44ba8628f27fc586246084f62831407bd6479e 221,155,000.00 $81,744.65 0.22%
53 0x198364e795699214933e5128271952d0f36dc6c8 130,521,407.16 $48,244.11 0.13%
54 0x1d689b042c99da79256a1ba8aff3172123c8cd8b 128,604,636.82 $47,535.62 0.13%
55 0xdc248a0dd4868a8b72d0c068cf87b507d95e938b 118,176,743.67 $43,681.20 0.12%
56 0xcd280e4d22728f162d318356fb1c49c783b298fa 107,787,741.14 $39,841.16 0.11%
57 0x84c7f2a69029e82d730846f80433725409efe6eb 97,780,570.66 $36,142.25 0.1%
58 0x4926909eab106a8dae4b0829b49a1e618589ec79 94,021,122.00 $34,752.66 0.09%
59 0x2dd39586d383ac502e5d51ce560e927e41d79605 92,784,461.71 $34,295.55 0.09%
60 0x23030119d72b102c4b26bc40f3103acdee92d915 90,443,479.00 $33,430.27 0.09%
61 0xd29c634775aac291e9a7f8c2c0e065706ff2b3f4 90,256,219.32 $33,361.05 0.09%
62 0x98f4a041ab241f4e70ffad0572c74f0c2455e9c1 84,317,000.00 $31,165.76 0.08%
63 0x9bacba0390d2db9f3c5ffe47d14adb42f132ae6f 84,065,080.25 $31,072.64 0.08%
64 0x9aa4c269cdceefbf3ae4d74d06ede5f9234a42b3 83,576,044.51 $30,891.88 0.08%
65 0xb2711667e1f54cbb1e584b3030ea2eca3afaf35b 82,427,194.65 $30,467.24 0.08%
66 0xcc701956177a9bc3aee18dc6614e9387c8798fe1 81,990,100.00 $30,305.68 0.08%
67 0x62a16b97b53ded75edc57de270ce4569d710d043 80,670,258.64 $29,817.83 0.08%
68 0x82498dabfd79d87150d584255262576929c313d3 80,000,000.00 $29,570.08 0.08%
69 0xc13db6eeea358ce0f5e34736c940d775cd4fb957 78,675,784.22 $29,080.62 0.08%
70 0xc8168a4e772d207b5a05553875fedf28db832f8f 77,556,907.65 $28,667.05 0.08%
71 0x4374d9caac03e19538d4aabf84db3239c692cc0b 77,046,000.00 $28,478.21 0.08%
72 0xb22dfcd0358b622c215e17edf57de1beb700504a 72,879,242.94 $26,938.07 0.07%
73 0x259f0f286e224a22deac68ad0f6bf70ac3d9b4f2 69,923,702.98 $25,845.62 0.07%
74 0xc05abd9d879c2d61dfe4f567730acec19ce8e2f3 68,475,090.00 $25,310.18 0.07%
75 0x3438172e581da6d685d6119f2393a62569a4d3fc 61,923,600.00 $22,888.58 0.06%
76 0x530bfb983c23a23f83a97bf66e180ce94bac4f4a 59,733,482.88 $22,079.05 0.06%
77 0xb45e1a9040b69819cdade367c2ebddfea33097df 58,756,380.10 $21,717.89 0.06%
78 0x7a6b68dddf45c4184c1d2ff96b8224c70e26f4fe 53,499,393.73 $19,774.77 0.05%
79 0x7672db52081326b30e86454ff79c631d038e1e48 53,039,716.32 $19,604.86 0.05%
80 0x60f737f0d2cd8abe1d8a9c699afd60a936ae97c5 51,602,250.00 $19,073.54 0.05%
81 0x9afbb4db43484c1e9cafc3787a39cd6a7cd912aa 51,526,675.10 $19,045.60 0.05%
82 0x44fdd0d0240a3884d62198c1e6fdcefadc4cfdd4 50,995,747.47 $18,849.36 0.05%
83 0x0fc6b8caf84d3cd5a45e63627d16f113aa9a94aa 50,490,548.62 $18,662.62 0.05%
84 0x811dc1ef92c20ef3ace741dfea07482379981875 50,080,000.00 $18,510.87 0.05%
85 0xe48d2874034e1ac56359ed2496214f7599436423 48,065,621.36 $17,766.31 0.05%
86 0x600663f76c241098943fddbd989597bf2ad92636 47,619,047.62 $17,601.24 0.05%
87 0x62b8d987d8c7d33897bb06a10b5cf4dd57aa283a 46,207,162.00 $17,079.37 0.05%
88 0xb7755efd0bd724f4a12f7bf24d89baebf2105fac 43,955,547.44 $16,247.12 0.04%
89 0xb9f5ea7f3ba28cdf8e59e9bdb8d0e11d3850b2e7 43,892,671.78 $16,223.88 0.04%
90 0xd61675c637b4e50a1f00ddecc182e47c897f0dda 43,281,800.88 $15,998.08 0.04%
91 0x14dbc548711f4b6991b270b9d5327f341af3f81a 42,999,875.00 $15,893.87 0.04%
92 0x0cde85455f818cb9aad901e5f2df9676cb3ddbf7 42,334,683.87 $15,648.00 0.04%
93 0xe4e88f2d33cbd028dd7762d2de5763508e72e184 40,985,695.01 $15,149.38 0.04%
94 0x14a37ce03838a6f1fc599f6648a542b56130619b 40,530,970.90 $14,981.30 0.04%
95 0x8c84284c0104280480d74ace8b86ee7f39044143 40,441,073.00 $14,948.07 0.04%
96 0x0307e04475332794342066176e4f3bf840d244a4 40,408,952.33 $14,936.20 0.04%
97 0x598538624944042acef724ace95846f922934c4c 40,003,197.00 $14,786.22 0.04%
98 0xa5ba9438da93c99522b4fc40d2832a12dd2b4b57 40,002,100.00 $14,785.82 0.04%
99 0x5e0f8379d3bcc842372f06cd3f0cc17177ca91c4 40,000,000.00 $14,785.04 0.04%
100 0x11bdbc71ce57d6791017975433b53bdd98376299 39,999,121.00 $14,784.72 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ DX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 65.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 70.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 82.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 86.53% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ DxChain Token (DX). Top Holder DX 03/2023 - GiaCoin.com
4.8 trên 650 đánh giá