Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,175,379,690,659 Khối lượng (24h): $43,521,935,317 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
DOOS TOKEN (DOOS)DOOS TOKEN DOOS
Xếp hạng #7935 01:18:00 20/01/2023
Giá DOOS TOKEN (DOOS)
$0.0001882 0%
0.000000009024 BTC 4 VND
Thấp: $0.0001882 Cao: $0.0001882
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0.06%

Chuyển đổi DOOS - USD - VND

Top địa chỉ DOOS TOKEN (DOOS) theo số dư

Có tất cả 38 ví lưu trữ DOOS.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DOOS TOKEN (DOOS) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x125d6f6df0ccf8a8e49642d7e362f95421b6ce47 9,162,289.12 $1,724.78 91.62%
2 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 407,484.00 $76.71 4.07%
3 0xb0e22bf8c4d5964dc1d6d86cc021655bbdab85ab 233,268.98 $43.91 2.33%
4 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 119,123.17 $22.42 1.19%
5 0x1a8368da55fe1f0e35dbdba6e3d75374af199fa5 36,119.61 $6.80 0.36%
6 0x97e12bd75bdee72d4975d6df410d2d145b3d8457 30,320.79 $5.71 0.3%
7 0x55b0dda67270fb152a469c2c1922ed2c370923f4 4,742.44 $0.89 0.05%
8 0x00baa0eaf4764c7510fbf41cc0a017b49c065e85 1,267.00 $0.24 0.01%
9 0x6298ad8ce57492d08f9bac6a72c4dcb194e890c0 1,121.42 $0.21 0.01%
10 0xe78ce180d79a08d059a14e824efdef9b515c792c 1,021.38 $0.19 0.01%
11 0x17aa3cd86ea83d807d50fa90799faa35896f8460 666.27 $0.13 0.01%
12 0x6cefd2f24f4fb31d5d020b334a8f55a51b336956 624.27 $0.12 0.01%
13 0xf1be1cac0313a65a83a280ff6e5d148f8d52366e 500.00 $0.09 0.01%
14 0xdfcfd05a29661bf1a26c633a60be7555c531d38d 461.08 $0.09 -
15 0x89174534409a2efb787504b107583af63ddf7f34 298.83 $0.06 -
16 0xbdb34f029621583322b9ded77af1604cc085f623 226.59 $0.04 -
17 0x34400fb059b300227205c54ec66e9b447c5a2b8a 93.64 $0.02 -
18 0x4dd726eab267b59048925bce269a52f26730d9fa 85.00 $0.02 -
19 0x3c338c7649a4544cbbbe225123eb682c61a57b12 78.00 $0.01 -
20 0x9ce0f04943667754466bc08df4363831ee2d76a4 71.57 $0.01 -
21 0x6b01d7ce1e9cf362ee9212a1b825785296482dd6 21.42 $0.00 -
22 0x6186c527be7ccc98e8053b0cc3a724c9e1faf96d 19.46 $0.00 -
23 0x1db574486be2fcdbc4532587b2086d8722d2172e 19.46 $0.00 -
24 0x06ebc901752df133bedbea390f34d4b2bc1c3621 18.00 $0.00 -
25 0x2ef0a7466aeb0545b42c550f474d012bf213564b 15.00 $0.00 -
26 0xd396b19d25cfe4f0251e9c6bf6c9cca8c8b134c4 10.00 $0.00 -
27 0xccd554101c606ceb6aa5a4652f8a1110f990277b 8.42 $0.00 -
28 0xc207706afae5a25b8abc62b101667ebf297dcee2 6.00 $0.00 -
29 0xe18bfaa08e50ab5a8a1b5c6585a6e209bc247738 4.33 $0.00 -
30 0xe77693476df6dbcea7e08f1f49c1c8c6bd886b89 3.10 $0.00 -
31 0x37e852899fed506d24af915dd91bc67217b38ede 2.85 $0.00 -
32 0x12dfdc24155a8713914d5758bcb4f6fb8aa23106 2.00 $0.00 -
33 0x03a14abf9cd5ce05fbb142e6c598e64105542ef4 1.42 $0.00 -
34 0xe0d0b8ec37ae4dbd3e7a5736f0d9acc226772fb1 1.42 $0.00 -
35 0x6bc653d561b200a816d02a0382145a64cd31231b 1.42 $0.00 -
36 0xe460f6e7e7e83d5fdcc96d7cad3d0b6ce883cc1b 1.42 $0.00 -
37 0xe4ec2ceb8171790f56d0175956de916eb1a7c70b 1.00 $0.00 -
38 0x9aff55c88853999ac740f5ca6fa507933118aab4 0.07 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ DOOS

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.95% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.98% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ DOOS TOKEN (DOOS). Top Holder DOOS 03/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 641 đánh giá